BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 30 juli 2014

ZITTEN EN BEREKENEN


Het Woord van God is Geest en Leven. Maar één op zichzelf staande vers kan doden. Een vers die uit de context gehaald wordt kan ertoe leiden dat u een fout maakt, tot het punt waarop u het verkeerde pad op gaat en uw behoudenis in gevaar brengt. Om deze reden is het belangrijk om te begrijpen wat het Woord van God zegt en – bovenal – de Geest van God te zoeken, zodat het Woord Leven kan hebben.

WAAROM HET CENAKEL BOUWEN?


Sommige mensen hebben ons gevraagd waarom de Universele Kerk een monument bouwde dat lijkt op de Omar Moskee, wat een symbool is van het Islam.
Het is niet onze intentie om religieuze monumenten te bouwen. De hele structuur van de replica van de Tempel van Salomo in São Paulo is zodat de mensen terug kunnen keren naar de Bijbelse tijden en geabsorbeerd worden door een puur geloof, zonder enige religieuze besmetting, iets dat Gods aandacht trekt en resultaten brengt. De Tempel zal open zijn voor mensen van alle religies. Het zal zijn voor degenen zijn die een ontmoeting willen met de Almachtige, de God van Abraham, Isaak en Israël.

donderdag 24 juli 2014

HET OFFER IN HET HEBREEUWSE ALFABET


Wij hebben zojuist de inauguratie van de Tempel van Salomo ervaren. Ik kan mij voorstellen dat iedere persoon die in dit geloof is, net als Salomo, een offer presenteerde dat ervoor zal zorgen dat er vuur uit de hemel zal komen.
Het vuur van God kwam in de Bijbel slechts enkele keren uit de hemel, omdat het niet vaak voorkomt dat men zoiets groots doet dat er een zichtbare manifestatie van God geprovoceerd wordt, zoals vuur dat uit de hemel kwam.

woensdag 23 juli 2014

IK DOE VAN ALLES, MAAR GOD…

“Ik doe van alles, maar God zegent mijn financiën niet”

Ongeveer 25 jaar geleden woonde ik een nachtwake bij, hier in São Paulo in het Portuguesa gymnasium, waar Bisschop Macedo sprak over de plichten van elke persoon in het Werk van God. Toentertijd dacht ik. “Nou, dit is niet voor mij, omdat ik het Werk van God niet doe en ook niet zal doen. Ik ben geen helpster, ik ben geen vrouw van een pastor en ik heb geen roeping. Ik kon thuis in bed blijven…” Wat was ik een onnozel meisje!

maandag 21 juli 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-40


Vandaag de dag is de pijn van de ziel één van de ergste pijnen. Wij gaan door problemen heen en wat het meeste pijn doet is dat wij ons alleen voelen in dit proces. De Here Jezus verlaat ons echter nooit. In feite, is Hij altijd aanwezig, ook in de momenten waarop wij ons helemaal alleen voelen. 

WELKOM IN HET HUIS VAN HET OFFER


De Tempel van Salomo is gebouwd om de naam van de Allerhoogste te registreren en als gevolg, Zijn aanwezigheid uit te stralen. Daarom had het zo een diepgaande betekenis voor de Joden: naast de Aanwezigheid van de Heer, representeerde het ook de bescherming van God voor Zijn volk.
Maar voor God Zelf, was de Tempel meer dan een huis van gebed, het was de enige Plaats waar Zijn volk hun offers kon brengen. Om deze reden werd het ook het Huis van het Offer genoemd (zie 2 Kronieken 7:12).

DE PLAATS VAN HET PURE GELOOF


Godzijdank! De bouw van de Tempel is afgerond. En de eer is niet van mij; het kan niet van een mens zijn. Alle mensen van de Universele Kerk, hand in hand, in een grote beweging van geloof, gaven tiendes, offerandes, offerden, baden en vastten zodat het project van de Allerhoogste uitgevoerd kon worden. Hetzelfde integere hart en dezelfde vrijwillige geest die in de mensen was die hun offerandes tot David brachten voor de bouw van de eerste Tempel, was te zien in hen die hun tijd en middelen onophoudelijk investeerden in de realisatie van dit wonder.
Op dezelfde manier, werkten duizenden werknemers, waaronder ingenieurs, architecten, timmerlieden, schilders en lassers om de beurt, onophoudelijk, dag en nacht, zodat de constructie van het Altaar van de Eeuwige op aarde niet onderbroken zou worden. Niet eens voor een minuut uit de 24 uren van de dag stopten zij.

vrijdag 18 juli 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-39Wanneer wij kennis nemen van iets goeds, aangenaam en positief voor ons leven, dan is het eerste wat wij willen doen, het delen met de mensen van wie wij houden. Degenen van wie wij denken dat zij, net als wij, het ook zullen waarderen. 

donderdag 17 juli 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-38


Is het ingewikkeld? Nee! Is het makkelijk? Ook niet! De liefde van Christus is een onvoorwaardelijke liefde, die alles vergeeft, alles verwacht, alles verdraagt… onmetelijk en tijdloos. Welk mens draagt zo’n soort liefde in zich voor iemand anders? Vooral voor iemand die hij niet kent? Alleen degene die moeite maakt om Zijn geboden te vervullen…

woensdag 16 juli 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-37


Het is normaal dat er in deze wereld sprake is van onenigheid. De uitspraak “oog om oog, tand om tand” is heel gebruikelijk. De lering van Christus vereist een moeilijke aard waarvan geduld wordt verwacht in plaats van weerstand of vergelding voor een geweldsdaad. Jezus onderwijst om niet met dezelfde munt te betalen en op Gods Gerechtigheid te vertrouwen. 

dinsdag 15 juli 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-36


Leef altijd voor en door de waarheid. Maar welke waarheid? De waarheid die gekoppeld is aan uw leven, uw bestaan en de loop van uw leven bepaalt. Maar dit is niet zomaar een waarheid, het is de waarheid die de Here Jezus naar deze wereld kwam brengen, zodat wij niet meer in de leugen hoeven te leven die zovelen hebben verblind en bedrogen. 

TEMPEL VAN SALOMO


Beste Bisschop Macedo, mijn naam is Henry en ik ben 48 jaar oud. Gedurende mijn gehele leven heb ik een standvastig geloof in mijn religie behouden. En als een Jood, heb ik altijd geloofd in wat ik heb geleerd toen ik een kind was.
Mijn vrouw is een christen; ze is een lid van de Universele Kerk in Belo Horizonte, Brazilie. Ze sprak altijd met mij over Jezus en zei dat Hij de Messias is. Ze toonde mij altijd bewijs hiervan, maar ik weerlegde dat en zei tegen haar dat ik daar niet in kon geloven.

VASTEN VAN JEZUS DAG-35


Ondanks het feit dat wij weten wat wij moeten doen, hebben wij de neiging om onze vijanden te behandelen als… vijanden. Sommigen willen hun acties zelfs rechtvaardigen door te zeggen dat zij een explosief temperament hebben. Jezus echter betrok de liefde en het gebed voor de vijanden in Zijn leringen, iets wat heel moeilijk is en weinig gebruikt wordt. 

VASTEN VAN JEZUS DAG-33


Een actie veroorzaakt een reactie, het één is onderworpen aan het ander. Dat zegt de Here Jezus in deze lering. Wie geeft, ontvangt, dat is een universele wet. En met de maat waarmee wij meten, zo zullen wij gemeten worden. Dus wanneer u geeft, behoudt dan altijd dit Bijbelse principe in uw gedachte. Het zal u, ongetwijfeld, voordelen brengen in al uw wegen en acties.

vrijdag 11 juli 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-32


Om een volgeling van Christus te zijn is het belangrijk om, ten eerste, Zijn wil te doen. Het leven leiden op de wijze waarop wij dat willen, zonder naar de gevolgen te kijken, is ons recht. Echter, het annuleert de mogelijkheid om ware volgelingen te worden. Zodoende zijn wij niet in staat om onze eigen wil te negeren, ons kruis op te nemen en Hem te volgen.

OH! WAT EEN DAG!


Hallo Bisschop!
Ik wil graag mijn immense vreugde met u delen! Gisteren was ik bij de Tempel! Oh! Wat een dag! Ik ben er zo trots op dat ik deel mag uitmaken van dit werk!!! Zelfs zonder binnen te kunnen kijken, was het lopen op het parkeerterrein en de stoep het meer dan waard! Het was het waard om 8 uur te reizen zonder enige comfort!
De wereld noemt ons gek, en weet u bisschop, Ik hou van deze gekheid, hahaha… Het brengt mij zoveel vrede, maakt mij zo gelukkig en zo trots om deel uit te maken van dit werk! Ik kan zeggen dat ik, nadat ik wegging, niet langer dezelfde persoon ben en het beste moet nog komen! Hier ben ik zeker van…

donderdag 10 juli 2014

IN DE VERENIGDE STATEN IS ER EEN…


In de Verenigde Staten is er een rode koe geboren. De Joden wachten al ongeveer 2000 jaar op het nieuws dat onlangs werd vrijgegeven: er is een rode koe geboren voor het reinigingsritueel. Dit klinkt misschien een beetje raar voor u, maar de ware betekenis is zelfs voor sommige Joden best moeilijk om te begrijpen.

DE GLORIE VAN GOD

“Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des HEREN, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis des HEREN vervuld” (1 Koningen 8:10-11)
Alleen wanneer de mens weggaat, kan de glorie van God komen. God creëerde alles in zes dagen. En alles was perfect. Velen komen al 1, 2, 3, 10 jaar naar de kerk en hebben zelfs wat wonderen bereikt, maar hun leven is niet compleet veranderd. Er is niets buitengewoons in hun leven met God. Waarom is dat?

