BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 24 december 2013

DE KRACHT VAN IETS ELKE DAG DOEN

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Plannen, dromen en wensen komen op rond dit tijd van het jaar. Net zoals dat een jaar geleden het geval was. Heeft u uw doelen in 2013 behaald? Stop en denk er even over na. Als u blijft doen wat u altijd hebt gedaan, dan zult u blijven hebben wat u altijd hebt gehad.

Goede plannen en doelen zijn heel belangrijk. Als u niet weet waar u naartoe wilt gaan, dan zult u nooit weten als u daar aankomt, zodoende zal elke plaats waar u beland goed genoeg zijn. Wij dienen een doel te hebben.

maandag 23 december 2013

OP ZOEK NAAR DE ZEGEN


Het doel van de vervulling met de Heilige Geest is niet om degene die door Hem gedoopt werd met hoogmoed te vervullen. In plaats daarvan, wanneer een persoon gedoopt wordt met de Heilige Geest is het doel daarvan om die persoon tot een instrument te maken om anderen te kunnen helpen.

“De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis” 
(Jesaja 61:1).

donderdag 19 december 2013

UITBRANDER VAN GELOOF


Bijna 30 jaar geleden had ik een serieus probleem met mijn ogen, ik dacht toen dat ik blind zou worden. Mijn zicht was er toen heel slecht aan toe. Toentertijd was ik in de staat Bahia aan het werken en ik moest, bijna elke week, naar Rio de Janeiro reizen (een afstand van ongeveer 1600 km), omdat de behandeling daar beter was.

woensdag 18 december 2013

SEMIRAMIS, OBELISK


Semiramis, Obelisk en de farce van Kerst

Veel onschuldige christenen hangen religieuze praktijken aan, zonder zich er bewust van te zijn, dat ze in feite dezelfde handelingen en “rituelen” van de heidense culturen van vroeger herhalen. Het vieren van de Kerst en de “dienst” aan de kerstboom zijn voorbeelden van hoe velen misleid kunnen worden door de religie.

Semiramis en de farce van Kerst en de kerstboom
Om over KERST te praten is het noodzakelijk om terug te keren naar de tijd van Noach, na de zondvloed,

dinsdag 17 december 2013

ONS DOEL


Terwijl hij al in het land Kanaän was, die vloeide van melk en honing, riep Jozua het volk van Israël bij zich en liet duidelijk weten dat God voor hun had gestreden. Hoewel er nog een aantal vijanden waren die nog verslagen moesten worden, gaf hij ook aan dat deze vijanden op dezelfde manier verslagen zouden worden zoals de voorgaande vijanden. De voorwaarde hiervoor was het volk zijn bediening jegens God gestand zou houden.

vrijdag 13 december 2013

DE KRACHT VAN DE TWIJFEL


Ik kende een jongeman die in zijn pubertijd het HIV virus had opgelopen. Na een bepaalde tijd kwam hij naar de kerk en begon hij het geloof (dat de zekerheid is) te gebruiken en hij werd helemaal genezen. Hij werd een trouwe kerklid, vervolgens helper en uiteindelijk pastor. Hij leerde een jonge helpster kennen, zij trouwden en uit deze relatie kwam een meisje voort.

donderdag 12 december 2013

DE AFKEER JEGENS CHRISTUS


”En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter door brengen” (Marcus 13:12)

De afkeer jegens de Here Jezus zal zo hevig zijn dat mensen Hem de rug zullen toekeren en de duivel verkiezen. Omdat zij niet in de hel geloven, bestaat de poel van vuur niet voor deze mensen, en het Koninkrijk van god bestaat voor hun ook niet. Zij zullen zo misleid zijn dat zij zullen denken dat ons bestaan zuig alleen maar beperkt tot dit leven. In hun ogen heeft de Here Jezus het mis en heeft de duivel het correct. Wat een Godslastering!

woensdag 11 december 2013

WAAR HET MANNA VALT...


De profetie was dat God Zijn volk uit de slavernij van Egypte zou halen en naar het Beloofde Land zou brengen. Gedurende de tocht door de woestijn, op weg naar het land dat vloeide van melk en honing, voorzag God de Israëlieten van manna (het brood van de hemel, zodat zij kracht konden hebben om door te blijven wandelen richting het Beloofde Land.

dinsdag 10 december 2013

WAAROM?WAAROM NIET?


