BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 28 februari 2013

WAT ZULLEN WE NU DOEN?

 
Stel u voor dat uw geliefde vrouw op gruwelijke wijze verkracht werd door verschillende mannen gedurende de gehele avond, totdat de zon opkwam en, het ergste van alles, totdat ze stierf. Wat zou de reactie zijn van elke toegewijde echtgenoot? En als deze man Godvrezend, religieus en pacifistisch was? Zou dit de Goddelijke wil zijn? Het lot? Karma? Het kruis? Een beproeving?
Ik geloof in geen van deze opties.

dinsdag 26 februari 2013

WAAROM DE ZOON ?


We hebben het verhaal van Abraham, waarbij werd verwezen naar het belangrijke feit dat God hem om zijn droom vroeg, al gehoord. Abraham trouwde, ongeveer, toen hij 40 jaar oud was en sinds die tijd droomde hij ervan om een zoon te hebben samen met zijn vrouw Sara. Gedurende 60 ging de aartsvader achter deze droom aan. Na de geboorte van Isaak, ongeveer zo’n 6 à 7 jaar later, vroeg God hem om dat kind op te offeren. De droom die hem meer dan zes decennia kostte om verwezenlijkt te zien worden, werd nu vereist door middel van het maken van een offer.

vrijdag 22 februari 2013

EVANGELISEER DE GEHELE MENSHEID

Deze ongelooflijke foto’s zijn een beeld van een dienst van de Universele Kerk van Gods Rijk in het dorp Mumuila, een primitief volk dat afgezonderd leeft in het midden van Afrika. Ze zijn de inheemse bevolking die in stammen wonen die afgelegen zijn van alles en iedereen, verspreid over een van de droogste woestijnen ter wereld, in het zuiden van Angola.

woensdag 20 februari 2013

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

Wie gelooft?

Het geloof in God is net zo vulgair en ordinair geworden als het geloof in de andere goden van deze wereld. Dat is de reden waarom bijna iedereen in God gelooft.
Maar, in welke God?
De onbekende God.

dinsdag 19 februari 2013

ZAAIEND


“Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood, die er geweest was in de dagen van Abraham; en Isaak ging naar Abimelek, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen hem de HERE en zeide: Trek niet naar Egypte, woon in het land, dat Ik u zeggen zal, vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal Ik met u zijn en u zegenen…” (Genesis 26:1-3) NBG ’51.

maandag 18 februari 2013

HET VERSCHIL


Het verschil tussen een vrouw die door de Geest geleid wordt en alle andere vrouwen…De andere vrouwen huilen en voelen medelijden. De vrouw die door de Geest geleid wordt, doet zoals deze vrouw mij geschreven heeft:

donderdag 14 februari 2013

REFERENTIE VAN GOD


Wat kunnen we nog meer onderwijzen over Abraham dan wat we al hebben onderwezen? Maar er is iets dat weinigen hebben geleerd in de vele voorbeelden van het leven van geloof van deze held: hij werd een referentie van de Levende God op Aarde. Wanneer er over God gesproken wordt met de mensen, dan blijft het onderwerp onduidelijk.

woensdag 13 februari 2013

RECEPT OM HET KWAAD TE VERSLAAN

Na jaren God gediend te hebben, hebben we eindelijk het feilloze recept gevonden om de duivel te verslaan! Wilt u, beste lezer, dit nu ontdekken? Zo ja, wandel dan met ons mee in onze gedachtengang, omdat we de zekerheid hebben dat het u zal helpen.

dinsdag 12 februari 2013

WIE IS DE KERK VAN DE HERE JEZUS?


Jezus zei: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen” (Matteüs 16:18) NBG ’51.

maandag 11 februari 2013

HOOGMOED : EIGENAARDIGHEID VAN...

Hoogmoed: eigenaardigheid van een vijand van God
“Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade” (Jakobus 4:6) NBG ’51.

donderdag 7 februari 2013

HET BLOED VAN DE CONSECRATIE


Het woord “consecratie” betekent “toegewijd” en men wordt geconsecreerd door middel van een offerande. Dus wanneer u een offerande geeft in het voordeel van iemand anders, dan wijd u zichzelf toe aan die persoon. Wanneer zo’n offerande tot God wordt gemaakt, dan betekent het dat die persoon nu aan Hem behoort (Leviticus 27:2). “…en de boze heeft geen vat op hem” (1 Johannes 5:18) NBG ’51. Tenzij het met Gods toestemming is, zoals in het geval van Job (zie Job 2:6). 

woensdag 6 februari 2013

MOEDERS DIE BESCHERMEN


Ik zal niet praten over hetgeen gebeurde in Santa Maria. Als u iets interessants daarover wilt lezen, bekijk dan deze boodschap van Cristiane Cardoso (het is Engelstalig); ik heb daar veel van geleerd. Vandaag zal ik praten over iets waar niemand over wil praten, maar het is wel aanwezig in de meeste gezinnen – en ik richt me tot u, die met deze situatie te maken heeft.

dinsdag 5 februari 2013

HOE NOEMT MEN?

“Hoe noemt men een kind dat zijn ouders heeft verloren?” Ik antwoordde: “Wees”.
“Hoe noemt men een vrouw wiens man is overleden?” “Weduwe”.
“Hoe noemt men een vrouw wiens man haar heeft verlaten?” “Verstotene”.
“Hoe noemt men een MOEDER die haar zoon heeft verloren?"……… (ik vond daar geen naam voor).
Zij zei: “Het heeft geen naam”. 

maandag 4 februari 2013

GELOFTE VOOR EEN FAMILIELIDIk weet niet of ik, op welke manier dan ook, hulp kan bieden met hetgeen ik ga vertellen over wat er met mij gebeurde voordat ik de Here Jezus in mijn leven accepteerde. Ik leefde in de onderwereld van de samenleving (ik gebruikte en verkocht drugs en beroofde mensen); ik leefde niet meer samen met mijn familie en woonde alleen, omdat ik bang was wat hun kon overkomen. Mijn vader is tot de dag vandaag nog helper, op 78 jarige leeftijd.

vrijdag 1 februari 2013

RESULTAAT VAN EEN GELOFTE


“Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer iemand een gelofte zal afgezonderd hebben, naar uw schatting zullen de zielen des HEEREN zijn” (Leviticus 27:2).