BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 30 december 2015

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 3e MOED
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

GEEST VAN VERGEVING3e dag van de vasten van Daniel


De Heilige Geest is de Geest van Vergeving. Men kan Hem dus niet ontvangen als men een hart heeft dat vol is met haat, wrok en negatieve gevoelens.

“Vergeef en u zal vergeven worden…” (Lucas 6:37 HTB) beveelt Jezus aan Zijn volgelingen.

dinsdag 29 december 2015

DE HERE JEZUS!
Jezus Christus is de Heer

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST-2De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen, van het hebben van de Heilige Geest!

HOE IS HET MOGELIJK...


2e Dag van de Vasten van Daniël


Hoe is het mogelijk…
Om Iemand die onbekend is lief te hebben?
Iemand die u niet kent te dienen en te volgen?
Het Geloof van de Geest van het Geloof te hebben en Hem niet in al Zijn Volheid te kennen?
De Geest van God is vandaag de dag de Vervanger van de Here Jezus. Op dezelfde wijze dat de Here Jezus Zijn discipelen leidde, oriënteerde en beschermde, doet de Heilige Geest dat vandaag de dag ook met Zijn volgelingen.

maandag 28 december 2015

EN GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN...
Elk mens heeft projecten, plannen, dromen, doelen en sommigen zelfs macht op deze wereld, die zij verkregen hebben door middel van een diploma, een wedstrijd, een mandaat enz. Dit alles heeft waarde totdat de persoon die daarover beschikt getroffen wordt. Wanneer dat gebeurt, dan verliest alles wat hij heeft zijn waarde en begint degene die met hem is echt van waarde te zijn.

Tijdens Zijn aardse bediening beschikte de Here Jezus over macht, bekendheid, volgelingen enz., maar toen Hij getroffen werd (het Kruis, de Graf), kwam Degene die met Hem was aan spel, en zodoende overwon Hij de dood.

EEN FEEST, ZOU HET DE MOEITE WAARD ZIJN?
Een feest is een herdenkingsplechtigheid die gericht is op mensen of een belangrijke gebeurtenis. Het offer dat gemaakt wordt zodat het feest georganiseerd kan worden is heel belangrijk. Degene die er naartoe zal gaan offert, door nieuwe kleren en geschenken te kopen, en de organisator van het feest offert zelf ook.

Tijdens een feest zijn de mensen gebroederlijk, komen ze bij elkaar, lachen ze of glimlachen ze, maar er zijn ook mensen die, zelfs tijdens een feest, triest zijn.

VASTEN VAN DANIEL“Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt…” (Hand. 1:8)
Ja, de Heilige Geest is kracht. Wij hebben echter vaak niet eens door wat voor kracht Hij is! Laten wij daarom even daarbij stilstaan.

WIE HEEFT HET RECHT OM HOOP TE HEBBEN?
Iedereen, maar bij elk eind van het jaar en begin van een nieuwe cyclus wordt er meer nadruk op gelegd…

We praten over hoop… Maar, kunt u definiëren wat dat in feite is? Wie hebben het recht om dit te bezitten?

Hoop kan beschreven worden als “het vertrouwen in het verkrijgen wat u wilt…”

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 1e GEDEFINIEERDHEIDDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen, van het hebben van de Heilige Geest!

DE KEUZE VAN DE GEEST VAN GODGod heeft nooit veel mensen nodig gehad om Zijn plannen te vervullen, alleen maar Eén, maar het moet Eén persoon zijn die bereid is om naar Zijn stem te luisteren en Zijn wil te doen.
Kijk maar:
“En Hij moest door Samaria gaan”.
– Johannes 4:4

woensdag 23 december 2015

HAAL UW GEZICHT VAN DE GROND
We willen het graag, héél graag… maar we weten dat het pijn gaat doen en niet zo’n beetje ook… Als het mogelijk was, dan zouden wij proberen het te vermijden, dat is zeker, maar degene die werkelijk weet wat hij wil, weet dat het offer geen optie is, maar een vereiste…

HOE KUNT U IETS VULLEN DAT AL VOL IS?

