BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 30 september 2013

GODS VOLHEID“Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade”
(Johannes 1:16).
Op een scherpe wijze bevestigt apostel Paulus dat allen die gedoopt zijn met de Heilige Geest de Volheid van de Here Jezus hebben ontvangen, naast het feit dat zij ook genade boven genade hebben gekregen. Oftewel: vóórdat de HEER het gehele leven van ons eist, heeft Hij, ten eerste, Zijn gehele leven op Golgotha gegeven.

vrijdag 27 september 2013

IETS MEER


Waarom werd de rijke jongeling verdrietig toen Jezus hem voorstelde om zijn bezittingen te verkopen, het geld aan de armen te verdelen en Hem vervolgens te volgen? Hij was een uitmuntende religieuze persoon, omdat hij de meerderheid van de geboden van de Wet van God naleefde. Maar hij was zich ervan bewust dat er iets meer miste in zijn leven. Dit iets meer, was echt IETS VEEEEEEL MEER…

donderdag 26 september 2013

ONMIDDELIJK ANTWOORD


De grootste eer die u aan een geliefde kunt bieden is om aan die persoon uw gehele leven voor altijd te geven: oftewel, het huwelijk. De Here Jezus Christus deed dit aan het kruis. Hij gaf Zijn laatste bloeddruppel voor degenen die Hem eren. Hij gaf zich tweeduizend jaar geleden over en blijft Zich, vandaag de dag, overgeven door middel van Zijn Geest.

DE GROTE MISSIE


De doop met de Heilige Geest heeft één uniek doel: om de de discipelen in staat te stellen om levende getuigen te worden van de Here Jezus Christus op Aarde. Zoals Johannes de Doper door God werd gezonden om te getuigen met betrekking tot Jezus (zie Johannes 1:7), geldt hetzelfde in verband met de verzegeling met de Heilige Geest. Alleen degenen die gedoopt zijn met de Heilige Geest zijn door God uitgekozen om te getuigen over de opwekking van Zijn Zoon Jezus.

dinsdag 24 september 2013

WAT IS UW KEUZE?


Het criterium dat door de HEER gebruikt werd om de Hebreeën te redden van de engel van de dood in Egypte was hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Zij moesten een lam offeren, het bloed op de deurposten strijken, het vlees op vuur braden en het met ongezuurde broden en bittere kruiden eten.

maandag 23 september 2013

NU IS HET UW BEURT...


Hoe vaak heeft u al niet geprobeerd om uw gewoontes, manieren van handelen en denken te veranderen?
De overvloed aan informatie en bezorgdheden matten ons verstand af en beïnvloeden onze houding in het leven. Wij worden dagelijks besmet door nieuwsberichten die de sociale verloedering tonen; door middel van muziek, die inspeelt op het gevoel; films die bedrog, wrok, diefstal en agressiviteit stimuleren, die ons, elke keer weer, afstand doen nemen van hetgeen belangrijk is.

GEROEPEN, MAAR NIET UITVERKOREN

De Heilige Geest is niet voor een ieder.

Bekijk de lijst van degenen die geroepen werden, maar niet uitverkoren:

vrijdag 20 september 2013

WANNEER DIT GEBEURT...


De uitstorting van de Heilige Geest veroorzaakt een onmiddellijke en radicale verandering in het leven van degene die door Hem “bezeten” is. De transformatie in het binnenste heeft te maken met het verstand en het hart; De egoïstische visie van de fysieke ogen wordt geneutraliseerd door de geestelijke visie; De blokkade van het geestelijk begrip wordt geopend en er ontstaat een totaal begrip voor Gods wil; De bedrieglijke gevoelens worden verruild voor gevoelens van de Geest van God;

woensdag 18 september 2013

WIE WILT ZIELEN WINNEN?

 

Zuid Afrika heeft een gevangenispopulatie van 156,659 mensen. Proportioneel gezien houdt dat in dat er onder elke 100.000 mensen er 307 mensen gevangen zitten. Er zijn ook veel buitenlanders die daar gevangen zitten, voornamelijk vanwege misdaden die met drugs of kindermisbruik te maken hebben. Zodoende is de geestelijke hulp die wij bieden in het voordeel voor allen, ongeacht hun nationaliteit. En daarom wijden wij ons zoveel toe om een werk te doen die gericht is op het herstel en de rehabilitatie van de daders.

maandag 16 september 2013

WAT IS DE HEL?


God is geloof; de hel is twijfel.
God is licht; de hel is duisternis.
God is vrede; de hel is kwelling.

vrijdag 13 september 2013

IS DIT RECHTVAARDIG?


Jezus is de Rechtvaardigheid van God, Hij materialiseerde Zich om naar deze wereld te komen om de onrechtvaardige te Redden, behouden, rechtvaardigen en bevrijden van de geest van onrecht. Hij vervulde Zijn missie.

donderdag 12 september 2013

WAAROM ZOEKEN WIJ GEEN...

 
Waarom zoeken wij geen rechtvaardigheid? Rechtvaardigheid houdt in om een ieder te geven wat hem behoort. Heeft u gekregen wat rechtvaardig is? Heeft u uw rechten behaald? Wij weten het antwoord al. Maar laten wij nu begrijpen hoe dat komt.

woensdag 11 september 2013

NOCH HERINNERING NOCH GEDACHTENIS


Wat voor verschil maakt het, voor degene die gered is, om nu te sterven of later, terwijl hij 20 of 100 jaar oud is? Voor degenen die op het Altaar leven, en dat is de reden waarom zij gered zijn, maakt dat geen enkel verschil!

dinsdag 10 september 2013

EEUWIGE WONINGEN


De duivel weet dat zijn plaats al is bepaald. Niets kan ervoor zorgen dat zijn veroordeling verandert. Welnu, zijn werk en al zijn tijd is toegewijd om te voorkomen dat de mens, die volgens het beeld en gelijkenis van de Almachtige is geschapen, een andere eindbestemming heeft dan die van hem.

maandag 9 september 2013

ZONDER OMHAAL VAN WOORDEN!


Er bestaan alleen twee zijdes: de zijde van het goede en van het kwade. Van het licht en de duisternis.
Van degenen die de wil van God doen, door Zijn Woord te gehoorzamen, en degenen die Zijn Wil niet doen, door Zijn Woord te verachten. Degenen die deel uitmaken van het Leger van de Heer der Heerscharen en degenen die deel uitmaken van het leger van de vijand. Aan welke zijde staat u?

vrijdag 6 september 2013

DE VIJAND VERSLAAT U VANWEGE...

De vijand verslaat u vanwege uw eigen fouten

In sport, zaken doen en in bijna alles in het leven, wint de vijand, niet omdat hij sterker is, maar vanwege de fouten van zijn tegenstander.

DE GEDACHTES


God kent onze gedachtes en alles wat wij in ons binnenste dragen. Voordat wij praten, weet Hij al wat wij gaan zeggen. En wij? Weten wij wat en hoe God denkt?

dinsdag 3 september 2013

DE HERE DER HEERSCHAREN


Heer – verwijst naar de de Scheppende God, de Almachtige;
Der Heerscharen – doet ons denken aan de eindeloze soldaten die, vanwege hun oneindige trouwheid, het doel omarmen van de Eeuwige Commandant – de Heer der Heerscharen.

maandag 2 september 2013

DE GAVE VERACHTEN


“Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten” (1 Timoteüs 4:14).