BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 30 november 2015

GARANTIE VAN DE OVERWINNING
“Hieraan weet ik, dat Gij welgevallen aan mij hebt, wanneer mijn vijand niet over mij juicht” (Psalmen 41:12).
Het antwoord van God met betrekking tot de geestelijke staat van David werd in het strijdveld gegeven.

vrijdag 27 november 2015

PROFEET VAN DE HEL
Bisschop, ik heet Elandio Arruda de Sales, ben 49 jaar oud en woon in een kleine stad in de Amazone. Ik ben iemand geweest die zich altijd bezig hield met de goede normen en waarden. Ik was militair, trouwde, kreeg kinderen en dacht altijd dat ik zou overwinnen in het leven. Omdat ik iemand was die veel werkte en eerlijk was, dacht ik dat dat genoeg zou zijn, maar alle kracht die ik had was niet genoeg om een grote leegte die ik binnenin mij had op te vullen.

DE OPSTAND IS HET BEGIN VAN ALLES
Er is geen andere manier, opstand is altijd het begin van alles, wanneer men de lange verdrukking niet meer accepteert en de moed heeft om die situatie voor eens en voor altijd te veranderen
De opstand is het begin, er bestaat geen andere mogelijkheid voor God om Zich te manifesteren dan door het opstandige geloof! God zei tegen Gideon: “Ga in deze uw *kracht en verlos Israël”, van daaruit begon alles. De opstand werd in zijn binnenste ontstoken om zijn volk te bevrijden en het probleem op te lossen.

donderdag 26 november 2015

VERSCHIL TUSSEN WETEN EN DOEN
Weet jij het verschil tussen Martha en Maria? (Lucas 10:38-42)
Stel je eens voor dat jij op bezoek bent bij iemand thuis en zij biedt jou niets te eten aan, maar blijft bij je en geeft je alle aandacht, luistert naar je en houdt van jouw gezelschap…

GODS UITNODIGING
Een test doen om te kijken of iets waar is of vals is niet moeilijk. U dient simpelweg te doen wat er wordt voorgesteld en daarna te kijken wat er gebeurt. Het resultaat zal doen blijken of de informatie die u kreeg reëel of irreëel was, of het functioneerde of niet functioneerde, of het waar was of een leugen.

vrijdag 20 november 2015

GETUIGENIS: GEEN ALCOHOL MEER NODIG
Ondanks de vrienden en familie om me heen voelde ik me, op jonge leeftijd al, erg eenzaam. Ik was erg in mezelf gekeerd en sprak niet graag. Bovendien was ik ook heel onzeker en onrustig en wist niet hoe hiermee om te gaan. Ik werd depressief en had geen zin meer in het leven, wat ertoe leidde dat ik verschillende zelfmoordpogingen heb ondernomen. Ik kon nergens rust in vinden, zodoende begon ik te drinken.

LAFFE TOESCHOUWERS
Elke dag sterven er, beetje bij beetje, mensen over de gehele wereld als gevolg van een ‘onzichtbare’ oorlog…
Duizenden Syrische burgers die vermoord werden, bomaanslagen op Libanon, elke week weer tientallen bomaanslagen over de gehele wereld en meer dan honderd mensen wiens leven bruut werd onderbroken in Parijs…

donderdag 19 november 2015

HET GEZIN AAN TAFEL.
Dit onderwerp is door veel mensen aan de kant gelaten en de reden geweest waarom zoveel gezinnen zich in een totale vernietiging bevinden. Ik heb het over de normen en waarden van het verleden, hetgeen wij van onze ouders en grootouders leerden, de goede gewoonten van een gezin. De huidige generatie noemt deze normen en waarden ouderwets.

woensdag 18 november 2015

HEFTIG DISPUUT VANWEGE HET STARBUCKS BEKERTJE
Sommige Amerikaanse christenen zijn hevig verontwaardigd over koffieketen Starbucks, vanwege hun kerstbekertje. Volgens hen is het bekertje, dat helemaal rood is en geen enkele symbool van de traditionele kerstviering vertoont, een “antichristelijke” actie van de keten, die filialen over de gehele wereld heeft. De storm in dit bekertje koffie heeft zelfs steun gekregen van christenen van andere landen en de steun van bekende mensen, zoals zakenman en presentator Donald Trump, die de boycot van het merk verdedigde. Alsof kerstbomen, kaarsen, kerstballen en de kerstman écht christelijke symbolen zijn.

MOORD EN GOKSCHULDEN
Er was eens een stad waar de wetten erg hard waren. Als iemand daar een misdaad beging, dan zou die persoon, behalve het feit dat hij voor die misdaad zou boeten, ook de initialen van de misdaad die hij beging op zijn voorhoofd gemarkeerd hebben. Zo zou iedereen weten wat voor misdaad hij had begaan.

vrijdag 13 november 2015

GEVERIFIEERD GELOOF

Zodat een document als echt beschouwd kan worden is het nodig dat het geverifieerd wordt. Deze verificatie is noodzakelijk met betrekking tot alle belangrijke kwesties die te maken hebben met identificatie, contracten en garanties. Alle informatie die niet geverifieerd blijkt te zijn wordt als ongeldig gezien en als vals beschouwd. Er is niemand die op een document vertrouw dat niet beschikt over de vereiste voorwaarden om het als geldig te beschouwen. Met dat document kan men niets doen en er niets mee bereiken.

IK HEB RUST GEVONDEN

Na het overlijden van mijn enige zoon werd ik erg teruggetrokken. Ik sloot mensen buiten, werd heel somber en was verbitterd van binnen. Ik straalde een en al verdriet uit en niemand om mij heen kon deze pijn wegnemen.
Bovendien kon ik ’s nachts niet slapen vanwege die situatie. Dit ging jaren door, tot het punt dat ik medicijnen begon in te nemen om te kunnen slapen, maar die hielpen niet. Ik vond mijn “rust” toen ik alcohol begon te drinken en dit ging 4 á 5 jaar door. Ik zag het nut van het leven niet meer in.

donderdag 12 november 2015

DE ERFENIS VAN ONGEHOORZAAMHEID!Toen Eva in het Hof van Eden, van de vrucht van de boom at, wat God had verboden, ontvingen we een “erfenis” vanwege haar ongehoorzaamheid:
“Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen.” (Genesis 3:16 NBG’51)

GIFEen echtgenoot komt bij zijn vader en zegt: “Vader, ik kan mijn vrouw niet meer uitstaan. Ik wil haar vermoorden, maar ik ben bang dat men erachter zal komen. Kunt u mij helpen?”

dinsdag 10 november 2015

EEN VEILIGE TOEKOMSTBehouden, bewaren en besparen, zijn geen synoniemen voor een veilige toekomst. Het garanderen van de toekomst zit hem juist in het tegenovergestelde, in het uitdelen, besteden, opofferen en geven.
Werd Abraham niet een voortbrenger van een natie doordat hij zijn vaderland en een bekend en veilig land opgaf? Garandeerde hij niet op deze wijze zijn toekomst?

maandag 9 november 2015

HOEVEEL BENT U BEREID OM TE BETALEN?
Wij weten dat hoe hoger de prijs van een product is, hoe beter de kwaliteit daarvan is. De garantie, de duurzaamheid, de bruikbaarheid en de exclusiviteit zijn ook inbegrepen in de prijs. Als de prijs voor een bepaald product laag is, dan worden wij meteen wantrouwig en herdenken wij of het werkelijk de moeite waard is om het te kopen. Vaak schaffen wij zo’n product zelfs aan, maar zijn wij er zeker van dat wij het binnenkort zullen moeten vervangen.Hoe nederig wij ook moge zijn, op een gegeven moment in ons leven, denken wij dat het goed met ons gaat en dat wij niets nodig hebben…
Zou er ooit iemand hebben bestaan, of bestaat er iemand, of zal er ooit iemand bestaan op deze aardbol die groter en beter is dan de Here Jezus? Natuurlijk niet! Als wij echter “de berg van de verheerlijking niet beklimmen”, oftewel, het altaar, de berg van overgave, om te openbaren wie wij echt zijn, zodat God ons kan openbaren wie echt van Hem is, door middel van de doop met de Heilige Geest, dan komt dat omdat wij onszelf beter vinden dan Hem!

BENT U ERGENS ERVAREN IN?
Er is een vers die heel goed aangeeft wat de reden was die Esau ertoe leidde om zijn eerstgeboorterecht op te geven. Deze vers toont heel duidelijk het verschil tussen de “Esaus” en de “Jakobs” die er op deze wereld zijn… Bij welk van deze twee zou u zitten?
“Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man, ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jakob was een huiselijk man, die in tenten woonde” (Genesis 25:27)

vrijdag 6 november 2015

DRIE SOORTEN DIENAREN
De dienaren van God zijn degenen die geroepen, gekozen en vervuld met de Heilige Geest werden. De Allerhoogste rekent op hun werk om Zijn Plan van de Behoudenis uit te voeren. Maar helaas hebben veel van deze dienaren in plaats van als medearbeiders van God gehandeld (2 Korintiërs 6:1), veel mensen tegengehouden om de Here Jezus te kennen, omdat zij op een manier hebben gehandeld die tegengesteld is aan Zijn manier van doen en zijn.

dinsdag 3 november 2015

VOORBEREID? WAARVOOR?

Er zijn mensen die zich voorbereiden om veel dingen te verwachten.
– Ze bereiden zich voor en verwachten de dag van een test.
– Ze bereiden zich voor en verwachten de dag van hun huwelijk.
– Ze bereiden zich voor en verwachten de dag van de geboorte van hun kind.
– Ze bereiden zich voor, kopen alvast een grafkist en verwachten de dag van hun dood.

BENT U ERGENS ERVAREN IN ?
Er is een vers die heel goed aangeeft wat de reden was die Esau ertoe leidde om zijn eerstgeboorterecht op te geven. Deze vers toont heel duidelijk het verschil tussen de “Esaus” en de “Jakobs” die er op deze wereld zijn… Bij welk van deze twee zou u zitten?
“Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man, ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jakob was een huiselijk man, die in tenten woonde” – Genesis 25:27.

DE VERLAMDE 79 JARIGE...
De verlamde 79 jarige man van Estland
Hallo bisschop, Ik wil graag een ervaring die de Heilige Geest mij deze week bracht met u delen: het verhaal van een 79 jarige man genaamd Vladislav Bratislovit.

HEILIGE ONWETENDHEID
Denken aan en zich af te vragen in wat voor situatie u leeft, is het beginpunt voor een actie van het intelligente geloof.


Abraham vroeg zich dingen over zijn leven af en kwam hierdoor in opstand tegen de religiositeit van zijn generatie, vooral omdat hij zag dat het niets voor hem en zijn familie kon doen. Hoe kon hij in iets geloven dat niet eens kracht had om iets voor hemzelf te doen?

HET DOEL VAN HET TALENTIn de vergelijking van de talenten die in Matteüs 25:14-30 staat, merken wij op dat de Heer zijn talenten niet tevergeefs aan Zijn dienaren geeft. Hij heeft een bedoeling, een doel, een visie, een verwachting met betrekking tot die talenten. 

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat God Zelf het talent wat u bezit aan u gegeven heeft? Wat had Hij in gedachte toen Hij u een grote capaciteit verleende voor een bepaalde taak? Of wat is zijn intentie met die bepaalde taak?

SCHADELIJKE INTERNET


maandag 2 november 2015

DE SPECIALIST deel2


Wat betekent het om "IN DE GEEST" te wandelen?


Het houdt in om op elk moment verbonden met God te zijn, aan de dingen van God te denken en Zijn wil te doen. Wanneer wij de Heilige Geest hebben, wanneer Hij in ons is, dan denken, praten, handelen en reageren wij zoals God zou denken, praten, handelen en reageren als Hij in onze plaats was: wij zijn wie God wil dat wij zijn! En op deze wijze overwinnen wij de verleidingen, problemen, moeilijkheden en vervolgingen, volgens Jezus overwinnen wij de wereld en de gehele hel.