BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 29 november 2013

VOORUIT OF ACHTERUIT?


God zei tegen Jozua dat Hij met hem zou zijn, overal waar hij naartoe zou gaan. Deze profetie geldt voor iedereen die in dezelfde God gelooft. Het is een feit, dat Hij niet alleen de God is van bepaalde mensen, die gekozen werden, maar van iedereen die Hem dient. Dus, als jij Hem dient, dan zijn Zijn beloftes ook voor jou.

donderdag 28 november 2013

TWIJFELS OVER DE TWIJFELS


Ik heb de boodschap “Twijfels over de Campagne van Israël” gelezen en vind dat er iets is dat uitgelegd moet worden, zodat de mensen de geest van de Campagne kunnen hebben. Veel mensen hebben nooit ingezien dat het woord “offer” meer dan één betekenis heeft. De betekenis die het meest door de wereld word gebruikt voor dit woord is “leed”. Wanneer wij het woord “offer” gebruiken, dan denken de mensen meteen aan een extreme leed, iets dat bijna op boetedoening lijkt. Maar het woord “offer” wordt, in de Universele Kerk van Gods Rijk, gebruikt in de zin van de meest vergeten betekenis in het woordenboek: zelfverloochening.

woensdag 27 november 2013

IK WIL HET , OMDAT IK HET WIL!!!


Ik wil de doop met de Heilige Geest, maar wil ook genieten van de “pleziertjes van het vlees”: dat is onmogelijk;
Ik wil een nieuw leven, maar wil niet de feestjes in de avond opgeven: dat is onmogelijk;
Ik wil de vervulling van de profetie: een leven met overvloed, maar tegelijkertijd wil ik ook “vrij” zijn om te doen wat ik wil: dat is onmogelijk;

dinsdag 26 november 2013

24 UUR TE LEVEN


Grace Fidele Ngomooh Ndjock heeft haar gehele leven in Kameroen, haar geboorteland, gewoond, tot de dag dat zij werd gediagnosticeerd met slokdarmkanker. Deze soort kwaadaardige tumor komt het meest voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Volgens een instituut dat zich bezighoudt met kanker, zorgt deze tumor voor problemen met slikken, het verlies van gewicht (het resultaat van onvoldoende voeding), pijn in de borstkas (wat niet gekoppeld is aan het eten) en andere complicaties.

TWIJFELS OVER DE CAMPAGNE...

Twijfels over de Campagne van Israël

Toen ik de boodschap “Twijfels over de tiende” schreef, ontving ik ook veel vragen over de Campagne van Israël. Omdat wij begonnen zijn met de campagne, besloot ik om een beetje hierover te praten. De twijfels en vragen die mensen mij hebben gestuurd zijn veel:
- Is het verkeerd om een spaarrekening te hebben? Ik heb geen spaarrekening geopend, omdat ik alles wat daarop staat zal moeten offeren wanneer er een Campagne aangekondigd wordt…
- Ik wil een auto kopen, maar als de Campagne komt dan zal ik hem moeten verkopen en alles geven, dus waarom zou ik dan een auto kopen?
- Hoe kan ik mijn eigen huis kopen als ik niet eens in staat ben om de aanbetaling bijeen te brengen? Ik verzamel wat geld, maar zodra de Campagne er is moet ik alles geven…

vrijdag 22 november 2013

DE ARMEN EN VOETEN VAN GELOOFToen Mozes de staf ophief, begon de wind te waaien en scheidde hij de wateren van de Rode Zee. Israël stak de Zee door op droge grond; Maar toen de staf omlaag kwam, keerden de wateren terug en bedekten zij het Egyptische leger (zie Exodus 14:26-28). Dit definieerde de Israëlische bevrijding van de Egyptische slavernij.

woensdag 20 november 2013

KIJK NAAR DE POSITIEVE KANT


“Als u iemand vindt die het 1% met u eens is, dan kunt u die persoon 100% helpen door naar zijn/haar positieve kant te kijken en hem/haar te waarderen.” Het is niet makkelijk, in feite, is het heel gecompliceerd wanneer wij iemand vinden die, ter vergelijking met onszelf, in bijna alle gebieden verschilt qua mening. Smaak, overtuigingen, de manier van naar het leven kijken… normaal gesproken noemen wij zo’n persoon een “dwarsligger”.

vrijdag 15 november 2013

EX MOSLIM BEKEERT ZICH IN DE GEVANGENIS


Sinds 2009 ben ik een moslim geworden. Dit jaar werd ik veroordeeld tot 51 jaar en 6 maanden gevangenisstraf in de Streng Beveiligde Gevangenis in Leeuwkop, gelokaliseerd in Johannesburg, Zuid Afrika. In de gevangenis hab ik de gelegenheid gehad om deel te nemen aan de cursus van het boek “Nothing to Lose 1″ (Niets te Verliezen – een biografie van bisschop Edir Macedo). Daardoor kon ik achter de waarheid komen van Jezus Christus.

woensdag 13 november 2013

WAAROM VERANDEREN?

