BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 20 november 2017

WELKE IS UW KERK?
Het Koninkrijk van God is gemaakt uit orde en discipline. Zoals het lichaam van de Heer wordt de Kerk (Het Koninkrijk van God op Aarde), gevormd door degenen die uit de Heilige Geest geboren zijn. Ze zitten overvol in verschillende evangelische denominaties.

HET GELOOF EN DE GERECHTIGHEID
Leven in Geloof is leven in gerechtigheid. U kunt geen geloof in de Waarheid hebben en wandelen in de Leugen. U kunt niet in het Woord van God geloven en doen wat de duivel leuk vindt. Tenzij dit geloof religieus, emotioneel en melodramatisch is.

donderdag 16 november 2017

HET STEVIG FUNDAMENT VAN ...
Het stevig fundament van de dingen die men hoopt

Als het gaat om dingen die door de menselijke ogen onzichtbare en onmogelijke zijn, zoals een ziekte die genezen wordt, een geliefde die bevrijdt wordt of welke persoonlijke droom of realisatie die de persoon wilt zien, is het geloof in de Belofte van God de enige uitweg. Er is geen andere optie.

HET GELOOF HUILT NIET
Dit is het! Het ware geloof, het intelligente geloof huilt niet, klaagt niet en wordt niet emotioneel. Het is hard en stevig als staal, maar net zo juist als gerechtigheid. Alleen dit behaagt de Allerhoogste God. De persoon laat zich niet misleiden door de oproepen van een emotioneel hart. Om wonderen gerealiseerd te zien worden, zijn degenen die geloven verplicht om te handelen, acties van moed te ondernemen die in de ogen van de wereld dwaasheid zijn.

ONTSNAPPEN AAN HET EINDE
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (MatteĆ¼s 24:14).

maandag 13 november 2017

EINDE DER TIJDEN, HAAT
En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Marcus 13:13 

GA!
Voordat we onze werkplaats verlaten om naar huis te gaan, of andersom, laten we altijd belangrijke begeleiding en orders achter.
Voor Zijn hemelvaart (opneming), beval de Here Jezus: