BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 29 augustus 2014

UNKULUNKULU MKHULU


Mijn naam is Alexandre M. Sacama. Ik verliet mijn geboortestad, Cabinda – Angola, toen ik 11 was. In alle jaren dat ik opgroeide, hoorde ik mensen praten over de apartheid, het bloedbad in Kassinga in Namibië en vele andere oorlogen en vernederingen in Afrika. Ik herinner mij dat mensen hymnes zongen, liederen van verdriet en pijn, kreten die door de steden, dorpen en stammen echoden vanwege de oorlog, hongersnood en natuurrampen. De straten van de stad roken naar de stank van dood, terwijl bommen explodeerden en duizenden vermoordden en verwondden.
Ouders verloren hun kinderen en vrouwen verloren hun mannen, allemaal in hun onschuld. Ik weet dat velen stierven zonder te weten waarom zij stierven en ik herinner mij dat het clementiebeleid in de jaren 80 werd gecreëerd in Angola, om degenen te helpen die door o.a. de oorlog zijn misplaatst. Ik herinner me ook dat het leed, verdriet en de pijn duidelijk te zien waren in een ieders ogen.

EEN VRAAG DIE IEDER GETROUWDE...

Een vraag die ieder getrouwde persoon dient te beantwoorden
Een vraag voor u die getrouwd bent: Bent u van plan om uw partner ooit te bedriegen? Denk eerst met mij mee voordat u deze vraag beantwoordt. Wanneer wij iets willen doen, dan schakelt ons verstand meteen een planning proces in om datgene te bereiken. Het is iets automatisch, want dat is de manier waarop ons brein werkt. Wanneer ik een verlangen uit naar mijn brein, dan begint het onmiddellijk te zoeken naar manieren om datgene te bereiken, omdat het zo een goede dienaar is.

dinsdag 26 augustus 2014

ERGSTE VIJAND...

 Ergste vijand: de duivel of de hoogmoed?

“En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af”
 (Matteüs 15:22-28).

maandag 25 augustus 2014

WAT EEN VROUW NOOIT DIENT TE DOEN


Het is algemeen bekend dat wij, vrouwen, geïnteresseerd zijn in alles dat met schoonheid te maken heeft. Het bewijs hiervan is dat wij constant vrouwen magazines lezen, dagelijks talkshows bekijken en het internet doorzoeken voor leerzame video’s en blogs die tips en trucs bevatten. Dit gaat snel in het universum van een vrouw. Vanwege het grote verlangen om bij te blijven bij de al bepaalde schoonheidsidealen wordt de grootste moeite gedaan. Velen besteden tijd, en geld (soms brengen zij zelfs hun gezondheid in gevaar), maar desondanks bereiken zij niet de tevredenheid.
Het aantal vrouwen dat plastische chirurgie ondergaat is aan het toenemen en zoveel anderen zouden hier en daar wat willen veranderen. De enige reden dat ze het nog niet hebben gedaan is omdat zij het zich niet kunnen veroorloven. Ik heb niets tegen veranderingen en het verlangen om zich goed te willen voelen, maar de mate van hun ontevredenheid en wat zij bereid zijn ervoor te doen doet mij schrikken. Is de reflectie die zij in de spiegel zien werkelijk zo vreselijk? Wat wordt nou werkelijk als mooi gezien in een vrouw?

donderdag 21 augustus 2014

JOODSE VROUW ACCEPTEERT DE…

Joodse vrouw accepteert de Here Jezus
Goedemorgen bisschop!
Ik wilde graag iets met u delen dat vorige week is gebeurd. Ik wil u vertellen dat onze zondagochtend diensten, gericht op de Amerikanen, vrucht beginnen te dragen. Langzamerhand beginnen er meer mensen van Indische, Haïtiaanse, Amerikaanse en Israëlische afkomst naar deze diensten te komen. Dat klopt bisschop, een Amerikaans Joods gezin begon een paar weken geleden naar de kerk te komen en de moeder van het gezin kwam zonder een zondag te missen.

woensdag 20 augustus 2014

HET KARAKTER VAN EEN OPRECHTE…

Het karakter van een oprechte persoon
Bisschop, ongeveer drie maanden geleden liet de coach van Italië mij persoonlijk weten dat ik in het WK van 2014 zou spelen. Ik geef toe dat dit een van de gelukkigste dagen van mijn leven was, omdat in mijn ogen, 99,9% van de mannen dromen of hebben gedroomd om te spelen in een WK. Met mij was het niet anders. Het enige probleem was dat ik, twee weken na ons gesprek, de spieren in mijn dijbeen heb overbelast, iets wat vaak voorkomt bij voetballers. Met voldoende rust kan een persoon snel genezen (30 dagen). Maar toentertijd zouden die 30 dagen mij mijn oproep om naar het WK te gaan kunnen kosten.

dinsdag 19 augustus 2014

POSTUUM EERBETOON


Hallo bisschop!
Afgelopen zondag was ik bij de rouwdienst voor Pastor Jorge Lima aanwezig, die hier in São Paulo, Brazilië, is overleden. Zijn familieleden, die niet bekeerd waren, huilden veel en zoals bij alle begrafenissen was de sfeer droevig. Toen de bisschop de familie naar voren riep om voor hun te bidden gebeurde er iets onverwachts dat iedereen verraste.

maandag 18 augustus 2014

REACTIES VAN JODEN


Bisschop Macedo,
Ik heb al meer dan 15 jaar Joodse vrienden en ik heb altijd met hun gesproken over onze liefde voor Joden en Israel. Met de inauguratie van de Tempel van Salomo stuurde ik hen berichten van uw blog, inclusief “Het Europeese Leven”. Dit is wat zij terug schreven:

woensdag 13 augustus 2014

HET IS UW BAAN OM ORDERS AAN UZELF TE GEVENWaarom werken de meeste mensen voor anderen? 
Weinig mensen kiezen ervoor om zichzelf te vertellen wat zij moeten doen. De meerderheid van de mensen heeft meestal orders van anderen nodig om iets te doen. Vanaf geboorte werd ons verteld wat te dragen, wat te eten, welke religie te praktiseren, wie te mogen en niet te mogen, welke carrière na te streven, enz. Wij zijn eraan gewend geraakt om orders te ontvangen.

