BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 27 juli 2012

HOE LANG NOG?

Hoelang dienen wij nog klappen te krijgen voordat wij leren dat schijn bedriegt?
Dat het hart de verkeerde persoon vraagt voor de juiste persoon?
Dat het emotionele geloof dood is? (Jakobus 2:26)

dinsdag 24 juli 2012

JEZUS IS HET AMEN

Waarom vindt het verschil van leven dat door God wordt beloofd, niet plaats in het leven van veel christenen? Er zijn veel redenen, echter, de grootste reden is te wijten aan het feit dat degenen die geloven wachten dat de beloftes uit de lucht zullen vallen. Dit is de grootste reden voor het gebrek aan het verschil!

maandag 23 juli 2012

HET " HIER BEN IK " VAN GOD

Toen God Abraham riep, stelde hij zich onmiddellijk BESCHIKBAAR om te GEHOORZAMEN en te OFFEREN. Zijn woorden en acties toonden één uitdrukking: “HIER BEN IK!”; wat, in feite, wil zeggen: “Ik ben bereid om te gehoorzamen, mijzelf over te geven, te offeren en te ontvangen; ik ben klaar om de zegen zelf te worden”, en zo gebeurde het ook.

donderdag 19 juli 2012

GELOOF DAT MIJN BLOED DOET KOKENWat kunnen we nog meer zeggen over Abraham die nog niet is gezegd? En toch, er is een ding die  maar weinigen geleerd hebben. De ervaringen van deze held van het geloof maakte hem tot een referentiepunt voor de Levende God op aarde. Dit is niet duidelijk wanneer we praten met mensen over God. Immers, ieder mens kiest zijn of haar eigen goden.


NACHT VAN BEHOUDENIS


Eerlijkheid is nog een stap om Gods koningrijk te kunnen zien. Zonder dit eigenschap gaat u nooit behouden worden of zelfs een echte ontmoeting met God kunnen hebben.

maandag 16 juli 2012

WANNEER GOD ROEPT

Het was niet Abraham die God riep, maar God die Abraham riep.
Het was niet Mozes die God riep, maar God die Mozes riep. 
Het was niet Gideon die God koos, maar God die Gideon koos.   
David zat achter de kudde en werd gekozen.

vrijdag 13 juli 2012

GOD HIER BEN IKToen God Abraham riep, bereidde hij zich ZELF  te gehoorzamen en te offeren. Zijn woorden en daden uitte een bericht: "Hier ben ik! 'Dat wil zeggen:' Ik ben er klaar voor om te gehoorzamen, geven, offeren en te ontvangen - ik ben klaar om een zegen te zijn, 'en dat is precies wat er gebeurde.

donderdag 12 juli 2012

HET OFFER PRAAT

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”
(Johannes 3:16) NBG ’51.

woensdag 11 juli 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


Voordat wij gaan studeren over de 4e stap naar de behoudenis is er iets heel belangrijk om te begrijpen, anders dan andere mensen denken en leren is de hel reël en niet een

Symptomen vóór het offer

Zij dienen om u tegen te houden om deel te nemen (vóór) en zodat u zult twijfelen dat u zult ontvangen (na).Het is bekend dat de duivel de oproep van het geloof om te offeren niet kan tegenhouden noch de persoon doen vallen, dus zoekt hij een manier om te kunnen storen, door

Wat is de Campagne van Israël?


De Campagne van Israël geschiedt twee keer per jaar, het vindt plaats sinds de stichting van de Universele Kerk van Gods Rijk. Normaal gesproken wordt het in het midden en het eind van het jaar gehouden.

EEN KWESTIE VAN GELOOF

Een stad ging door een grote droogte heen. Al maandenlang was er geen druppel water uit de hemel gekomen en de inwoners waren wanhopig omdat ze hun vee zagen dood gaan. De mooie velden veranderden in een typisch beeld van een woestijn.

vrijdag 6 juli 2012

HOE GOD TE AANBIDDEN

Waarom bouwde Abraham een altaar voor God overal waar hij heen ging?
In de dagen van Abraham was er geen: kerk, wet, pastor, tempel, tabernakel, religieuze ceremonie, getuigenissen van anderen enz…De enige manier die er bestond om God te dienen was juist door een

donderdag 5 juli 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

Een van de meest belangrijke stap voor de behoudenis is om het Koninkrijk der Hemelen
te kunnen bereiken. Het is een PRIORITEIT. Een ieder die God wilt moet zeker van zijn
prioriteiten zijn. U moet weten wat op de eerste plaats komt en moet komen, zoals
onze Here ons leerde.