BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 30 januari 2014

DE TOORN VAN GOD


Het is heel zeldzaam dat u iemand over Gods toorn hoort praten. Ik zelf heb hier nooit een boodschap over gehoord. Maar om in de kerk hierover te praten, klinkt alsof men over spoken praat. Het lijkt alsof de angst om leden te verliezen predikanten ertoe dwingt om het onderwerp te vermijden. De barmhartigheid, liefde en genade van God zijn altijd op de agenda van de prediktafels. Het zijn aantrekkelijke onderwerpen die alle mensen behagen. Het stoort niemand. Zelfs niet de hel.

woensdag 29 januari 2014

DE KRACHT VAN VASTSTELLING


Alles wat men kon doen was al gedaan en het resultaat daarvan was…helemaal niets” Twaalf jaar dagelijkse bloedvloeiingen leek een eeuwigheid; Artsen, medicatie en zelfs alternatieve geneeswijzen hadden al haar middelen opgemaakt, en alsnog gebeurde er… niets. Familieleden, buren en vrienden konden haar niet helpen; Woorden van hoop en troost baatten niet; Maar iemand sprak met haar over Jezus, Haar krachten werden vernieuwd, haar geloof werd herboren en zij handelde.

VROUWEN, LAAT DE MANNEN HEER ZIJN


Ik ben geen verdediger van de feministische beweging. In feite ben ik, door wat ik van de Bijbel heb geleerd, tegen bepaalde ideeën die zij hebben, maar ik moet erkennen dat wij vandaag de dag van rechten genieten die veroverd werden door vrouwen die daar hard voor vochten.

Een aantal van deze wettelijke rechten zijn: contracten mogen ondertekenen, recht om te stemmen, naam op bezittingen hebben, het recht om te werken, arbeidsrechten, het recht op contraceptie, pre-natale zorg, zwangerschapsverlof, het behouden van de fysieke integriteit enz.

donderdag 23 januari 2014

GEVOELENS

Het geloof dat God behaagt en resultaten voortbrengt is onafhankelijk van gevoelens.

Gevoelens zijn afhankelijk van omstandigheden. Het geloof niet.
Gevoelens zijn afhankelijk van ervaringen. Het geloof niet.
Gevoelens zijn afhankelijk van resultaten. Het geloof niet.

dinsdag 21 januari 2014

DE STATISTIEKEN LIEGEN NIET


“God weet het wel…”, “Hij kent de verlangens van mijn hart…”, “Ik heb Hem al mijn dromen al verteld…”. Keer op keer proberen wij uit te leggen waarom wij onze dromen niet hebben bereikt. Ontdek wat er in u ontbreekt! Ik zal u in een voorbeeld geven van iets buiten ons dagelijkse (Christelijke) universum, zodat u de fijne kneepjes van het leven door het Intelligente Geloof kunt begrijpen. 

NIET MOE WORDEN!

Mensen worden snel gefrustreerd, wanneer zij geen positieve resultaten zien.
Aan de andere kant, is het geloof onafhankelijk van wat wij zien, opmerken of voelen…

Daarom is het noodzakelijk dat wij ons geloof sterk houden.
En waaneer wij zo handelen, weigeren wij om op te geven.

donderdag 16 januari 2014

WIE WIL VAN LEVEN VERANDEREN


De geschiedenis van het volk van Israël diende als een levensles;
De Israëlieten waren slaven van de Egyptenaren;
In ruil voor brood, water en de afranseling met de zweep werkten zij onophoudelijk;

dinsdag 14 januari 2014

OM SUCCESVOL TE WORDEN


“Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.” 
(Psalmen 1:1-3).

maandag 13 januari 2014

WAT ZOU U VOOR UW BEHOUDENIS DOEN?


De mens is al gewend om veel dingen voor zijn leven te doen. Maar wanneer wij het over de Behoudenis hebben, dan praten wij niet over een leven dat 70, 80 of 90 jaar oud wordt, maar over de eeuwigheid met God.

De apostel Paulus wist dit en begreep dat dit leven dat wij nu leiden heel beperkt is en daarom was hij bereid om alles te doen voor zijn Behoudenis.

vrijdag 10 januari 2014

DE GEDACHTEN VAN CHRISTUS


Hoe kan men de transformerende effecten negeren die men krijgt, wanneer men beschikt over de Gedachten van Christus? Het is geen kwestie van wel of niet religieus zijn, noch aan het behoren aan een bepaalde kerkgenootschap; Maar het heeft te maken met het hebben van nieuwe gedachten, nieuw leven, nieuw schepsel, nieuw mens.

woensdag 8 januari 2014

ONZE DAGELIJKSE STRIJD


De Geschriften tonen niet dat wanneer een persoon opnieuw geboren wordt dat hem vrijstelt om in de zonde te vallen. Ten slotte hebben wij een fysieke lichaam en lopen wij, gedurende ons gehele leven op deze aarde, dit risico. Wij moeten tegen de verlangens van ons vlees strijden, maar:

“Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en 
hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren” 
(1 Johannes 3:9).

dinsdag 7 januari 2014

WAT IK VAN MAMA HEB GELEERD ( DEEL3)


Weet u iets leuks dat ik vergeten ben om te vermelden? Mijn moeder heeft alles wat zij heeft geleerd weer van haar eigen moeder geleerd. Dat wil dus zeggen dat deze kostbare wijsheid van generatie op generatie wordt doorgegeven. En, in mijn geval, van generatie naar zeer veel generaties.