Elke vraag kan veranderd worden als men het woord “niet” toevoegt.
Het feit is dat het “niet”, alles verandert…

Waarom vechten? Omdat ik weet dat ik kan overwinnen.
Waarom niet vechten? Omdat ik denk dat ik niet ga overwinnen.

GOD WILT U GROOT MAKEN

“En de HERE zeide tot Jozua: Op deze dag zal Ik beginnen u groot te maken in de ogen van geheel Israël, opdat zij weten dat Ik met u zal zijn, zoals Ik met Mozes geweest ben”
(Jozua 3:7).

De dood van Mozes had een sterk en negatief effect op de Hebreeën, zij verloren een leider die van gezicht tot gezicht met de Heer sprak en wonderen verrichtte door middel van zijn geloof en gemeenschap met God. Het was noodzakelijk dat God ook Jozua op zo’n manier verhoogde, zodat geheel Israël zijn geloof zou respecteren en zien dat de Heer met hem was.

maandag 9 december 2013

GECREEERD OM TE BEHEREN


Als iemand een managementpositie bekleedt en hij iets aanraakt wat hem niet behoort, dan verliest hij het vertrouwen dat hem werd gegeven. Een voorbeeld hiervan is de hof van Eden en de boom van de verborgen vrucht.

vrijdag 6 december 2013

HUWELIJKEN IN HET OUDE ISRAEL


Huwelijken in het verleden: De bruidegom komt zijn bruid halen
Zodra de vader van de bruidegom zag dat het bruidsvertrek klaar was, zou hij tegen de bruidegom zeggen dat hij zijn verloofde mocht ophalen. Hij zou, net als een dief in de nacht, zijn verloofde in het geheim wegvoeren en haar naar de kamer brengen die hij had voorbereid. Wanneer hij het huis van zijn verloofde naderde, zou hij luid roepen en op de shofar (een trompet die gemaakt was uit de hoorn van een ram) blazen, zodoende zou hij zijn verloofde een waarschuwingssignaal geven, zodat zij haar bezittingen kon verzamelen. De bruidegom en zijn vriend zouden het huis van de jongedame ingaan en haar en haar bruidsmeisjes meenemen.

woensdag 4 december 2013

VOET OP DE NEK“…Treedt nader, zet uw voet op de nek dezer koningen. Zij kwamen naderbij en zetten hun de voet op de nek (van de vijf koningen).

Toen zeide Jozua tot hen: Vreest niet en weest niet verslagen, weest sterk en moedig, want aldus zal de HERE doen aan al uw vijanden, tegen wie gij strijdt” 
(Jozua 10:24-25).

dinsdag 3 december 2013

DE DRIE WENSEN VAN ALEXANDER


Toen hij op het punt stond om te sterven, riep Alexander de Grote zijn generaals bijeen en vertelde zijn drie laatste wensen:
1. Dat zijn koffer gedragen zou worden door de meest vooraanstaande artsen van zijn tijd;
2. Dat de schatten die hij veroverde (goud, zilver, edelstenen…) op de weg verspreid zouden worden tot aan zijn graf; en…
3. Dat zijn handen uit de kist zouden steken, zodat iedereen ze kon zien.

maandag 2 december 2013

HET IS EEN STRIJD!

“…ten tijde, dat de koningen plegen ten strijde te trekken…” 
(2 Samuël 11:1).

Het was de tijd van de strijd en David besloot om te rusten. Hij vond dat het niet nodig was om te strijden.
Maar hoe kon hij niet strijden, als het de tijd van de oorlog was?

WAT GELOOF IS EN NIET IS


Geloof is absolute zekerheid; Het is verstandig; Het is intelligent;
Het is de overtuiging dat God zal nakomen wat Hij heeft beloofd; Het geloof komt niet uit het niets voort;
Het komt niet door middel van geluk, noch valt het uit de lucht net als regen; Het komt door de actie van de Geest van God, Voor degene die gehoor geven aan Zijn Woord, En het praktiseren;

vrijdag 29 november 2013

VOORUIT OF ACHTERUIT?


