BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 31 oktober 2013

HUWELIJKEN IN HET OUDE ISRAEL!2

Een Portret van de Messias!
Huwelijken in het verleden: De beker
Als de vader van de jongedame de prijs voor de bruid accepteerde, dan zou de jongeman een beker met wijn vullen en hem aan de jongedame geven. Als zij van de beker dronk, dan was dat een teken dat zij het voorstel had aanvaard. Vanaf dat moment waren de jongeman en de jongedame verloofden. De verloving was een compromis van juridische aard, net zoals een huwelijk dat was. Het enige verschil was dat het huwelijk nog niet geconsummeerd was. Een verloving duurde ongeveer 1 à 2 jaar. Gedurende deze tijd bereidden de bruid en de bruidegom zich voor op het huwelijk en zagen zij elkaar niet.

woensdag 30 oktober 2013

HET GEHEIM OM UW LEVEN TE...Het leven van een persoon verandert alleen wanneer zij hun gedachtes veranderen. Alles wat u doet en alles wat u, tot nu toe, geweest bent is een resultaat van de gedachtes die u hebt gehad. Uw beslissingen worden beïnvloed door uw gedachtes en uw reacties worden weer door uw gedachtes beïnvloed.

dinsdag 29 oktober 2013

DE ARME, DE KREUPELE EN DE BLINDE


“Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in…” (Lucas 14:21).
Merk op dat de heer niet tegen de dienaar zei om te blijven, maar dat hij tegen hem zei GA VLUG DE STAD IN (dat wil zeggen naar de straten, op de radio, TV en ook de ziekenhuizen, stegen en sloppenwijken…) en breng de armen, kreupelen en blinden.”

maandag 28 oktober 2013

DE WIJSHEID VAN ZIELEN WINNEN

“…wie wijs is, wint harten (zielen).”
Voor de wereld, de dokters; de topwetenschappers; Pelé voor het voetbal; Thomas Edison bij de uitvinden van de lamp; Santos Dumont bij de uitvinding van het vliegtuig; en bij andere uitvindingen waren het wijze mensen die zich onderscheden op globaal gebied. Ik spreek dit niet tegen, maar, in de hemelse opvatting is degene die zielen wint wijs.

donderdag 24 oktober 2013

HUWELIJKEN IN HET OUDE ISRAEL!1

Een Portret van de Messias


Wat willen de Geschriften zeggen wanneer zij naar de kerk verwijzen als de bruid en Jezus als de bruidegom? Zou dit alleen maar opgeblazen taalgebruik zijn? Zou het alleen maar verwijzen naar Gods liefde voor Zijn volk? Inzicht in de oude Joodse huwelijkspraktijken helpt om de Geschriften te begrijpen. Het huwelijk is een portret van het verbond dat Jezus sloot en toont Zijn plannen om terug te komen voor Zijn bruid, de Kerk. Het volk van het Oude Israël begreep wat Jezus zou doen, omdat het het model van het huwelijk kende. De vergelijkbaarheid tussen het huwelijk en Christus en de Kerk wordt in Efeziërs 5:31-32 beschreven:

woensdag 23 oktober 2013

DE HEILIGE GEEST, 100% GARANTIE

De Heilige Geest, 100% garantie voor het geluk!
Hallo bisschop,
Ik zou graag een ervaring die ik hier (in Italië) heb gehad met u willen delen. Het is nu al een paar jaar dat wij ernaar streven om het belang door te geven om de Heilige Geest als een prioriteit te stellen. Wij hebben zes Vasten van Daniël gehad, maar de laatste was een ware openbaring. Hij was vernieuwend en transformerend, om de mensen de Redder te doen leren kennen door middel van de Doop met de Heilige Geest. Elke dag werd hij met volle kracht gehouden, met een verstand dat leeg was van seculiere informatie en alles wat niet deugde, Ah, wat een Dag!

dinsdag 22 oktober 2013

HET EINDE VAN UW LEED

Maak een Einde aan uw problemen!

