BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 29 maart 2018

WAAR GAAT U NAARTOE?
“Een ieder ging naar zijn huis” (Johannes 7:53).
“Jezus echter ging naar de Olijfberg” (Johannes 8:1).
Twee verzen, de één opzettelijk achter de ander.

NEE HEER, HET HART!
De Bijbel heeft 40 schrijvers. Onder dezen zijn er koningen, prinsen, dichters, filosofen, profeten, politici, een arts, een belastingambtenaar en een advocaat.
Vanuit verschillende sociale klassen waren sommigen toentertijd opgeleid in alle studies, terwijl anderen simpele vissers waren.

dinsdag 27 maart 2018

ONMOGELIJK...

Zoals het onmogelijk is om een omelet te maken zonder de eieren te breken, zo is het ook onmogelijk om:
In het Beloofde Land te komen zonder door de woestijn te gaan;

WOEST EN LEEG
Het Woord heeft oren nodig die open, aandachtig en bereid zijn om te horen. Als er oren zijn om te horen en gehoorzamen, zal het Woord van God niet leeg en zonder werken terug keren.
De heilige tekst toont duidelijk dat het alleen regent op het land dat het ontvangt. Als er geen land is, hoe zal de regen het water geven en het vruchten doen produceren?

maandag 26 maart 2018

HOE DE STEM VAN GOD TE HOREN?
Het is niet onmogelijk om de Stem van God te horen, maar u dient oren te hebben.
Iedereen heeft fysieke oren…
Maar niet iedereen heeft geestelijke oren.

HET GELOOF TEGEN DE RODDEL
Waar er mensen zijn, bestaan er “die zei dit”, roddels, intriges, kritiek….
Het maakt niet uit of ze volwassen, jongeren of zelfs kinderen zijn.
De tong zal altijd werken.
In de meeste gevallen voor het kwade.

vrijdag 23 maart 2018

WAAROM DE DEPRESSIE?
Zoals het geloof leven brengt, brengt de twijfel de dood.
Terwijl het geloof dromen stimuleert, hoop brengt en het zelfvertrouwen naar boven haalt, vergiftigt de twijfel dromen, hoop en bevordert de depressie.

woensdag 21 maart 2018

OVERWIN DE NEGATIEVE GEDACHTES
De Behoudenis is niet makkelijk.
Om het te behouden is het noodzakelijk dat we er bewust van zijn dat we werden gered, gered zijn en gered zullen blijven – als we trouw blijven tot het einde.
Daarom dienen we de slechte gedachtes te overwinnen.

dinsdag 20 maart 2018

DE IJVER VAN UW HUIS
Toen het voor de Joden bijna pasen was, ging Jezus naar Jeruzalem. Toen Hij daar aankwam, vond Hij in de Tempel mensen die stieren, schapen en duiven aan het verkopen waren. De geldwisselaars zaten daar ook. Jezus maakte een zweep van koorden en gooide iedereen uit de Tempel, ook de stieren en schapen. Hij verstrooide het geld van de geldwisselaars en sloeg de tafels om. Tegen degenen die de duiven verkochten zei hij: Haal ze hier weg en maak van het Huis van mijn Vader geen huis van verkoop.

maandag 19 maart 2018

VALSE CHRISTENEN
Er is niets puurder en geweldiger in de Goddelijke Wil, dan voor een ander wensen, wat hij zelf is.
Tijdens een smeekbede drukte Jezus zijn grooste verlangen uit:
“Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij” (Johannes 17:11).

vrijdag 16 maart 2018

HEEFT GOD GELD NODIG?
Als God geest is, waarom heeft Hij de tiende en offerandes voor Zijn volk ingesteld?
Het wet van de tienden en offerandes werd gecreëerd om het hart van het volk van God te beoordelen wanneer zij in Zijn aanwezigheid kwamen. Zie Exodus 23:15.

donderdag 15 maart 2018

MET DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST
In de nacht dat de Here Jezus overgeleverd en gekruisigd zou worden door Zijn vijanden, was Hij op de Olijfberg toen Hij door een aantal soldaten, Romeinen, Farizeeën en Judas werd benaderd. Na de beroemde kus van verraad, hebben de soldaten Hem gepakt.
“Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het, en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af; de naam nu van de slaaf was Malchus” (Johannes 18:10)

woensdag 14 maart 2018

ALS ALLES FOUT GAAT ...

