BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 31 juli 2013

DE KRACHT DIE IEDEREEN HEEFT

Vaak komen wij met mensen in aanraking die het volgende klagen: ik heb geen kracht om te doen wat ik moet doen. Laat mij iets tegen u zeggen: u heeft wel kracht… Kracht om te kiezen wat voor beslissing u gaat nemen. Kracht om de juiste keuze te maken.

UW STRIJD IS OOK DEMIJNE


Een commentaar met betrekking tot de boodschap De rouw van de UKGR.
Ik zou in eerste instantie mijn commentaar niet achterlaten, maar ik moet wel. 7 jaar geleden ging ik door een ernstig probleem heen in mijn familie. Ik zocht God in alle plaatsen waarvan men zei dat Hij was.

dinsdag 30 juli 2013

PARELS VOOR DE ZWIJNEN


De Here Jezus heeft nooit één woord zonder een reden uitgesproken. Zijn gedachtes en woorden hebben altijd één doel: zielen redden. Ook als dit vereist dat er een duidelijke en ongevoelige waarschuwing hiervoor wordt gegeven.

maandag 29 juli 2013

IEMAND DIE NIET GELOOFT PROBEREN…

Iemand die niet gelooft proberen te overtuigen

Als u uw leven toewijdt om de mensen die niet geloven ervan te overtuigen dat ze het verkeerd hebben, dan begaat u twee fouten. Ten eerste verspilt u uw tijd. Begrijp dat het niet uw taak is om iemand die niet gelooft te overtuigen. Geloven of niet geloven is een keuze die aantoont wat er in het binnenste van elke persoon zit.

vrijdag 26 juli 2013

HET ORGANISME VAN HET GELOOF

“Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus… Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden” (1 Korintiërs 12:12,27).

donderdag 25 juli 2013

WIE ZAL ER BLIJVEN?

“Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal van de HERE een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils” (Psalmen 24:3-5).

woensdag 24 juli 2013

DE DIEF VAN ZIELEN


Goedemiddag bisschop,
Mijn naam is Fabio Kawakami. Ik woon al 10 jaar in Japan. Ik zou u graag mijn ervaring met Jezus en de kerk willen vertellen. Bisschop, toen ik 17 jaar was begon ik te drinken en te roken en gedurende zeven jaar was ik een slaaf van deze twee ellendige verslavingen.

HET HUWELIJK

Gisteren sprak God iets heel sterks met mij, iets dat wij voor de dienst van aankomende zondag kunnen gebruiken. Ik was al een tijdje God om inspiratie aan het vragen, omdat ik niet wist hoe ik het onderwerp “zorgzaamheid” naar de geestelijke kant kon brengen, behalve de huidige manier waarop wij dat al deden in de groep: via taken en persoonlijke gesprekken.

DE VERLORENEN VAN VROEGER DIE...

De verlorenen van vroeger die nu redden

Mijn leed begon al in de buik van mijn moeder, vanwege de betrokkenheid van mijn familie met de boze geesten. De erfenis van mijn opa voor mijn moeder was een altaar voor de boze geesten. Daarom gaf mijn moeder, in haar onschuld, mij over aan de geesten denkende dat zij mij zouden “beschermen”. Op deze wijze begon mijn pijn, ik was vaak ziek en ging in Rio de Janeiro, van mijn geboorte in 1977, ziekenhuis in, ziekenhuis uit.

HET IS ONMOGELIJK


Zonder geloof is het onmogelijk om geld te verdienen;
Zonder geloof is het onmogelijk om te overwinnen;
Zonder geloof is het onmogelijk voor een atleet om te winnen;
Zonder geloof is het onmogelijk om te investeren en winst te behalen;
Zonder geloof is het onmogelijk om succes te behalen;
Zonder geloof is het onmogelijk om succesvol te zijn in het huwelijk;
Zonder geloof is het onmogelijk om de geschikte persoon te vinden om mee te trouwen;
Zonder geloof is het onmogelijk om een goed kwalitatief leven te behalen;
Zonder geloof is het onmogelijk om de gunsten van God te bereiken;
Zonder geloof is het onmogelijk om Zijn beloftes in bezit te nemen;
Zonder geloof is het onmogelijk om Hem te behagen;
Zonder geloof is het onmogelijk om het eeuwige leven in bezit te nemen.