Is het mogelijk om een einde te maken aan uw problemen? JA! Wie veroorzaakt het? U! Want elke persoon beschikt over het vermogen om de wereld om hem heen te veranderen.

maandag 21 oktober 2013

GIERIGAARD


Van de mier tot de olifant, van de mug tot de walvis, geen enkel dier hoeft te werken om te eten. Zij moeten wel moeite maken om tot hun voedsel te komen, maar ze hoeven niet te werken in de zin van geld verdienen en hun werk of salaris te verruilen voor voedsel. Alleen de mensen moet dit doen.

WAAROM BIDT U?


Toen de Here Jezus Zijn discipelen leerde hoe ze moesten bidden, zei Hij: 
“En wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt! (Mat.6:7,8)

vrijdag 18 oktober 2013

VERWIJDER SCHULDEN EN TWIJFELS


Er zijn nog 75 dagen over tot 2014 en u wilt natuurlijk niet het nieuwe jaar ingaan door slechte dingen met u mee te nemen. Wat dient u dan te doen met die berg enveloppen die u met de tijd hebt vergaard en waarvan u nu geen mogelijkheid hebt om ze na te komen?

donderdag 17 oktober 2013

EEN GLIMLACH OP DE LIPPEN EN...

Elke zonde is een zonde. Groot, middelmatig of klein, dat maakt niet uit, het is onderworpen aan de eeuwige verdoemenis.
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood…” (Romeinen 6:23).

woensdag 16 oktober 2013

LEER MW.BEATRIZ KENNEN


Mw. Beatriz is een Portugese vrouw van 92 jaar die op dit moment woonachtig is in Porto, Portugal. Zij is al langer dan 20 jaar een trouwe lid van de UKGR. Toen zij voor de eerste keer naar de Universele Kerk kwam, leed zij aan verschillende gezondheidsproblemen. Zij had last van haar rug, knieën en haar benen. Dit leidde haar ertoe om naar verschillende ziekenhuizen, dokters en specialisten te gaan, op zoek naar een oplossing en een mogelijke genezing. Maar, hoeveel behandelingen zij ook volgde, niets deed de gezondheid, die zij voorheen had, terugkeren. In tegenstelling, de problemen werden juist erger met de dag.

MIJN GELIEFDE ZOON...


Alleen de Geest van God heeft de autoriteit om te bevestigen wie Zijn kinderen zijn; Geen enkele religie of mens is daartoe in staat. Alleen degene die een kind heeft gebaard kent zijn kinderen. Dat is wat er op Berg Hermon gebeurde. Alleen God-de-Vader, door de Heilige Geest, verheerlijkt, erkent, bevestigt, en getuigt wie Hij heeft voortgebracht. Vandaar de reden van de onbeschrijfelijke blijdschap wanneer men uit de Geest geboren wordt.

maandag 14 oktober 2013

DE LAATSTE DAG...


Het kon op de eerste dag zijn geweest; Of welk andere dag dan ook, Maar het was op de laatste Dag. Tijdens DE GROTE DAG VAN HET FEEST stond Jezus op en riep uit…

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL8)


Vandaag is het de 21e dag van de Vasten van Daniël en veel mensen werden hierdoor gezegend. Sommigen werden gedoopt met de Heilige Geest, anderen vernieuwd en nog anderen, ten minste, door Hem aangeraakt. Het was heel positief, dat weet ik zeker.

vrijdag 11 oktober 2013

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL 7)

Vanaf die avond ben ik een nieuwe persoon geworden. Natuurlijk blijf ik op aarde leven en ik ben niet perfect. Ik blijf gevoelens hebben, dagelijkse strijden en, zelfs, problemen. Maar de ervaring die ik heb gehad op die dag, veranderde mij van binnen. Ik werd sterk. Ik ging terug naar huis en alle dingen die ik niet kon verlaten: fouten, zonden, doelen en dromen, heb ik verlaten. 

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL 6)


Mijn familie had nu rust. Natuurlijk waren er nog steeds sommige kleine problemen thuis, maar nu wisten wij wat wij moesten doen, om ze op te lossen. Voor de eerste keer begrepen wij dat we controle over ons leven hadden… Niets was onmogelijk voor ons. De resultaten van ons geloof waren de bewijzen hiervan.

HET UITOEFENEN VAN VERGEVING


Niemand kan de doop met de Heilige Geest ontvangen als hij wrok heeft jegens iemand. De vergeving van God hangt van onze vergeving af. Het is een gebod van Jezus:

dinsdag 8 oktober 2013

WAT VOOR GROTER TEKEN?


Wat voor Groter Teken heeft u nodig? Is het zinnig dat iemand bezocht wordt door de Here Jezus, gedoopt wordt door de Heilige Geest en alsnog een bevestigingsteken eist? Is het logisch dat deze persoon macht ontvangt van Jezus om Zijn getuige te worden en desondanks twijfelt of hij wel of niet die macht heeft gekregen? Zou dit niet een enorme tegenstrijdigheid zijn?

KOLOM VAN GELOOF


God laat moeilijkheden toe bij de verovering van Zijn Geest om te tonen dat het Koninkrijk van God niet zomaar iets is dat overal gevonden kan worden; In plaats daarvan is het iets dat in bezit wordt genomen door degenen die er echt in willen komen en dat vereist moed, lef en geloof. Alleen de dapperen doen geweld aan hun eigen verlangens en passies aan bij het veroveren van dit Koninkrijk (zie Matteüs 11:12).

maandag 7 oktober 2013

EEN OPENBARING


Ongelovigen en nalatige christenen hebben geen toegang tot het openbarende geloof. Dit soort geloof lijkt op waanzin voor degenen die verloren gaan (zie 1 Korintiërs 1:21). Het maakt niet uit of men wel of niet gedoopt is met de Heilige Geest. Als er een overtuiging of een absolute zekerheid bestaat, dan is dat de Heilige Geest in actie. Als hemelse energie zijnde komt het geloof niet nergens vandaan, men kan het niet op school leren en men wordt er al helemaal niet mee geboren; In plaats daarvan is het een gave van God aan de oprechten en de nederigen van geest die aandacht bieden aan Zijn Woord (zie Romeinen 10:17). Maar, heb geen twijfel hierover, het is een Goddelijke openbaring.

IK NAM ER DEEL AAN DEEL 5


DE VIERDE KEER
De vierde keer dat ik naar de UKGR kwam, was op een Goede Vrijdag, 29 maart 1991. Het was een speciaal evenement waar ongeveer 5000 mensen aan deelnamen. Nogmaals was ik daar alleen omdat ik uitgenodigd werd. Ik kan niet veel schrijven over dat evenement omdat ik daar niet eens wilde zijn. Één ding dat ik niet vergeet is het feit dat mijn vader op die dag voor de eerste keer een dienst van de UKGR heeft bijgewoond. Op die dag gebeurde er iets in zijn binnenste. Ik had het toen nog niet opgemerkt. Mijn vader begon sindsdien naar de UKGR te gaan. Op Paaszondag ging hij weer met mijn moeder mee. Mijn broer en ik bleven slapen…

BONDGENOOT VAN HET KWAAD


Wie trouwt uit haat? Niemand. Men trouwt vanwege een gevoel dat zogenaamd liefde hoort te zijn. Maar wat is dit voor gevoel dat niet toelaat om getrouwd te blijven? Een vals gevoel van liefde. Waar komt dit bedrieglijk gevoel vandaan? Van het hart. Bedrieglijk, corrupt en onbekend, zó definieert God het hart.

DEMONISCHE OBSESSIE


Wat baat het om in vreemde tongen te praten maar een slecht karakter te hebben? Satan is zo: hij spreekt alle talen van de wereld en die van de engelen, maar hij blijft nog steeds doden, stelen en vernietigen. Aan de andere kant is er Jezus, die, ook al was Hij gezalfd met de Heilige Geest, nooit in vreemde tongen sprak. Ten minste niet waar mensen bij waren.

donderdag 3 oktober 2013

NEE, NEE EN NOG EENS NEE !