Mijn eerste boodschap ging over respect en ik moest daar nog een beetje over praten in mijn tweede boodschap. De tweede boodschap ging over hoe men een goede huisvrouw moest worden. En nu bij de derde boodschap van deze serie gaat het over uw echtgenoot eren. Precies, wie had dat nou kunnen zeggen, toch? Uw man eren. Het kan voor velen op een grap lijken! Ik kan me nu al de frons op de voorhoofden van velen inbeelden, die zeggen: “Wat zeg je nou? We moeten alleen God eren!!!”

VEEL EN WEINIG

Veel doen en weinig geven. Weinig doen en veel geven.
 
Hoe zou de reactie van de man zijn als hij het voedsel, dat zijn vrouw voor hem had gekookt, eet en merkt dat het beter gemaakt kon worden? Wanneer hij een overhemd draagt, en ziet dat het gekreukt is, en merkt dat het beter gestreken kon worden?

WAT IK VAN MAMA HEB GELEERD (DEEL2)


Onze eerste boodschap over deze serie bracht mensen aan het praten en dat is heel goed, want door jullie commentaren, begrijp ik welke onderwerpen meer uitgelegd dienen te worden. We hebben over respect gesproken en hoe belangrijk het is voor een vrouw om haar man te respecteren.

Een paar vrouwen hebben mij de vraag gesteld: “Hoe kan ik iemand respecteren die mij niet respecteert?”
Zodat ik mijn man kan respecteren, dien ik mijzelf eerst te respecteren. Dit wil zeggen dat ik hoge normen en waarden dien te hebben ten opzichte van alles en iedereen. En dat houdt ook mijn relaties in. Maar dit wil niet zeggen dat ik mensen die mijn niet respecteren ook zelf niet zal respecteren. Wie zichzelf respecteert, respecteert ook zijn naast, wie dat ook moge zijn.

HET BELANG VAN ZORGVULDIGHEID

In het Woord van God staat het volgende geschreven “Daarom moet u dus zorgvuldig de geboden gehoorzamen die ik u vandaag geef, zodat u de kracht krijgt om het land binnen te trekken en 
in bezit te nemen” (Deuteronomium 11:8) HTB.

Uit deze simpele en duidelijke vers kunnen wij begrijpen dat de eerste prioriteit die een persoon dient te hebben, is om de geboden van God ZORGVULDIG te gehoorzamen. Dus met aandacht en oplettendheid.
Als wij dat doen dan belooft God dat Hij ons van kracht zal voorzien om de zegens, die Hij heeft beloofd, in bezit te kunnen nemen.

WAT IK VAN MAMA HEB GELEERD (DEEL1)


Mijn ouders zijn 42 jaar getrouwd en hoewel zij door allerlei soorten problemen zijn heen gegaan (de mensen die hun kennen weten hierover) waren zij, en zijn zij nog steeds, voorbeeldfiguren voor mij en mijn man. Als wij vandaag de dag de professors zijn van The Love School, dan komt dat omdat wij bij hun zijn afgestudeerd.

maandag 6 januari 2014

PROBEER DIT TE BEGRIJPEN


Ik herinner me een documentaire over de ondergang van de Titanic, waarbij onderzoekers apparaten, die zij van afstand konden besturen, naar de bodem van de oceaan moesten sturen, omdat geen enkel mens, vanwege de druk, zo diep zou kunnen duiken. Al werd er een onderzeeër gestuurd, dan zou hij helemaal in elkaar gedrukt worden. Vreemd genoeg zond de camera, die op deze apparaten gemonteerd zat, niet alleen beelden van wrakstukken van de Titanic uit, maar er konden ook kleine visjes gezien worden die op de bodem zwemden.

ZO VADER IS NIET ALTIJD ZO ZOON...


De kinderen van de profeet Samuël beschikten niet over hetzelfde geloof en vrees voor de HERE God die hun vader wel had. In plaats daarvan kozen ze ervoor om zich te laten leiden door de geest van egoïsme en hebzucht. Ze hadden de offerande lief, maar minachtten de offerandegever;

“Zij waren op winstbejag uit, namen geschenken aan en bogen het recht” 
(1 Samuël 8:3).

DE CULTUUR VAN ANGST


Er zijn twee manieren waarop u mensen kunt laten doen wat u wilt. Door hun bang voor u te maken of door hun in u te doen geloven. Zij het in het huwelijk, bedrijf, sport, kerk, politiek, in welke plaats dan ook waarbij er medewerking van anderen nodig is, normaal gesproken slaagt een van deze twee manieren. Of de mensen vervullen hun taken uit angst voor de bevelhebber of omdat zij in hem geloven.

PASTOR PLEEGT ZELFMOORD


Pastor Teddy Parker van de Baptist Church Bibb Mount Zion in Macon, Georgia, in de Verenigde Staten, heeft zelfmoord gepleegd terwijl het volk van zijn kerk op zijn komst voor de zondagochtenddienst wachtte. De pastor van 42 jaar heeft, op 10 november, op tragische wijze een einde gemaakt aan zijn leven door zichzelf dood te schieten. Het lichaam van de vader van twee dochters werd door zijn vrouw, Larrinecia Parker, gevonden in de garage van hun huis, nadat hij niet kwam opdagen voor de dienst van zijn kerk.