BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 28 juni 2013

DE STRIJD VAN JACOB

 

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt” (Jakobus 4:7-8).

donderdag 27 juni 2013

MOE OM MEZELF TE ZIJN...


Jakob was moe om Jakob te zijn. Om zegens te hebben, maar niet de zegen zelf te zijn; Om beloftes te hebben, maar niet van ze te kunnen genieten. Tot die gedenkwaardige ochtend, was zijn leven een leven van ups en downs. Meer downs dan ups; vervolgingen, angsten en bezorgdheden. Terwijl hij vasthield aan de veroveringen, vervolgde de vloek hem. Totdat hij moe werd om te vluchten, te bedriegen en bedrogen te worden; Hij was moe van zijn slechte karakter.

woensdag 26 juni 2013

HET BAAT NIET


Het baat niet om groot te willen worden maar klein te denken. Het baat ook niet om groot te willen worden van de ene op de andere dag. Niemand wordt groot geboren. Het is de wet van de natuur die ingesteld werd door de Schepper. Het baat niet om een partner van God te zijn, maar afhankelijk te zijn van anderen; Een partner van God zijn en op de hulp van anderen rekenen, dat is niet om door het geloof te leven.

TWEE VERHALEN EEN STRIJD


Wij allen hebben ten minste twee verhalen in ons binnenste. Één met een gelukkig einde, de ander met een desastreuze toekomst. Het goede en het kwade. Het geloof en de twijfel. De liefde en de eenzaamheid. Gezondheid en ziekte. Wij willen altijd de ene, maar vrezen de andere.

maandag 24 juni 2013

HET VERSCHIL TUSSEN DE...

Het verschil tussen de onrechtvaardige en de overdreven rechtvaardige

De onrechtvaardige heeft niets om te verbergen, de rechtvaardige is transparant, maar de overdreven rechtvaardige verbergt iets. Waarom?

vrijdag 21 juni 2013

WAAROM IS GELD ZO BELANGRIJK BIJ HET OFFER?


Een andere betekenis voor het woord OFFER is het verloochenen van iets kostbaars. Het is heel gebruikelijk dat we de mensen in de kerken horen praten dat ze zich met lichaam, ziel en geest overgegeven hebben op het Altaar, maar in de meerderheid van de gevallen zien we niet dat het antwoord van God zich in hun leven manifesteert. Waarom? Het is heel simpel.

donderdag 20 juni 2013

FOTO VAN DE ZIEL

De geschiedenis van Kaïn en Abel herhaalt zich dagelijks in de christelijke kerken. Elke dag presenteren zowel goede als slechte christenen hun offerandes. De meerderheid legt het vrucht van hun werk voor het Altaar, terwijl de minderheid de eerstelingen samen met het vet op het Altaar legt.

MAKKELIJKE OF MOEILIJKE WEG

Zoals het onmogelijk is om een huwelijk te behouden zonder dat het koppel offert, zo is het ook onmogelijk om een verbond met God te behouden zonder het persoonlijke offer. Het offer van zelfverloochening, het offer van de last van het kruis en het offer om dag na dag in de voetstappen van Jezus te lopen, tot de dood.

woensdag 19 juni 2013

HOOGMOEDIG OM NEDERIG TE ZIJN

Ik betwijfel dat de meest wrede, bloeddorstige, grootste schurk of de grootste pedofiel op deze Aarde, niet in staat is om het hart van God te bewegen wanneer hij op een oprechte manier zich vernedert en door het geloof om Zijn medelijden aanroept.

DE GROOTSTE STRIJD


Wat is de grootste strijd die een christen dient te strijden? Het is de strijd om het geloof te beschermen! Het kwaad maakt zich niet druk om degenen die al aan hem behoren, met name, de mensen die in de zonde leven en doen wat zij willen, ze denken dat ze vrij zijn, maar in feite zijn zij de slaven van de zonde.

dinsdag 18 juni 2013

HET GELOOF PUUR BEHOUDEN

“Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker, en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken.Toen kwam het woord des HEREN tot mij: Zal Ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls? luidt het woord des HEREN. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls!” (Jeremia 18:3-6).

maandag 17 juni 2013

LEVEND OFFER

“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst” (Romeinen 12:1).

woensdag 12 juni 2013

SCHUILPLAATS VAN DE ALLERHOOGSTE

“Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw”
(Psalmen 91:1-2).

dinsdag 11 juni 2013

MISSCHIEN KAN DIT IEMAND HELPEN

 
Helaas bevindt de meerderheid van de mensen zich in deze situaties: sommigen zitten in een afgrond vanwege een gefrustreerde relatie, anderen hebben een aftakelende gezondheid, een geruïneerd financieel leven, een verdeelde familie, een verdoemd geestelijk leven enz.

maandag 10 juni 2013

DE GEKOZEN PLAATS VAN GOD


De eerste missie van Israël in het Beloofde Land was:“alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom. Gij zult hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen” (Deuteronomium 12:2-3).

vrijdag 7 juni 2013

ALS EEN STIER GAAT...

Als één stier gaat, dan gaan alle stieren

Wat is het verschil tussen een nauwe en een wijde deur? Het grootste verschil zit in de breedte. De nauwe deur is heel krap, waardoor het moeilijk wordt om erdoor heen te gaan. De wijde deur is net zo breed als een poort: wanneer één stier erdoor heen gaat, dan gaat een hele kudde erdoor zonder elkaar te vertrappen en zonder moeilijkheden op hun weg te vinden. Hoe groot het aantal mensen ook is, het maakt geen enkel verschil.

donderdag 6 juni 2013

VOOR WIE ERVAN HOUDT OM...

Voor wie ervan houdt om na te denken

We merken niet altijd een bepaald woord op in een context of soms besteden we er geen aandacht aan. Vaak raakt het verloren onder alle andere woorden. Het wordt zelfs serieuzer wanneer dit woord van de Heilige Geest afkomstig is. Daarom hebben velen geen oren om het te horen en te begrijpen. Wanneer de Bijbel snel wordt gelezen, dan worden de sleutelwoorden over het hoofd gezien, dit veroorzaakt vermoeidheid en gebrek aan interesse, waardoor de bevrijding van de persoon zelfs moeilijker wordt.

dinsdag 4 juni 2013

ABRAM VOLGDE GOD EN...

Abram volgde God en Lot volgde Abram

Goedemiddag bisschop! Ik zat te overpeinzen over het verhaal van Abram en Lot en ik kreeg een trieste ingeving over sommigen die het Werk van God “doen”. We kunnen duidelijk zien dat Abram een intieme gemeenschap met God had.

maandag 3 juni 2013

WIE ZIT ERACHTER

De discipelen leefden gedurende drie jaar met Jezus. Ze zagen de blinden zien, de stommen spreken, de verlamden lopen en de doden tot leven komen. Zij waren bij bijna elk moment van het leven van onze Heer, hier op aarde, aanwezig. Wat een voorrecht, toch? Ze aten met de Heer, spraken met Hem en leerde hemelse leringen, rechtstreeks van de bron, over hoe men een succesvol leven kon bereiken.