VASTEN VAN JEZUS DAG-31


Onze eigen interesses negeren, wanneer wij beslissen om mensen te behandelen zoals wij behandeld willen worden… is niet makkelijk. Wat ergernis opwekt is het feit dat wij niet vaak genoeg aan anderen denken wanneer wij acties ondernemen en dat maakt deze lering tot een ware uitdaging voor ons.

woensdag 9 juli 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-30


“Wie niet met Mij is, is tegen Mij…”, in feite is dit wat de Here Jezus zegt in Zijn lering. Of wij geloven of wij geloven niet. Als wij geloven, dan bereiken wij de staat van kinderen en kunnen wij genieten van het Eeuwige Leven… als wij niet geloven, dan worden wij Zijn tegenstanders. Zodoende bestaat er, beste lezer, geen middenweg.

DE HOGE PRIESTER WACHT OP U...


In tegenstelling tot wat veel mensen zeggen, sommigen vanwege een gebrek aan kennis, anderen bewogen door nijd, is de Here Jezus niet gekomen om het Offer af te schaffen en al helemaal niet om te zeggen dat het niet nodig is om te offeren omdat Hij al voor ons offerde. Hij kwam juist om de Deur van het Altaar te openen, zodat wij persoonlijk onze eigen offers konden brengen.

dinsdag 8 juli 2014

TEMPEL VAN SALOMO


VASTEN VAN JEZUS DAG-29


Is het zo simpel? Deze woorden kwamen van de Here Jezus zelf. Ten eerste is het goed om te weten welke “werken” Christus deed. Redding, genezing, bevrijding, bekering, mensen uit de dood brengen… Maar, wat voor kracht is dit? De kracht die van het Bovennatuurlijk Geloof komt, dat u al in uw binnenste hebt en alleen dient te activeren om 100% effectief te zijn.

VASTEN VAN JEZUS DAG-28


Het leven bestaat uit keuzes, doelen raken en doelen missen. De lering van Christus is dat onze keuzes niet willekeurig kunnen zijn. Zij tonen in feite de twee mogelijkheden die er zijn in het leven: het Goede en het kwade, het Correcte en het foute, God en de duivel. Analyseer uw keuzes en corrigeer uzelf zodat u altijd in de richting van de “enge poort” loopt.

VASTEN VAN JEZUS DAG-27


Van wie zou u soortgelijke woorden kunnen horen? Bij wie kunt u al uw vermoeidheid, frustratie en ontevredenheid kwijt, ongeacht uw fouten en tekortkomingen? Misschien zegt u: ”bij mijn vrienden, familieleden…”, maar de waarheid is dat niet eens zij zich onvoorwaardelijk aanbieden om klaar voor u te staan, zoals wij dat in veel situaties al hebben gezien…

VASTEN VAN JEZUS DAG-26


Puur, open, toelaatbaar, klaar om te leren, nederigheid, zonder slechtheid in zich… wij kunnen veel karaktereigenschappen in kinderen vinden die wij, helaas, hebben verloren toen wij opgroeiden, de tijd voorbij ging en wij door strijden en moeilijkheden heengingen.

IETS NIEUWS

“Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? 
Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis” (Jesaja 43:19).
Als wij stilstaan bij de grootheid van de Almachtige God, hoe Hij alles zo wonderbaarlijk heeft gecreëerd in de hemel en op aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen, en de grote diversiteit van Zijn werken, vragen wij ons af of er nog iets is om te creëren.

vrijdag 4 juli 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-25


Vandaag de dag, zijn de mensen die zonder angst leven heel zeldzaam. Angst dat de huur verhoogd wordt, dat zij hun baan, subsidie, man, vrouw, ouders, kinderen en zelfs hun leven zullen verliezen… en omdat zij met angst leven, kunnen zij niet geloven dat iets positiefs kan gebeuren. De Here Jezus vraagt u om een keuze te maken om niet bevreesd te zijn, maar om alleen te geloven…

VASTEN VAN JEZUS DAG-24


Ons gedrag zegt praktisch alles over ons: onze normen en waarden, onze geloofsovertuigingen, ons karakter en zelfs onze goede en slechte eigenschappen. Als wij van Christus zijn, dan zal ons leven voor ons spreken, ook al zijn wij stil.

VASTEN VAN JEZUS DAG-23


Christus is duidelijk wanneer Hij aangeeft dat wij God en Zijn Koninkrijk dienen te prioriteren. De moeite van deze lering zit hem om voornamelijk, in de praktijk, acties te ondernemen die aantonen dat God echt onze prioriteit is. De waarheid is dat wij God voor de kleinste dingen en van het ene op het andere moment van onze prioriteiten weghalen.