BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 27 augustus 2015

DE KINDEREN VAN UW VRIEND
Heeft u een hartsvriend?
Als uw antwoord ja is, hoe behandelt u dan het kind van deze vriend?
Ongetwijfeld houdt u rekening met dat kind en zorgt u ervoor met al uw aandacht.
Deze manier om het kind van uw vriend te behandelen is precies dezelfde manier waarop God de kinderen van Abraham behandelt, want Abraham was een vriend van God. Kijk naar Zijn consideratie, zorg en aandacht voor de kinderen van Zijn vriend Abraham. Toen de Here Jezus in een synagoge was, zag Hij een vrouw die bezeten was met een geest van ziekte meer dan achttien jaar; zij liep gebogen en kon zich op geen enkele wijze oprichten. Hij riep haar en zei: 
“Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op…” (Lucas 13:12-13).

BEWUST GELOOFHet inteligente geloof is bewust.
Bewust, omdat de persoon die het heeft, weet waar hij in gelooft.
Bewust, omdat het begrepen wordt.
Bewust, omdat het niet gedwongen wordt.

dinsdag 25 augustus 2015

OPLEGGING OF INSPIRATIE?Alle mensen zijn anders omdat zij andere gedachten hebben. De grootste wens en uitdaging van een persoon is om zijn naaste zover te krijgen dat hij, tenminste over één onderwerp, net zoals hem denkt, dezelfde mening, smaak en oogpunt heeft. Wat het geestelijk leven betreft is dit iets wat zowel degenen die aan het Licht behoren en degenen die van de duisternis zijn willen bereiken met betrekking tot het gedrag van hun naaste, omdat beide partijen denken dat zij het juist hebben, hoewel alleen degenen van het Licht echt gelijk hebben.

maandag 24 augustus 2015

HIJ IS NIET ZWAAR, HIJ IS MIJN BROERHet verhaal gaat dat op een zekere nacht met hevige sneeuwval een pastor iemand hoorde kloppen op de deur van een weeshuis in Washington (Verenigde Staten).
Toen hij open deed zag hij daar een licht geklede, ondergesneeuwde jongen met een jongetje op zijn rug. Ze hadden het overduidelijk koud en honger.

vrijdag 21 augustus 2015

INNERLIJKE VREDEHet bestaan van innerlijke conflicten is in onze maatschappij onvermijdelijk. Naast onze dagelijkse strijden, zorgt de ontwikkeling van communicatiemiddelen ervoor dat wij onszelf vullen met informatie die, over het algemeen, twijfels, angsten en onzekerheden voortbrengen.
Het is heel makkelijk om innerlijk verzwakt te worden en de vrede te verliezen. Vandaar de constante groei van depressie, innerlijke leegte, stress, laag zelfvertrouwen etc.

DE DISCIPLINE IN HET KONINKRIJK GODSHet Koninkrijk Gods bestaat uit perfecte discipline. De kerk, net als het Lichaam van de Here Jezus Christus, met Hem als Hoofd, wordt gevormd door zij die uit de Geest van God zijn geboren. Dit lichaam leeft in harmonie omdat het perfect werkt. Er is discipline omdat elk lichaamsdeel een bepaalde volgorde heeft. Ieder deel is uiterst belangrijk, bezet zijn rechtmatige plek, werkt in harmonie, in overeenstemming met het Hoofd. Het is het Koninkrijk van God.
De ware geestelijke kerk, niet de religieuze instituten, werkt net als het menselijke lichaam. Wanneer voedsel de mond in komt, werken de tanden door te kauwen en worden er enzymen geproduceerd in de maag, om de maag voor te bereiden het voedsel te ontvangen. Nadat dit is gebeurd tijdens de vertering, wordt het verteerde voedsel meegenomen naar de darmen waar het lichaam bewaart wat het nodig heeft door het op te nemen in het bloed en verdrijft wat het niet nodig heeft. Alles werkt met grote perfectie.

woensdag 19 augustus 2015

DE VUUROVEN IS VOOR DEGENEN…


De vuuroven is voor degenen die van God zijn


“En die drie mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven” 
(Daniël 3:23).
Door deze Bijbelse vers kunnen wij begrijpen dat de vuuroven niet was bedoeld voor degenen die de duivel gehoorzaamden, maar voor de dienaren van God. Koning Nebukadnessar dacht dat de vuuroven degenen die zijn bevelen niet gehoorzaamden zou pijnigen, maar de Heer wist dat het goed zou zijn voor Zijn dienaren en Zijn Koninkrijk. Dat is de reden waarom God toeliet dat Sadrak, Mesak en Abednego in de vlammen geworpen werden.