Tijdens een counseling zei een religieuze vrouw tegen mij dat zij alles dat wij predikten al wist en kende. Zij, die een leven had dat in scherven lag, had een bagage aan kennis die haar werkelijk nergens mee hielp. Dit klonk in mijn oren als het verhaal van de rijke jongeling.

maandag 21 december 2015

DE PRIJS VAN DE KERSTGEEST

Bij het begin van november begint de drukte en het rumoer. Verlichte wegen, versierde etalages, gedecoreerd met aanbiedingen die aantrekkelijk zijn voor het oog en de portemonnee van de burgers… hier begint de druk van binnen en buiten over wat men aan wie moet schenken…

Er is een tegenstrijdige geest die de controle lijkt te hebben over de meerderheid van de mensen rond deze tijd van het jaar. Aan de ene kant viert men Kerst – theoretisch gesproken de geboortedag van “het kindeke Jezus” (hoewel historici hebben aangetoond dat de Here Jezus ongeveer geboren zou zijn in de maanden maart en april – aan de andere kant is er een totale overheersing over de bevolking door een onbeteugelde consumentisme.

vrijdag 18 december 2015

HET IS UW PROBLEEM! MAAR OOK UW OPSTAND!
Zowel het probleem als de opstand zijn onoverdraagbaar, beiden zijn afhankelijk van het individu…
Wat de mens het meest heeft, zijn problemen. Vaak worden veel van die problemen zelf veroorzaakt en ook zelf erger gemaakt. Daarna komt men tot de conclusie dat er geen oplossing bestaat.

donderdag 17 december 2015

DAT DIT VOORBEELD ALS EEN LES MAG DIENEN

Een les voor degenen die spelen met de Geest van het GELOOF – de Geest van God;
Een les voor degenen die het Woord van God als iets commercieels gebruiken;
Een les voor degenen die het Heilige der Heiligen, de Almachtige, niet vrezen;

dinsdag 15 december 2015

NEDERIGHEID GAAT VOORAF AAN EER
Bisschop Renato, hoe gaat het met u?
Ik zou graag alles dat ik in dit bericht zal schrijven persoonlijk aan u willen vertellen, maar ik weet dat u een heel druk persoon bent, daarom besloot ik u te schrijven.
Deze week heb ik opdracht #49 volbracht van de IntelliMen Challenge en het is, voor mij persoonlijk, sinds het begin van dit project niet makkelijk geweest, omdat wij denken dat, omdat wij voor een bepaalde tijd in de kerk zijn, wij een “zekere ervaring” hebben opgedaan, en in feite is die gedachtegang onzin. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de IntelliMen iets is dat heel belangrijk is voor ons allen, vooral voor degenen die al lang in de kerk zijn.

maandag 14 december 2015

DE INTERPRETATIE VAN DE WETGELEERDE

“En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? ”(Lucas 10:25-26)

vrijdag 11 december 2015

DE MEEST ERVAREN PERSOON...
Men zegt dat het niet goed is om verwachtingen te scheppen, omdat de grote waarheid is dat de oplossing vaak uit de minst verwachte hoek of van de meest onervaren persoon komt.
Elke keer dat het volk van Israël door een situatie heenging die moeilijk op te lossen was of door aanhoudend lijden, richtten zij zich tot God, wiens vertegenwoordiger op aarde een profeet was.

ONGEDISCIPLINEERDHEID BRENGT REBELLIE VOORT
Laten wij een vergelijking maken tussen het ongelovige volk van Israël en het volk van God: er zijn sommigen die echt deel uitmaken van het Lichaam van de Here Jezus en er zijn ook anderen die zich onder ons bevinden, maar geen deel uitmaken van het Lichaam. Dit zijn de hypocrieten!

maandag 7 december 2015

WAT HET OFFER REPRESENTEERTOp het Altaar geeft u alles over wat u heeft (wat niet alles is dat u zou willen hebben) om te kunnen ontvangen wat u nog niet heeft (maar wel alles is dat u zou willen). Zodoende representeert het offer dat u op het Altaar plaatst het leven dat u niet meer wilt hebben. U weigert om het nog langer te leven en geeft het daarom over aan God.
De voorbeelden van het geloof tonen hoe dit plaatsvindt.

vrijdag 4 december 2015

VAN GEZICHT TOT GEZICHT
Velen proberen dit te vermijden, proberen zich te verbergen uit angst om hetgeen dat komt te moeten confronteren… Maar er is geen ander alternatief om te overwinnen, men moet de strijd aangaan, van gezicht tot gezicht
“En de Here zeide tot hem: Ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan als was het één man” (Richteren 6:16).

