BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 31 juli 2017

DE LIEFDE DIE NIET GOED DOET
Het geloof zonder emotie is het enige instrument van de redding van de ziel. Dit wetende, heeft de hel sterk geïnvesteerd om uw aandacht af te leiden naar de “hartstochtelijke liefde”.
Deze soort liefde die vrij en gevoelig is, trekt de mensen aan die bewogen worden door emotie, omdat in de naam van de liefde alles mag. Man met man, vrouw met vrouw, een ouder persoon met een jong persoon, liefde voor het geld, de wereld en haar glorie en ga zo maar door…

vrijdag 28 juli 2017

GETUIGENIS VAN EEN VOORMALIG WERKNEMER
Gefeliciteerd UKGR met het 40jarig bestaan! Een plek die mij op professioneel gebied geweldig heeft opgevangen en mij veel heeft geleerd.
Ik ben diep overtuigd van mijn geloof en mijn joodse religie en ik heb in mijn vrienden van de UKGR, ware broeders en zusters gevonden. Ik bewonder bisschop Edir Macedo omdat hij gelooft in mensen die voor de samenleving dood zijn, omdat hij de mens nooit heeft opgegeven en heeft laten zien dat medeleven en strengheid verplichte gereedschappen zijn in de dagelijkse strijd tegen het kwaad.

woensdag 26 juli 2017

DE FOUT VAN SALOMO
ZOALS DE MEERDERHEID AL WEET, STOND SALOMO BEKEND OM ZIJN BESCHIKBAARHEID OM VOOR GOD TE OFFEREN; HIERDOOR WERD HIJ OOK DE RIJKSTE MAN ALLER TIJDEN.

woensdag 19 juli 2017

ELK MENS HEEFT EEN GOD

Elk mens heeft een god* complex. Sommigen meer dan anderen, maar we vinden allemaal het idee leuk van:
– Doen waar we zin in hebben en niet aansprakelijk gehouden worden voor iets.

maandag 10 juli 2017

HET GEHEIM VAN DE UNIVERSELE KERK
Op 9 juli 1977, in een voormalig uitvaartcentrum, in de buitenwijken van Rio de Janeiro, toen ik voor weinig mensen die daar waren predikte, kon niemand zich voorstellen dat we één van de grootste bewegingen van geloof en solidariteit aan het beginnen waren die snel Brazilië zou winnen en zich zou verspreiden over de gehele wereld.

vrijdag 7 juli 2017

ZOEKEN OM TE VOLGEN
“Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.” ( 2 Timotheüs 3:10 )

VERSTRIKT IN DE DUISTERNIS
“Het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan” (Mattheüs 4:16).

woensdag 5 juli 2017

ZOEKEN OM TE PRAKTISEREN
“Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.”
Jakobus 1:25

GEEN EIGEN EER ZOEKEN
“Veel honig eten is niet goed, maar het doorvorsen van zware dingen is een eer.”  (Spreuken 25:27)

maandag 3 juli 2017

DWAASHEDEN VAN HET GELOOF
In deze veertig jaren van de Universele Kerk van Gods Rijk heb ik het grootste en effectiefste geheim van het Geloof geleerd: het offer. Ik heb dit niet geleerd op het college van Theologie, zelfs niet in de eerste drie jaren van het geloof. Ik heb dit geleerd met de ontwikkeling van de UKGR, door het intelligente geloof uit te oefenen, nog struikelend over zijn mysteries en een aantal keren te zijn gevallen in het emotionele geloof, kortom…

ZOEKEN OM ZICH TE BESCHERMEN
“En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen.” (Efeziërs 6:17-18)

ZOEKEN IN DE TEMPEL
“En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen.” (Johannes 8:2)

VOLHARDING ZOEKEN
“Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen”  (Hebreeën 10:36)

ZOEKEN OM TE VOLGEN
“Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.”  (2 Timotheüs 3:10)