BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 13 december 2017

HIJ IS SPECIALER DAN IK DACHT...
Goedendag bisschop!
Dit is de tekst die pastor Jan van der Tussen mij stuurde.
Deze pastor, die bekend staat als Pastor John, is de algemene secretaris van de Federale Synode in Belgiƫ. Hij is een man die in de evangelische kringen erg gerespecteerd is. Hij is Nederlands en Belgisch, maar spreekt ook Portugees.

dinsdag 12 december 2017

DE PERMANENTE BEHANDELING VAN DE HEILIGE GEEST
Ik was aan het mediteren over de handeling van de Heilige Geest in het leven van de mannen van het verleden. Bijvoorbeeld, in het Oude Testament hadden de profeten en de aartsvaders de Heilige Geest niet permanent bij hun om ze te begeleiden. Zij waren afhankelijk van een droom, een openbaring of een hoorbare Stem, zoals in het geval van Noach, Abraham, Mozes, Jozua enz.

maandag 11 december 2017

HET ALTAAR
“En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen” (Mattheus 16:18-19).

donderdag 7 december 2017

STANDVASTIGE STAPPEN
“Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.”
Psalmen 40:3

BRON VAN HET WATER DES LEVENS
“En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.”
Openbaring 21:6

maandag 4 december 2017

KLEDING VAN DE LEUGEN
De situatie van Jakob schetst de situatie van vele christenen wereldwijd. Hij presenteerde aan zijn vader de JACHT (HET OFFER) VAN DE LEUGEN, toen hij zonder enige moeite een geit offerde om eten te kunnen bieden aan Isaak.
“Daarop zeide Isaak tot zijn zoon: Wat hebt gij het spoedig gevonden, mijn zoon! En hij zeide: Omdat de Here, uw God, mij deed slagen.” (Genesis 27:20)

vrijdag 1 december 2017

DAGEN VAN DUISTERNIS
“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”
MatteĆ¼s 24:29