BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 21 maart 2018

OVERWIN DE NEGATIEVE GEDACHTES
De Behoudenis is niet makkelijk.
Om het te behouden is het noodzakelijk dat we er bewust van zijn dat we werden gered, gered zijn en gered zullen blijven – als we trouw blijven tot het einde.
Daarom dienen we de slechte gedachtes te overwinnen.

dinsdag 20 maart 2018

DE IJVER VAN UW HUIS
Toen het voor de Joden bijna pasen was, ging Jezus naar Jeruzalem. Toen Hij daar aankwam, vond Hij in de Tempel mensen die stieren, schapen en duiven aan het verkopen waren. De geldwisselaars zaten daar ook. Jezus maakte een zweep van koorden en gooide iedereen uit de Tempel, ook de stieren en schapen. Hij verstrooide het geld van de geldwisselaars en sloeg de tafels om. Tegen degenen die de duiven verkochten zei hij: Haal ze hier weg en maak van het Huis van mijn Vader geen huis van verkoop.

maandag 19 maart 2018

VALSE CHRISTENEN
Er is niets puurder en geweldiger in de Goddelijke Wil, dan voor een ander wensen, wat hij zelf is.
Tijdens een smeekbede drukte Jezus zijn grooste verlangen uit:
“Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij” (Johannes 17:11).

vrijdag 16 maart 2018

HEEFT GOD GELD NODIG?
Als God geest is, waarom heeft Hij de tiende en offerandes voor Zijn volk ingesteld?
Het wet van de tienden en offerandes werd gecreëerd om het hart van het volk van God te beoordelen wanneer zij in Zijn aanwezigheid kwamen. Zie Exodus 23:15.

donderdag 15 maart 2018

MET DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST
In de nacht dat de Here Jezus overgeleverd en gekruisigd zou worden door Zijn vijanden, was Hij op de Olijfberg toen Hij door een aantal soldaten, Romeinen, Farizeeën en Judas werd benaderd. Na de beroemde kus van verraad, hebben de soldaten Hem gepakt.
“Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het, en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af; de naam nu van de slaaf was Malchus” (Johannes 18:10)

woensdag 14 maart 2018

ALS ALLES FOUT GAAT ...

Als alles fout gaat, zal het DOORBREKEN!
Alles ging fout voor Abraham.
100 jaar en geen kind.
Hij brak door!

dinsdag 13 maart 2018

HET GEBED EN DE SMEEKBEDE VAN HANNA
Het gebed heeft zijn geheimen. Het dient gedaan te worden met de voorwaarden van Zijn Schepper, niet van de schepping.
Hanna volgde jarenlang de gewoonten om te bidden. Ze ging regelmatig naar de Tempel, bood haar gebeden aan met de offers die haar man haar gaf – maar alles bleef hetzelfde. Totdat:

DE JA VAN GOD
Jezus is de Amen. Zie Openbaring 3:14
Nee is een Ja voor de caprichos van de wil van Zijn volgelingen. Zij kunnen hun staat als dienaren nooit vergeten.
Zolang ze gekleed zijn met vlees, zullen ze dienaren zijn op dezelfde manier dat Jezus een Dienaar was in de dagen van Zijn vlees. Zie Hebreeën 5:8.

maandag 12 maart 2018

CRISIS VAN HET GELOOF
Wat heeft ertoe geleid dat zoveel mensen ontmoedigd raakten in het geloof?
Welke geest heeft de christenen geleid om de kerk te verlaten?
Jezus heeft beloofd dat de Heilige Geest naar de volle waarheid zou begeleiden. Zie Johannes 16:13

vrijdag 9 maart 2018

HUISWERK VOOR DEGENEN DIE DORST HEBBEN NAAR GOD
Overpeins op de onderstaande tekst en deel uw mening hierover.
Heel erg bedankt.
God zegent in overvloed!

donderdag 8 maart 2018

WETEN OF VOELEN?
Wat hebben het hart en de duivel gemeen?
Beide zijn bedrieglijk en slecht.
“Arglistig is het hart boven alles, ja verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jeremia 17:9)

woensdag 7 maart 2018

HET EERSTE SCHAAP
Goedemorgen Mw Cris,
Toen ik het Vriendelijke Woord van Bisschop Macedo (A Palavra Amiga)  hoorde over de offerande van Abel, bleef een woord in mijn hoofd hangen: “het eerste schaap”. Hij behaagde God zoveel met de overgave van het eerste schaap, dat ik het “belang” van het eerste schaap wilde weten, zodat ik ook hetzelfde als Abel kon doen. Ik herinnerde me een familie waarvan een aantal familieleden lid zijn van de UKGR in Nazareth, wiens vader een herder is. Ik zocht ze op en deel nu met u de informatie die ze mij hebben gegeven.

dinsdag 6 maart 2018

LEGE HANDEN“…want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen.” Exodus 23:15 (Herziene statenvertaling)
“…maar men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen.” Exodus 23:15 (NBG’51)

FOTO VAN DE ZIEL
Het verhaal van Kaïn en Abel herhaalt zich dagelijks in de christelijke kerken.
Elke dag presenteren de christenen – goed of slecht – hun offerandes.

GELOOF ZONDER NIETS TE VERLIEZEN
Als een geschenk van de Heilige Geest, is het bovennatuurlijke geloof de macht van God binnen degenen die nederig van geest zijn. Zie Mattheüs 5:3
Er bestaat geen meer of minder op het gebied van geloof. De persoon heeft het of heeft het niet.

DE GOD DIE JALOERS IS
Wie houdt er niet van om de eerste in de rij te zijn, eerste klas te reizen of de eerste stuk taart te ontvangen?
Met God is het niet anders.

WAAR OF VALS?

De wereld zit vol met populaire gezegden en spreekwoorden. Sommige zijn zo religieus dat ze rechtstreeks het Woord van God tegenspreken, maar er wordt aangenomen dat ze waar zijn.

Bekijk enkele voorbeelden:

dinsdag 27 februari 2018

ONREINE OFFERS


Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? 
(Mattheüs 23: 19) 


Het is niet erg moeilijk voor een religieuze persoon om het woord aanbieden te definiëren. Wanneer een persoon dit woord hoort, komt de geldwaarde die in de offerande zak van een kerk wordt gestort snel in gedachten. Het is een eerlijke fout!

HET GEHEIM VAN HET GELOOF

Velen hebben gevraagd: wat is het geheim van het geloof?

Elke overwinnaar heeft altijd een referentiepersoon. Of het nu gaat om wetenschap, kunst, sport, zaken, politiek of welk deel van het leven dan ook.

DE LES VAN DE ZONNEBLOEM

Zonnebloemen draaien volgens de positie van de zon, met andere woorden, ze "jagen het licht" na.

Misschien weet u dit al, maar er is nog een ander feit dat u waarschijnlijk niet weet!

Hebt u zich ooit afgevraagd wat er gebeurt op bewolkte, regenachtige dagen wanneer de zon volledig bedekt is met wolken?

WAT IS UW WERELD VANDAAG?
Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Mattheüs 16.26

De zorg om de hele wereld te veroveren, zorgt ervoor dat de mens zich niet bewust wordt van het bestaan ​​van de ziel.

VALS GELOOF EN LIEFDE

Geloof en liefde lijken de meest gebruikte woorden ter wereld te zijn. Er zijn echter maar weinig mensen die de realiteit hiervan hebben beleefd.

Het gebrek aan onderscheiding heeft ertoe geleid dat velen lijden en zelfs hun leven verliezen hierdoor.

woensdag 14 februari 2018

21e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Schoot van de Allerhoogste 

Er is geen ander woord dat meer geschikt is om de grootheid van de Ontmoetingsplaats met de Almachtige God van Abraham uit te drukken, dan het woord ALTAAR.

dinsdag 13 februari 2018

20e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLBakstenen van God

Een baksteen kiest niet waar hij wilt blijven. In de keuken, woonkamer of in de badkamer. Hij heeft geen keuze. Een aantal bakstenen blijven bovenop heel dichtbij de plafon. Anderen blijven onderaan en dienen de muur te ondersteunen.

maandag 12 februari 2018

19e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Velen geroepen, weinig uitverkoren…

Wie zijn de geroepenen en wie zijn de uitverkorenen.
De uitverkorenen zitten tussen de geroepenen, echter, niet alle geroepenen zijn uitverkoren. Nog erger, ondanks het feit dat er velen geroepen zijn, zijn de uitverkorenen weinig.

18e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

Bekijk de volgende getuigenis op de Facebook Page van de universelekerk.sr

17e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Bekijk de volgende getuigenis op de Facebook Page van de universelekerk.sr 

vrijdag 9 februari 2018

16e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Sterke Wind

De voordelen van het geloof gebeuren door gehoorzaamheid aan het Woord. Maar wat onopgemerkt voorbij is gegaan, is dat gehoorzaamheid op zich een handeling is. Nee, geen gevoel.

donderdag 8 februari 2018

15e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


15e Dag

14e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

Geloof zonder Geest

“En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is” (Handelingen 19:1-2).

dinsdag 6 februari 2018

13e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Hier en nu of later?

We leven in een tijdperk van het hier en nu. Alles moest gisteren gebeuren. Men zegt zelfs: tijd is geld. Niemand weet meer hoe te wachten en het haasten zodat de tijd u niet tegenhoudt om alles en nog meer te doen, gaat door. Zoals de stress die zich snel installeert en alle relaties vernietigd. Daarom is de overbezorgdheid hoog. Niemand wilt denken aan later..

12e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

maandag 5 februari 2018

11e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De glorie van de mens

God zegt in Jeremia:
“Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent…” (Jeremia 9:23-24).

10e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Heilige Geest en de depressie
De meerderheid van wie menen gedoopt te zijn met de Heilige Geest werd bedrogen door de bedrieglijke geest. Zijn morele vorming, twijfelachtige karakter en slechte aard in het dagelijks leven bewijzen dit.

vrijdag 2 februari 2018

9e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Aandachtig naar de Stem van de Geest

Deze vasten lijkt meer opofferend dan een gewone vasten, wanneer u zich onthoudt van eten. In de Vasten van Daniël is het voorstel zichzelf onthouden van alle seculaire informatie.

donderdag 1 februari 2018

8e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De onvruchtbaren zullen meer kinderen krijgen

“Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE” (Jesaja 54:1).

woensdag 31 januari 2018

7e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Wat komt er uit uw buik?

Iedereen heeft een buik. Maar de vraag is? Wat komt er gewoonlijk uit de buik van de mens? Alles wat niet goed is, waar nergens toe voor dient.
“Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt?” (Mattheüs 15:17)

dinsdag 30 januari 2018

6e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLDe Geest van God

De menselijke natuur neemt vaak alles als een grap. Zelfs voor de meest moeilijkste situatie, is er altijd iemand die er een grapje over heeft. Zelfs de dood ontsnapte niet aan deze spotgeest.

maandag 29 januari 2018

5e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Actie van de Geest in Guatemala

Bisschop,
Zoals u misschien al weet is er in Guatemala veel criminaliteit. Hierdoor leven velen in angst. De criminelen zijn zelfs al een aantal keren onze kerken binnengegaan om de pastors te bedreigen, maar Godzijdank hebben ze nooit iets gedaan.

TOEKOMST IN WIJSHEID
“Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.”
Spreuken 24:14

4e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Het Goddelijke Voorstel
Het voorstel van de Allerhoogste God voor ons is onvoorstelbaar. Qua leven gaat het verder dan hetgeen we ons kunnen bedenken. Hij heeft ons aanwijzingen gegeven over deze grootheid, door bijvoorbeeld te benoemen hoe wij dienen te offeren voor een bepaalde verovering.

3e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Het geduld van het intelligente geloof
Hoe combineren wij het geloof met geduld? Wat heeft het geloof met geduld te maken?
Als het geloof, alsof het magie is, enkel een middel is voor onmiddellijke oplossingen, zou het niets te maken hebben met geduld. Echter, het geloof en het geduld zijn gaven van de Heilige Geest die Zijn kinderen in staat stellen om problemen te confronteren en overwinnen.

WIJZE VROUW
“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd.”
Spreuken 24:3

vrijdag 26 januari 2018

2e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLHet baat niet!
Het baat niet om religieus te zijn.
Het baat niet om een actief kerklid te zijn.
Het baat niet om een titel van helper, pastor, bisschop of wat dan ook te hebben.

donderdag 25 januari 2018

1e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Antichristussen en valse profeten
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden (Matteüs 24:24).

woensdag 24 januari 2018

VASTEN VAN DANIËL, HEB IK HET ECHT NODIG?
Beantwoord dit eerlijk, heeft u een van deze vragen?
– Waarom leeft iemand geïrriteerd? Waarom zegt hij wat hij niet dient te zeggen, ruziet/discussieert hij zonder reden met anderen? De reden is de afwezigheid van de Heilige Geest.

maandag 22 januari 2018

DE HEILIGE GEEST EN HET KONINKRIJK VAN GOD
Niemand dient te denken dat hij, vanwege het feit dat hij Jezus als Heer heeft geaccepteerd, al aan het Koninkrijk van God behoort. Het vereist enkel het gebruik van een beetje intelligent geloof om dit te begrijpen.
Hoe kan iemand die uit het vlees geboren is (geboren uit biologische ouders) het Koninkrijk van God beërven zonder enige betrokkenheid te hebben gehad met de Geest van God? Is het mogelijk dat het vlees en bloed het Koninkrijk van God beërven? De heilige tekst leert:

vrijdag 19 januari 2018

DE BRON VAN HET WATER DES LEVENS
Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het levende water? Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven
Johannes 4:11-14

woensdag 17 januari 2018

AFVALLIGHEID VAN HET GELOOF
De komst van Onze Heer is met elk nieuw jaar dichterbij. En hierdoor hebben wij de afvalligheid van het geloof en de afleiding, van degenen die ooit hebben geproefd van de heerlijkheid van de behoudenis van hun zielen, sneller zien toenemen.
Al in de tijd van de apostelen adviseerde de Heilige Geest over de periode waar wij heden in leven.

vrijdag 12 januari 2018

VOLMAAKTE WIJSHEID“De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.”
Psalmen 19:8