BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 11 januari 2021

Zo sterk als Superman?

 


In de tocht van het geloof zullen er altijd situaties plaatsvinden om u proberen te ontmoedigen.

Ik wil niet negatief zijn, maar u wel waarschuwen.

woensdag 30 december 2020

Het eind van nog een jaar…

 


We bereiken het eind van nog een jaar, voor sommige is het een periode van feesten, (tijdelijke) blijdschap, overvloedige tafel, een verenigde familie, vrienden zien, uitstapjes etc. Voor anderen is het een tijd waarin ze herinneren wie heenging, een tijd van verdriet, eenzaamheid en gebrek…

Zoals het einde van het oude jaar in zicht is, moet het gelijk staan aan het eind van vele andere dingen, zoals bijvoorbeeld: het eind van de problemen. Maar zo ziet het er voor vele niet uit.

Race tegen de klok

 


“Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” (Mattheüs 6:34)

Hoe voelt het om rusteloos te zijn over de dag van morgen?

Verdrukking

 De oorsprong van het woord verdrukking komt vanuit het Latijns “tribulatio.onis”, het heeft synoniemen zoals: marteling, beproeving, pijn, angst, kwelling, verdrukking en pijn.

Verdrukken was een manier van martelen die gebruikt werd in de middeleeuwen. Een persoon werd op zijn rug op de grond gelegd, met gewichten die op zijn borst werden geplaatst, de ene na de andere, totdat de persoon niet meer kon ademen en een punt zou bereiken waarbij diegene levend werd verpletterd.

dinsdag 22 december 2020

Het geloof en het offer

 Het Bijbelse geloof gaat altijd gepaard met offer.

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.

Hij wil ons leren om de juiste keuzes te maken.

“Uitzonderlijke geest”

 Door over deze passage te mediteren, is het mogelijk om duidelijk te zien wat God van ons verwacht in deze donkere tijden.

Het commentaar op onze Getrouwe Bijbel in dit fragment is erg goed, diepgaand …

Eigen stem (mening) of dienaren van het Woord van God?

 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.” (Jeremia 1:5)

Nadat Jeremia door de Heer was geheiligd, werd hij een dienaar van God en daarom werd hij gestuurd waar God het maar wilde.