Als alles fout gaat, zal het DOORBREKEN!
Alles ging fout voor Abraham.
100 jaar en geen kind.
Hij brak door!

dinsdag 13 maart 2018

HET GEBED EN DE SMEEKBEDE VAN HANNA
Het gebed heeft zijn geheimen. Het dient gedaan te worden met de voorwaarden van Zijn Schepper, niet van de schepping.
Hanna volgde jarenlang de gewoonten om te bidden. Ze ging regelmatig naar de Tempel, bood haar gebeden aan met de offers die haar man haar gaf – maar alles bleef hetzelfde. Totdat:

DE JA VAN GOD
Jezus is de Amen. Zie Openbaring 3:14
Nee is een Ja voor de caprichos van de wil van Zijn volgelingen. Zij kunnen hun staat als dienaren nooit vergeten.
Zolang ze gekleed zijn met vlees, zullen ze dienaren zijn op dezelfde manier dat Jezus een Dienaar was in de dagen van Zijn vlees. Zie Hebreeën 5:8.

maandag 12 maart 2018

CRISIS VAN HET GELOOF
Wat heeft ertoe geleid dat zoveel mensen ontmoedigd raakten in het geloof?
Welke geest heeft de christenen geleid om de kerk te verlaten?
Jezus heeft beloofd dat de Heilige Geest naar de volle waarheid zou begeleiden. Zie Johannes 16:13

vrijdag 9 maart 2018

HUISWERK VOOR DEGENEN DIE DORST HEBBEN NAAR GOD
Overpeins op de onderstaande tekst en deel uw mening hierover.
Heel erg bedankt.
God zegent in overvloed!

donderdag 8 maart 2018

WETEN OF VOELEN?
Wat hebben het hart en de duivel gemeen?
Beide zijn bedrieglijk en slecht.
“Arglistig is het hart boven alles, ja verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jeremia 17:9)

woensdag 7 maart 2018

HET EERSTE SCHAAP
Goedemorgen Mw Cris,
Toen ik het Vriendelijke Woord van Bisschop Macedo (A Palavra Amiga)  hoorde over de offerande van Abel, bleef een woord in mijn hoofd hangen: “het eerste schaap”. Hij behaagde God zoveel met de overgave van het eerste schaap, dat ik het “belang” van het eerste schaap wilde weten, zodat ik ook hetzelfde als Abel kon doen. Ik herinnerde me een familie waarvan een aantal familieleden lid zijn van de UKGR in Nazareth, wiens vader een herder is. Ik zocht ze op en deel nu met u de informatie die ze mij hebben gegeven.

dinsdag 6 maart 2018

LEGE HANDEN“…want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen.” Exodus 23:15 (Herziene statenvertaling)
“…maar men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen.” Exodus 23:15 (NBG’51)

FOTO VAN DE ZIEL
Het verhaal van Kaïn en Abel herhaalt zich dagelijks in de christelijke kerken.
Elke dag presenteren de christenen – goed of slecht – hun offerandes.

GELOOF ZONDER NIETS TE VERLIEZEN
Als een geschenk van de Heilige Geest, is het bovennatuurlijke geloof de macht van God binnen degenen die nederig van geest zijn. Zie Mattheüs 5:3
Er bestaat geen meer of minder op het gebied van geloof. De persoon heeft het of heeft het niet.

DE GOD DIE JALOERS IS
Wie houdt er niet van om de eerste in de rij te zijn, eerste klas te reizen of de eerste stuk taart te ontvangen?
Met God is het niet anders.

WAAR OF VALS?

De wereld zit vol met populaire gezegden en spreekwoorden. Sommige zijn zo religieus dat ze rechtstreeks het Woord van God tegenspreken, maar er wordt aangenomen dat ze waar zijn.

Bekijk enkele voorbeelden: