BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 29 september 2016

GENETISCH GEMODIFICEERD VOEDSEL
Wat heeft het geloof te maken met onze voeding?
Geen enkel Woord uit de Schriften werd tevergeefs geschreven. Ondanks dat we ze niet allemaal begrijpen, bevatten ze een buitengewone betekenis en zijn ze van grote nut.
Dit werd lang geleden bewezen. De Here Jezus zei dat tekenen de Zijnen zouden volgen en dat de gelovigen in Zijn Naam: boze geesten zullen uitdrijven, in andere tongen zullen spreken, op slangen zullen trappen, als zij iets dodelijks zouden drinken, dat het hun niet zou raken en dat zij de handen op de zieken zouden leggen en dezen genezen zouden worden (zie Marcus 16:17-18).

woensdag 28 september 2016

HET ONDERWIJZEN VAN HET HART
Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
– Psalmen 86:11

maandag 26 september 2016

CARDIOLOGIE VAN HET GELOOF
Cardiologie is het medische specialisme dat zich toelegt op het opsporen, onderzoeken en behandelen van ziekten van het hart.
Als u de wens hebt om het Koninkrijk van God te zien, dan dient u, geestelijk gesproken, een chirurgische harttransplantatie te ondergaan.

vrijdag 23 september 2016

HOE OM TE GAAN MET SOCIAL MEDIA IN EEN RELATIE
Heeft u al eens met uw partner gediscussieerd vanwege een like die hij bij iemand achterliet op Facebook of Instagram?
Of omdat hij iemand van het andere geslacht, die hij niet kent, op social media heeft toegevoegd? Als u dit nooit heeft meegemaakt, dan kent u vast wel iemand die al problemen heeft gehad die te maken hebben met de online wereld.

woensdag 21 september 2016

HET ZWAARD VAN PETRUS
Petrus was één van de hoofddiscipelen van Jezus. Hij had geloof en moed om de visserswereld te verlaten en toe te treden tot de school om te vissen naar zielen (zielenwinnaar te worden). Ik weet niet wie of wat hem ertoe leidde om, later, een zwaard te bemachtigen om de school van het geloof te volgen.

maandag 19 september 2016

AFWEERMIDDEL TEGEN HET KWAAD
“Gij zalft mijn hoofd met olie…” (Psalmen 23:5).
Wat David in deze vers zei trok mijn aandacht. Ten eerste dienen wij te herinneren dat David een herder was voordat hij koning werd, en alles wist over de schapen.

ONDERWIJZING IN DIENSTVERBAND
Zij, die gelovige meesters hebben, moeten hen niet geringschatten, omdat zij broeders zijn, doch des te betere slaven wezen, omdat (hun meesters) gelovigen en geliefden zijn, die zich beijveren wèl te doen

- 1 Timoteüs 6:2 -

vrijdag 16 september 2016

DE VEROVERING VAN JERICHO
“En de Here sprak tot Jozua: Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden éénmaal om de stad heen gaan; zó moet gij zes dagen doen, terwijl zeven priesters zeven ramshorens voor de ark uit dragen. Maar op de zevende dag moet gij zevenmaal om de stad heen trekken en de priesters zullen op de horens blazen. Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en gij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur zal ineenstorten…” (Jozua 6:2-5).

donderdag 15 september 2016

KIJK NOU EENS
schreef dit bericht en ik vond het interessant om het met jullie te delen.
Eén van de dingen waar ik het meest van houd is om over mijn geloof te praten, maar ik praat er niet altijd direct over, snapt u? Elke keer als ik over de liefde spreek, spreek ik over mijn geloof. Elke keer als ik praat over vrouwen waarderen, praat ik over mijn geloof. Elke keer als ik iets over kleding en uiterlijk zeg, zeg ik iets over mijn geloof. Ik kan uw nieuwsgierige gezichtje al zien… maar wat heeft het ene met het andere te maken?

DE WARE GETUIGE
Hij spreekt niet alleen de Waarheid, hij ademt, leeft, praktiseert en weerspiegelt het als de énige realiteit die hij kent…
Een waarachtig getuige redt de zielen; maar die leugens blaast, is een bedrieger (Spreuken 14:25 Statenvertaling).

dinsdag 13 september 2016

REACTIE OVER "GELOOF ZONDER GENADE"
Hallo bisschop,
Ik ben het totaal eens met betrekking tot het offeren. Als ik mijn eigen wil niet had genegeerd, mijn eigen behoeftes, dan zou mijn dochter vandaag de dag niet met mij zijn. In de adolescentie fase van mijn dochter wilde zij niets weten van mijn adviezen. Zij was erg rebels en om duidelijke te zijn, zij verminkte en sneed zichzelf. Ik bad en vaste, maar het leek alsof niets veranderde.

vrijdag 9 september 2016

GELOOF ZONDER GENADE
“Ik leef door Gods genade en niet door de werken van de wet; Jezus heeft geofferd voor mij; dus ik hoef niet te offeren.”
Deze en vele andere argumenten worden veelvuldig gebruikt door de meeste gelovigen.

donderdag 8 september 2016

JULLIE VERTEGENWOORDIGEN MIJ NIET


God keek naar alle religies en zei: -Jullie vertegenwoordigen mij niet.-
De vallei was vol religieuze leiders vanuit de gehele wereld, van alle religies. Van de top van de berg, sprak de stem van God. Perplex, vroegen ze: “Hoe bedoelt u “jullie vertegenwoordigen Mij niet?”

dinsdag 6 september 2016

EEN BOOM IS TE HERKENNEN AAN ZIJN VRUCHTEN...
Een goede boom kan alleen maar goede vruchten dragen; een slechte boom kan alleen slechte vruchten dragen. De Here Jezus zei in Matteüs 15:13, “…Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden”.
Het is duidelijk dat God nooit een slechte boom kan planten. Daarom kan alleen een goede boom uit Hem komen.

maandag 5 september 2016

DE GEVOLGEN VAN HET EIND...


De gevolgen van het einde der tijden
Het einde der tijden zal ongetwijfeld de meerderheid, van degenen die zichzelf identificeren als Christenen, verrassen. Niet alleen vanwege de rampen, maar vooral vanwege het onderscheid tussen de geroepenen die uitverkoren werden en de geroepenen die verworpenen werden. Net zoals in de tijd van Gideon toen 32 duizend mannen zich beschikbaar stelde voor de oorlog, maar alleen 300 werden uitverkorenen. Oftewel: minder dan 1% werden uitverkoren.

vrijdag 2 september 2016

VRAAG GOD
En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Lucas 11:9-13)

donderdag 1 september 2016

KENT U DE BETEKENIS VAN ...
Kent u de betekenis van het woord intelligentie?
Het woord “intelligentie” is afgeleid van twee woorden in het Latijn: Inter en legere. 
“inter” betekent “tussen” en de betekenis van “legere” is “kiezen.” Een intelligent persoon is dus degene die geleerd heeft om te kiezen.