God zei tegen Jozua dat Hij met hem zou zijn, overal waar hij naartoe zou gaan. Deze profetie geldt voor iedereen die in dezelfde God gelooft. Het is een feit, dat Hij niet alleen de God is van bepaalde mensen, die gekozen werden, maar van iedereen die Hem dient. Dus, als jij Hem dient, dan zijn Zijn beloftes ook voor jou.

donderdag 28 november 2013

TWIJFELS OVER DE TWIJFELS


Ik heb de boodschap “Twijfels over de Campagne van Israël” gelezen en vind dat er iets is dat uitgelegd moet worden, zodat de mensen de geest van de Campagne kunnen hebben. Veel mensen hebben nooit ingezien dat het woord “offer” meer dan één betekenis heeft. De betekenis die het meest door de wereld word gebruikt voor dit woord is “leed”. Wanneer wij het woord “offer” gebruiken, dan denken de mensen meteen aan een extreme leed, iets dat bijna op boetedoening lijkt. Maar het woord “offer” wordt, in de Universele Kerk van Gods Rijk, gebruikt in de zin van de meest vergeten betekenis in het woordenboek: zelfverloochening.

woensdag 27 november 2013

IK WIL HET , OMDAT IK HET WIL!!!


Ik wil de doop met de Heilige Geest, maar wil ook genieten van de “pleziertjes van het vlees”: dat is onmogelijk;
Ik wil een nieuw leven, maar wil niet de feestjes in de avond opgeven: dat is onmogelijk;
Ik wil de vervulling van de profetie: een leven met overvloed, maar tegelijkertijd wil ik ook “vrij” zijn om te doen wat ik wil: dat is onmogelijk;

dinsdag 26 november 2013

24 UUR TE LEVEN


Grace Fidele Ngomooh Ndjock heeft haar gehele leven in Kameroen, haar geboorteland, gewoond, tot de dag dat zij werd gediagnosticeerd met slokdarmkanker. Deze soort kwaadaardige tumor komt het meest voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Volgens een instituut dat zich bezighoudt met kanker, zorgt deze tumor voor problemen met slikken, het verlies van gewicht (het resultaat van onvoldoende voeding), pijn in de borstkas (wat niet gekoppeld is aan het eten) en andere complicaties.

TWIJFELS OVER DE CAMPAGNE...

Twijfels over de Campagne van Israël

Toen ik de boodschap “Twijfels over de tiende” schreef, ontving ik ook veel vragen over de Campagne van Israël. Omdat wij begonnen zijn met de campagne, besloot ik om een beetje hierover te praten. De twijfels en vragen die mensen mij hebben gestuurd zijn veel:
- Is het verkeerd om een spaarrekening te hebben? Ik heb geen spaarrekening geopend, omdat ik alles wat daarop staat zal moeten offeren wanneer er een Campagne aangekondigd wordt…
- Ik wil een auto kopen, maar als de Campagne komt dan zal ik hem moeten verkopen en alles geven, dus waarom zou ik dan een auto kopen?
- Hoe kan ik mijn eigen huis kopen als ik niet eens in staat ben om de aanbetaling bijeen te brengen? Ik verzamel wat geld, maar zodra de Campagne er is moet ik alles geven…

vrijdag 22 november 2013

DE ARMEN EN VOETEN VAN GELOOFToen Mozes de staf ophief, begon de wind te waaien en scheidde hij de wateren van de Rode Zee. Israël stak de Zee door op droge grond; Maar toen de staf omlaag kwam, keerden de wateren terug en bedekten zij het Egyptische leger (zie Exodus 14:26-28). Dit definieerde de Israëlische bevrijding van de Egyptische slavernij.

woensdag 20 november 2013

KIJK NAAR DE POSITIEVE KANT


“Als u iemand vindt die het 1% met u eens is, dan kunt u die persoon 100% helpen door naar zijn/haar positieve kant te kijken en hem/haar te waarderen.” Het is niet makkelijk, in feite, is het heel gecompliceerd wanneer wij iemand vinden die, ter vergelijking met onszelf, in bijna alle gebieden verschilt qua mening. Smaak, overtuigingen, de manier van naar het leven kijken… normaal gesproken noemen wij zo’n persoon een “dwarsligger”.

vrijdag 15 november 2013

EX MOSLIM BEKEERT ZICH IN DE GEVANGENIS


Sinds 2009 ben ik een moslim geworden. Dit jaar werd ik veroordeeld tot 51 jaar en 6 maanden gevangenisstraf in de Streng Beveiligde Gevangenis in Leeuwkop, gelokaliseerd in Johannesburg, Zuid Afrika. In de gevangenis hab ik de gelegenheid gehad om deel te nemen aan de cursus van het boek “Nothing to Lose 1″ (Niets te Verliezen – een biografie van bisschop Edir Macedo). Daardoor kon ik achter de waarheid komen van Jezus Christus.

woensdag 13 november 2013

WAAROM VERANDEREN?

“Verandering zal nooit plaatsvinden tenzij er sommige psychologische behoeftes vervuld worden, deze behoeftes bevinden zich in drie dimensies: cognitieve (het denken), affectieve (de emoties) en gedragsdimensie.”

Wanneer wij zeggen dat een bepaalde persoon veel veranderd is… dan refereren wij normaal gesproken naar één van twee soorten veranderingen: een fysieke of innerlijke verandering. De “makkelijkste” vorm van veranderen is de vorm die aan de buitenkant plaatsvindt: de verandering qua haarstijl, haarkleur, het verlies of aankomen van gewicht, andere kleren, makeup enz… deze zijn meer zichtbaar en veroorzaken uiteindelijk een groter impact voor degenen die ons zien.

dinsdag 12 november 2013

ZWAKHEID TRANSFORMEREN IN KRACHT

Aangezien de duivel ons niet kan aanraken, waar werkt hij dan mee?
Antwoord: Met onze zwakheden.

Hij weet dat hij ons niet langer kan aanraken, omdat wij vrij zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij ons opgeeft; hij probeert ons te vernietigen door middel van onze zwakheden.

Hij weet dat hij ons niet langer kan aanraken, omdat wij vrij zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij ons opgeeft; hij probeert ons te vernietigen door middel van onze zwakheden. Hij kent onze zwakheden heel goed.

maandag 11 november 2013

TEGEN OF MET?


Als ik naar een vrouw met onreine intenties kijk, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik zweer, ook al is het op de hemel, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik de andere wang niet keer, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik mijn vijanden niet liefheb en niet voor ze bid, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik niet vergeef – niet 7 maal, maar 70 maal 7 – , dan ben ik tegen Jezus.

PROBLEMEN OF OPLOSSINGEN?


Wij allen hebben problemen. Maar niet iedereen handelt met zijn problemen op dezelfde manier.
Ik wil het onderwerp duidelijker maken door een vraag te stellen:
Heeft u uw energie besteed aan het probleem of aan de oplossing daarvan?

vrijdag 8 november 2013

EDEN

“En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven” (Genesis 2:15-17).

donderdag 7 november 2013

JALOERSE PERSOON VS SLACHTOFFER…

Jaloerse persoon vs slachtoffer van jaloezie: wie wordt het meest benadeeld?

Wij hebben heel lang nagedacht tot hoever een jaloerse persoon gaat om schade te veroorzaken aan het slachtoffer van zijn jaloezie. Maar wij hebben er niet bij stil gestaan wat voor schade deze ellende voor de jaloerse persoon zelf veroorzaakt. Hij is ongetwijfeld degene die zelf het grootste slachtoffer hiervan is. Dat komt omdat het onmogelijk is dat men niet oogst wat men heeft gezaaid. De jaloerse persoon wordt vatbaar voor verschillende soorten ziektes, terwijl de slechte ogen en het vieze hart de weerstand van het lichaam doen afnemen, dit is al bewezen door de geneeskunde.
“Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen” 
(Spreuken 14:30).

dinsdag 5 november 2013

WIE IS GROTER,U OF UW SALDO...

Wie is groter, u of uw saldo op uw bankrekening?
Serieus, denk even over deze vraag na. Ongeacht uw saldo op uw rekening, zij het miljoenen of rood, wie is de grootste tussen jullie tweeën, u of het geld? U weet wat het antwoord is dat u zou moeten geven. U bent de grootst. En u zou gelijk hebben, tenminste theoretisch gesproken. Maar, in de praktijk, zou het misschien niet zo simpel zijn.

vrijdag 1 november 2013

HET GEHEIM VAN HET GELUK


Niets in het leven is belangrijker dan het leven zelf; Maar zodat men de essentie van het leven, het geluk, kan bemachtigen, is het noodzakelijk om twee stappen als prioriteit te stellen: 
Ten eerst: HET GELOOF,
Ten tweede: HET HUWELIJK.

donderdag 31 oktober 2013

HUWELIJKEN IN HET OUDE ISRAEL!2

Een Portret van de Messias!
Huwelijken in het verleden: De beker
Als de vader van de jongedame de prijs voor de bruid accepteerde, dan zou de jongeman een beker met wijn vullen en hem aan de jongedame geven. Als zij van de beker dronk, dan was dat een teken dat zij het voorstel had aanvaard. Vanaf dat moment waren de jongeman en de jongedame verloofden. De verloving was een compromis van juridische aard, net zoals een huwelijk dat was. Het enige verschil was dat het huwelijk nog niet geconsummeerd was. Een verloving duurde ongeveer 1 à 2 jaar. Gedurende deze tijd bereidden de bruid en de bruidegom zich voor op het huwelijk en zagen zij elkaar niet.

woensdag 30 oktober 2013

HET GEHEIM OM UW LEVEN TE...Het leven van een persoon verandert alleen wanneer zij hun gedachtes veranderen. Alles wat u doet en alles wat u, tot nu toe, geweest bent is een resultaat van de gedachtes die u hebt gehad. Uw beslissingen worden beïnvloed door uw gedachtes en uw reacties worden weer door uw gedachtes beïnvloed.

dinsdag 29 oktober 2013

DE ARME, DE KREUPELE EN DE BLINDE


“Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in…” (Lucas 14:21).
Merk op dat de heer niet tegen de dienaar zei om te blijven, maar dat hij tegen hem zei GA VLUG DE STAD IN (dat wil zeggen naar de straten, op de radio, TV en ook de ziekenhuizen, stegen en sloppenwijken…) en breng de armen, kreupelen en blinden.”

maandag 28 oktober 2013

DE WIJSHEID VAN ZIELEN WINNEN

“…wie wijs is, wint harten (zielen).”
Voor de wereld, de dokters; de topwetenschappers; Pelé voor het voetbal; Thomas Edison bij de uitvinden van de lamp; Santos Dumont bij de uitvinding van het vliegtuig; en bij andere uitvindingen waren het wijze mensen die zich onderscheden op globaal gebied. Ik spreek dit niet tegen, maar, in de hemelse opvatting is degene die zielen wint wijs.

donderdag 24 oktober 2013

HUWELIJKEN IN HET OUDE ISRAEL!1

Een Portret van de Messias


Wat willen de Geschriften zeggen wanneer zij naar de kerk verwijzen als de bruid en Jezus als de bruidegom? Zou dit alleen maar opgeblazen taalgebruik zijn? Zou het alleen maar verwijzen naar Gods liefde voor Zijn volk? Inzicht in de oude Joodse huwelijkspraktijken helpt om de Geschriften te begrijpen. Het huwelijk is een portret van het verbond dat Jezus sloot en toont Zijn plannen om terug te komen voor Zijn bruid, de Kerk. Het volk van het Oude Israël begreep wat Jezus zou doen, omdat het het model van het huwelijk kende. De vergelijkbaarheid tussen het huwelijk en Christus en de Kerk wordt in Efeziërs 5:31-32 beschreven:

woensdag 23 oktober 2013

DE HEILIGE GEEST, 100% GARANTIE

De Heilige Geest, 100% garantie voor het geluk!
Hallo bisschop,
Ik zou graag een ervaring die ik hier (in Italië) heb gehad met u willen delen. Het is nu al een paar jaar dat wij ernaar streven om het belang door te geven om de Heilige Geest als een prioriteit te stellen. Wij hebben zes Vasten van Daniël gehad, maar de laatste was een ware openbaring. Hij was vernieuwend en transformerend, om de mensen de Redder te doen leren kennen door middel van de Doop met de Heilige Geest. Elke dag werd hij met volle kracht gehouden, met een verstand dat leeg was van seculiere informatie en alles wat niet deugde, Ah, wat een Dag!

dinsdag 22 oktober 2013

HET EINDE VAN UW LEED

Maak een Einde aan uw problemen!

