BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 29 april 2015

NAAR WIENS STEM TE LUISTEREN?


Luisteren betekent: met aandacht horen!
Zodat de persoon gelukkig kan zijn, moet de persoon het woord van God naleven, dat betekent God gehoorzamen. De persoon moet aandachtig/gevoelig zijn aan de stem van God in zijn/haar binnenste, want de Heilige Geest spreekt tot de persoon.

WORDT UW LIEFDE KOUDER ?

 

“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen” 
 (Matteus 24-12)

Is dit niet wat we zien gebeuren tegenwoordig?
Naarmate de tijd verstrijkt, zien we de menselijke waarden verlagen met betrekking tot hun naaste. Het is veel makkelijker om iemand te vinden die zich zorgen maakt om zichzelf, dan iemand die bezorgd is om anderen. Begrijp mij niet verkeerd… Het is normaal en goed dat u om uw eigen geluk geeft. 

VOORUIT KIJKEN


Fysiek zijn wij geschapen om vooruit te kijken. Om achteruit te kijken is zeer gevaarlijk, u kunt zelfs struikelen en in gaten terechtkomen. Erger zelfs, u kunt uw richting verliezen.
Mensen die achteruit kijken, verliezen de blik van hun vreugde en dromen van het leven. Zij vertellen verhalen, herhalen de gebeurtenissen als herinneringen. En niets wordt opgelost. Wanneer wij dromen, leven wij in de herinneringen.

WANNEER “HET BESTE” NIET…

Wanneer “het beste” niet genoeg is
Hoe vaak zegt men: “Het lukte niet, maar tenminste heb ik mijn best gedaan”? Denkt u dat ‘mijn best’ doen genoeg was? Als het genoeg was, waarom lukte het dan niet?
Misschien was het echt mijn best. Soms doen wij alles wat wij kunnen, maar omdat er dingen zijn die niet aan ons liggen, bereiken wij het doel niet, dat wij hadden vastgesteld. Maar...!

dinsdag 28 april 2015

UW VISIE MOET GROOT ZIJN!


Wanneer uw nivieau van zicht/visie hoog is, maakt het niet uit wat u aan het meemaken bent. Onafhankelijk van de situaties, de schulden, de negatieve woorden, de gesloten deuren, kortom wat u aan het meemaken bent. U bent altijd instaat, gereed om de actie te ondernemen.
U moet begrijpen dat alles van u afhangt. Daarom moet u nooit toelaten dat een probleem u van binnen zal breken; integendeel moet u ervoor zorgen dat uw niveau (geestelijk niveau) altijd hoog zal zijn. De Bijbel laat ons weten over het verhaal van de knecht van Elisa:

maandag 27 april 2015

5 STAPPEN VOOR FAMILIELEDEN…

5 stappen voor familieleden van een verslaafde
1e STAP
Begrijp dat de verslaving van uw familielid niet een gebrek aan karakter is, wangedrag of een kwestie van de manier waarop hij zijn leven leidt, maar een geest die het verstand van de verslaafde domineert. Wanneer men dit weet, dan kan men begrijpen dat de strijd strikt geestelijk is en dat de familieleden met al hun krachten dienen te strijden om hun geliefde te bevrijden van deze geest.

DE GROOTTE VAN...

De grootte van onze verantwoordelijkheid
“Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, 
wie zal zich gereed maken tot de strijd?” 
(1 Korintiërs 14:8).
De bazuin is een instrument die in de oorlog in de handen van de Wachter werd geplaatst zodat hij de mensen kon waarschuwen en wijzen op het gevaar van het komende zwaard.

NOG EEN GROOT VOORDEEL VAN VERTROUWEN

“Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, 
geen oog heeft gezien een God buiten U, 
die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht” (Jesaja 64:4).
Het woord “optreedt” wil in feite zeggen “werkt”. God werkt voor degene die op Hem wacht. Degene die wacht is niet degene die stilzit, zonder een vinger te bewegen, rustig zijn situatie accepterend. En al helemaal niet degene die bezorgd en angstig is en niet weet of God wel iets gaat doen. Degene die wacht is degene die op God vertrouwt, die 100% afhankelijk van Hem is, die alleen op Hem zijn hoop plaatst.

