BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 30 december 2015

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 3e MOED
De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen van het hebben van de Heilige Geest!

GEEST VAN VERGEVING3e dag van de vasten van Daniel


De Heilige Geest is de Geest van Vergeving. Men kan Hem dus niet ontvangen als men een hart heeft dat vol is met haat, wrok en negatieve gevoelens.

“Vergeef en u zal vergeven worden…” (Lucas 6:37 HTB) beveelt Jezus aan Zijn volgelingen.

dinsdag 29 december 2015

DE HERE JEZUS!
Jezus Christus is de Heer

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST-2De meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen, van het hebben van de Heilige Geest!

HOE IS HET MOGELIJK...


2e Dag van de Vasten van Daniël


Hoe is het mogelijk…
Om Iemand die onbekend is lief te hebben?
Iemand die u niet kent te dienen en te volgen?
Het Geloof van de Geest van het Geloof te hebben en Hem niet in al Zijn Volheid te kennen?
De Geest van God is vandaag de dag de Vervanger van de Here Jezus. Op dezelfde wijze dat de Here Jezus Zijn discipelen leidde, oriënteerde en beschermde, doet de Heilige Geest dat vandaag de dag ook met Zijn volgelingen.

maandag 28 december 2015

EN GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN...
Elk mens heeft projecten, plannen, dromen, doelen en sommigen zelfs macht op deze wereld, die zij verkregen hebben door middel van een diploma, een wedstrijd, een mandaat enz. Dit alles heeft waarde totdat de persoon die daarover beschikt getroffen wordt. Wanneer dat gebeurt, dan verliest alles wat hij heeft zijn waarde en begint degene die met hem is echt van waarde te zijn.

Tijdens Zijn aardse bediening beschikte de Here Jezus over macht, bekendheid, volgelingen enz., maar toen Hij getroffen werd (het Kruis, de Graf), kwam Degene die met Hem was aan spel, en zodoende overwon Hij de dood.

EEN FEEST, ZOU HET DE MOEITE WAARD ZIJN?
Een feest is een herdenkingsplechtigheid die gericht is op mensen of een belangrijke gebeurtenis. Het offer dat gemaakt wordt zodat het feest georganiseerd kan worden is heel belangrijk. Degene die er naartoe zal gaan offert, door nieuwe kleren en geschenken te kopen, en de organisator van het feest offert zelf ook.

Tijdens een feest zijn de mensen gebroederlijk, komen ze bij elkaar, lachen ze of glimlachen ze, maar er zijn ook mensen die, zelfs tijdens een feest, triest zijn.

VASTEN VAN DANIEL“Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt…” (Hand. 1:8)
Ja, de Heilige Geest is kracht. Wij hebben echter vaak niet eens door wat voor kracht Hij is! Laten wij daarom even daarbij stilstaan.

WIE HEEFT HET RECHT OM HOOP TE HEBBEN?
Iedereen, maar bij elk eind van het jaar en begin van een nieuwe cyclus wordt er meer nadruk op gelegd…

We praten over hoop… Maar, kunt u definiëren wat dat in feite is? Wie hebben het recht om dit te bezitten?

Hoop kan beschreven worden als “het vertrouwen in het verkrijgen wat u wilt…”

DE 21 VOORDELEN VAN DE HEILIGE GEEST – 1e GEDEFINIEERDHEIDDe meerderheid van de mensen is niet geïnteresseerd in de Heilige Geest, omdat zij in feite geen enkel benul hebben van wie Hij is en Hem al helemaal niet echt kennen.

Echter, Hem in uw leven hebben, houdt in om een letterlijke overgang te maken van schepsel tot kind van God en zodoende te genieten van alle bijkomende voordelen daarvan… Leer dus de 21 voordelen voor uw leven kennen, van het hebben van de Heilige Geest!

DE KEUZE VAN DE GEEST VAN GODGod heeft nooit veel mensen nodig gehad om Zijn plannen te vervullen, alleen maar Eén, maar het moet Eén persoon zijn die bereid is om naar Zijn stem te luisteren en Zijn wil te doen.
Kijk maar:
“En Hij moest door Samaria gaan”.
– Johannes 4:4

woensdag 23 december 2015

HAAL UW GEZICHT VAN DE GROND
We willen het graag, héél graag… maar we weten dat het pijn gaat doen en niet zo’n beetje ook… Als het mogelijk was, dan zouden wij proberen het te vermijden, dat is zeker, maar degene die werkelijk weet wat hij wil, weet dat het offer geen optie is, maar een vereiste…

HOE KUNT U IETS VULLEN DAT AL VOL IS?

Tijdens een counseling zei een religieuze vrouw tegen mij dat zij alles dat wij predikten al wist en kende. Zij, die een leven had dat in scherven lag, had een bagage aan kennis die haar werkelijk nergens mee hielp. Dit klonk in mijn oren als het verhaal van de rijke jongeling.

maandag 21 december 2015

DE PRIJS VAN DE KERSTGEEST

Bij het begin van november begint de drukte en het rumoer. Verlichte wegen, versierde etalages, gedecoreerd met aanbiedingen die aantrekkelijk zijn voor het oog en de portemonnee van de burgers… hier begint de druk van binnen en buiten over wat men aan wie moet schenken…

Er is een tegenstrijdige geest die de controle lijkt te hebben over de meerderheid van de mensen rond deze tijd van het jaar. Aan de ene kant viert men Kerst – theoretisch gesproken de geboortedag van “het kindeke Jezus” (hoewel historici hebben aangetoond dat de Here Jezus ongeveer geboren zou zijn in de maanden maart en april – aan de andere kant is er een totale overheersing over de bevolking door een onbeteugelde consumentisme.

vrijdag 18 december 2015

HET IS UW PROBLEEM! MAAR OOK UW OPSTAND!
Zowel het probleem als de opstand zijn onoverdraagbaar, beiden zijn afhankelijk van het individu…
Wat de mens het meest heeft, zijn problemen. Vaak worden veel van die problemen zelf veroorzaakt en ook zelf erger gemaakt. Daarna komt men tot de conclusie dat er geen oplossing bestaat.

donderdag 17 december 2015

DAT DIT VOORBEELD ALS EEN LES MAG DIENEN

Een les voor degenen die spelen met de Geest van het GELOOF – de Geest van God;
Een les voor degenen die het Woord van God als iets commercieels gebruiken;
Een les voor degenen die het Heilige der Heiligen, de Almachtige, niet vrezen;

dinsdag 15 december 2015

NEDERIGHEID GAAT VOORAF AAN EER
Bisschop Renato, hoe gaat het met u?
Ik zou graag alles dat ik in dit bericht zal schrijven persoonlijk aan u willen vertellen, maar ik weet dat u een heel druk persoon bent, daarom besloot ik u te schrijven.
Deze week heb ik opdracht #49 volbracht van de IntelliMen Challenge en het is, voor mij persoonlijk, sinds het begin van dit project niet makkelijk geweest, omdat wij denken dat, omdat wij voor een bepaalde tijd in de kerk zijn, wij een “zekere ervaring” hebben opgedaan, en in feite is die gedachtegang onzin. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de IntelliMen iets is dat heel belangrijk is voor ons allen, vooral voor degenen die al lang in de kerk zijn.

maandag 14 december 2015

DE INTERPRETATIE VAN DE WETGELEERDE

“En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? ”(Lucas 10:25-26)

vrijdag 11 december 2015

DE MEEST ERVAREN PERSOON...
Men zegt dat het niet goed is om verwachtingen te scheppen, omdat de grote waarheid is dat de oplossing vaak uit de minst verwachte hoek of van de meest onervaren persoon komt.
Elke keer dat het volk van Israël door een situatie heenging die moeilijk op te lossen was of door aanhoudend lijden, richtten zij zich tot God, wiens vertegenwoordiger op aarde een profeet was.

ONGEDISCIPLINEERDHEID BRENGT REBELLIE VOORT
Laten wij een vergelijking maken tussen het ongelovige volk van Israël en het volk van God: er zijn sommigen die echt deel uitmaken van het Lichaam van de Here Jezus en er zijn ook anderen die zich onder ons bevinden, maar geen deel uitmaken van het Lichaam. Dit zijn de hypocrieten!

maandag 7 december 2015

WAT HET OFFER REPRESENTEERTOp het Altaar geeft u alles over wat u heeft (wat niet alles is dat u zou willen hebben) om te kunnen ontvangen wat u nog niet heeft (maar wel alles is dat u zou willen). Zodoende representeert het offer dat u op het Altaar plaatst het leven dat u niet meer wilt hebben. U weigert om het nog langer te leven en geeft het daarom over aan God.
De voorbeelden van het geloof tonen hoe dit plaatsvindt.

vrijdag 4 december 2015

VAN GEZICHT TOT GEZICHT
Velen proberen dit te vermijden, proberen zich te verbergen uit angst om hetgeen dat komt te moeten confronteren… Maar er is geen ander alternatief om te overwinnen, men moet de strijd aangaan, van gezicht tot gezicht
“En de Here zeide tot hem: Ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan als was het één man” (Richteren 6:16).

GEEST VAN GIDEON
Goedemorgen bisschop!
Dit is het woord waarmee ik mij het best kan uiten: dankbaarheid. Eeuwige dankbaarheid!
Weet u bisschop, ik ging nooit naar de kerk, ik was het soort persoon dat wanneer iemand “God zegent je!”, tegen mij zei, ik antwoordde met “dank je wel!”. Op deze wijze kwam ik uiteindelijk meer dan 13 jaar geleden naar de Universele kerk, praktisch een atheïst, met een drankprobleem en heel veel wrok.

donderdag 3 december 2015

HET OFFER

“En Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand”.  (Jeremia 3:15)
Geloof zonder offer dient alleen maar om illusies te scheppen. Offer is wat het bestaan van het geloof identificeert, toont en bewijst. Zonder offer is het geloof blind.

dinsdag 1 december 2015

WAARDE VAN HET OFFER
De waarde van het offer zit hem niet in de hoeveelheid geld die de persoon op het Altaar plaatst. Een voorbeeld hiervan is dat niemand kan zeggen dat een persoon geen offer heeft gemaakt omdat hij iets kleins op het Altaar offerde. Niemand kan ook bevestigen dat een persoon een waar offer maakte omdat hij een grote som geld gaf.