BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 21 maart 2018

OVERWIN DE NEGATIEVE GEDACHTES
De Behoudenis is niet makkelijk.
Om het te behouden is het noodzakelijk dat we er bewust van zijn dat we werden gered, gered zijn en gered zullen blijven – als we trouw blijven tot het einde.
Daarom dienen we de slechte gedachtes te overwinnen.

dinsdag 20 maart 2018

DE IJVER VAN UW HUIS
Toen het voor de Joden bijna pasen was, ging Jezus naar Jeruzalem. Toen Hij daar aankwam, vond Hij in de Tempel mensen die stieren, schapen en duiven aan het verkopen waren. De geldwisselaars zaten daar ook. Jezus maakte een zweep van koorden en gooide iedereen uit de Tempel, ook de stieren en schapen. Hij verstrooide het geld van de geldwisselaars en sloeg de tafels om. Tegen degenen die de duiven verkochten zei hij: Haal ze hier weg en maak van het Huis van mijn Vader geen huis van verkoop.

maandag 19 maart 2018

VALSE CHRISTENEN
Er is niets puurder en geweldiger in de Goddelijke Wil, dan voor een ander wensen, wat hij zelf is.
Tijdens een smeekbede drukte Jezus zijn grooste verlangen uit:
“Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij” (Johannes 17:11).

vrijdag 16 maart 2018

HEEFT GOD GELD NODIG?
Als God geest is, waarom heeft Hij de tiende en offerandes voor Zijn volk ingesteld?
Het wet van de tienden en offerandes werd gecreëerd om het hart van het volk van God te beoordelen wanneer zij in Zijn aanwezigheid kwamen. Zie Exodus 23:15.

donderdag 15 maart 2018

MET DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST
In de nacht dat de Here Jezus overgeleverd en gekruisigd zou worden door Zijn vijanden, was Hij op de Olijfberg toen Hij door een aantal soldaten, Romeinen, Farizeeën en Judas werd benaderd. Na de beroemde kus van verraad, hebben de soldaten Hem gepakt.
“Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het, en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af; de naam nu van de slaaf was Malchus” (Johannes 18:10)

woensdag 14 maart 2018

ALS ALLES FOUT GAAT ...

Als alles fout gaat, zal het DOORBREKEN!
Alles ging fout voor Abraham.
100 jaar en geen kind.
Hij brak door!

dinsdag 13 maart 2018

HET GEBED EN DE SMEEKBEDE VAN HANNA
Het gebed heeft zijn geheimen. Het dient gedaan te worden met de voorwaarden van Zijn Schepper, niet van de schepping.
Hanna volgde jarenlang de gewoonten om te bidden. Ze ging regelmatig naar de Tempel, bood haar gebeden aan met de offers die haar man haar gaf – maar alles bleef hetzelfde. Totdat: