BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 30 september 2014

DE GEEST VAN GOD BRENGEN


Meer dan 840.000 mensen werden in de laatste tropische storm ‘Fung-wong’ getroffen, die de noordelijke kant van de Filipijnen bereikte met winden van 95 km/u en windstoten tot 120 km/u. Ongeveer 200.000 Filipijnen moesten hun huizen verlaten om te schuilen in 400 opvangcentra in het land.
Volgens de Nationale Raad van Bestuur en Vermindering van Rampen, zagen meer dan 1.800 mensen hun vluchten geannuleerd worden. Daarnaast waren 75 wegen en 3 bruggen onbegaanbaar en honderden scholen en overheidsgebouwen gesloten. De wateren trokken terug, maar de schade bleef.

vrijdag 26 september 2014

NIEUW HART

 Waarom zegt God dat Hij een nieuw hart zal geven? Het is heel makkelijk om te begrijpen, het menselijke hart is van nature corrupt, sterker nog, verderfelijk. Het is wanhopig op zoek naar corruptie. Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? (Jeremia 17:9)
De persoon kan zelfs liefdadig en goed zijn, maar dat betekent niet dat dit de persoon vrij maakt van een corrupt hart. Misschien is dat de reden waarom velen het niet eens zijn met deze boodschap. Voor een persoon die deze eigenschappen heeft, is het moeilijk te begrijpen dat hij ook een corrupt hart heeft.

woensdag 24 september 2014

IK WAS HET ZAT OM MIJ TE ZIJN


Beste bisschop! Met immens plezier wil ik u een beetje van mijn verhaal vertellen voordat ik de Tempel van Salomo bezocht. Mijn naam is Teresa, ik woon in de stad Realeza, Brazilië. Ik ben al 40 jaar een evangelische christen. Ik kom van een zeer traditionele evangelische kerk vol doctrines. Gedurende 40 jaar heb ik echter mijn leven op verkeerde opvattingen gebaseerd. Ik geloofde dat ik, om gered te worden, mijn haren goed moest doen, rokken moest dragen en andere absurde dingen. Ik dacht dat God dat zo wilde.
Ik was een verdrietige persoon en de laatste tijd ging alles verkeerd in mijn leven. Op een dag zat ik thuis toen ik aangesproken werd door twee mensen die aan het evangeliseren waren. Ze gaven mij een krant en nodigden mij uit om naar het UKGR Centrum te komen.

DE AAP EN DE WASKNIJPER“Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde” (Psalmen 8:4-10).

dinsdag 23 september 2014

BRIEF VAN DE VADER VAN EEN EX-VERSLAAFDE


Geachte bisschop Rogério Formigoni, als vader van uw vriend Luciano Ricardo Marques, wil ik mijzelf, met veel respect en een groot genoegen, uitdrukken ten opzichte van uw presentatie op 31 juli 2014, tijdens de inwijding van de Tempel van Salomo. Geloof mij, uw blootstelling was zo duidelijk, dat het hele publiek verbijsterd was door uw beweringen dat verslaving te genezen is door middel van het geloof en doorzettingsvermogen, omdat u zelf één van die mensen bent die, al meer dan 20 jaar, genezen bent.

DE STEM DIE ROEPT IN DE WOESTIJN

“Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden” (Marcus 1:2-3).
Dit is de eerste belofte in het boek van Marcus en de enige citaat uit het Oude Testament. Het boek van Marcus is geen biografie van het leven van Jezus, omdat het geen enkel detail over Zijn familie of achtergrond vermeld. In plaats daarvan richt het zich op wat Hij deed, op Zijn macht en het verschil dat Hij maakte in het leven van mensen. Marcus presenteert geen Jezus die veel onderwees, maar een Jezus van acties.

vrijdag 19 september 2014

DE GEEST VAN GOD


Het zit in de aard van de mens om van bijna alles een grap te maken. Zelfs te midden van een moeilijke situaties is er altijd iemand die een grap over de situatie maakt. Zelfs de dood ontsnapt niet aan deze spottende geest. Maar voor degene die het Woord van God kent, is er geen manier om de eindbestemming van de ziel niet te respecteren. In dit geval betreft het iets heel serieus en kan daar niet mee gespeeld worden.
Toen hij zich tot de Romeinse christenen richtte, gaf Paulus een strenge waarschuwing: “Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Romeinen 8:8-9).

dinsdag 16 september 2014

PRATEN OVER IETS…

...waar u niets van af weet
De grootste onwetendheid is iets waar u niets over weet bekritiseren. De wereld is vol van onwetenden die zich voordoen als wijzen. Critici steken, op hun podia, verwaand in hun onwetendheid hun neuzen op, klaar om vingers te wijzen en hun oogpunt te beargumenteren. Ze vergeten dat een oogpunt niets meer dan dat is.
Ik citeer slechts twee voorbeelden waar ik een directe ervaring mee heb gehad: “Dit echtpaar van “Bulletproof Marriage” wil enkel geld verdienen met het verkopen van deze boeken. Ik betwijfel dat ze hetgeen waar ze over spreken op de televisie echt praktiseren in hun eigen leven.” – zei een “trol” op onze Facebook pagina. Die persoon kent ons niet. Hij/zij heeft ons nooit ontmoet. Maar toch denkt die persoon te weten wat er in ons huis gebeurt.

WAAROM HEB IK DE HEILIGE GEEST…

...niet ontvangen?
De belofte van de Here Jezus, om te bidden voor zodat de andere Trooster Hem zou vervangen, werd op Pinksterdag vervuld. Sindsdien, is de Heilige Geest op deze wereld met het verlangen om te wonen in degenen die in Zijn Zoon Jezus geloven. Echter, niet iedereen die Jezus belijdt als Heer, ontvangt Hem. Waarom?
Omdat de Heilige Geest de Geest van de Waarheid is. Is het mogelijk voor degene die bezeten is door de geest van leugens, om de Geest van de Waarheid te ontvangen? Natuurlijk niet!

VAN SLAVEN VAN DE FARAO TOT…

... dienaren van God
“Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken; ja, zij maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld – alle werk, waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikten” (Exodus 1:13-14).
Het was de Farao zelf, die de familie van Jozef uitnodigde om in Egypte te komen wonen (Zie Genesis 45:17-18). Er waren eerst slechts 70 mensen (Zie Genesis 46:26-27), maar naarmate de tijd begonnen zij zodanig te groeien en zich te vermenigvuldigen dat de Egyptenaren zich bedreigd voelden. Om de Hebreeën te proberen te stoppen, gebruikten ze de slavernij en tirannie tegen het volk.

maandag 15 september 2014

WAT IS GODS ADRES?


Ik betwijfel of een persoon, uit eigen keuze, in een slechte plaats woont. Wij zoeken altijd naar de beste plek om te wonen, de plaats waar wij ons goed zullen voelen. Die plek moet voldoen aan onze eisen en voorwaarden.
Het universum is buitengewoon! De planeten, kometen, sterren, sterrenstelsels, enz., alles werkt perfect. De aarde is als een groot schip waar sprake is van een oneindigheid aan wezens, inclusief de mens.
Maar, wat is Gods adres? Waar woont Hij?

vrijdag 12 september 2014

DE WARE TOEVLUCHT


In het Oude Testament was de wet met betrekking op moord erg streng, omdat het vergoten bloed de Aarde verontreinigde, wat een afstand bracht tussen God en Zijn volk. Als er geen verzoening bestond, zouden er ernstige gevolgen over iedereen komen. Er was maar één manier om het probleem op te lossen: de wet, die door God Zelf aan Mozes gegeven werd, verklaarde dat vergoten bloed werd gewroken. Het was leven om leven, oog om oog, tand om tand. De moordenaar stierf op dezelfde manier dat hij moordde, door de hand van de wreker, die meestal een naaste familielid van het slachtoffer was. Er moesten minstens twee getuigen zijn van het feit, voordat het recht van wraak kon worden uitgevoerd.

WACHTENDE OP HET BEGIN VAN DE...

