BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 31 augustus 2017

IN GEEST EN IN WAARHEID
18e Dag van de Vasten van Daniël
God is geest.
Vanwege dit leert Zijn Zoon Jezus dat Hij aanbidders zoekt die Hem aanbidden in geest en in waarheid.

GELEID DOOR DE GEEST
17e Dag van de Vasten van Daniël 
“Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” (Romeinen 8:14)

woensdag 30 augustus 2017

DE KEUZE VAN DE GEEST15e dag van de vasten van Daniël


Bent u toevallig ooit gestopt om te denken dat uw zielsverwant misschien door de Geest van God wordt voorbereid? Of dat Hij u probeert te vormen voor iemand die al voorbereid is?

dinsdag 29 augustus 2017

DE 21 DAGEN VASTEN VAN DANIËL
WAT IS DE VASTEN VAN DANIËL?
“In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouw bedrijven; smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren” (Dan. 10:2-3).

zondag 27 augustus 2017

GEDOOPT MET DE HEILIGE GEEST EN MET VUUR
13e Dag van de Vasten van Daniël


Hallo bisschop! Mijn naam is Iolanda en ik ben van de JvO van Belo Horizonte in Brazilië. Een aantal maanden geleden kwam een vriend van ons op een onrechtvaardige manier in de gevangenis terecht. Dit gebeurde twee weken nadat hij de Heilige Geest had ontvangen in de laatste Vasten van Daniël. 

vrijdag 25 augustus 2017

DE WIL VAN DE GEEST VAN GOD
12e Dag van de Vasten van Daniël
Het niveau van de relatie van de dienaar met de Heer zit in de zorg om de wil van God te doen. God behagen is Zijn wil op een vrije en spontane manier doen. Dit is het meest prachtige gevoel dat het leven van iemand, die echt een dienaar van de Allerhoogste is, begeleidt.

ECHTELIJK PLEZIER
11e Dag van de Vasten van Daniël
De menselijke relatie met de Geest van God is zo prachtig en diep dat woorden het niet kunnen omschrijven. Een ieder moet zijn eigen ervaring hebben om te weten hoe glorieus het is.
Wat baat het om de smaak van een bepaald gerecht te blijven proberen omschrijven zonder het te hebben geproefd, is dit niet hetzelfde?

woensdag 23 augustus 2017

HET LEVEN GRIJPEN


“Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.”
1 Timoteüs 6:12

ONDERPAND VAN DE GEEST
10e Dag van de Vasten van Daniël
Een erfgoed als betalingsgarantie inzetten, is in de vennootschappen iets gewoon geworden. Het gebeurde al in de tijd van Paulus, die begeleid door de Heilige Geest, profiteerde van deze gewoonte om de christenen in Efezië bewuster te maken over hun veelbelovende en eeuwige toekomst.

IN GEEST...
9e Dag van de Vasten van Daniël

“Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin” (Openbaring 1:10).  

ZICH MET KRACHT OMGORDEN
“De boog der helden is verbroken, maar de wankelenden zijn met kracht omgord.” (1 Samuël 2:4)

maandag 21 augustus 2017

DE VRUCHT VAN DE GEEST
8e Dag van de Vasten van Daniël
Maar vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22).

vrijdag 18 augustus 2017

WAAROM???
5e Dag van de Vasten van Daniël
Waarom heb ik in diepe bitterheid geleefd?
Waarom geloof ik in God en leef ik een ware hel? Ben ik geboren om te lijden? Is dit mijn lot? Beproeving? Karma? Pech? Ik doe niemand kwaad. Als ik niet kan helpen, loop ik tenminste niet in de weg. Zelfs zo is mijn leven een ramp. Ik trouwde en droomde van een nieuw leven. Sindsdien vermenigvuldigden mijn problemen zich. Bestaat God echt? En als Hij bestaat, waarom pakt niets goed uit voor mij?

WANDEL IN DE GEEST
4e Dag van de Vasten van Daniël
“Wandel door de Geest en u zult de begeerte (verlangens) van het vlees niet volbrengen” (Galaten 5:16).

woensdag 16 augustus 2017

WAAROM HEB IK DE HEILIGE GEEST NIET ONTVANGEN
3e Dag van de Vasten van Daniël

 Waarom hebben de meeste christenen de Heilige Geest nog niet ontvangen als Hij al werd gezonden? Wat heeft ze tegengehouden om verzegeld te worden met de Heilige Geest? De afwezigheid van geloof, verdiensten, totale toewijding?

Er zijn vele redenen.

HOE UIT DE GEEST TE WORDEN GEBOREN


 


2e Dag van de Vasten van Daniël
De geboorte van een kind van God vindt niet plaats door middel van menselijke tussenkomst. Noch Kerken, doctrines en, nog minder, enorme bijbelse kennis maken het mogelijk om uit God geboren te worden. De geboorte uit de Heilige Geest is Zijn exclusieve werk. De manier waarop Hij dit wonder der wonderen verricht is hetzelfde als de verwekking van de Here Jezus.

VASTEN VAN DANIEL (DAG 2)
Het doel van de vasten van Daniel 


De dag beginnen met God is altijd een goed idee. Bereid u voor door een beetje tijd apart te zetten om over deze woorden van het geloof te mediteren.

