BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 30 augustus 2013

GROEN OF ROOD?


Rood van buiten, groen van “binnen”. Zo zijn veel mensen. Zo zijn veel omstandigheden…Geloof niet in alles wat je ziet. Vaak trekken wij conclusies gebaseerd op hetgeen onze ogen makkelijk zien, zonder de feiten goed te analyseren. Normaal gesproken brengt dat slechte resultaten voort.

woensdag 28 augustus 2013

HET KWAAD DAT DOOR DE OGEN KOMT


De mens heeft de gave om fouten in anderen te kunnen vinden. In feite kan dit kan echter meer een ziekte zijn dan een gave. Er zijn mensen die zelfs fouten in God vinden, net zoals degenen die dachten dat zij tekortkomingen in Jezus zagen toen Hij op deze aarde wandelde. En Hij was precies Degene die ons waarschuwde van de gevaren van deze ziekte:

dinsdag 27 augustus 2013

GERECHTIGHEID GESCHIEDDE


Net zoals iemands natuurlijke groei niet afhankelijk is van het mensenlijk oog, is het ook nutteloos voor de ouders om naar het kind te staren om hem daarmee te helpen groeien. Wat zij dienen te doen is hun verplichtingen na te komen, hun goed te voeden, beschermen van gevaar enz.

OP DEZE WIJZE ZAL DE MENS LEVEN


Stel u zich de reactie voor van een vader die het beste voor zijn zoon wil en zich daarom inzet om hem op te voeden en te begeleiden. Maar deze zoon luistert totaal niet naar hem. Hij is zo hoogmoedig dat hij zelfs denkt dat hij meer weet dan zijn vader.

vrijdag 23 augustus 2013

HET VERLANGEN EN DE AUTOMATISCH…

Het verlangen en de automatisch pilot

Het verhaal van Jakob en Esau brengt ons verschillende lessen over het geloof en het leven. Één van die lessen gaat over het belang van iets willen met uw gehele kracht. De naam Jakob betekent letterlijk “hij die de hiel pakt”. Jakob ontving deze naam, omdat hij, toen hij geboren werd, de hiel vasthield van zijn tweelingbroer Esau, net als iemand die als eerste geboren wilde worden.

WIE VERDEDIGT WIE?

Verdedigt mijn geloof mij of verdedig ik mijn geloof? Of beide verdedigen elkaar of geen van de twee verdedigt elkaar! Als ik mijn geloof verdedig, dan zal mijn geloof mij verdedigen. Als ik mijn geloof niet verdedig, dan zal mijn geloof mij ook niet verdedigen.

donderdag 22 augustus 2013

DE TIJD


Ik was Prediker 9:11-12 aan het lezen en ik vond het heel sterk, het praat over de risico’s van de tijd. We moeten heel voorzichtig zijn met de tijd, omdat hij de macht heeft om de dingen hun waarde te doen verliezen of juist waardevoller te maken.

woensdag 21 augustus 2013

HET HART IS EEN GIF


Goedemiddag bisschop, wanneer ik beslissingen neem gebaseerd op gevoelens, dan voel ik me krachteloos om God te zoeken, omdat deze beslissingen falen, vervolgens voel ik me gefrustreerd, beschuldigd en kan ik niet tot God naderen. Als gevolg hiervan voel ik me zwak en krachteloos om mezelf weer op te richten. Het ergste is dat ik weer val telkens wanneer ik probeer om het opnieuw te proberen.

dinsdag 20 augustus 2013

HET OFFER VAN VERGEVING...

Het offer van vergeving bracht opluchting

De dienst in de UKGR waar ik naar toe ga was fantastisch. Het was heel goed. De pastor sprak met ons over een nieuw voorstel van geloof dat heel sterk is. Hij consecreerde wat olie zodat we tijdens deze week ons geloof in praktijk konden zetten.

maandag 19 augustus 2013

DE KRACHT VAN DE DUIVEL ZIT IN...

De kracht van de duivel zit in de misleading

De Bijbel praat over de duivel en over wat zijn plaats is:
“Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven?” (Jesaja 14:16).

vrijdag 16 augustus 2013

KRACHT VS ZWAKHEID

Kracht van het kwaad vs Zwakheid van God

De duivel is alleen sterk wanneer de mens zwak is. De mens is alleen zwak wanneer hij, in plaats van zijn verstand te gebruiken, zijn gevoelens gebruikt. De gevoelens van het hart maken mensen tot slaven en leiden altijd naar de slechte keuzes.

NAAR DE HEL!!!


De slechtste beslissingen die mensen nemen, zijn precies degenen die gebaseerd op de gevoelens genomen worden. Wij allen hebben gevoelens. Zij zijn noodzakelijk zodat wij evenwicht kunnen hebben in onze relatie met elkaar. Maar wanneer wij over beslissingen praten, dan dienen wij de geest te gebruiken. De intelligentie. Waarom? Omdat gevoelens met de omstandigheden veranderen. Heeft u dat niet gemerkt?

donderdag 15 augustus 2013

VERMENGING VAN HET BLOED

“En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, en gaf hun die en zij dronken allen daaruit. En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt”
(Marcus 14-23-24).

woensdag 14 augustus 2013

MAN VAN GOD


De man van God groeit in zijn werk door zijn leven voor de schapen te geven, diensten te houden en HET VOLK TE COUNSELEN. Door het volk te kennen zal de pastor weten wat voor soort geestelijk niveau er in zijn kerk zit, wat de behoeftes van de mensen zijn en wat de pijn is van elke person. Door zoveel mogelijk diensten te houden en de mensen te counselen zal een man van God een voorbeeld geven aan de discipelen die hij vormt.

dinsdag 13 augustus 2013

MAAK DE BEREKENINGEN


U hoeft geen goede leerling te zijn in wiskunde om berekeningen te kunnen maken. BEVESTIG NU hoeveel de Heilige Geest al voor u heeft gedaan. Hoeveel leed is er al van uw leven verminderd na uw verbond met de Here Jezus. Hoeveel vrede in uw geest. Nachten van slaap die u hebt heroverd. Uw leven heeft nu, in het algemeen, meer kwaliteit…

WANNEER MOETEN WIJ HANDELEN?

Terwijl er nog iets is dat wij kunnen doen, dienen wij het te doen om onze doelen te kunnen behalen. Het is een grote fout om te zitten wachten op de realisatie van mijn doelen, alleen maar omdat ik het aan God vroeg…

maandag 12 augustus 2013

WAPENRUSTING EN KLEDEREN

“Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens…” (Openbaring 3:5).

ONS DAGELIJKS BROOD


Deze Belofte brengt veel meer over dan alleen maar hoop: Het brengt kracht, levenslust, moed en geloof. Maar boven alles brengt het LEVEN. Precies, de Geest van het Leven Zelf. Voor degene die gelooft. Het behoeft geen interpretatie. Maar de persoon dient ervan overtuigd te zijn. Drink en geniet van de Geest van Diens Auteur.

MOTIVATIE

Gebrek aan motivatie is één van de grootste smoesjes die wij maken, wanneer wij iets niet willen doen. Maar als wij hier over nadenken, concluderen wij dat motivatie 100% afhankelijk is van hetgeen wij bepalen dat wij gaan doen.

woensdag 7 augustus 2013

WIE BEN IK?

 
“…Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?…Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Petrus antwoordde en zeide: De Christus Gods” (Lucas 9:18,20).

dinsdag 6 augustus 2013

PATROON VAN EEN KIND


Letterlijk allen die zich gedoopt achten met de Heilige Geest, de kinderen en erfgenamen van God, dienen, per definitie, inbegrepen te zijn in de onderstaande tekst:

maandag 5 augustus 2013

U HEEFT WAARDE


Nadat men een heerlijk gerecht heeft gegeten, wie is dan geïnteresseerd om te weten waar het zout vandaan kwam, wat het merk was en wie het maakte? Normaal gesproken prijst men het vlees, de bonen, de rijst enz. Welnu, heeft u al eens gedacht over het beste gerecht van de wereld, zonder zout?

vrijdag 2 augustus 2013

DE DROOM VAN DE CONSUMENT


De consumenten droom van alle burgers (degenen die uit God geboren zijn) is een dag van macht, waarbij hun aard wordt veranderd, oftewel, men verandert van een vergankelijk lichaam naar een onvergankelijk lichaam (zie 1 Korintiërs 15:54).

WIE OVERWINT?

Lang geleden, zei iemand het volgende: “Het enige dat noodzakelijk is voor het succes van het kwaad, is dat goede mensen niets doen…” (Edmund Burke). In feite, geldt dit voor u en voor mij. Velen hebben gedacht dat ze succes zullen hebben, omdat ze “goed” zijn geweest. Maar onze ervaring heeft ons het tegenovergestelde geleerd: Wie wil overwinnen, moet ervoor strijden.

donderdag 1 augustus 2013

ANGSTIG VOOR WAT?


Het eerste gevoel van angst dat een mens heeft is niet om ziek te worden, honger te lijden, geen onderdak te hebben of niet te veroveren wat hij wil bereiken. Het eerste gevoel van angst is: alleen blijven.