GEEST VAN GIDEON
Goedemorgen bisschop!
Dit is het woord waarmee ik mij het best kan uiten: dankbaarheid. Eeuwige dankbaarheid!
Weet u bisschop, ik ging nooit naar de kerk, ik was het soort persoon dat wanneer iemand “God zegent je!”, tegen mij zei, ik antwoordde met “dank je wel!”. Op deze wijze kwam ik uiteindelijk meer dan 13 jaar geleden naar de Universele kerk, praktisch een atheïst, met een drankprobleem en heel veel wrok.

donderdag 3 december 2015

HET OFFER

“En Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand”.  (Jeremia 3:15)
Geloof zonder offer dient alleen maar om illusies te scheppen. Offer is wat het bestaan van het geloof identificeert, toont en bewijst. Zonder offer is het geloof blind.

dinsdag 1 december 2015

WAARDE VAN HET OFFER
De waarde van het offer zit hem niet in de hoeveelheid geld die de persoon op het Altaar plaatst. Een voorbeeld hiervan is dat niemand kan zeggen dat een persoon geen offer heeft gemaakt omdat hij iets kleins op het Altaar offerde. Niemand kan ook bevestigen dat een persoon een waar offer maakte omdat hij een grote som geld gaf.

maandag 30 november 2015

GARANTIE VAN DE OVERWINNING
“Hieraan weet ik, dat Gij welgevallen aan mij hebt, wanneer mijn vijand niet over mij juicht” (Psalmen 41:12).
Het antwoord van God met betrekking tot de geestelijke staat van David werd in het strijdveld gegeven.

vrijdag 27 november 2015

PROFEET VAN DE HEL
Bisschop, ik heet Elandio Arruda de Sales, ben 49 jaar oud en woon in een kleine stad in de Amazone. Ik ben iemand geweest die zich altijd bezig hield met de goede normen en waarden. Ik was militair, trouwde, kreeg kinderen en dacht altijd dat ik zou overwinnen in het leven. Omdat ik iemand was die veel werkte en eerlijk was, dacht ik dat dat genoeg zou zijn, maar alle kracht die ik had was niet genoeg om een grote leegte die ik binnenin mij had op te vullen.

DE OPSTAND IS HET BEGIN VAN ALLES
Er is geen andere manier, opstand is altijd het begin van alles, wanneer men de lange verdrukking niet meer accepteert en de moed heeft om die situatie voor eens en voor altijd te veranderen
De opstand is het begin, er bestaat geen andere mogelijkheid voor God om Zich te manifesteren dan door het opstandige geloof! God zei tegen Gideon: “Ga in deze uw *kracht en verlos Israël”, van daaruit begon alles. De opstand werd in zijn binnenste ontstoken om zijn volk te bevrijden en het probleem op te lossen.

donderdag 26 november 2015

VERSCHIL TUSSEN WETEN EN DOEN
Weet jij het verschil tussen Martha en Maria? (Lucas 10:38-42)
Stel je eens voor dat jij op bezoek bent bij iemand thuis en zij biedt jou niets te eten aan, maar blijft bij je en geeft je alle aandacht, luistert naar je en houdt van jouw gezelschap…

GODS UITNODIGING
Een test doen om te kijken of iets waar is of vals is niet moeilijk. U dient simpelweg te doen wat er wordt voorgesteld en daarna te kijken wat er gebeurt. Het resultaat zal doen blijken of de informatie die u kreeg reëel of irreëel was, of het functioneerde of niet functioneerde, of het waar was of een leugen.

vrijdag 20 november 2015

GETUIGENIS: GEEN ALCOHOL MEER NODIG
Ondanks de vrienden en familie om me heen voelde ik me, op jonge leeftijd al, erg eenzaam. Ik was erg in mezelf gekeerd en sprak niet graag. Bovendien was ik ook heel onzeker en onrustig en wist niet hoe hiermee om te gaan. Ik werd depressief en had geen zin meer in het leven, wat ertoe leidde dat ik verschillende zelfmoordpogingen heb ondernomen. Ik kon nergens rust in vinden, zodoende begon ik te drinken.

LAFFE TOESCHOUWERS
Elke dag sterven er, beetje bij beetje, mensen over de gehele wereld als gevolg van een ‘onzichtbare’ oorlog…
Duizenden Syrische burgers die vermoord werden, bomaanslagen op Libanon, elke week weer tientallen bomaanslagen over de gehele wereld en meer dan honderd mensen wiens leven bruut werd onderbroken in Parijs…

donderdag 19 november 2015

HET GEZIN AAN TAFEL.
Dit onderwerp is door veel mensen aan de kant gelaten en de reden geweest waarom zoveel gezinnen zich in een totale vernietiging bevinden. Ik heb het over de normen en waarden van het verleden, hetgeen wij van onze ouders en grootouders leerden, de goede gewoonten van een gezin. De huidige generatie noemt deze normen en waarden ouderwets.

woensdag 18 november 2015

HEFTIG DISPUUT VANWEGE HET STARBUCKS BEKERTJE
Sommige Amerikaanse christenen zijn hevig verontwaardigd over koffieketen Starbucks, vanwege hun kerstbekertje. Volgens hen is het bekertje, dat helemaal rood is en geen enkele symbool van de traditionele kerstviering vertoont, een “antichristelijke” actie van de keten, die filialen over de gehele wereld heeft. De storm in dit bekertje koffie heeft zelfs steun gekregen van christenen van andere landen en de steun van bekende mensen, zoals zakenman en presentator Donald Trump, die de boycot van het merk verdedigde. Alsof kerstbomen, kaarsen, kerstballen en de kerstman écht christelijke symbolen zijn.

MOORD EN GOKSCHULDEN
Er was eens een stad waar de wetten erg hard waren. Als iemand daar een misdaad beging, dan zou die persoon, behalve het feit dat hij voor die misdaad zou boeten, ook de initialen van de misdaad die hij beging op zijn voorhoofd gemarkeerd hebben. Zo zou iedereen weten wat voor misdaad hij had begaan.

vrijdag 13 november 2015

GEVERIFIEERD GELOOF

Zodat een document als echt beschouwd kan worden is het nodig dat het geverifieerd wordt. Deze verificatie is noodzakelijk met betrekking tot alle belangrijke kwesties die te maken hebben met identificatie, contracten en garanties. Alle informatie die niet geverifieerd blijkt te zijn wordt als ongeldig gezien en als vals beschouwd. Er is niemand die op een document vertrouw dat niet beschikt over de vereiste voorwaarden om het als geldig te beschouwen. Met dat document kan men niets doen en er niets mee bereiken.

IK HEB RUST GEVONDEN

Na het overlijden van mijn enige zoon werd ik erg teruggetrokken. Ik sloot mensen buiten, werd heel somber en was verbitterd van binnen. Ik straalde een en al verdriet uit en niemand om mij heen kon deze pijn wegnemen.
Bovendien kon ik ’s nachts niet slapen vanwege die situatie. Dit ging jaren door, tot het punt dat ik medicijnen begon in te nemen om te kunnen slapen, maar die hielpen niet. Ik vond mijn “rust” toen ik alcohol begon te drinken en dit ging 4 á 5 jaar door. Ik zag het nut van het leven niet meer in.

donderdag 12 november 2015

DE ERFENIS VAN ONGEHOORZAAMHEID!Toen Eva in het Hof van Eden, van de vrucht van de boom at, wat God had verboden, ontvingen we een “erfenis” vanwege haar ongehoorzaamheid:
“Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen.” (Genesis 3:16 NBG’51)

GIFEen echtgenoot komt bij zijn vader en zegt: “Vader, ik kan mijn vrouw niet meer uitstaan. Ik wil haar vermoorden, maar ik ben bang dat men erachter zal komen. Kunt u mij helpen?”

dinsdag 10 november 2015

EEN VEILIGE TOEKOMSTBehouden, bewaren en besparen, zijn geen synoniemen voor een veilige toekomst. Het garanderen van de toekomst zit hem juist in het tegenovergestelde, in het uitdelen, besteden, opofferen en geven.
Werd Abraham niet een voortbrenger van een natie doordat hij zijn vaderland en een bekend en veilig land opgaf? Garandeerde hij niet op deze wijze zijn toekomst?

maandag 9 november 2015

HOEVEEL BENT U BEREID OM TE BETALEN?
Wij weten dat hoe hoger de prijs van een product is, hoe beter de kwaliteit daarvan is. De garantie, de duurzaamheid, de bruikbaarheid en de exclusiviteit zijn ook inbegrepen in de prijs. Als de prijs voor een bepaald product laag is, dan worden wij meteen wantrouwig en herdenken wij of het werkelijk de moeite waard is om het te kopen. Vaak schaffen wij zo’n product zelfs aan, maar zijn wij er zeker van dat wij het binnenkort zullen moeten vervangen.Hoe nederig wij ook moge zijn, op een gegeven moment in ons leven, denken wij dat het goed met ons gaat en dat wij niets nodig hebben…
Zou er ooit iemand hebben bestaan, of bestaat er iemand, of zal er ooit iemand bestaan op deze aardbol die groter en beter is dan de Here Jezus? Natuurlijk niet! Als wij echter “de berg van de verheerlijking niet beklimmen”, oftewel, het altaar, de berg van overgave, om te openbaren wie wij echt zijn, zodat God ons kan openbaren wie echt van Hem is, door middel van de doop met de Heilige Geest, dan komt dat omdat wij onszelf beter vinden dan Hem!

BENT U ERGENS ERVAREN IN?
Er is een vers die heel goed aangeeft wat de reden was die Esau ertoe leidde om zijn eerstgeboorterecht op te geven. Deze vers toont heel duidelijk het verschil tussen de “Esaus” en de “Jakobs” die er op deze wereld zijn… Bij welk van deze twee zou u zitten?
“Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man, ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jakob was een huiselijk man, die in tenten woonde” (Genesis 25:27)

vrijdag 6 november 2015

DRIE SOORTEN DIENAREN
De dienaren van God zijn degenen die geroepen, gekozen en vervuld met de Heilige Geest werden. De Allerhoogste rekent op hun werk om Zijn Plan van de Behoudenis uit te voeren. Maar helaas hebben veel van deze dienaren in plaats van als medearbeiders van God gehandeld (2 Korintiërs 6:1), veel mensen tegengehouden om de Here Jezus te kennen, omdat zij op een manier hebben gehandeld die tegengesteld is aan Zijn manier van doen en zijn.

dinsdag 3 november 2015

VOORBEREID? WAARVOOR?

Er zijn mensen die zich voorbereiden om veel dingen te verwachten.
– Ze bereiden zich voor en verwachten de dag van een test.
– Ze bereiden zich voor en verwachten de dag van hun huwelijk.
– Ze bereiden zich voor en verwachten de dag van de geboorte van hun kind.
– Ze bereiden zich voor, kopen alvast een grafkist en verwachten de dag van hun dood.

BENT U ERGENS ERVAREN IN ?
Er is een vers die heel goed aangeeft wat de reden was die Esau ertoe leidde om zijn eerstgeboorterecht op te geven. Deze vers toont heel duidelijk het verschil tussen de “Esaus” en de “Jakobs” die er op deze wereld zijn… Bij welk van deze twee zou u zitten?
“Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man, ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jakob was een huiselijk man, die in tenten woonde” – Genesis 25:27.

DE VERLAMDE 79 JARIGE...
De verlamde 79 jarige man van Estland
Hallo bisschop, Ik wil graag een ervaring die de Heilige Geest mij deze week bracht met u delen: het verhaal van een 79 jarige man genaamd Vladislav Bratislovit.

HEILIGE ONWETENDHEID
Denken aan en zich af te vragen in wat voor situatie u leeft, is het beginpunt voor een actie van het intelligente geloof.


Abraham vroeg zich dingen over zijn leven af en kwam hierdoor in opstand tegen de religiositeit van zijn generatie, vooral omdat hij zag dat het niets voor hem en zijn familie kon doen. Hoe kon hij in iets geloven dat niet eens kracht had om iets voor hemzelf te doen?

HET DOEL VAN HET TALENTIn de vergelijking van de talenten die in Matteüs 25:14-30 staat, merken wij op dat de Heer zijn talenten niet tevergeefs aan Zijn dienaren geeft. Hij heeft een bedoeling, een doel, een visie, een verwachting met betrekking tot die talenten. 

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat God Zelf het talent wat u bezit aan u gegeven heeft? Wat had Hij in gedachte toen Hij u een grote capaciteit verleende voor een bepaalde taak? Of wat is zijn intentie met die bepaalde taak?

SCHADELIJKE INTERNET