DE LAATSTE DEUR

 Lees dit tot het eind zodat u kunt begrijpen waarom de duisternis zo gehinderd wordt door het UKGR Centrum.
Soms is het noodzakelijk dat er iets ernstigs gebeurt, zodat wij wakker kunnen worden. De duivel is elke dag levens aan het nemen en soms maken wij ons te veel druk om onze “problemen”.

dinsdag 12 augustus 2014

INAUGURATIE TEMPEL VAN SALOMO


Stipt om 18u, Braziliaanse tijd, begon het eerbetoon van de officiële en ceremoniële opening van de Tempel van Salomo, met de aanwezigheid van het bekende Toccata orkest en koor, onder de leiding van dirigente Karin Zun, zij speelden en zongen bekende aanbiddingsliederen, zoals “Groot is Uw Trouw” en “Ik geloof in U”.

maandag 11 augustus 2014

VREUGDE VAN DE HEER


Goedemorgen Bisschop!
Mijn geestelijke herstel begon precies zes maanden geleden, toen mijn echtgenoot besloot om naar een andere kerk te gaan, omdat hij werd geroepen om daar een pastor te worden.
Hij nodigde mij uit om met hem mee te gaan, omdat hij zijn familie niet wilde verlaten (mijn dochter en ik). Maar iedere keer dat hij dit onderwerp noemde zei ik altijd dat ik niet zou gaan, omdat ik mijn geloof had en mijn roeping niet zou verlaten, ik ben namelijk een helpster.

vrijdag 8 augustus 2014

WAAR IS UW SCHAT?


In deze openbaring zult u de antwoorden kunnen vinden op vragen die niemand tot nu toe heeft kunnen beantwoorden, zoals: “Waarom ben ik zo goed, barmhartig, eerlijk en correct, maar is er niets in mijn leven gebeurd? Ik weet dat ik veel geloof heb, dus waarom staat mijn leven stil?”
“Mijn problemen worden iedere dag erger en mijn mislukkingen en verliezen nemen toe! Ik hoor en praat over een BUITENGEWONE God, maar tot nu, lijkt Hij heel klein in mijn leven!” Nou, het hangt ervan af waar uw hart wordt overgegeven en geofferd. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende vers. In deze vers verklaart God duidelijk wat Zijn schat is: dat zijn “WIJ”.

donderdag 7 augustus 2014

HET EUROPESE LEVEN


Het is interessant om te luisteren naar de verschillende omstreden oogpunten over hetzelfde onderwerp, die over de gehele wereld worden geuit. Het volgende artikel werd in 2008 geplaatst in Spanje door een persoon die zelf geen Jood is.
U zult nooit zo een soort artikel zien in onze pers. Het zou een hoop mensen beledigen. Het werd geschreven door een Spanjaard, Sebastian Vilar Rodriguez, en gepubliceerd in een Spaanse krant op 15 januari 2008. Het vergt niet veel fantasie om de boodschap naar de rest van Europa en mogelijk de rest van de wereld te generaliseren.

woensdag 6 augustus 2014

DANK AAN ONZE VIJANDEN


Door middel van deze brief wil ik graag een paar mediakanalen bedanken: Globo TV, Folha de São Paulo en Veja Magazine; de stropdas-dragende critici; zij die achter de arrestatie van bisschop Macedo zaten; de zangers die de UKGR en Bisschop Macedo met hun “teksten” probeerden te kleineren; zij die leugens over ons hebben verteld; de kranten die artikelen verkochten die de kerk door het slijk haalden; en de radiopresentators die hun stemmen gedurende minuten, uren en zelfs weken hebben gebruikt om leugens te verspreiden naar hun luisteraars.
Ik wil ook graag de predikanten bedanken die hun preekstoel en de media hebben gebruikt om hun leden tegen de Universele Kerk te vaccineren. Zulke preekstoelen en mediakanalen zouden het goede en perfecte Woord van God moeten verspreiden onder degenen die leiden!

dinsdag 5 augustus 2014

DE UITWISSELING


Overal ter wereld is het verkrijgen van dingen die waardevol zijn, voor consumptie dienen, goederen of diensten onderworpen aan de uitwisseling van munt- of papiergeld voor die desbetreffende goederen. Overal werkt het zo en niemand klaagt over deze regel. De mensen kunnen misschien klagen over het feit dat zij geen geld hebben, maar niet dat zij geld moeten gebruiken om te ruilen voor consumptiegoederen.
In Gods Koninkrijk, het onzichtbare Koninkrijk van de Almachtige op aarde, is het niet anders. Een ieder van Zijn Beloftes is onderworpen aan een prijs of een bepaalde waarde. Het oogt misschien moeilijk om dit feit te accepteren, maar als wij goed de Heilige Geschriften bekijken, dan is er niet één belofte bij wie deze regel niet wordt toegepast. Kijk maar: