BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 29 juni 2012

HET GELOOF DAT WERKT

Alle mensen hebben geloof.Theoretisch gesproken weet bijna iedereen dat het geloof “bergen kan verzetten”.Er zijn er echter weinigen die voordelen hebben bereikt door het geloof.
Waarom?
Het geloof op zichzelf produceert geen enkel wonder. Het verandert alleen maar de levens van degenen die het gebruiken.Tussen geloof hebben en geloof gebruiken bestaat er een kloof!
Geloof hebben is makkelijk, geloof gebruiken vereist moeite, offer.
Dat is het geheim van de Campagne van Israël: "het offer."

Wanneer we de Bijbel lezen, dan merken we het volgende op:
alle mannen van geloof waren mannen van offer.
– Noach en zijn familie werden gered nadat ze naar God hadden geluisterd en 100 jaar van   hun levens opofferden, voor het bouwen van de ark, die God hun had bevolen.
 – Abraham, de vader van het geloof, werd gerechtvaardigd toen hij bereid was om zijn zoon op het altaar te presenteren, als een offer.
 – Het volk van Israël werd bevrijd van de slavernij van Egypte door middel van Mozes, nadat elke familie het offer van een lam bracht.
 – God offerde Zijn Enige Zoon, om ons te redden op Golgotha zodat Hij in onze plaats kon sterven.

De mensen wiens getuigenissen zich op deze pagina’s bevinden, hebben die bereikt door het geloof, door Acties… Offers.
Vele religieuzen echter beweren: “Het offer werd afgeschaft door de komst van Jezus, omdat het een onderdeel was van de wet van Mozes…”

Merk op dat alle voorbeelden die ik hierboven opnoemde niet gebaseerd waren op de wet, omdat de bouw van de Ark van Noach, het offer van Abraham en de uittocht van de slavernij van Egypte plaatsvonden VÓÓRDAT de wet van Mozes bestond. Bovendien was het offer aanwezig in de tijd van Jezus en de eerste kerk, inclusief voor de redding van de ziel.

“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij (offer)” – Here Jezus.

Vanaf het moment dat u het geloof begint te praktiseren, door middel van acties, dan begint het resultaten te produceren.
Denk hierover na.
Bisschop. Rui Silva

Elke zondag om 9.30uur & 12.00uur (ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Telf. : +579 88 37 764

donderdag 28 juni 2012

REACTIE EVENEMENT : "ACTIE & REACTIE"

Tijdens de Reactie Evenement van zondag 24 mei j.l. in de UKGR - Paramaribo, deelde mevrouw Merien in de dienst mee dat ze een getuigenis had. Vele van de aanwezigen heugden zich hoe deze mevrouw voor het eerst naar de Universele Kerk kwam. In een toestand waarbij ze slecht liep, ondanks met behulp van een kruk.

woensdag 27 juni 2012

maandag 25 juni 2012

DE STER VAN ABRAHAM

Om zijn neefje Lot te redden, moest Abraham vier naties verslaan, die zelf al vijf andere naties hadden verslagen.Oftewel, Abraham versloeg negen naties in één keer met 318 mannen

vrijdag 15 juni 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

De wil van God voor elke ziel is om BEHOUDEN te worden om voor eeuwig in het Koninkrijk van God te zijn. Het tegenovergestelde is terecht komen in de hel! 

woensdag 13 juni 2012

De Doop in het water


De Here Jezus zei: "Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden."   Marcus 16:16

maandag 11 juni 2012

DE WOEDE VAN HET GELOOF

 
 Israël was het beeld van mislukking. Hun angst voor de vijandige cholera dwong hun om hun huizen en bezittingen te verlaten om in holen, grotten en schuilplaatsen in de bergen te wonen.

vrijdag 8 juni 2012

ALLES IS MOGELIJK

       
Wie wilt niet horen dat alles mogelijk is? Iedereen houdt ervan om positieve boodschappen te ontvangen.

woensdag 6 juni 2012

VREDE EN KWELLING

Dit is een begraafplaats.Een perfecte plek voor vrede en rust, hier is er geen geschil.
Al degenen die hier hun laatste rust hebben, namen met hen liefde en haat mee, vreugde en verdriet, hoop en