Wat onze gezondheid betreft, eet de meerderheid van ons vandaag te veel of te weinig. We hebben verschrikkelijke eetgewoonten. Dit is uw kans om na te denken over uw eetgewoonten en een balans te vinden. Onthoud, uw lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Het verzorgen ervan is een geestelijke taak.

VASTEN VAN DANIEL ( DAG 1)
HET DOEL VAN DE VASTEN VAN DANIEL


Ik nodig u uit, u die zich tot deze vasten van Daniel wil toetreden (of wil meedoen) om in de volgende 21 dagen het grootste voordeel te krijgen en in alle opzichten te groeien.

Elke dag beginnen wij met vijf taken van de dag die op vijf gebieden van uw leven gericht zijn: geestelijk, gezondheid, relaties, financiën en persoonlijke groei.

maandag 14 augustus 2017

EENHEID IN DE GEEST
1e Dag van de Vasten van Daniël
“Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één”(1 Johannes 5:7).

vrijdag 11 augustus 2017

WAT IS UW MOTIVATIE GEWEEST?


De waarde bepaalt de motivatie die we hebben om wat dan ook te zoeken. Als we weten dat er 1 euro op een plek is, en dat het van ons zal zijn als we het zullen vinden, kunnen we het zelfs zoeken, maar omdat het alleen 1 euro is, raakt de motivatie snel op, zelfs als we het nog niet hebben gevonden. Echter, als het 1 miljoen was, slaapt de persoon niet, eet de persoon niet en vergeet hij alles en iedereen om die waarde die “zijn leven kan veranderen” te zoeken. Er is tot het eind een totale motivatie.

GODDELIJK ZEGEL
God de Vader autoriseerde en waarmerkte Zijn Zoon als de Enige gever van eeuwig leven, door middel van de zegel met de Heilige Geest (Johannes 6:27). Hierdoor is de doop met de Heilige Geest, de Goddelijke Zegel van het eeuwig leven.
Hij werd niet alleen gezegeld, maar Hij is ook De enige met de autoriteit om Zijn volgers te verzegelen.

HET BELANG VAN EEN VADER
Ik waardeer het feit dat ik een vader in mijn leven heb heel erg. Hij kon tijdens mijn kindertijd niet zo vaak aanwezig zijn als ik graag had gewild, maar zelfs zo was hij nooit ver of onverschillig, integendeel.

GEBOREN UIT DE GEEST
“Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest” (Johannes 3:6).
Geboren uit het vlees, zijn de mensen die de religies, inclusief het evangelie, omhelzen en het Woord van God niet gehoorzamen. Hun aard blijft hetzelfde.

REIN HART
“Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn.”
Psalmen 73:1

dinsdag 8 augustus 2017

HOE STA IK OP?
Op de een of andere manier blijven vele mensen die gevallen zijn, terneergeslagen en wanhopig in het geloof…
De terugkeer naar de kerk blijft nog moeilijker vanwege de boze stemmen die zeggen

REIN EN WIT
“Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.”
Psalmen 51:7

VERMANEN MET REINHEID
“Bestraf een ouden man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader; de jonge als broeders; De oude vrouwen als moeders; de jonge als zusters, in alle reinheid.”
1 Timotheüs 5:1-2

maandag 7 augustus 2017

DE TROUWEN ZIEN EN IMITEREN
“Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.”
1 Timoteüs 4:12

PUUR EN SIMPEL
“Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.”
2 Korinthiërs 11:3

HET GELOOF OPWEKKEN
Hallo, Bisschop!
Dat onze God ons blijft behouden en door ons praat. Ik heb de ZEKERHEID dat u en de Universele Kerk van God Zelf zijn! Met dezelfde zekerheid dat onze God leeft, heeft Hij voor mij, voor ons, gezorgd met zijn Geest, door Zijn Woord.

vrijdag 4 augustus 2017

VOORZICHTIG MET HET VUIL
In een zeer kleine stad hielden de vuilnismannen een staking en de vuilniswagen kwam niet meer langs. Deze staking duurde maanden. Het was onverdraaglijk om zoveel vuilnis verspreid te zien over alle trottoirs en pleinen van de stad, de geur was verschrikkelijk.
Een inwoner verdroeg het niet langer om zijn voortuin vol met vuilnis te zien, en met zoveel stank, hij zei bij zichzelf: Ik weet al hoe ik me vrij kan maken van al dit vuilnis!

ZOEKEN OM ZICH TE BEHOUDEN
“Door uw volharding zult u uw zielen verkrijgen.”
Lukas 21:19 Herziene Statenvertaling

HET KONINKRIJK VAN GOD
Na de schepping schiep God Adam en Eva om Zijn Koninkrijk op Aarde te ontwikkelen. Zij faalden en het Koninkrijk van God moest wachten.
Vanwege de geestelijke en morele corruptie moest de Heer de mensheid vernietigen en alles opnieuw beginnen met Noach en zijn familie.

woensdag 2 augustus 2017

ERGSTE PIJN VS GROOTSTE PLEZIER
Wat is de ergste pijn die de mensen kunnen voelen?
Het is niet aan het lichaam, in het liefdesleven, in de familie, financieel… het is de pijn die in de ziel wordt gevoeld. Ja, de pijn in de ziel is het ergste van allemaal, want het wordt gevoeld als een angst, een leegte, een diep verdriet zonder uitleg, de onrust… de angst voor de dood.