Wachtend op het begin van de dienst in de Tempel
Zondag, tijdens het wachten op het begin van de dienst in de Tempel, schreef ik over dat moment van het wachten. Hoe brengt u één of twee uur door in “geest van gebed”? Toen ik deelname aan de tour in de Tempel, met het team van het Universeel Blad, merkte ik op dat werkelijk alles een betekenis heeft. Niets is daar per toeval of per ongeluk. Alles heeft een symboliek, omdat dat, sinds het begin, de taal van God is. Toen ik besefte me dat ik absoluut overal op moest letten, vanaf het moment dat ik langs de poorten ging, om te begrijpen wat God tegen mij wilde zeggen.
Ik heb de gewoonte om de Tempel in te gaan zodra de poorten opengaan. Dat is ongeveer twee uur voor de dienst. Twee uur zonder telefoon of tablet, in stilte, in een plaats met weinig licht. Voor velen klinkt dit als een marteling. Als u niet voorzichtig bent, dwalen uw gedachte af uit de Tempel en begint u al na te denken over de e-mails, werk, familie en alledaagse dingen.

donderdag 11 september 2014

DE DRIE-EENHEID VAN GOD


Wanneer wij de Hebreewse taal bestuderen, dan is het onmogelijk om het woord voor God niet constant tegen te komen, aangezien de taal die ze in Israel spreken, gemaakt werd op dezelfde manier dat het in het Woord van God staat. Het is het Woord van God die de Hebreewse taal in zijn oorspronkelijke vorm behoudt.
Alles in de Hebreewse Bijbel heeft een betekenis. De namen van de mensen; namen van de plaatsen; want een plaats wordt bij een specifieke naam genoemd; zelfs de naam van een persoon, zoals Jakob, die veranderd werd naar Israël, vanwege een belangrijke gebeurtenis.

KRACHT EN LIEFDE


Iets voor iemand doen met uw gehele kracht is een ding, maar iets doen uit liefde is iets compleet anders. Als ik iets doe, waarvoor ik mijn kracht moet verzamelen, kan ik het doen vanwege noodzaak of verplichting. Maar als ik het doe uit liefde, dan doe ik het met meer intensiteit dan voor hetgeen dat ik met al mijn kracht deed. Dus, is wat wij voor God doen uit liefde of uit interesse in andere dingen?
David zei:
“Daarom heb ik, zoveel ik vermocht, gereedgelegd voor het huis van mijn God: goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen, chrysoprasen en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteente en wit marmer in menigte” (1 Kronieken 29:2).

woensdag 10 september 2014

JEZUS EN DE TEMPEL


In de wet van Mozes zijn er drie grote jaarlijkse feesten, waarbij alle Joden in Jeruzalem bijeenkomen om offers te brengen in de Tempel. Door de manier waarop dit verteld werd kunnen wij begrijpen dat IEDEREEN dit moest doen, omdat niemand met lege handen kon verschijnen (zie Deuteronomium 16:16-17).
Toen ik deze passage overpeinsde, werden mijn ogen geopend over een thema:
“En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om. En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren” (Johannes 2:13-17).

EERSTE NATIONALE BIJEENKOMST...


Op zaterdag 30 augustus had ik het voorrecht om deel te mogen nemen aan de 1e Nationale Bijeenkomst van Predikanten in de Tempel van Salomo, met de speciale aanwezigheid van bisschop Edir Macedo. Ik weet dat veel mensen nieuwsgierig zijn om het fysieke en materiële aspect van de Tempel te zien. Ik weet ook dat velen hun oordeel al klaar hebben liggen, wat duidelijk de invloed van de media aantoont en de aanwezigheid van degenen die niet kwamen opdagen en voelden wat ik voelde, toen ik die plaats bezocht, laat zich duidelijk zien te midden van de christenen.
De Tempel op zichzelf is wonderbaarlijk. Ongetwijfeld een spectaculair bouwwerk! Maar dat was zeker niet hetgeen dat een ongelofelijke indruk op mij achterliet. Wat mij verwonderde was de sfeer, de eerbied, de organisatie, de beleefdheid van allen die in de Tempel werkten, de eer, de Heiligheid voor de Heer… Alles kwam bij elkaar en vormde een wonderbaarlijk gevolg: de aanwezigheid van God op de meest kalme en prachtige wijze dat ik ooit heb ervaren.

OFFEREN OP HET ALTAAR


Op een dag zat ik in de kerk en een mevrouw kwam tot mij met een vreemde gezichtsuitdrukking en zei: “Volgende maand zal er nog een andere Campagne van Israël zijn…” Ik zag aan haar gezicht en aan de toon van haar stem dat zij mij probeerde te waarschuwen voor een dreigend gevaar. Alsof zij wilde zeggen: “Kijk uit, er komt een bom!” Maar weet u wat het ergste is? Zij is niet de enige.
Want ook al drukken veel mensen het niet uit in woorden, toch voelen zij deze “angst” voor de Campagne. Zij zien het als een verplichting om deel te nemen, zij dat om niet met slechte ogen bekeken te worden of omdat zij bang zijn om “vervloekt” te worden door God.

dinsdag 9 september 2014

MIJN DAGELIJKS LOON


Bisschop, vandaag de dag is mijn moeder niet meer onder ons, maar ik heb een vrede in mijn binnenste omdat ik weet waar zij is. Op 17 augustus zou zij naar de Tempel van Salomo gaan. Zij was zo blij, ze kocht stof en maakte haar eigen jurk. Ze straalde, ze was enthousiast en erg blij, maar nu weet ik dat ze in de schoot van Abraham is, starend naar de Tempel der tempels, het Koninkrijk van God.
Ik moet de Here Jezus en u, bisschop Macedo, danken voor alles. Voor het verdragen van de vervolgingen en laster, omdat mijn moeder alleen in de hemel is vanwege uw doorzettingsvermogen, toewijding en liefde, toen u uw dochter die ziek was thuis liet, zodat u het Evangelie kon verkondigen, zoals het beschrijven staat in “Niets te Verliezen 2″.

MIJN LEVEN TE MIDDEN VAN DE XAVANTE STAM


Mijn eerste kerk in 1993, werkend onder het inheemse volk in de staat Mato Grosso, Brazilië. Mijn naam is Rosangela. Toen ik in de Universele Kerk kwam was ik erg ziek. Ik had allergische bronchitis en was constant in het ziekenhuis. Daarnaast had ik een leegte in mijn binnenste en voelde ik mij een waardeloos persoon. Ik had zo een laag gevoel van eigenwaarde dat ik depressief werd, maar toentertijd dacht mijn familie dat het allemaal onzin was en niemand nam mij serieus. Ik huilde veel en was bang voor alles.
Aan het eind van de jaren 80 kwam de Universele Kerk naar mijn geboortestad en begon wekelijkse diensten te houden in een buurthuis. Mijn moeder nam mij mee naar een van deze diensten en het was al snel liefde op het eerste gezicht. Het duurde niet lang voordat ik mijn leven overgaf en mijzelf wierp voor de voeten van mijn HERE JEZUS CHRISTUS. Hij genas mij, bevrijdde mij en op dat moment kwam er een zekerheid en een verlangen in mij om Hem te dienen voor de rest van mijn leven. Ik wilde zielen winnen voor mijn Heer.

maandag 8 september 2014

TEMPEL VAN SALOMO...

…een plaats om na te denken zonder angst
De Tempel van Salomo is gebouwd. Een grandioos werk, die ongekend is in geheel Brazilië, werd opgericht. Is er iemand die maar ook dacht dat dit zou plaatsvinden dat de media dit zou opmerken zonder ook maar een beetje vooroordelen of partijdigheid? Natuurlijk niet, wij zijn geen dwazen.
Websites en kranten gebruiken altijd de kosten voor dit bouwwerk in hun titels en quotes. Maar waarom? Zodat degene die deze artikelen leest en al niet dol is op de kerk meteen de hoge kosten ziet en dit toevoegt aan zijn vooroordelen.

GOD DIENEN IS EEN GESCHENK

“Maar gij en uw zonen met u zult uw priesterambt vervullen in alles wat bij het altaar behoort en bij hetgeen achter het voorhangsel is, en daarbij dienst doen; als een dienst, die een geschenk is, geef Ik u uw priesterambt; maar de onbevoegde, die nadert, zal ter dood gebracht worden” (Numeri 18:7).
De liefde van God voor Zijn volk was zo groot dat Hij de beslissing nam om neer te dalen vanuit zijn fantastische woonplaats, de hemel, en in hun midden te wonen in een tent in de woestijn.

vrijdag 5 september 2014

DE OFFERANDE, DE TEMPEL EN U


Ik moet toegeven dat het gebrek aan kennis, mensen leidt om kritiek te leveren over de bouw van de Tempel van Salomo. Ik begrijp dat door zoveel sociale onrechtvaardigheden, een aantal van onze critici zich beledigd voelen door de “buitensporige uitgaven” voor een gebouw dat zo belangrijk is voor ons en zo onbelangrijk voor hun.
Maar wat deze critici en ongelovigen in feite dienen te weten is dat wij in een vrij land wonen. Iedere inwoner heeft het recht om zelf te bepalen hoe hij zijn geld uitgeeft. Ik heb het recht om te bepalen hoe ik uitgeef wat ik ontvang. Niemand heeft het recht om zich er ongevraagd mee te bemoeien.

DE PLOEG

“Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods” (Lucas 9:62).
Wanneer wij deze Bijbelse passage lezen, hebben wij meestal het idee dat het verwijst naar voormalige pastors, helpers, enz., die zich hebben teruggetrokken van het verrichten van het Werk van God, er niet meer naar omkeken en hun eigen verlangens zijn gaan volgen. Maar als wij dit aandachtig analyseren, dan kunnen wij, door middel van de details, de ware betekenis beseffen:

woensdag 3 september 2014

HOE REINIG IK MIJN ZIEL


Er is een vraag die constant door de gedachten van veel mensen rondgaat: “Hoe kan ik mijn ziel reinigen? Is het door te vasten, lang te bidden of ijverig naar kerkdiensten te gaan? Is het door mijn toewijding aan het Werk van God als een helper: de offerandezakken vasthouden, de enveloppen uitdelen, mensen adviseren en boze geesten uitdrijven? Is het door het een pastor, bisschop of vrouw van een pastor of bisschop te zijn, die voor een regio, een staat of een land zorgt?” Elk van deze dingen heeft een belang in de wereld van het geloof waarin wij leven, maar geen ervan is te vergelijken met gehoorzaamheid aan het Woord van God. Petrus zegt:
“Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt…” 
(1 Petrus 1:22).

DE DAG DIE GEDOEMD WAS TE MISLUKKEN

“Alles is zo georganiseerd… Gefeliciteerd!”
Dit was een van de duizenden positieve opmerkingen die wij, op donderdag 31 juli, ontvingen, tijdens de inauguratie van de Tempel van Salomo. Bij deze gelegenheid was de president van Brazilië, Dilma Rousseff aanwezig samen met andere gezagsfiguren, beroemdheden en ondernemers. Zelfs onze vriendinnen, de vrouwen in de blauwe fluwelen jurken, die tijdens de ceremonie hielpen, werden gecomplimenteerd. “Bent u van een bepaald bedrijf, kunnen wij u in de toekomst inhuren?” Trots antwoordden zij, “Wij zijn de vrouwen van pastors en wij doen wat wij doen uit onze liefde voor God.”

DE STRIJD VAN HET GELOOF

“Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.” 
(1 Kor. 16:13)
In deze Bijbelvers ontvangen wij de begeleiding die wij nodig hebben om succesvol te kunnen worden. Een van de grootste fouten die christenen vaak maken is om te denken dat ons leven makkelijk zal zijn, alleen omdat wij ons leven aan God hebben overgegeven.
Het is waar dat wij de kracht ontvangen om alle problemen op te lossen.
Het is ook een feit dat God ons beschermt en dat wij veel problemen vermijden die het leven van de ongelovigen raken.

dinsdag 2 september 2014

HET HART BESCHERMEN

“Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen” 
(Matteüs 5:3).
Iedere ochtend vroeg kraaide de haan en kort daarna kwam de zon op. Hij liep voor de rest van de dag trots rond bij het kippenhok met zijn kop omhoog, aan het opscheppen over de kracht van zijn lied. Op een dag, was hij heel vermoeid en stond hij laat op, toen HIJ naar buiten ging om te kraaien, stond de zon al aan de hemel, aan het schijnen met al zijn macht. Arme haan! Hij werd zeer depressief, omdat hij ontdekte dat hij niet degen(e) was die verantwoordelijk was voor dat prachtige wonder.

HEILIGE PLAATS


Goedemorgen Bisschop!
Ik bezocht de Tempel van Salomo tijdens een van de laatste pelgrimstochten, met de UKGR van Copacabana, Rio de Janeiro. Mijn God, bisschop nu kan ik zeggen: “WAT EEN DAG!” Ik zal deze dag koesteren voor de rest van mijn leven, omdat ik niet denk dat zelfs de meest opgeleide en intelligente man ter wereld deze ervaring kan uitleggen.