“Verandering zal nooit plaatsvinden tenzij er sommige psychologische behoeftes vervuld worden, deze behoeftes bevinden zich in drie dimensies: cognitieve (het denken), affectieve (de emoties) en gedragsdimensie.”

Wanneer wij zeggen dat een bepaalde persoon veel veranderd is… dan refereren wij normaal gesproken naar één van twee soorten veranderingen: een fysieke of innerlijke verandering. De “makkelijkste” vorm van veranderen is de vorm die aan de buitenkant plaatsvindt: de verandering qua haarstijl, haarkleur, het verlies of aankomen van gewicht, andere kleren, makeup enz… deze zijn meer zichtbaar en veroorzaken uiteindelijk een groter impact voor degenen die ons zien.

dinsdag 12 november 2013

ZWAKHEID TRANSFORMEREN IN KRACHT

Aangezien de duivel ons niet kan aanraken, waar werkt hij dan mee?
Antwoord: Met onze zwakheden.

Hij weet dat hij ons niet langer kan aanraken, omdat wij vrij zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij ons opgeeft; hij probeert ons te vernietigen door middel van onze zwakheden.

Hij weet dat hij ons niet langer kan aanraken, omdat wij vrij zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij ons opgeeft; hij probeert ons te vernietigen door middel van onze zwakheden. Hij kent onze zwakheden heel goed.

maandag 11 november 2013

TEGEN OF MET?


Als ik naar een vrouw met onreine intenties kijk, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik zweer, ook al is het op de hemel, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik de andere wang niet keer, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik mijn vijanden niet liefheb en niet voor ze bid, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik niet vergeef – niet 7 maal, maar 70 maal 7 – , dan ben ik tegen Jezus.

PROBLEMEN OF OPLOSSINGEN?


Wij allen hebben problemen. Maar niet iedereen handelt met zijn problemen op dezelfde manier.
Ik wil het onderwerp duidelijker maken door een vraag te stellen:
Heeft u uw energie besteed aan het probleem of aan de oplossing daarvan?

vrijdag 8 november 2013

EDEN

“En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven” (Genesis 2:15-17).

donderdag 7 november 2013

JALOERSE PERSOON VS SLACHTOFFER…

Jaloerse persoon vs slachtoffer van jaloezie: wie wordt het meest benadeeld?

Wij hebben heel lang nagedacht tot hoever een jaloerse persoon gaat om schade te veroorzaken aan het slachtoffer van zijn jaloezie. Maar wij hebben er niet bij stil gestaan wat voor schade deze ellende voor de jaloerse persoon zelf veroorzaakt. Hij is ongetwijfeld degene die zelf het grootste slachtoffer hiervan is. Dat komt omdat het onmogelijk is dat men niet oogst wat men heeft gezaaid. De jaloerse persoon wordt vatbaar voor verschillende soorten ziektes, terwijl de slechte ogen en het vieze hart de weerstand van het lichaam doen afnemen, dit is al bewezen door de geneeskunde.
“Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen” 
(Spreuken 14:30).

dinsdag 5 november 2013

WIE IS GROTER,U OF UW SALDO...

Wie is groter, u of uw saldo op uw bankrekening?
Serieus, denk even over deze vraag na. Ongeacht uw saldo op uw rekening, zij het miljoenen of rood, wie is de grootste tussen jullie tweeën, u of het geld? U weet wat het antwoord is dat u zou moeten geven. U bent de grootst. En u zou gelijk hebben, tenminste theoretisch gesproken. Maar, in de praktijk, zou het misschien niet zo simpel zijn.

vrijdag 1 november 2013

HET GEHEIM VAN HET GELUK


Niets in het leven is belangrijker dan het leven zelf; Maar zodat men de essentie van het leven, het geluk, kan bemachtigen, is het noodzakelijk om twee stappen als prioriteit te stellen: 
Ten eerst: HET GELOOF,
Ten tweede: HET HUWELIJK.