BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 29 januari 2016

DE DRIEPOOT VAN DE ZIEL
Ze ondersteunen onze ziel en garanderen de verovering, hetzij geestelijk, in het liefdesleven, in de familie, op financieel of fysiek gebied.
De enige manier om de verovering te bereiken – de Behoudenis van onze ziel-, is door 3 dingen te doen: BIDDEN, HET WOORD VAN GOD OVERPEINZEN EN VASTEN!

BEROUWT U?
Het woord dat door God tot Jeremia gesproken werd:
“Opnieuw sprak de Here tegen Jeremia: ‘Ga naar de ingang van de tempel en zeg tegen het volk: mensen van Juda, luister naar wat God te zeggen heeft. Luister, allen die hier de Here aanbidden. De Here van de hemelse legers, de God van Israël, zegt: zelfs nu ben Ik nog bereid u in uw land te laten blijven, als u uw slechte wegen verlaat en breekt met uw slechte praktijken” (Jeremia 7:1-3).

donderdag 28 januari 2016

OPRECHT BEROUW
Dat de Eeuwige Allerhoogste God met een ieder van jullie zij, inclusief jullie respectievelijke familieleden. En dat deze dag vol zal zijn van Zijn aanwezigheid.
Het advies voor degene die zoekt naar het ontvangen van de Heilige Geest is: OPRECHT BEROUW.

woensdag 27 januari 2016

DE 8 MYSTERIES VAN HET BEWUSTE GELOOF
Als het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT!
1. 'NIET TWIJFELEN'  vs  'EEN ABSOLUTE ZEKERHEID' !

WAT IS DE GROOTSTE ONGERECHTIGHEID?
Het geloof in God doet ons, op geen enkele wijze, de ongerechtigheid accepteren, hetzij geestelijk, fysiek, sentimenteel, in de familie of materialistisch.
Het laat ons de ongerechtigheid niet accepteren omdat God rechtvaardig is, en wij worden door het geloof gerechtvaardigd. Ik vraag u, “wat is de grootste ongerechtigheid in de wereld?’’

maandag 25 januari 2016

PROFESSOR EN STUDENT
Professor: Jij bent een christen, toch?
Student: Ja meneer.
Professor: Dus, jij gelooft in God?
Student: Zeer zeker meneer.
Professor: Is God goed?

donderdag 21 januari 2016

HOE TE LEVEN DOOR HET GELOOF
Dat uw geestelijke ogen geopend worden om het Woord van de Allerhoogste te begrijpen en dat de u moed ontvangt om het te gehoorzamen!
Het advies van vandaag is hoe u door het geloof kunt leven.
“En al wat niet uit geloof is, is zonde.” - Romeinen 14:23

3 VOORNAME SIGNALEN DAT U NALATIG BENT
Het is er niet één, noch zijn het er twee… Ja, er zijn 3 zichtbare signalen dat u nalatig bent geworden en waarschijnlijk heeft u het niet eens opgemerkt…
1 – U ZORGT NIET VOOR UW VOEDING

woensdag 20 januari 2016

DE HERE JEZUS EN DE HEILGE GEESTHelaas worden veel “oprechte christenen” misleid door de duivel door “valse heilige geesten” te ontvangen. De bedrieglijke geest is de ergste kwade geest die er is, want de enige die bedrieglijker is dan hij is de duivel zelf. Hij doet zich voor alsof hij de Heilige Geest is, door middel van aspecten die niet als relevant beschouwd kunnen worden, dingen zoals in tongen spreken, (gezien het feit dat demonen ook in tongen kunnen spreken), sterke emoties voelen (huilen en lachen), die een vals gevoel van welzijn kunnen overbrengen (Spreuken 1:32).
Wat is het belang van de Here Jezus wanneer wij de Heilige Geest in ons willen identificeren? Simpel, de Heilige Geest is de Geest van Jezus Christus.

VAN DE HEL NAAR HET LEVEN
God koos de dwaze dingen om de wijze mensen te beschamen! Ik ben in de kerk opgegroeid, maar toen ik 13 jaar was, besloot ik om de Here Jezus te verlaten en naar de “aantrekkelijke” wereld te gaan. Op 17 jarige leeftijd werd ik verliefd, zwanger en verlaten. Daar begonnen mijn frustraties.

maandag 18 januari 2016

HET UNIFORM VA NAÄMAN


Dag van de Vasten van Daniël
“Naäman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had de Here een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was melaats” – 2 Koningen 5:1

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILGE GEEST – ZACHTAARDIGHEIDDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

ZACHTAARDIGHEID

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILGE GEEST – AUTORITEIT
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!
21e AUTORITEIT
VERWAR AUTORITEIT ALSTUBLIEFT NIET MET AUTORITAIR ZIJN.

vrijdag 15 januari 2016

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILGE GEEST – 19e VREES...Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

19e VREES

donderdag 14 januari 2016

NADER TOT DE TROOSTER


18e Dag van de Vasten van Daniël


De hoofdreden voor de mislukkingen in het leven van mensen is het feit dat zij niet een ware relatie met de Heilige Geest hebben, want Hij is Degene die ons leidt, begeleidt, beschermt, kortom, Hij is het leven zelf. Hem verlaten heeft velen pijn en leed gebracht. Op een bepaald moment zei de profeet Jeremia, toen hij de verwoesting van Israël zag:
“Daarom moet ik wenen, mijn oog, mijn oog vliet van water, want verre van mij is de trooster die mijn ziel verkwikken zou; mijn zonen zijn verbijsterd – zo machtig is de vijand!” ( Klaagliederen 1:16)

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 18e WAARHEIDDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

18e WAARHEID

woensdag 13 januari 2016

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILGE GEEST – 17e VISIE
...Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

17e VISIE

OH, WAT EEN DAG!
Toen ik naar het UKGR Centrum kwam, had ik een hart dat vol was van woede, wrok en slechte gevoelens jegens mijn moeder en mijn stiefvader. Hij probeerde mijn zusje, die zijn bloedeigen dochter is, te misbruiken. Toen ik daar achter kwam, wenste ik dat hij stierf.

Gezien het feit dat zij in een achterstandsbuurt woonde, ging ik naar de eigenaar van hun huis en vertelde wat hij had gedaan. Het was rond kersttijd, de eigenaar zei dat hij hem, voordat kerst aanbrak, een cadeau zou geven namelijk, zijn dood. Ik rende naar huis om mijn moeder en broers en zussen daar weg te halen zonder dat haar man het zou opmerken, maar uiteindelijk bleef mijn moeder aan zijn zijde en zei tegen hem om te vluchten. Een korte tijd later kwam ik erachter dat zij ergens anders nogmaals met hem samenwoonde. Ik kon haar niet mijn moeder noemen en zijn naam al helemaal niet uitspreken. Ik kon ze niet vergeven.

dinsdag 12 januari 2016

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 16e GOEDHEID
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

16e GOEDHEID

maandag 11 januari 2016

HET NIEUWE JAAR
Wat is iets nieuws? Iets dat nog niet heeft plaatsgevonden. Het lijkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. Velen beginnen het nieuwe jaar met dezelfde oude gewoonten en krijgen zodoende weer dezelfde reacties die zij de jaren daarvoor ook kregen. Zodoende zorgen zij ervoor dat het volgende jaar een nog slechtere “heruitgave’ is van het voorgaande jaar. De Heilige Geest begeleidt ons echter om in nieuwheid des levens te wandelen en er is geen betere periode om dit herinneren dan de jaarwisseling.

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 15e ZEKERHEID VAN ZICHZELFDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

Wie gedoopt is met de Heilige Geest is zeker van zichzelf, oftewel, zijn zelfvertrouwen wordt versterkt…

DE MENS KAN VALLEN, MAAR GOD KAN OPRICHTEN


14e Dag van de Vasten van Daniël


De Bijbel toont ons wat de strategie is die de duivel heeft gebruikt om de dienaren van God te doen vallen.
Verdwenen is de blijdschap van ons hart, veranderd in rouw onze reidans” (Klaagliederen 5:15).

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 14e ZELFBEHEERSINGEchter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest! Vandaag de dag zien wij, meer dan ooit, mensen die niet het vermogen van zelfcontrole bezitten…

HEILIGHEID AAN DE HEERToen ik voor de eerste keer naar de Tempel van Salomo ging, stond deze zin precies op het Altaar, precies boven de Ark van het Verbond. Het trok mijn aandacht zo sterk dat ik mijn tranen niet kon bedwingen.

In eerste oogopslag, lijkt deze zin heel voor de hand liggend, maar God is nooit voor de hand. Hij verrast altijd.

vrijdag 8 januari 2016

ONTWIKKELING...
Wanneer een vrouw eenmaal zwanger is, weet zij dat het kind zich iedere maand dient te ontwikkelen.
Als het kind in haar baarmoeder stopt met zich te ontwikkelen, dan spreekt de medicus al van een zwangerschap met hoge risico. Dit wil zeggen dat de moeder een spontane miskraam kan krijgen.

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 12e RECHTVAARDIGHEID
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

12e RECHTVAARDIGHEID

donderdag 7 januari 2016

WAAROM NIET VANDAAG


11e Dag van de Vasten van Daniël

Elke keer dat ik naar het winkelcentrum moet gaan om iets te kopen (iets waar ik trouwens een hekel aan heb), dan is het ergste wat kan gebeuren, naast het feit dat de winkel heel druk en vol is, om van de mond van de verkoper te horen dat hetgeen dat ik wilde helaas niet op voorraad is. Oftewel, ik dien ervoor te betalen en thuis te wachten om dat product te ontvangen.

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 11e NEDERIGHEIDEchter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

11e NEDERIGHEID

woensdag 6 januari 2016

DE GEEST MAAKT HET VERSCHIL10e Dag van de Vasten van Daniël

Goedemorgen Cris, (mag ik u zo noemen hihihi…),
Ik zou ten eerste God willen bedanken voor uw leven en ook u willen bedanken dat u uw leven aan Hem hebt geofferd. Als dat niet het geval was geweest, dan zou ik vandaag de dag waarschijnlijk niet meer hier zijn geweest om dit te kunnen schrijven.

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 10e TROUWHEID
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

10e TROUWHEID

dinsdag 5 januari 2016

GELOOF OM TE VERGEVENWie geloof heeft om te vergeven, heeft geloof om vergeven te worden.
Alleen degene wiens hart vergeven werd heeft de autoriteit om zijn daders te vergeven. God kan degenen die ons gekwetst hebben niet voor ons vergeven. Deze onmetelijke macht behoort alleen aan degenen die getroffen werden in hun hart. Vandaar de reden waarom hij van ons vereist dat wij vergeven.

21 DAGEN VASTEN VAN DANIEL
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 9e OPRECHTHEID
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

9e Oprechtheid
De Heilige Geest is Oprechtheid en wie niet oprecht is, is hypocriet, vals, cynisch en nep.

maandag 4 januari 2016

21 DAGEN VASTEN VAN DANIEL


Maar gij zult kracht ontvangen wanneer 
de Heilige Geest over u komt…” 
(Hand. 1:8)

LATEN WIJ DE HEMELEN BEWEGEN!


8e Dag van de Vasten van Daniël


De UKGR heeft de wereld het bestaan doen weten van een Grote, Leven, Machtige en Unieke God. Hij is in staat om elke situatie te transformeren.

Maar degenen die denken dat het genoeg is om alleen maar de diensten bij te wonen, zodat hun levens kunnen veranderen, vergissen zich zeer.

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 8e LEF
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

8e LEF

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 7e VOLHARDING
Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

7e VOLHARDING

VOLHEID VAN DE HEILIGE GEEST6e Dag van de Vasten van Daniël
“Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate” (Johannes 3:34)

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 6e MEDELIJDEN
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

zaterdag 2 januari 2016

DE TRANSFORMERENDE MINUUT5e Dag van de Vasten van Daniël

Elke dag van het feest is een feest. Maar wanneer het aankomt op de laatste Dag van het feest, dan is de overgave totaal. Men zal, per slot van rekening, weer tot het volgende jaar moeten wachten voor het volgende feest.

Levensverhaal van Tania

Levensverhaal van Tania

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST - 5e OPSTAND5e OPSTAND

Nalatig, niet te bewegen en onreageerbaar… dat is het karakter van een persoon die de Heilige Geest, de Geest van Opstand, niet heeft. De tijd gaat voorij en hij verandert niet, verovert niets, overwint niets en is nergens succesvol in, in zijn leven… hij wordt alleen maar ouder.

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 4e VREUGDE


4e VREUGDE

Ogenschijnlijk heeft de persoon “alles” … Hij of zij is jong, gezond, intelligent … is geliefd, heeft bezittingen, een carrière, kinderen… maar is verdrietig, heel verdrietig … Hij heeft een groot verdriet in zijn binnenste dat zijn ziel verteert. 

Maar waarom?