BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 31 januari 2012

Genezingsdienst


Eindelijk was het zover, de KRACHTIGE DIENST VAN GENEZING werd afgelopen zondag 29 januari  gehouden in de UNIVERSELE KERK te Paramaribo.

maandag 30 januari 2012

Positieve Energie

Ketting van Positieve Energie

Ongeveer 1500 mensen namen afgelopen zondag, 22 januari 2012, deel aan de eerste sessie van de Ketting van Positieve Energie.

vrijdag 27 januari 2012

De zoon en de veiling

Een rijke man en zijn zoon hielden ervan om zeldzame kunstwerken te verzamelen. Ze hadden alle in hun verzameling, van Picasso tot Michelangelo. Ze hadden een hele goede band samen en zouden vaak samen zitten om hun vondsten te bewonderen.
Helaas, werd de zoon opgeroepen voor de oorlog. Hij was een dappere jongeman. Echter, hij werd gedood toen hij een andere soldaat redde. De vader kreeg hier bericht van en rouwde jaren om hem. De dood van zijn enige zoon deed hem zoveel dat hij de wil om te leven had verloren.

dinsdag 24 januari 2012

Herstelling of Transformatie

Velen zijn tot God gekomen zoekende naar een herstelling. Echter, de herstelling garandeert niet een gelukkige toekomst, omdat zij gekoppeld is aan een korte tijd. Zij het een genezing, bevrijding of de oplossing van een groot probleem.

vrijdag 20 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 20

Voor Degene die aan Zelfmoord Denkt

Ik was 7 jaar oud toen ik een zeer grote tumor kreeg in mijn rechter dijbeen. De dokters hadden al bepaald dat die been geamputeerd moest worden.
Mijn gezin ging door een moeilijke financiële situatie heen en ze hadden al een bevel voor huisuitzetting gekregen.

Vasten van Daniël - Dag 19

Het Tweerichtingsverkeer van het Geloof


Wandel in de Geest. Dit is een gebod van de Heilige Geest aan Zijn kinderen en dienaren.
Maar hoe is het mogelijk om in de Geest te wandelen zonder toe te geven aan de lusten van het vlees? Het lijkt onmogelijk. En, in feite is dat het ook als men niet beschikt over een geestelijke aard. Dit wil zeggen, als men niet geboren is uit de Heilige Geest.

woensdag 18 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 18

Als God wist dat Abraham mee zou werken aan de beproeving van het offeren van zijn eigen zoon, waarom beproefde Hij hem dan?

Vasten van Daniël - Dag 17

De scheet van de duivel

Wat was de meest smerige en rottende scheet die u ooit heeft geroken? Alleen maar eraan denken en u voelt uw neus branden en trekt een vies gezicht (ik hoop niet dat het eentje was die u zelf liet onder de lakens…).

Vasten van Daniël - Dag 16

Ontgiften van Onzekerheid

Vasten van Daniël - Dag 15

Het belangrijkste is...

maandag 16 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 14

Rechtvaardigheid, Geloof en Liefde – II

“…maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” (Habakuk 2:4) NBG ’51.

“…Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof gelijk geschreven staat: de rechtvaardige zal uit geloof leven” (Romeinen 1:17) NBG ’51.

“En dat door de wet niemand voor God rechtvaardig wordt, is duidelijk; immers de rechtvaardige zal uit geloof leven” (Galaten3:11) NBG ’51.

“… en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen” (Hebreeën 10:38) NBG ’51.

vrijdag 13 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 13

Rechtvaardigheid, Geloof en Liefde

Of het nu wél of niet de schuld van de duivel is, de waarheid is dat de mensheid onherroepelijk verloren is. Inclusief drie van de vier mensen die het Woord van God horen. Maar wat kan er gedaan worden? Zijn rechtvaardigheid breken en tot elke prijs Zijn wil opleggen op de brutalen en opstandigen? Zijn recht en perfecte Rechtvaardigheid laat geen fouten toe. Zijn plan van behoudenis voor allen werd gebouwd op de rechtvaardigheid. Zelfs Hij, als de Almachtige en Rechtvaardige Rechter, kan niet Zijn gegeven Woord herroepen. Vanwege deze perfecte en onaantastbare rechtvaardigheid, die komt door het geloof dat gepraktiseerd wordt, kunnen letterlijk alle mensen gered worden zolang ze leven en beschikken over een mentaal vermogen om voor de Here Jezus Christus te kiezen als Enige Heer en Redder.