Is het mogelijk om een einde te maken aan uw problemen? JA! Wie veroorzaakt het? U! Want elke persoon beschikt over het vermogen om de wereld om hem heen te veranderen.

maandag 21 oktober 2013

GIERIGAARD


Van de mier tot de olifant, van de mug tot de walvis, geen enkel dier hoeft te werken om te eten. Zij moeten wel moeite maken om tot hun voedsel te komen, maar ze hoeven niet te werken in de zin van geld verdienen en hun werk of salaris te verruilen voor voedsel. Alleen de mensen moet dit doen.

WAAROM BIDT U?


Toen de Here Jezus Zijn discipelen leerde hoe ze moesten bidden, zei Hij: 
“En wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt! (Mat.6:7,8)

vrijdag 18 oktober 2013

VERWIJDER SCHULDEN EN TWIJFELS


Er zijn nog 75 dagen over tot 2014 en u wilt natuurlijk niet het nieuwe jaar ingaan door slechte dingen met u mee te nemen. Wat dient u dan te doen met die berg enveloppen die u met de tijd hebt vergaard en waarvan u nu geen mogelijkheid hebt om ze na te komen?

donderdag 17 oktober 2013

EEN GLIMLACH OP DE LIPPEN EN...

Elke zonde is een zonde. Groot, middelmatig of klein, dat maakt niet uit, het is onderworpen aan de eeuwige verdoemenis.
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood…” (Romeinen 6:23).

woensdag 16 oktober 2013

LEER MW.BEATRIZ KENNEN


Mw. Beatriz is een Portugese vrouw van 92 jaar die op dit moment woonachtig is in Porto, Portugal. Zij is al langer dan 20 jaar een trouwe lid van de UKGR. Toen zij voor de eerste keer naar de Universele Kerk kwam, leed zij aan verschillende gezondheidsproblemen. Zij had last van haar rug, knieën en haar benen. Dit leidde haar ertoe om naar verschillende ziekenhuizen, dokters en specialisten te gaan, op zoek naar een oplossing en een mogelijke genezing. Maar, hoeveel behandelingen zij ook volgde, niets deed de gezondheid, die zij voorheen had, terugkeren. In tegenstelling, de problemen werden juist erger met de dag.

MIJN GELIEFDE ZOON...


Alleen de Geest van God heeft de autoriteit om te bevestigen wie Zijn kinderen zijn; Geen enkele religie of mens is daartoe in staat. Alleen degene die een kind heeft gebaard kent zijn kinderen. Dat is wat er op Berg Hermon gebeurde. Alleen God-de-Vader, door de Heilige Geest, verheerlijkt, erkent, bevestigt, en getuigt wie Hij heeft voortgebracht. Vandaar de reden van de onbeschrijfelijke blijdschap wanneer men uit de Geest geboren wordt.

maandag 14 oktober 2013

DE LAATSTE DAG...


Het kon op de eerste dag zijn geweest; Of welk andere dag dan ook, Maar het was op de laatste Dag. Tijdens DE GROTE DAG VAN HET FEEST stond Jezus op en riep uit…

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL8)


Vandaag is het de 21e dag van de Vasten van Daniël en veel mensen werden hierdoor gezegend. Sommigen werden gedoopt met de Heilige Geest, anderen vernieuwd en nog anderen, ten minste, door Hem aangeraakt. Het was heel positief, dat weet ik zeker.

vrijdag 11 oktober 2013

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL 7)

Vanaf die avond ben ik een nieuwe persoon geworden. Natuurlijk blijf ik op aarde leven en ik ben niet perfect. Ik blijf gevoelens hebben, dagelijkse strijden en, zelfs, problemen. Maar de ervaring die ik heb gehad op die dag, veranderde mij van binnen. Ik werd sterk. Ik ging terug naar huis en alle dingen die ik niet kon verlaten: fouten, zonden, doelen en dromen, heb ik verlaten. 

IK NAM ER DEEL AAN (DEEL 6)


Mijn familie had nu rust. Natuurlijk waren er nog steeds sommige kleine problemen thuis, maar nu wisten wij wat wij moesten doen, om ze op te lossen. Voor de eerste keer begrepen wij dat we controle over ons leven hadden… Niets was onmogelijk voor ons. De resultaten van ons geloof waren de bewijzen hiervan.

HET UITOEFENEN VAN VERGEVING


Niemand kan de doop met de Heilige Geest ontvangen als hij wrok heeft jegens iemand. De vergeving van God hangt van onze vergeving af. Het is een gebod van Jezus: