BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 24 december 2013

DE KRACHT VAN IETS ELKE DAG DOEN

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Plannen, dromen en wensen komen op rond dit tijd van het jaar. Net zoals dat een jaar geleden het geval was. Heeft u uw doelen in 2013 behaald? Stop en denk er even over na. Als u blijft doen wat u altijd hebt gedaan, dan zult u blijven hebben wat u altijd hebt gehad.

Goede plannen en doelen zijn heel belangrijk. Als u niet weet waar u naartoe wilt gaan, dan zult u nooit weten als u daar aankomt, zodoende zal elke plaats waar u beland goed genoeg zijn. Wij dienen een doel te hebben.

maandag 23 december 2013

OP ZOEK NAAR DE ZEGEN


Het doel van de vervulling met de Heilige Geest is niet om degene die door Hem gedoopt werd met hoogmoed te vervullen. In plaats daarvan, wanneer een persoon gedoopt wordt met de Heilige Geest is het doel daarvan om die persoon tot een instrument te maken om anderen te kunnen helpen.

“De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis” 
(Jesaja 61:1).

donderdag 19 december 2013

UITBRANDER VAN GELOOF


Bijna 30 jaar geleden had ik een serieus probleem met mijn ogen, ik dacht toen dat ik blind zou worden. Mijn zicht was er toen heel slecht aan toe. Toentertijd was ik in de staat Bahia aan het werken en ik moest, bijna elke week, naar Rio de Janeiro reizen (een afstand van ongeveer 1600 km), omdat de behandeling daar beter was.

woensdag 18 december 2013

SEMIRAMIS, OBELISK


Semiramis, Obelisk en de farce van Kerst

Veel onschuldige christenen hangen religieuze praktijken aan, zonder zich er bewust van te zijn, dat ze in feite dezelfde handelingen en “rituelen” van de heidense culturen van vroeger herhalen. Het vieren van de Kerst en de “dienst” aan de kerstboom zijn voorbeelden van hoe velen misleid kunnen worden door de religie.

Semiramis en de farce van Kerst en de kerstboom
Om over KERST te praten is het noodzakelijk om terug te keren naar de tijd van Noach, na de zondvloed,

dinsdag 17 december 2013

ONS DOEL


Terwijl hij al in het land Kanaän was, die vloeide van melk en honing, riep Jozua het volk van Israël bij zich en liet duidelijk weten dat God voor hun had gestreden. Hoewel er nog een aantal vijanden waren die nog verslagen moesten worden, gaf hij ook aan dat deze vijanden op dezelfde manier verslagen zouden worden zoals de voorgaande vijanden. De voorwaarde hiervoor was het volk zijn bediening jegens God gestand zou houden.

vrijdag 13 december 2013

DE KRACHT VAN DE TWIJFEL


Ik kende een jongeman die in zijn pubertijd het HIV virus had opgelopen. Na een bepaalde tijd kwam hij naar de kerk en begon hij het geloof (dat de zekerheid is) te gebruiken en hij werd helemaal genezen. Hij werd een trouwe kerklid, vervolgens helper en uiteindelijk pastor. Hij leerde een jonge helpster kennen, zij trouwden en uit deze relatie kwam een meisje voort.

donderdag 12 december 2013

DE AFKEER JEGENS CHRISTUS


”En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter door brengen” (Marcus 13:12)

De afkeer jegens de Here Jezus zal zo hevig zijn dat mensen Hem de rug zullen toekeren en de duivel verkiezen. Omdat zij niet in de hel geloven, bestaat de poel van vuur niet voor deze mensen, en het Koninkrijk van god bestaat voor hun ook niet. Zij zullen zo misleid zijn dat zij zullen denken dat ons bestaan zuig alleen maar beperkt tot dit leven. In hun ogen heeft de Here Jezus het mis en heeft de duivel het correct. Wat een Godslastering!

woensdag 11 december 2013

WAAR HET MANNA VALT...


De profetie was dat God Zijn volk uit de slavernij van Egypte zou halen en naar het Beloofde Land zou brengen. Gedurende de tocht door de woestijn, op weg naar het land dat vloeide van melk en honing, voorzag God de Israëlieten van manna (het brood van de hemel, zodat zij kracht konden hebben om door te blijven wandelen richting het Beloofde Land.

dinsdag 10 december 2013

WAAROM?WAAROM NIET?


Elke vraag kan veranderd worden als men het woord “niet” toevoegt.
Het feit is dat het “niet”, alles verandert…

Waarom vechten? Omdat ik weet dat ik kan overwinnen.
Waarom niet vechten? Omdat ik denk dat ik niet ga overwinnen.

GOD WILT U GROOT MAKEN

“En de HERE zeide tot Jozua: Op deze dag zal Ik beginnen u groot te maken in de ogen van geheel Israël, opdat zij weten dat Ik met u zal zijn, zoals Ik met Mozes geweest ben”
(Jozua 3:7).

De dood van Mozes had een sterk en negatief effect op de Hebreeën, zij verloren een leider die van gezicht tot gezicht met de Heer sprak en wonderen verrichtte door middel van zijn geloof en gemeenschap met God. Het was noodzakelijk dat God ook Jozua op zo’n manier verhoogde, zodat geheel Israël zijn geloof zou respecteren en zien dat de Heer met hem was.

maandag 9 december 2013

GECREEERD OM TE BEHEREN


Als iemand een managementpositie bekleedt en hij iets aanraakt wat hem niet behoort, dan verliest hij het vertrouwen dat hem werd gegeven. Een voorbeeld hiervan is de hof van Eden en de boom van de verborgen vrucht.

vrijdag 6 december 2013

HUWELIJKEN IN HET OUDE ISRAEL


Huwelijken in het verleden: De bruidegom komt zijn bruid halen
Zodra de vader van de bruidegom zag dat het bruidsvertrek klaar was, zou hij tegen de bruidegom zeggen dat hij zijn verloofde mocht ophalen. Hij zou, net als een dief in de nacht, zijn verloofde in het geheim wegvoeren en haar naar de kamer brengen die hij had voorbereid. Wanneer hij het huis van zijn verloofde naderde, zou hij luid roepen en op de shofar (een trompet die gemaakt was uit de hoorn van een ram) blazen, zodoende zou hij zijn verloofde een waarschuwingssignaal geven, zodat zij haar bezittingen kon verzamelen. De bruidegom en zijn vriend zouden het huis van de jongedame ingaan en haar en haar bruidsmeisjes meenemen.

woensdag 4 december 2013

VOET OP DE NEK“…Treedt nader, zet uw voet op de nek dezer koningen. Zij kwamen naderbij en zetten hun de voet op de nek (van de vijf koningen).

Toen zeide Jozua tot hen: Vreest niet en weest niet verslagen, weest sterk en moedig, want aldus zal de HERE doen aan al uw vijanden, tegen wie gij strijdt” 
(Jozua 10:24-25).

dinsdag 3 december 2013

DE DRIE WENSEN VAN ALEXANDER


Toen hij op het punt stond om te sterven, riep Alexander de Grote zijn generaals bijeen en vertelde zijn drie laatste wensen:
1. Dat zijn koffer gedragen zou worden door de meest vooraanstaande artsen van zijn tijd;
2. Dat de schatten die hij veroverde (goud, zilver, edelstenen…) op de weg verspreid zouden worden tot aan zijn graf; en…
3. Dat zijn handen uit de kist zouden steken, zodat iedereen ze kon zien.

maandag 2 december 2013

HET IS EEN STRIJD!

“…ten tijde, dat de koningen plegen ten strijde te trekken…” 
(2 Samuël 11:1).

Het was de tijd van de strijd en David besloot om te rusten. Hij vond dat het niet nodig was om te strijden.
Maar hoe kon hij niet strijden, als het de tijd van de oorlog was?

WAT GELOOF IS EN NIET IS


Geloof is absolute zekerheid; Het is verstandig; Het is intelligent;
Het is de overtuiging dat God zal nakomen wat Hij heeft beloofd; Het geloof komt niet uit het niets voort;
Het komt niet door middel van geluk, noch valt het uit de lucht net als regen; Het komt door de actie van de Geest van God, Voor degene die gehoor geven aan Zijn Woord, En het praktiseren;