Bisschop Edir Macedo


Elke zondag om 9.30uur & 12.00uur ( ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

"GODLLYWOOD CHALLENGE"


Één “Godllywood Challenge” heeft mijn leven gemarkeerd: uitdaging 6, waarin wij liefde moesten tonen aan een bepaald persoon. Ik zat uren te denken met wie ik dat kon doen en toen kwam opeens de naam van mijn zus in mij op.

vrijdag 12 juli 2013

KAN IEMAND GOD IMITEREN


“Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.” (Efeziërs 5:1-2).

donderdag 11 juli 2013

DE BEKERING VAN DE PORTEMONNEE

Er wordt beweerd dat Maarten Luther, de man die de Protestantse beweging begon, benadrukte dat de mens door drie soorten bekeringen heen moest gaan: de bekering van het verstand, de bekering van het hart en de bekering van de portemonnee. Ik ben het met hem eens. Maar ik zou dit alles samenvatten door te zeggen dat alleen één bekering de ware is: de bekering van de portemonnee. Laat me het uitleggen. In feite haal ik deze conclusie uit de woorden van God Zelf. Toen Hij het volk van Israël, via de profeet Maleachi, opriep om zich tot Hem te bekeren, was het doel van God hun portemonnee.

woensdag 10 juli 2013

UW OFFERANDE, UW LEVEN...


Zoals het Altaar de Allerhoogste representeert, Zo representeert de offerande ook de offerandegever. Volgens Jezus, is het Altaar meer dan het goud en de offerande die daarop geplaatst worden, omdat het Altaar ze heiligt.

DE ROUW VAN DE UKGR


Gisterochtend zag ik een commentaar op mijn Facebook pagina die mij stom verbaasd deed staan. Wat een geestelijke blindheid! Op dat moment was mijn wil om mezelf te verlagen tot het niveau van die persoon en een koekje van eigen deeg te geven om die persoon vervolgens te blokkeren. Maar, na een paar minuten, haalde ik diep adem en voelde de pijn… De pijn die God elke dag voelt…

maandag 8 juli 2013

DE MACHT OM TE KIEZEN


Niets zegent het leven van een persoon meer dan een beslissing. Het is niet eens nodig om te bidden, omdat de beslissing zich transformeert in een zegen. Dat was wat er met Abraham gebeurde. Het bevel werd gegeven: “Laat alles achter en vertrek naar een onbekende plaats.” Hij kon zijn gebleven, maar hij nam de beslissing die hem de vader van een natie maakte.

vrijdag 5 juli 2013

"IN DE TWEEDE PLAATS DOET GIJ DIT..."

“In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des HEREN, onder geween en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig” (Maleachi 2:13).

donderdag 4 juli 2013

DE ENE KAN NIET ZONDER DE ANDERE

“Wie het offer vermijdt, wordt ook door het succes vermeden.”

GELD HEBBEND


Het is onmogelijk voor een persoon om het geloof van het offer te begrijpen als zijn focus helemaal gericht is op het geld. Het is duidelijk dat alles zijn prijs heeft en wij zijn altijd dingen aan het kopen, of wij het nu nodig hebben of niet. Hoe kan men uitleggen dat iemand die, ondanks al zijn verplichtingen, beslist om naar de stem van God te luisteren en alles op het altaar te laten? Hoe zal hij dingen kopen, zijn lasten betalen, zijn verplichtingen nakomen enz., en ondanks dit alles toch een getuigenis van zijn overwinning geven?

woensdag 3 juli 2013

STERKER DAN U DACHT!


Voordat Jakob met God streed en overwon moest hij eerst met zichzelf strijden. Dat houdt in dat hij zijn angsten, twijfels, en onzekerheden, die hij in zijn binnenste droeg, eerst moest confronteren en overwinnen. Als hij immers zichzelf niet kon overwinnen, hoe zou hij dan de strijd aan kunnen gaan met God. Maar hoe vecht men dan tegen zichzelf? Door te offeren op Gods altaar!

dinsdag 2 juli 2013

DE REBEKKA VAN HET VOLK


Waarom hebben wij zoveel christenen gezien wiens levens mislukken en zoveel pastors en evangelische kerkleiders gezien die zo’n hekel aan ons hebben?

HET ZICHTBARE GELOOF

“Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven”(Hebreeën 11:1-2).

VOORBEELDIG GEDRAG


Bent u er al eens bij stil gestaan om na te denken over hoe uw gedrag de laatste tijd is geweest? Wat voor voorbeeld heeft u aan de mensen om uw heen gegeven? U weet dat wij vrouwen alles observeren, elk klein detail en we observeren ook andere vrouwen, toch? Dus u kunt er zeker van zijn dat de mensen die u omringen u hebben geobserveerd: wat u doet, hoe u zich gedraagt, wat u draagt enz.

Penuël

 

Zijn gehele leven bestond uit overwinningen; Ook al moest hij ervoor bedriegen, desondanks veroverde hij…Hij veroverde het recht van de eerstgeborene, Hij veroverde een gezin, en ten slotte, Veroverde hij financieel succes. Maar, met elke stap die hij maakte, verslechterde zijn binnenste.