BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 25 april 2018

BEKENTENISSEN VAN EEN ZWAKKELING
Het is nutteloos voor de zwakkeling om als een papegaai het Woord: “Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held” te herhalen (zie Joël 3:10), terwijl hij nog niet opnieuw geboren is.
De persoon die zwak is, zal alleen sterk zijn wanneer hij uit de Sterke, Almachtigegeboren wordt.

dinsdag 24 april 2018

DE STERKEN EN DE ZWAKKEN
De emotionele persoon is zwak, ongedefinieerd in de beslissingen en in het geloof. De persoon is een slaaf van de mening van anderen. Dit maakte de persoon ongelukkig, zelfs als hij in God gelooft.
“Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig” (2 Korinthiërs 4:18).

vrijdag 20 april 2018

HET GELOOF EN HET OFFER - Deel 26e – Het Geloof motiveert het offer
Ja, het is de stem van het geloof die aandringt op het offer van de gehoorzaamheid aan het Woord van God . Dit was precies wat er met de blinde man was gebeurd. In principe kende hij Jezus niet en wist hij zelfs niet dat Hij daar naar hem aan het kijken was. De evangelist Johannes heeft geen enkel beeld van geloof van de blinde vastgelegd. Dit wil zeggen: het geloof van de blinde man werd geboren, toen hij bewogen werd door zijn behoefte, ontwaakte door de viesheid van de modder op zijn ogen en gehoor gaf aan het bevel van de Here Jezus om zichzelf te gaan wassen in het badwater van Siloam.

donderdag 19 april 2018

HET GELOOF EN HET OFFER - Deel 1
Het geloof komt door het horen. (Zie Romeinen 10:17)
Het horen van wat? Het Woord van God. (Zie Romeinen 10:17)
Wanneer het geloof wordt geboren, wordt ook de moed geboren om de gedachten, inspiratie, intuïtie, kortom, de stem van de Geest van Geloof in praktijk te zetten.

woensdag 18 april 2018

GELOOF EN MOED
Moed om als EERST het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid (Heilige Geest) te ZOEKEN.
“Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig” (2 Korinthiërs 4:18).

HET ONTWAKEN VAN HET GELOOF
Elk levend wezen, hoe sterk of intelligent hij ook is, is niet in staat om welke handeling dan ook te verrichten als hij aan het slapen is. Op dezelfde manier kan geen enkele machine, hoe krachtig het ook mag zijn, iets doen als het uitgeschakeld is.

maandag 16 april 2018

AUTHENTIEK GELOOF
Om een document als waar te beschouwen, dient het authentiek te zijn. Deze authenticiteit is noodzakelijk voor alle belangrijke gevallen die te maken hebben met identificatie, compromis en garantie. Alle informatie die niet als authentiek wordt beschouwt, wordt ongeldig en beschouwt als vals. Er is niemand die iets vertrouwt dat niet de vereisten heeft om als echt te worden beschouwt. Daar kan niets mee en met gedaan worden.