BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 18 april 2012

De Grootste Openbaring

De wonderen werden verricht. De macht van God, dat het geloof is, heeft zich op een wonderbaarlijke wijze gemanifesteerd. Maar sommigen geloven niet.
En waarom geloven ze niet?
Omdat het geloof niet aan hun werd geopenbaard (zie Jesaja 53:1).

Gods Lippen

Mozes was een dienaar van de Almachtige God.Hij was een levende offerande. Het feit dat Jozua de dienaar van God diende, gaf hem niet het recht om ook Gods dienaar genoemd te worden. Ook al werd hij, op Gods bevel, door Mozes gezalfd, desondanks, werd Jozua pas als een dienaar van God beschouwd nadat hij het Woord van God gehoorzaamde tot het einde van zijn dagen
 (zie Jozua 24:29).

vrijdag 13 april 2012

Schulden, eieren en water

Ik was twee jaar getrouwd en liep achter met mijn tiendes, leningen en huur. Ik bleef sterk in het geloof, was me bewust van Zijn beloftes, maar wist niet hoe ik ze waar kon maken in mijn leven. Aangezien mijn maag niet klaagde, was mijn geloof lui. Goed of slecht, we hadden altijd ons dagelijks brood. Ik bleef werken in de hoop dat ik op een dag mocht genieten van het beloofde land. We waren blij, trouw aan God, bleven in het geloof, hadden een zuiver geweten en leefden niet in de zonde. Op deze manier leefden wij van dag tot dag.

Tempel van Solomon 


  zondag 8 april 2012

  De Vuuroven en het Vuur


  God bevrijdt niet van de vuuroven, maar Hij bevrijdt van het vuur.
  Niet iedereen, natuurlijk.Alleen de dienaren.Dat gebeurde met Sadrak, Mesak en Abednego.
  Nebukadnessar, de koning van Babiloniƫ, had hun tot de dood veroordeeld, omdat zij het lef hadden om zijn woord niet te gehoorzamen.

  woensdag 4 april 2012

  Geen geloof, geen wil om te leven, helemaal niets...


  "Wie kan mij helpen?"

  Als iemand denkt in zichzelf: Ik ben helemaal verloren, ik heb niets meer, er is niets te verliezen, dus het is alles of niets, leven of dood. Als ik leef, leef ik en als ik sterf, sterf ik. En ze besluiten om de wereld van misdaad te betreden.''