NIEMAND STERFT VOORDAT DIT GEBEURT


Abraham stierf niet voordat Isaak geboren was. Jozef stierf niet voordat hij gouverneur van Egypte werd. Kaleb stierf niet voordat hij van het Beloofde Land genoten had. Job stierf niet voordat God alles had hersteld wat hij had verloren. Nehemia stierf niet voordat hij de muren van Jeruzalem herbouwd had gezien. Esther stierf niet voordat zij de overwinning van haar volk over hun vijanden had aanschouwd. Geen van de helden van het geloof stierven voordat zij, met hun eigen ogen, de vrucht van hun offers gezien en daarvan genoten hadden.
En waarom zou het voor ons anders zijn wanneer wij hetzelfde offerende geloof, dat zij lieten zien, ook manifesteren?

maandag 17 augustus 2015

DE RAMPEN VAN DE RECHTVAARDIGEN…
De rampen van de rechtvaardigen en de goddelozen
“Alles is gelijk voor allen, eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, alsook de onreine; hem die offert, en hem die niet offert; het gaat de goede evenals de zondaar…” (Prediker 9:2).
Alle mensen op Aarde, ongeacht hun karakter of menselijke condities, maken moeilijkheden mee. Dit gebeurt omdat wij in een wereld leven waarin de de rebellie tegen God heerst. Hoe zeer wij ook in gehoorzaamheid aan de Almachtige wandelen, zijn wij de gehele tijd omgeven door mensen die ongehoorzaam aan Hem zijn, en de keuze die deze mensen maken zullen ook een invloed op ons hebben. Aan de andere kant zullen degenen die ver van God leven, naast het feit dat ook zij door andermans ongerechtigheid getroffen worden, ook door hun eigen ongerechtigheid getroffen worden. Hoe dan ook, zowel de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen gaan door moeilijkheden heen, simpelweg omdat zij op dezelfde wereld leven.

vrijdag 14 augustus 2015

DE WOESTIJN VAN DE 21E EEUW
Alles in het leven ontwikkelt met de tijd. Herinnert u zich nog uw eerste auto? Ongetwijfeld is hij niet zoals de nieuwe auto die u nu heeft, toch? Vroeger was een kar die voortgetrokken werd door een paard het vervoermiddel. Vandaag de dag zijn er auto’s die zo hi-tech zijn dat zij zelfs de chauffeurs kunnen beantwoorden.
En het wassen van kleren? Vroeger moest het bij een rivieroever zijn, en werden de kleren tegen stenen geschuurd en gewrongen. Nu zijn er machines die ze wassen en zelfs drogen.

donderdag 13 augustus 2015

DE WERELD VAN HET GELOOFDe Wereld van het Geloof heeft echt niets te maken met religie of de religieuze wereld. In plaats daarvan heeft de Wereld van het Geloof te maken met de Onzichtbare Wereld van God. Het is het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van het Geloof. Men kan het niet uitleggen, men moet het leven. Het is de Wereld van gerechtigheid, barmhartigheid en geloof. Wie daarin woont en erin blijft leven tot de dood, zal ongetwijfeld voor eeuwig leven. Daarvoor is het noodzakelijk dat men de strijd tegen de verlangens van het vlees overwint.

woensdag 12 augustus 2015

UW LEVEN, UW GELOOF…
Wanneer u naar een restaurant gaat, dan brengt de ober u onmiddellijk het menu. Daar worden u verschillende opties geboden en kunt u kiezen wat u wil. U bent vrij om te beslissen. De ober zal u niets brengen dat u niet besteld heeft noch dwingen om dat te eten. Hij brengt u precies waar u om gevraagd heeft. Met andere woorden; hetgeen u wil eten en geloof heeft om te eten, vertrouwend dat het u zal smaken.
Dit kan vergeleken worden met het moment dat u in de Aanwezigheid van God komt. Wanneer u de Allerhoogste benaderd, vraagt Hij u wat u wil, wat uw verzoek is, zoals Jezus in het verleden deed:


“Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?” 
(Marcus 10:51).

dinsdag 11 augustus 2015

EEN GRATIS VOORPROEF VAN…Een gratis voorproef van de Eeuwigheid
De grootste bezorgdheid van de mensheid is die met betrekking tot zijn eigen toekomst. De ongemakkelijkheid van dit onderwerp heeft hem ertoe geleid om manieren te zoeken om erachter te komen wat de toekomst brengt. Dit is waarom de mens zich bezighoudt met astrologie, het weer bestudeert, voorspellingen maakt… Maar, eigenlijk kunnen we allemaal een duidelijk beeld hebben over hoe ons leven zal zijn. Niet alleen over 10, 20 of 30 jaar, maar ook over waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen.

maandag 10 augustus 2015

DE LIEFDE KOMT VAN HET GELOOFBeste bisschop,
Dit voorbeeld dat de Here Jezus ons heeft nagelaten is heel sterk en het toont Zijn overgave voor ons.
Er zijn veel mensen die ronddwaalden in het leven, zonder doel, blijdschap, zoekend naar een antwoord voor de leegte in hun leven, tot het moment aanbrak waarop zij moe werden van het wachten op de wereld voor dit antwoord en gehoor gaven aan de Stem van het Geloof, dat hun garandeerde dat hun problemen veranderd kon worden in getuigenissen. Het is heel sterk!

vrijdag 7 augustus 2015

ZITTEND OF STAAND?Wanneer een persoon zit en iets heel belangrijks opmerkt, staat hij onmiddellijk op.
En als hij in staat is om iets te kunnen doen, zal hij niet alleen maar opstaan, maar ook handelen.
“Van nu aan zal de Zoon des mensen zijn gezeten aan de rechterhand Gods” 
(Lucas 22:69).

HET GELOOF EN HET OFFER (DEEL 3)Wie zijn “vrijheid” niet wil opofferen, kan niet behouden worden.
Begrijp me goed, wij zijn vrij.
God heeft ons bevrijd van de geestelijke slavernij.

donderdag 6 augustus 2015

HET GELOOF EN HET OFFER DEEL2Wie wil verliezen?
Toen wij tot het geloof kwamen, deden wij het precies omdat wij niet meer wilden “verliezen”. Veel van ons “waren het zat” en dat hebben wij als brandstof gebruikt om ons leven te doen veranderen.
Dat betekent niet dat het leven van geloof alleen uit overwinningen bestaat.

HET GELOOF EN HET OFFER (DEEL 1)
Het Bijbelse geloof gaat altijd gepaard met offer.
Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.
Hij wil ons leren om de juiste keuzes te maken.

woensdag 5 augustus 2015

DE VEILIGE HAVEN VAN EEN VROUWDe haven is een opvangplaats voor schepen. Het wordt gezien als een plaats van rust, een toevluchtsoord voor degene die vele dagen op zee is geweest. Een synoniem van veiligheid, de haven representeert het einde van de wisselvalligheid van de golven en het risico van het ver zijn van het veilige en stevige land.
Wij weten dat een vrouw constant leeft in een zee van emoties. De onstabiliteit van de golven van haar gevoelens doen haar verlangen naar een manier om zich sterk te kunnen houden. Hoe geestelijk een vrouw ook kan zijn, toch heeft zij deze emotionele neiging, waartegen zij elke dag van haar leven dient te strijden. Maar er is iemand, naast de Heilige Geest, van vlees en bloed, die perfect is om haar hierbij te helpen.

dinsdag 4 augustus 2015

EEN DOODGEWONE VROUW…“En de naam van de vrouw van Amram was Jokebed, de dochter van Levi, 
die (haar moeder) aan Levi in Egypte baarde; 
en zij baarde aan Amram Aäron en Mozes en Mirjam, 
hun zuster” (Numeri 26:59).
Wanneer er normaal gesproken in de Bijbel de naam van een vrouw wordt opgenoemd zijn de namen die verschijnen die van Sara, Rebekka, Rachel, Ester, Ruth, Debora… Er wordt zeer weinig gesproken over Jokebed, in feite, helemaal niet zelfs. Dat komt omdat haar verhaal geplaatst werd in een verhaal dat veel groter was en de mensen de neiging hebben om meer naar de hoofdpersoon Mozes te kijken dan naar de mensen die onderdeel uitmaakten van zijn leven.

DE STRIJD VOOR DE 1E PLAATS


Er zijn verschillende dingen waar de duivel een hekel aan heeft, maar er zijn drie dingen die hij HAAT! Hij werkt u 24 uur per dag systematisch tegen. Zonder enige genade bedenkt hij absoluut kwaadaardige plannen om u te vernietigen. En er zijn strategische punten die hij aanvalt om u te weerhouden uw deel te doen en de Degene te behagen aan Wie u de prioriteit dien te bieden in alle gelegenheden.
HET IS EEN FEIT dat de duivel zich altijd verzette, verzet en zich zal verzetten tegen het offer, de trouwheid en de liefde die wij voor God hebben. Door middel van onze offerandes tonen wij onze liefde, zoals