BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 14 februari 2018

21e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Schoot van de Allerhoogste 

Er is geen ander woord dat meer geschikt is om de grootheid van de Ontmoetingsplaats met de Almachtige God van Abraham uit te drukken, dan het woord ALTAAR.

dinsdag 13 februari 2018

20e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLBakstenen van God

Een baksteen kiest niet waar hij wilt blijven. In de keuken, woonkamer of in de badkamer. Hij heeft geen keuze. Een aantal bakstenen blijven bovenop heel dichtbij de plafon. Anderen blijven onderaan en dienen de muur te ondersteunen.

maandag 12 februari 2018

19e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Velen geroepen, weinig uitverkoren…

Wie zijn de geroepenen en wie zijn de uitverkorenen.
De uitverkorenen zitten tussen de geroepenen, echter, niet alle geroepenen zijn uitverkoren. Nog erger, ondanks het feit dat er velen geroepen zijn, zijn de uitverkorenen weinig.

18e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

Bekijk de volgende getuigenis op de Facebook Page van de universelekerk.sr

17e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Bekijk de volgende getuigenis op de Facebook Page van de universelekerk.sr 

vrijdag 9 februari 2018

16e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Sterke Wind

De voordelen van het geloof gebeuren door gehoorzaamheid aan het Woord. Maar wat onopgemerkt voorbij is gegaan, is dat gehoorzaamheid op zich een handeling is. Nee, geen gevoel.

donderdag 8 februari 2018

15e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


15e Dag

14e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

Geloof zonder Geest

“En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is” (Handelingen 19:1-2).

dinsdag 6 februari 2018

13e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Hier en nu of later?

We leven in een tijdperk van het hier en nu. Alles moest gisteren gebeuren. Men zegt zelfs: tijd is geld. Niemand weet meer hoe te wachten en het haasten zodat de tijd u niet tegenhoudt om alles en nog meer te doen, gaat door. Zoals de stress die zich snel installeert en alle relaties vernietigd. Daarom is de overbezorgdheid hoog. Niemand wilt denken aan later..

12e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

maandag 5 februari 2018

11e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De glorie van de mens

God zegt in Jeremia:
“Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent…” (Jeremia 9:23-24).

10e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Heilige Geest en de depressie
De meerderheid van wie menen gedoopt te zijn met de Heilige Geest werd bedrogen door de bedrieglijke geest. Zijn morele vorming, twijfelachtige karakter en slechte aard in het dagelijks leven bewijzen dit.

vrijdag 2 februari 2018

9e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Aandachtig naar de Stem van de Geest

Deze vasten lijkt meer opofferend dan een gewone vasten, wanneer u zich onthoudt van eten. In de Vasten van Daniël is het voorstel zichzelf onthouden van alle seculaire informatie.

donderdag 1 februari 2018

8e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De onvruchtbaren zullen meer kinderen krijgen

“Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE” (Jesaja 54:1).