BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 30 november 2012

WAAR BENT U HET ZAT VAN?


In deze hondenwereld, is er niemand die niet ergens zat van is. De vraag is: zat waarvan? Zat van het vechten? Of zat van het lijden? Omdat er een groot verschil zit tussen deze twee mensen. Degene die het zat is om te lijden kan, gedurende een bepaalde periode van zijn leven, overmand door angst worden en zelfs naar de grotten gaan. Maar wanneer hij genoeg heeft van het lijden, dan verlaat hij de grotten, onderneemt hij actie, confronteert en overwint zijn angsten om die situatie van nederlaag en schande terug te draaien. Zoals Gideon die, vanwege zijn actie, de roeping van God ontving om zijn leven en dat van de gehele natie te veranderen.

donderdag 29 november 2012

OF U HET WILT OF NIET....

We onderwerpen onszelf altijd aan iets of iemand, maar de persoon beslist aan wie hij zich zal onderwerpen, dat wil zeggen GEHOORZAMEN!

IK BEN HET ZAT, IK WIL VERANDEREN!

Bij de Eerste keer, zijn manier: Religieus (normaal, traditioneel, zonder moeite…)

dinsdag 27 november 2012

VERNEDERING, OPSTAND EN GELOOF


Het heeft niets te maken met onderhandelen, ruilen of zakendoen. En al helemaal niet met geluk. Het geloof dat kookt, kookt omdat het afhankelijk van de Almachtige is. Gideon was een voorbeeld hiervan. Zijn keuze had niets te maken met het feit dat hij een oorlogsheld was. En al helemaal niet omdat hij beschikte over militaire wapens of speciale talenten. Gideon en zijn driehonderd dappere helden beschikten alleen maar over vernedering, opstand en geloof.

maandag 26 november 2012

RECHTVAARDIGE OFFERANDES


God vereist, zeer zeker, rechtvaardige offers van Zijn dienaren. De profetie:“Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen,Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen”(Maleachi 3:3) NBG ’51,

vrijdag 23 november 2012

WARE AANBIDDER


Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Maar deze geloofsovertuiging vereist bepaalde regels om alles mogelijk te maken. God de Zoon is in de wereld gekomen om zonden te verwijderen en als bemiddelaar om tot God de Vader te komen. Maar alleen voor hen die Hem gehoorzamen.

donderdag 22 november 2012

UKGR IN SUDAN

Opening UKGR in Sudan


Bischop, goede middag!

God zij dank, dat we erin slaagden om de kerk, waar het voorheen onmogelijk was, te openen: Soedan moslimland, waar slechts 5% van de bevolking Engels spreekt, terwijl de overige 95% Arabisch en de lokale dialecten spreken.

woensdag 21 november 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


WELKE GELIJKENIS HEEFT U?
“Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de HERE een offer;ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; (beiden hadden de kans om een TEKEN aan God te geven en om het beeld en gelijkenis van de Schepper te worden) en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht” (Genesis 4:4-5) NBG ’51.

dinsdag 20 november 2012

HET KONINKRIJK VAN DE HEILIGE GEEST

 
Het Koninkrijk van God wordt gekarakteriseerd door rechtvaardigheid. Het koninkrijk van de hel wordt gekarakteriseerd door onrechtvaardigheid. En dat is de reden geweest van de scheiding tussen het schepsel en de Schepper. God-de-Vader koos Abraham om een koninkrijk van rechtvaardigheid voort te brengen. Het zou het verschil zijn van de andere volken op Aarde. Zo werd het koninkrijk van Israël opgericht. Maar dit koninkrijk verbrak ook zijn verbond met de Schepper.

maandag 19 november 2012

ZOETE VOLHARDING

Milton S. Hershey werd op 13 september 1857 geboren op het platteland van Pennsylvania. Zijn vader was een dromer, maar hij had geen doorzettingsvermogen, als een project waar hij aan werkte niet lukte, dan verhuisden ze en begon hij een nieuw project. Het constante verhuizen waren niet goed voor de studies van de jongen die van school afging zonder de voltooiing van het basisonderwijs. Zijn moeder echter had een positieve invloed op hem en leerde haar enige zoon het belang om een trouwe tiendegever te zijn, God te gehoorzamen en te volharden.

vrijdag 16 november 2012

WELKE GELIJKENIS HEEFT U?

BEELD + GELIJKENIS, dat waren de uitgangspunten van God om de mens te scheppen. Echter, op een gegeven moment nam de mens afstand van God en kwam hij dichter bij het beeld en de gelijkenis van de duivel. Maar God deed een oproep:“Wees gelijk aan de SCHEPPER!”

donderdag 15 november 2012

CIA EN OVERSPEL

De directeur van de CIA treedt af vanwege overspel

Het curriculum van generaal David Petraeus is sterk genoeg om elke Amerikaanse vijand te doen schudden. Hij was iets korter dan een jaar de directeur van de CIA voordat hij, afgelopen vrijdag, zijn ontslag indiende. Generaal Petreaus was van fundamenteel belang voor de oorlog in Irak in 2003 en de daarop volgende jaren.

woensdag 14 november 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

GRATIS REIZEN
Drie eerstejaarsstudenten en drie ouderen reizen met de trein tijdens een vakantie vlak voor de jaarwisseling . Bij het station aangekomen kopen de drie jongeren hun kaartjes en zien hoe de ouderen alleen maar één kaartje kopen. “Hoe kunnen jullie drieën reizen met alleen maar één kaartje?” vroeg één van de jongens. “Kijk en leer”, antwoordde één van de ouderen.

maandag 12 november 2012

WELK GELOOF HEEFT U?

Ik heb altijd gehoord dat het geloof dat het lichaam geneest ook hetzelfde geloof is dat de ziel redt. Dat is niet waar. Jezus genas tien melaatsen waarvan alleen maar één terugkeerde. Hij genas de verlamde bij de badplaats van Betesda en toen Hij hem later tegenkwam in de Tempel zei Hij:

donderdag 8 november 2012

VAN MOSLIMS TOT DE HERE JEZUS

Deze foto toont de doop van Murtala en Fatumata, die voorheen moslims waren. Dit koppel kwam 5 maanden geleden naar het UKGR Centrum in Portugal met veel problemen. Één van deze problemen was de situatie in het huwelijk, ze maakten veel ruzies en stonden op het punt om te scheiden. Ik herinner me toen ik het voor het eerst met de man sprak dat hij zei dat hij gedachtes had om zijn vrouw te vermoorden. In hun huis was er geen vrede, het was een ware hel.

woensdag 7 november 2012

DE MACHT VAN EEN VROUW


Het enige wat mijn moeder altijd deed was over mij klagen, niets dat ik ooit deed was goed genoeg voor; zij leefde om mij bepaalde namen te noemen. Toen ik vorige week met een paar vrienden aan het praten was, begonnen we over onze achtergrond te praten en hoe onmogelijk het ook leek, bij ons beiden was het een vrouw die ons beïnvloedde om later fouten te maken… Vreemd, toch? We zijn moeders, vrienden, geliefde dochters en op hetzelfde moment kunnen we soms de meest vervelende… zijn.

dinsdag 6 november 2012

IK?BANG?VAN WAT?


Waarom zijn sommige mensen “bang” om toe te geven dat ze “bang” zijn? Alleen degenen die nog niet geboren zijn of al zijn gestorven zijn niet “bang”! Kijk wat er in de Bijbel staat:
“Toen werd Jakob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede…” (Genesis 32:7) NBG ’51.

maandag 5 november 2012

ZEGEN OF VLOEK

Natuurlijk zal niemand voor de vloek kiezen. De meerderheid negeert echter het feit dat zowel het een als het ander een prijs heeft. De prijs voor de zegen is gehoorzaamheid aan het Woord van God. De prijs voor de vloek is ongehoorzaamheid aan het Woord van God. Er is niets aan te doen, dit is de discipline die de rechtvaardigheid van God leidt. Of u nu christen bent of niet, gedoopt met de Heilige Geest of niet, trouw in de kerk of niet… Er is geen ontkomen aan deze regel.

vrijdag 2 november 2012

HET BESEF VAN DE HEL


De rijke man stierf en werd begraven. “En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.” Hier begint het eeuwige leed voor de man die, op Aarde, heerlijk genoot van zijn fortuin. Hij had de wereld aan zijn voeten; bedienden voor alles, zelfs om zijn achterste te vegen. Onmiddellijk nadat de dood aan zijn deur klopte, bevond hij zich in een plaats van kwelling en wanhoop. Iets dat nog nooit werd gezien door menselijke ogen. Onophoudelijke kreten van pijn en de terreur die de zielen, die om hem heen waren, ondergingen maakte de plaats nog erger. Het was de hel. Miljarden zielen, allen heel bewust van waar ze waren. Maar geen één van hun, niet eens één ziel, was in staat om het leed van de andere ziel te verlichten.

donderdag 1 november 2012

UIT DE HEL KOMEN

Wat is de kans om uit de hel te komen? Niemand ging of gaat naar de hel vanwege Gods wil. In tegenstelling, God heeft alles gedaan om te voorkomen dat de mensen daar eindigen. Weinig mensen weten dat de hel de woonplaats is van de onrechtvaardigheid. Alles wat onrechtvaardig is, is zondig en alles wat zondig is, is onrechtvaardig. God is Rechtvaardigheid en kan, zodoende, dus niet de onrechtvaardigheid of diens woonplaats hebben gecreëerd.