GEBEDSKETTING GETUIGENIS


Toen ik naar de UKGR kwam, dacht ik dat ik God niet nodig had in mijn leven. Ik ben christelijk opgevoed en zocht altijd naar iets om mijn leven mee te vervullen, maar op een gegeven moment was ik helemaal verdwaald. Ik voelde een enorme leegte in mijn binnenste en het maakte niet uit wat ik deed of probeerde, ik voelde een enorm gemis in mijn leven. Door mijn vrouw, die toentertijd mijn vriendin was, leerde ik de UKGR kennen. Ik begon samen met haar de diensten bij te wonen en merkte na een bepaalde tijd dat ik rust en vrede binnenin mijzelf had gekregen.

DE WEG NAAR SUCCES
Mijn vrouw en ik trouwden en begonnen daarna voor ons financiële leven te strijden. In de UKGR leerde wij hoe wij ons geloof moesten gebruiken, onder andere in de Campagnes van Israël en gebedskettingen. We praktiseerden wat ons werd geleerd. Wij deden alles samen. Mijn vrouw heeft haar opleiding afgerond en daarna ben ik een opleiding tot huisarts gaan doen.

donderdag 23 april 2015

DE GEEST HEBBEN VAN EEN OVERWINNAAR


“De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden, maar een neerslachtige geest, wie zal die opbeuren?” (Spreuken 18:14)
In elke professionele omvang/groep is het makkelijk om te zien hoe mensen vooruit komen door hun doorzettingsvermogen en door de geest die zij besteden in hun werk. En dit brengt de overwinning tegenover hun andere collegas die een hogere intellectuele capacitiet hebben.

NOG EEN DEUR DIE OPEN MOET GAAN!


Vaak zijn wij aan het praten over fysieke zegens. Door onze gebeden zijn er veel resultaten die wij oogsten; velen zijn genezen, bevrijdt en verlost door de kracht van God. Maar, vandaag wil ik niet praten over financiele doorbraak of een fysieke open deur voor de zegens in uw leven. NEEE!Vandaag wil ik praten over iets serieus, de behoudenis zal blijven bestaan tot in eeuwigheid, volgens wat Jezus zei:

“Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, 
zal geen dorst krijgen in eeuwigheid…” (Johannes 4:14)

woensdag 22 april 2015

GEHELE KRACHT!


In Lucas 10:25-28 vroeg een wetgeleerde aan de Here Jezus wat hij moest doen om gered te worden en de zekerheid te hebben van zijn behoudenis. Het is opmerkelijk dat een WETGELEERDE, die schijnbaar het Woord van God goed dient te kennen, toch niet de zekerheid had van zijn behoudenis. Immers, als hij dat had, zou hij die vraag niet stellen.
Jezus antwoordde hem “Wat staat in de Wet geschreven? Hoe leest gij?”. Merk op dat Jezus aantoonde dat men alleen behouden kan worden wanneer men PRAKTISEERT wat er in het Woord van God (de Wet) geschreven staat. Niet door meningen, dogma’s of goede intenties, maar door het Woord.

PASTORS VAN DE UKGR


Misschien zijn wij niet de meest sympathieke mensen.
Misschien zijn wij niet de meest welbespraakte mensen.
Weinigen van ons zijn goed in het zingen.
Geen van ons heeft ooit een cursus gevolgd in goede lichaamstaal of etiquette.
Het aantal luisteraars/kijkers van onze radio/TV programma’s of de hoeveelheid mensen die aanwezig zijn in onze diensten schrikt ons niet af noch ontmoedigt het ons, want ook al zijn het er maar weinigen die naar ons luisteren, toch spreken wij alsof wij voor de hele wereld aan het prediken waren.

dinsdag 21 april 2015

WAAR LEIDEN ZIJ U NAARTOE…

“Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. 
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten” (Matteüs 23:23).
God staat boven ons, omdat Zijn Gedachten hoger zijn dan onze gedachten – het is een gevolg. Het is niet de plaats waar wij zijn die onze gedachten bepaald, maar onze gedachten die de plaats bepalen waar wij zijn of nog zullen komen.

GETRANSFORMEERD


Roberto Azevedo is één van de vele voorbeelden van mensen die naar het UKGR Centrum zijn gekomen en wiens leven werd getransformeerd. Zijn leven was een stukje hel op aarde. Hij had te maken met drugs, dood, geweld en ellende, maar vandaag de dag is hij succesvol in het leven.
De problemen in mijn familie begonnen vanaf mijn kindertijd. Mijn vader was hevig drugsverslaafd. Met de verslaving kwam ook ellende. Mijn vader had een woning die hij vanwege de drugs verkocht en daardoor moesten wij allemaal in een krottenwijk wonen. Mijn moeder probeerde onze problemen op te lossen en zodoende raakte ze betrokken met occultimse en spiritisme, waardoor we ook last kregen van geestelijke problemen. Wanneer ik mijn vader drugs zag gebruiken, werd ik heel erg boos, maar met de tijd, raakten mijn zes broers en ik ook betrokken bij de drugs. We kwamen samen aan tafel waar we gezamelijk gebruikten.

FOCUS OP HET ALTAAR

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw”
 (Matteüs 23:23).
Zij waren zo strikt met de Wet dat zij zelfs de tienden gaven van de kleinste dingen – de munt, dille en komijn, maar zij waren blind voor de meest belangrijke voorwaarden van het Koninkrijk van God, het Oordeel (Gerechtigheid), de Barmhartigheid (Liefde voor de naaste) en de Trouw (Geloof).

vrijdag 17 april 2015

DE DOOD (Getuigenis)

Dayenne Granviel 

Enkele jaren na het overlijden van mijn broer veranderde ik als persoon. Op mijn 14e raakte ik depressief, had geen zin meer in het leven, dacht aan de dood en ontwikkelde een onverklaarbare haat in mijn binnenste jegens anderen. Ik was vaak boos en werd met de tijd agressief, opstandig en wilde niet meer naar mijn ouders luisteren. De band met mijn moeder, die eerst heel goed was, werd slechter.

Wandelen in de geest

Deel van de 12uur dienst UKGR Paramaribo:Suriname

ZIE HET GOEDE


Wat andere mensen doen, kunnen wij niet veranderen.
Het is natuurlijk makkelijk om de fouten van anderen op te merken.
Maar wanneer wij dat doen, vergeten wij dat als wij hun beoordelen, wij zelf ook een fout begaan…
Daarom leerde Jezus ons om goede ogen te hebben.
Goede ogen hebben, betekent om altijd naar de positieve kant te kijken.
Zich focussen op wat goed is, in plaats van wat slecht is.

Facebook Gebed

ZONDER VISIE WORDT DE…

Zonder visie wordt de droom niet gerealiseerd

“Hierom is ons hart ziek,
hierom zijn onze ogen verduisterd”

(Klaagliederen 5:17)

HIJ WIL 3 DINGEN DOEN IN U!


God, de Heilige Geest wekt altijd een zekere “nieuwsgierigheid” op in de mens, want wij kunnen God enkel in Zijn totaliteit kennen wanneer Hij woont waar Hij thuis hoort: in een ieder van ons!
Heeft u zich ooit eens afgevraagd:
Waarom wilt God mij dopen met Zijn Geest, de Heilige Geest?
Wat wilt God in mij doen door de Heilige Geest?
Wat is Zijn ware doel?

donderdag 16 april 2015

Het is niet zomaar!!!

IN HET MIDDEN VAN DE MOEILIJKHEID LIGT DE KANS


Om een doel te bereiken, is het noodzakelijk dat u de moeilijkheden die op uw wegen zullen komen zal confronteren. Alleen in het midden van de oorlog, kunnen wij de beste kansen zien naar de overwinning. Een arts weet alleen de daadwerkelijke situatie van een patiënt te midden van een operatie.

Diegenen die de problemen niet confronteren, zullen gijzelaars worden van de situatie, zij zullen niets kunnen veroveren. Ze zijn net als regenwater, ze stromen door waar de weg automatisch naartoe leidt. Wanneer de moeilijkheden komen, stoppen zij met strijden waardoor zij droog worden.

Yes you can ( UKGR Suriname)

Wonder genezing ( kon niet lopen )

VOORBEELD VAN NEDERIGHEID


Wanneer we lezen en praten over wat Jezus heeft gedaan, is het duidelijk en vanzelf sprekend . Een les van nederigheid, want als Hij als heer en meester dat heeft gedaan, stel u eens voor wat wij niet moeten doen?
Maar in deze bijbelse vers is er iets die mijn aandacht heeft getrokken, lees Johannes 13:6-10.
Reactie van de discipel, Petrus…Hij kon niet begrijpen, hoe simpel het ook was en hoevele zijn ook zo… Onze Heer wilt ons iets leren en wij laten het niet toe, we willen gelijk reageren, bekritiseren, opmerkingen maken, enz.

DE KRACHT VAN DE RECLAME

Er is een gezegde, die luidt: “RECLAME IS DE ZIEL VAN ALLE BUSINESS”. 
En het is waar! Weet u waarom?
Omdat u het onthoudt en zich blijft herinneren wat u in de kranten heeft gelezen, wat u op de televisie heeft gezien of via de radio heeft gehoord. Soms kan die reclame wel saai zijn, maar u zult opmerken dat u na een tijdje dat liedje en of die tonen die u ooit heeft gehoord, steeds blijft zingen. De informatie komt 1, 2, 3 keren per dag en het blijft in uw hoofd, u kunt het niet vergeten. En dit is de reden dat die ‘RECLAME’ de ziel wordt van de ‘BUSINESS’.

OVERWIN DE OBSTAKELS!

OBSTAKELS ZIJN DIE GEVAREN DIE U ZIET, 
WANNEER U UW OGEN WEGNEEMT VAN UW DOEL!
Er wordt verteld dat vele jaren terug, een koning een grote steen in het midden van de weg plaatste en zichzelf verborg om te kijken als iemand ooit zou proberen om die steen weg te halen.
Rijke kooplieden kwamen en liepen langs de steen. Velen klaagden en beschuldigde de koning van slecht onderhoud van de weg, maar niemand maakte een poging om die steen weg te halen.

EEN NIEUWE RICHTING


Nadat Jezus op is gestaan,
ging Hij naar de discipelen toe en dit keer waren de discipelen aan het vissen:
“ Jezus zeide tot hen: Kinderen, hebt gij ook enige toespijs?
Zij antwoordden Hem: Neen.”
Johannes (21:5)

woensdag 15 april 2015

DE MACHT VAN HET KRUIS IN INDIA

De UKGR is het verschil aan het maken in het op één na meest bevolkte land ter wereld, India. Het land waar het geloof van de 1,2 miljard mensen zich verdeelt in ten minste vijf religies (hindoeïsme – meer dan 80%; islamisme – ongeveer 11%; christendom – ongeveer 4%; sikhisme; boeddhisme en jainisme). De UKGR heeft de mensen geleerd dat het niet gaat om het aantal goden (zodat u een idee kunt hebben, het officiële aantal “goden” in het land reikt tot het enorme aantal van 330 miljoen), zodat men de volheid van het leven kan bereiken, maar het geloof in de Enige en Ware God: de Here Jezus Christus.

dinsdag 14 april 2015

HET GOUD VAN JUDAS WAS HET ZILVER

“Toen ging één van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, naar de overpriesters, en hij zeide:
Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren. En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand. 
En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om Hem over te leveren” (Matteüs 26:14-16).
De Here Jezus onderwees dat het niet het goud was dat het Altaar heiligde maar juist het Altaar, dat God symboliseert, dat het goud heiligde. Oftewel, niets is belangrijker dan het Altaar (Matteüs 23:17,19,21).

WIE ZAL IK ZENDEN?


Elke dag overlijden er gemiddeld 385 mensen in Nederland.
Hoeveel van hun hebben de kans gekregen om behouden te worden?
Hoeveel van hun hebben die kans genomen?
Hoeveel van hun verloren hun laatste kans om te genieten van het eeuwige Leven?
Ik weet het niet.

maandag 13 april 2015

GOD SPREEKT MET WIE HEM BEGRIJPT!


Hoe vaak heeft u met uw kinderen gesproken en hen advies gegeven met de bedoeling dat hetgeen u zei hen zou helpen, maar zij konden u helemaal niet begrijpen of door hun koppigheid weigeren ze uw advies. U zei “A” en zij hebben “B” begrepen, u zei doe het niet en zij doen het toch. Hoe voelde u zich op dat moment? Vooral als u één keer, twee, zelfs tot drie keer toe heeft gesproken en ze gaven geen oor en geen aandacht aan uw woorden. Hoe voelde u zich? Ik ben zeker van dat u boos was! Precies zo is het ook met God! U kunt begrijpen volgens wat er staat geschreven in het boek van Jesaja.
“Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de Here spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht.” Jesaja (1:2-3)

IK HEB HET ALTAAR GEVONDEN!

Onlangs heb ik Nada a Perder 3 (Niets te Verliezen 3) gelezen en het was onmogelijk om mijn tranen te bedwingen… want daarin zien wij uw oprechtheid heel duidelijk, bisschop Macedo. Weet u wat ik voelde? Het leek alsof u aan mijn zijde stond en alles zelf aan het vertellen was, het was heel sterk!
Maar wat mijn aandacht echt in u trok was de ijver die u heeft voor de bisschoppen en de pastors van de UKGR. De zorg om ons te leren en vermanen, zoals een vader met zijn zoon zou doen. Bisschop, u heeft ons al diverse keren verteld dat u vroeger niet eens één kans kreeg om het Evangelie te prediken, en wij weten dat dit waar is, maar u gaf ons echter wel deze gelegenheid, dankzij deze ijver en toewijding voor onze ziel. Ik zeg dit omdat ik dit heb gezien sinds ik naar de kerk kom, al 25 jaar waarvan ik 23 jaar een pastor ben. In elke dienst is het doel hetzelfde: onze ziel, oftewel, al uw boodschappen leiden naar de onze Behoudenis.

vrijdag 10 april 2015

DE WEG VAN HET ALTAAR

De Weg van het Altaar en die van het Goud
“…wat toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft?”
“…wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Matteüs 23:17-19).
Wat u als het belangrijkste beschouwt dat wordt uw doel.
Velen beweren dat zij verlangen naar de weg van het Altaar terwijl zij in feite verlangen naar de weg van het goud. Zij zeggen dat zij het Altaar willen, maar wat zij echt willen is om het goud te kunnen bereiken, want voor dit soort mensen is het goud, dat op het Altaar geplaatst wordt, belangrijker dan het Altaar zelf.

WEES VOORZICHTIG


Wanneer wij praten, zaaien wij.
Wanneer wij luisteren, oogsten wij.
Zaaien en oogsten zijn noodzakelijk.
Maar, wij mogen het niet zomaar doen.

DE OUDE MAN EN DE KONING


Op een dag liep er een koning over straat samen met zijn gevolg toen hij een oude man een klein boompje zag planten. Hij vond dat een hele vreemde actie, omdat het boompje een lange tijd zou nemen om te groeien en wanneer het eindelijk vruchten zou voortbrengen, zou hij ongetwijfeld niet meer levend zijn om ervan te kunnen genieten.
Dus vroeg de koning aan de oude bomen planter waarom hij aandrong op zo’n nutteloze taak. Daarop antwoordde de man hem: — Ik houd ervan om dingen te planten, al ben ik niet degene die van de vruchten zal genieten. Zijn wij niet vandaag aan het genieten van de bomen die jaren geleden zijn geplant? Het gaat om het planten. Niet om het plukken.

donderdag 9 april 2015

DE ONDANKBAARHEID


De Allerhoogste toont hoe verschrikkelijk het is dat Zijn volk niet erkent wat voor goeds zij hadden ontvangen. De Hebreeën begonnen een gedrag te vertonen dat geen enkel dankbaarheid toonde. Zij zagen niet meer in dat hun oorsprong heel simpel was, noch zagen zij het voorrecht in dat zij ontvingen om een uitverkoren volk te zijn.
In de boodschap van hoofdstuk 16 van het boek van Ezechiël, maakt God een beeldspraak waarbij Hij Zichzelf afbeeldt als de Echtgenoot van Zijn volk, dat afgebeeld wordt als de echtgenoot. Hij schetst de details waarin de ontmoeting wordt getoond, de investering die Hij in Zijn volk plaatste en hoe deze vereniging gevormd werd door middel van een verbond. Zijn volk echter vergat dit.

donderdag 2 april 2015

VOELEN OF NIET VOELEN?

Voelen of niet voelen? Dat is de vraag…
Wat wij voelen is niet zo belangrijk als wat wij doen.
Veel mensen denken dat ze God behagen omdat zij “voelen” dat God met hun is.
Anderen doen wat God zegt, maar omdat zij niets speciaals voelen, beginnen ze te twijfelen aan hun geloof.
Het geloof heeft haar mysteries…
Er zijn degenen die denken dat ze een groot geloof hebben, terwijl ze het niet hebben.
En er zijn anderen die een groot geloof hebben, maar denken dat hun geloof klein is.

woensdag 1 april 2015

DE UKGR WORDT WELKOM GEHETEN…

De UKGR wordt welkom geheten door één van de oudste volken van Amerika
De inheemse stam van de Zapoteken was ooit een grote beschaving, rond het jaar 500 voor Christus (BC) – zij woonden ten zuiden van Mexico sinds ongeveer 1000 jaar voor Christus (BC). Zij waren één van de eerste bevolkingen van het Amerikaans continent die het schrijven ontwikkelden en bouwden een enorme stad genaamd Monte Albán, bestaand uit piramides, bewerkte gebouwen en stadions voor het beoefenen van sport. Echter, een tijd later nam een ander volk de stad in bezit en de Zapoteken werden verspreid over de regio.