BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

zaterdag 19 mei 2018

ALLES voor alles !
Tot wanneer zullen de religieuzen wachten om te ontdekken dat het onmogelijk is om een leven van kwaliteit te bereiken zonder het offer?
Hoelang zal het duren totdat ze begrijpen dat als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.” Johannes 12:24

donderdag 17 mei 2018

ONWETENDHEID OF COMPLETE DWAASHEID?
“God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels

woensdag 16 mei 2018

GRATIS PROEFSTUK VAN DE EEUWIGHEID
De grootste bezorgdheid van de mens heeft te maken met zijn eigen toekomst. De onrust over het onderwerp heeft ze ertoe geleid om manieren te zoeken om te ontdekken wat er zal gebeuren. Vanuit daar ontstond de weersvoorspelling, astrologie, schattingsstudies… Maar in feite kunnen wij allemaal een duidelijk idee hebben van hoe onze leven er over 10, 20 of 30 jaar uit zal zien, maar ook de eeuwigheid die we zullen leven.

dinsdag 15 mei 2018

DE LIJST VAN DE UITVERKORENEN
Ik herinner me toen ik het toelatingsexamen deed. Ik had me gedurende een jaar voor die examen voorbereid. Ik was zenuwachtig. Mijn nagels waren eraf geknaagd vanwege de angst dat ik tijd en geld verloren was. De week daarop bracht de krant het resultaat. Ik had het toelatingsexamen betaald, maar wist niet of ik was goedgekeurd. De verwachting die ik had dat mijn naam onder de goedgekeurden was, was iets onverklaarbaars. Mijn toekomst stond op die kleine lijst met namen.

maandag 14 mei 2018

UITERLIJKE CORRUPTIE
God kent de innerlijke conflicten van de mensen heel goed. Hij heeft ze ook meegemaakt toen Hij hier in de wereld was.
Zijn gebed: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt”(Mattheus 26:39, denk hier goed over na.

vrijdag 11 mei 2018

VRIJ VAN VEROORDELING
“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” (Romeinen 8:1).

LICHT OF DUISTERNIS?
“Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede” (Romeinen 8:6).