Vasten van Daniël - Dag 12

Ontgiften van verlegenheid

Vasten van Daniël - Dag 11

Ontgiften van Zelfmedelijden

maandag 9 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 9

Liefde, liefde, liefde…
Het woord liefde in de oude Griekse taal heeft drie betekenissen: eros – gerelateerd aan seks; philos – gerelateerd aan de liefde voor de geliefden; en agape – gerelateerd aan de liefde voor God. Maar in het Hebreeuws is het woord liefde, ahava, helemaal vrij van wat voor soort gevoel dan ook.

zondag 8 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 8

Vrucht van de Heilige Geest

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22 NBG ’51).

Vasten van Daniël - Dag 7

De Kus van Judas

“Op het moment dat Jezus dit zei, kwam Judas naar Hem toe. Hij had een hele troep mannen bij zich die door de Hoge Raad waren gestuurd, gewapend met zwaarden en knuppels. Judas, de verrader, had tegen de mannen gezegd: De Man, die ik een kus zal geven, moeten jullie gevangen nemen” (Matteüs 26:47-48 HTB).

zaterdag 7 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 6

Ja Meneer Hart


De Heilige Geschriften werden geschreven door veertig mensen. Sommigen van hen waren koningen, prinsen, poëten, filosofen, profeten, staatslieden, een dokter, een belastinginner en een advocaat.

vrijdag 6 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 5

Deksel van de Pan


Het geloof heeft mysteries die de mensen die niet getransformeerd zijn, door gebrek aan geestelijk inzicht, verwarren en misleiden. Petrus had het geloof om op het water te lopen, maar niet om erop te blijven.
Waarom?

donderdag 5 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 4

Zeven Vrouwen en Één Man

“Zeven vrouwen zullen te dien dage één man aangrijpen en zeggen: Ons eigen brood willen wij eten en ons eigen kleed aantrekken, laat ons slechts uw naam dragen, neem onze smaad weg” (Jesaja 4:1) NBG ’51.

“Te dien dage”, heeft betrekking met de dagen van vandaag de dag.
 
Laten we dit controleren:

dinsdag 3 januari 2012

Vasten van Daniël - Dag 3

Heidens Hart

Twee mensen worden aangetrokken door de ogen van het hart. Zodra ze een conversatie beginnen, bemerken ze al de enorme verschillen tussen hen. Verschillen qua geloof, sociale en economische status, leeftijd, cultuur, religieuze achtergrond, gebruiken, kortom, met rationele ogen bekeken, een serie van tegengestelde elementen die het moeilijk maken om succes te hebben in de relatie.

Vasten van Daniël - Dag 2

De Kerstman

Alle mensen zijn intelligent. Sommigen meer dan anderen. Maar allen hebben de potentie om hun moeilijkheden en persoonlijke uitdagingen te overwinnen. Excuusjes voor het gebrek aan gelegenheden hebben geen nut, als men ontdekt dat de wortel voor alle zwakheden in de innerlijke conflicten ligt. Ik refereer me naar de constante strijd tussen de gedachtes en gevoelens, oftewel tussen het verstand en de emoties, de geest en de ziel.

Vasten van Daniël - Dag 1

Geloof en Liefde: perfect huwelijk

Ik heb deze fantastische foto ontvangen!
Fantastisch vanwege zijn uitdrukking van geloof en liefde.

Vasten van Daniël gaat door

Miljoenen mensen begonnen het jaar in de aanwezigheid van God in de UKGR Centra en ontvingen het nieuws dat de Vasten van Daniël voortgezet zal worden.

Nieuwste UKGR in USA

Dromen worden werkelijkheid – Grote opening van het Cenakel van Geloof in Houston

De verwachte, grote opening van het Cenakel van Geloof in Houston, Texas, werd afgelopen zondag een werkelijkheid voor de leden van de Universele Kerk . Ongeveer tweeduizend mensen zijn van huis vertrokken om deel te nemen aan deze speciale dag. Inclusief mensen die voor het eerst kwamen, kerkleden van Texas, mensen van buiten de staat Texas en honderden die deze speciale bijeenkomst online hebben gevolgd.

Lelijkheid is onacceptabel in het Werk van God!

De titel van deze boodschap lijkt misschien vreemd, maar wij hebben het niet over de fysieke schoonheid! We verwijzen naar de geestelijke schoonheid, die vereist wordt door God, voor degenen die Zijn werk willen doen. Zodat u het misschien beter kunt begrijpen, wil ik graag dat u de volgende verzen leest. Dan zult u zeker begrijpen wat God ons wil leren.