BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 30 mei 2017

HET GOUD OF HET ALTAAR?
“Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt?”(Mattheüs 23:17)

DIENST : ZONDAG VOOR DE VRIJHEID met de "UITREIKING v.d. GEWIJDE OLIE UIT ISRAËL" 


Op zondag 28 mei j.l. was de speciale dienst : 
ZONDAG VOOR DE VRIJHEID met de "UITREIKING v.d. GEWIJDE OLIE UIT ISRAËL"

Hierbij enkele beelden van de diensten t.w. :

maandag 29 mei 2017

GELOOF VAN VEROVERINGEN EN GELOOF VAN ONDERHOUD
Het geloof om materiële goederen te veroveren die voorbij gaan is een ding, een ander ding is het geloof om geestelijke goederen te veroveren die eeuwig zijn. Het ene vervangt het andere niet.

ONAANGENAME VERASSINGEN
“En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot”(Lukas 16:23).

vrijdag 26 mei 2017

ARMAGEDDON
Schijnbaar wordt de zesde beker van de toorn van God al uitgegoten.
De eindstrijd tussen het Goede en het Kwade is al aan de gang. De eindstrijd die een dag bij Armageddon zal plaatsvinden, is al in afzonderlijke gebieden aan het gebeuren.

woensdag 24 mei 2017

RENNEND...
“Loopt (ren) dan zó, dat gij die behaalt!” (1 Korinthiërs 9:24).
Het eerste ding dat hier aandacht trekt is het woord “Loopt” (“ren”). Ren, actie! U zult moeten rennen. Er staat niet geschreven wandelen, springen. Nee. Ren! U zult elke stap voelen en er doorheen gaan. Ren! Het zal uw gehele lichaam erbij betrekken, uw energie, concentratie, oftewel, al uw focus, uw kracht, uw alles. Ren! Negeer elk gevoel om te stoppen, naar achteren te kijken, ontmoedigd te raken, twijfelen, moe worden. Met andere woorden: blijf offeren.

dinsdag 23 mei 2017

HET GEHEIM VAN HET GELUK
Niets in het leven is belangrijker dan het leven zelf.
Maar om de essentie van het leven te verkrijgen, is het noodzakelijk om twee stappen te prioriteren:

Ten eerste: GELOOF
Ten tweede: HUWELIJK

maandag 22 mei 2017

HOE WEET IK OF MIJN WIL IN STRIJD IS MET DIE VAN GOD?
Wie geboren is uit de Geest kan onderscheiden wat de wil van God is en wat niet.
1- De wil van God roept nooit twijfels op in het bewustzijn, zoals bij de wil van de mens;
2- De wil van God wordt altijd begeleid door een totale zekerheid. Dat is het GELOOF;

vrijdag 19 mei 2017

GEZOND GELOOF VS ZIEK GELOOF
Het is indrukwekkend wat voor verschil een gezond en het welzijn van het Geloof in de levens van de mensen veroorzaken. Afhankelijk van de staat waarin zij zich bevinden, kunnen we een aantal mensen bergen zien verplaatsen en anderen naar de afgrond van nederlagen en vernietiging worden gesleept door zachte briesjes.

woensdag 17 mei 2017

DE VOLKOMENHEID ZOEKEN
“Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.”
Jakobus 1:4

dinsdag 16 mei 2017

VELE GEZICHTEN VAN ANGST
Angst = bezorgdheid, rusteloosheid, ongeduld, beroering, smart, kwelling, stress…
“Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?” (Mattheüs 6:25).

maandag 15 mei 2017

DE OFFERANDE ALS GETUIGE
God is Geest. Waarom heeft de Eeuwige Geest, Schepper van Hemel en Aarde materiële offerandes nodig van Zijn aanbidders? Wat betekenen de tienden en offerandes als ze in praktijk geen nut hebben voor Wie Geest is?
Ten eerste materialiseren de tienden en offerandes de gevoelens van de offerandegever voor God; Ten tweede zijn de tienden en offerandes getuigen bij het laatste oordeel van de offerandegevers.

vrijdag 12 mei 2017

WAT VERTEGENWOORDIGEN DE EERSTELINGEN EN DE OFFERANDES?
Met de toenadering van Moederdag, die aankomende zondag wordt gevierd, profiteren we van deze datum om na te denken over de voortreffelijkheid van het cadeau dat we geven aan degenen waar we van houden.

donderdag 11 mei 2017

GENOEG TIJD VERSPILD
Hoelang bent u al met hetzelfde probleem aan het leven? Deze situatie die uw droom, vrede en geld steelt. Hoeveel jaren heeft u al energie besteed om dit op te lossen? Maar alles lijkt alleen maar erger te worden…

dinsdag 9 mei 2017

EEN GLAS KOUD WATER
Wanneer we denken aan de eeuwigheid kunnen we ons voorstellen dat God alleen voor degenen die gered zijn, het recht heeft gereserveerd om met Hem in de hemel te wonen. Dit op zich alleen zal al geweldig genoeg zijn, maar de Allerhoogste heeft veel meer voorbereid dan het eeuwig leven (zie 1 Korinthiërs 2:9). Er is voor elke rechtvaardige zo een glorieuze hemelse beloning gereserveerd dat het onvoorstelbaar is. Om het vast te stellen, gebruikt de Heer de criteria van hoe Zijn Kinderen Hem gedurende hun christelijke reis zullen dienen.

maandag 8 mei 2017

ARTS REDT ARTS
Goedendag bisschop!
Als eerst wil ik u bedanken voor de begeleiding die u ons heeft gegeven door de Heilige Geest, voornamelijk met betrekking tot het redden van zielen.

ZOEKEN TERWIJL HET KAN
“Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”
Jesaja 55:6

vrijdag 5 mei 2017

ZOEKEN ZONDER TE VINDEN
“Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden.”
Spreuken 1:28

woensdag 3 mei 2017

HEREN EN DIENAREN
De heer van onrechtvaardigheid investeert en promoot de zonde die de dood voortbrengt; DE HEER VAN RECHTVAARDIGHEID investeert en promoot de vergeving die het leven voortbrengt.