Bezorgdheden en angsten zijn gevoelens die voortgebracht worden door twijfels. Het lijkt er misschien niet op, maar een ieder van deze gevoelens vertraagt, soms verhindert het zelfs, elk persoonlijk project. Precies! De Heilige Geest is met mij geweest, maar in de vijftig jaren dat ik bekeerd ben, heb ik nooit Zijn hulp kunnen bereiken wanneer ik bezorgdheid of angst toonde.

GENESIS VAN HET LEVEN


In het begin creëerde God-de-Vader de hemelen en de Aarde; Hij creëerde ze door alleen Zijn Woord te gebruiken. Een tijd daarna, Maakte het Woord van de Schepper Zich tot Vlees, En Jezus, Zijn Zoon, werd geboren. Sinds het begin was God-de-Zoon (Het Woord) bij de God-de-Vader, Door Hem en voor Hem zijn alle dingen gemaakt (zie Johannes 1:1-3).

BEELD VAN HET KWADE VS HET GOEDE

Beeld van het kwade vs Beeld van het Goede
 
Satan is geest. Hij werkt met het woord in de mond van zijn kinderen; Zijn woorden in hun mond zijn woorden van twijfel, angst, bezorgdheid, stimulering jegens het slechte, terreur, kortom, boodschappen wiens doel is om de persoon te verslaan. De afgunstige woorden en ogen hebben hier alles mee te maken. Ze klagen over alles, zeuren over alles, bekritiseren alles… Ze maken een storm in een glas water, zien alles vanuit een negatief oogpunt en zijn mensen die moeilijk zijn om mee om te gaan.

woensdag 2 oktober 2013

WORDT VERVULD MET DE GEEST


De uitdrukking: “wordt vervuld met de Geest” (Efeziërs 5:18) heeft te maken met het zich vullen met de gedachten van God, Zijn Woord. Aan de andere kant kunnen degenen die verzegeld zijn met de Heilige Geest “de Geest uitdoven”, dit wil zeggen, dat zij zich kunnen vullen met het vuil van deze wereld, ook al beseffen zij zich dat zij zich ontledigen van de Geest. Hoe is dat mogelijk?

WAAROM DE HEILIGE GEEST

Omdat de Heilige Geest Gods beeld in ons terugbrengt;
Omdat de Geest van Jezus ons levende getuigen maakt van Zijn opwekking;
Omdat de Geest van de HEER ons opwekt voor God;

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL4).


Ik kwam voor de eerste keer in de UKGR in juli 1990. Mijn moeder vroeg mij om met haar mee te gaan en dat deed ik. Twee keer: op een maandag en op een dinsdag. Om eerlijk te zijn heb ik niet zoveel begrepen noch deed ik enige moeite om het te begrijpen… Dat is een feit.

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL 3)


Toen ik zes jaar oud was, ontving ik mijn eerste computer, als cadeau. De meeste kinderen van toen, in Portugal, wisten niet eens wat een computer was. Mijn broer en ik zaten er urenlang mee te spelen. Ik weet nog dat mijn “vrienden” toen naar ons huis kwamen, om met ons te spelen. 

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL2)

22 JAAR GELEDEN

Gisteren heb ik geschreven over het feit dat ik 22 jaar geleden aan de Vasten van Daniël deelnam. Zonder het eens te beseffen! (binnenkort zult u begrijpen hoe dat mogelijk is)

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL1)


22 jaar geleden nam ik deel aan de Vasten van Daniel. Als u al een aantal jaren lid bent van de UKGR, dan zult u zich, zeer waarschijnlijk, onmiddellijk afvragen: Hoe is dat mogelijk, als de eerste Vasten van Daniël gehouden werd in maart 2011?