BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 31 mei 2016

ZONDER FUNDAMENT WORDT NIETS GEBOUWDElk kundige architect weet heel goed dat het succes van zijn werk niet afhankelijk is van versieringen, decoratie of schoonheid, hoewel deze dingen belangrijk zijn voor het gehele plaatje. Dit zal echter geen enkele waarde hebben als er geen sprake is van een solide fundament die goed gebouwd is om alles te ondersteunen dat gebouwd werd.

maandag 30 mei 2016

VLUCHTEN VAN DE WAARHEID“Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren? Jezus nu wist bij Zichzelf, dat zijn discipelen hierover morden, en Hij zeide tot hen: Geeft u dit aanstoot? Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren, waar Hij tevoren was? De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou” (Johannes 6:60-64).

WAT IS HET MEEST WAARDEVOLLE DAT U BEZIT?Familie, diploma’s, huis, geld, goederen, vrienden… 
Is dit het meest waardevolle dat u in uw leven bezit?

Nee! Wat u van grootste waarde heeft is geen van deze dingen… en zelfs al deze zake bij elkaar is niet het meest waardevolle dat u heeft. Het juiste antwoord voor deze kwestie is: UW ZIEL!

donderdag 26 mei 2016

DROOM vs NACHTMERRIEVelen denken dat wij alleen dromen of nachtmerries hebben wanneer we slapen en dat beiden behoren aan een wereld van illusie en fantasie…

DE PRIJS BETALEN
“En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf” (Matteüs 25:8-9).

woensdag 25 mei 2016

HOE GOD OMGAAT MET DE HOOGMOEDIGEWanneer wij falen, moedigt onze hoogmoed ons aan; 
en wanneer wij succes hebben, verraadt hij ons.
- Charles Caleb Colton-

dinsdag 24 mei 2016

HELPSTER DIE DE BEPROEVING NIET DOORSTAAT !
“Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.” (Jakobus 1:12)
Tijdens ons verblijf hier op aarde, gaan wij door vele beproevingen heen. Trouwens, ons leven bestaat uit beproevingen, in alle gebieden. Wij worden of goedgekeurd, of afgekeurd. Alleen degenen die de beproeving DOORSTAAN, zullen de kroon des levens ontvangen. Desondanks, VERZETTEN velen zich tegen de beproevingen.

DIENEN...
Deze maand zijn we aan het praten over hetgeen dat wij het liefst doen en hoe dit ons, zelfs zonder dat wij het weten, kan benadelen.
En voor u, wat beschouwt u als waardevol of kostbaar?

DIENEN...
Bent u aan het zien hoe uw wensen de eer en glorie voor u zelf zoeken? Merkt u met welke reden God ons leert om Hem te dienen zodat wij zonder persoonlijke begeerten blijven?
U kunt zien dat de dingen van God niets te maken hebben met de “wereld” waarin wij geschapen zijn, met wat wij denken dat goed is voor ons; het heeft niets te maken met het feit dat wij ons simpelweg goed of de “almachtige” voelen om wat wij doen of omdat wij in bepaalde gebieden zijn ontwikkeld.

maandag 23 mei 2016

DIENEN

Wat diet u het liefst? In de laatste boodschap spraken we over de afhankelijkheid van God alleen.. Waarom dienen we deze gemeenschap te ontwikkelen?
Wanneer God praat is dat het mooiste wat er bestaat; ik zet me op mijn plaats. Dit doet me niet vernederd of minderwaardig voelen. Ik heb geen bevestiging van iemand nodig; ik hoef niet op te vallen zodat de mensen me zien… Het geeft me een onvergelijkbare zekerheid! Het is geen vorm van “macht”, maar een bewustzijn van hoeveel ik Hem nodig heb, net zoals een “baby” in de handen van zijn moeder.

DIENEN
Hoe kan ik leven geven als ik “dood’ ben?

Hoezo dood?

DIENEN

De grootste functie van iemand die zich beschikbaar stelt om het Werk van God te doen, is dienen! Dit is je grootste verantwoordelijkheid.
Met welke reden dienen wij God? Ogenschijnlijk kan dienen in onze cultuur gezien worden als een “last”. Een verantwoordelijkheid die in de ogen van anderen geen enkele eer brengt.
Waarom?

DIENEN
Er zijn verschillende manieren van dienen, zoals we in de laatste boodschap hebben besproken, maar niet alles wordt door God geaccepteerd.
Een persoon die evangeliseert, beschikbaar staat voor het volk, actief is in de kerk, is niet iets verkeerds aan het doen. Maar op welke manier vloeit dit binnenin jou?

WAAROM ONTVANGEN VELEN DE HEILIGE GEEST NIET?
En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte(Lucas 24:49).
Hier is het antwoord waarom velen de doop met de Heilige Geest niet ontvangen.

vrijdag 20 mei 2016

DE VISIE VAN DAVID
Wanneer wij over visie praten, dan hebben wij het over een begrip, een droom, een voorstellingsvermogen.
David zei: “Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel” (Psalmen 27:4).

donderdag 19 mei 2016

GELEEND OF GEOPENBAARD
Of we het nou leuk vinden om te doen of niet, door de jaren heen hebben we weleens gevraagd, in bepaalde gevallen, of we iets mochten lenen, omdat wij op dat precieze moment geen middelen of mogelijkheden hadden om ze anders te kunnen verkrijgen.
Geld, auto, huis, kleding, schoenen… bijna alles leent zichzelf vandaag, omdat we nooit weten wanneer de behoefte ernaar zich zal voordoen, dienen we te gebruiken wat we hebben en wat we niet hebben…

dinsdag 17 mei 2016

GOEDE EN TROUWE DIENAARHet baat niet om alleen maar goed te zijn, het baat niet om trouw te zijn, wij moeten goed én trouw zijn.
De goede dienaar is degene die goed is in wat hij doet. Hij gebruikt zijn middelen en talenten om alles zeer goed te doen. Met die middelen en talenten is hij in staat om een “uitstekend werk te verrichten. Het probleem echter is dat veel “goede dienaren” ontrouw zijn aan hun roeping.

DE TIEN MAAGDEN
Tien maagden. Allen hadden een droom: om met de Bruidegom te zijn en in te gaan naar het bruiloftsfeest. Vijf van deze maagden dachten dat deze droom zich op natuurlijke wijze zou realiseren, zonder de noodzaak voor offer, de moeite om olie met zich mee te nemen, daarom werden zij dwaze maagden genoemd. Een grote droom werd niet gerealiseerd, omdat zij de prijs niet wilden betalen.

DE DUIVEL LEERT NIETWanneer een persoon een droom, die hij van God heeft ontvangen, in zijn binnenste met zich meedraagt en de prijs betaalt voor de realisatie daarvan, dan is het onmogelijk dat hij zal sterven zonder eerst deze Goddelijke en bovennatuurlijke droom gerealiseerd te zien. Wees daar zeker van, het is onmogelijk!

vrijdag 13 mei 2016

EEN BRON EN NOOIT EEN VERLIEZER
Wanneer wij ons voegen bij de familie van Gods Rijk en drinken van het Water des Levens, dat de Here Jezus ons biedt, dan worden wij een bron van leven voor degenen die ons omringen.

De Heilige Geest ontvangen is het beste wat degenen die Hem hebben ontvangen ooit is overkomen, want vanaf het moment dat wij Hem ontvingen werden wij bronnen van leven.

donderdag 12 mei 2016

EEN TIP OM VAN LEVEN TE VERANDEREN
EEN GOEDE DAG GEWENST VOOR IEDEREEN! DAT UW LEVEN EN DIE VAN UW FAMILIE ZICH IN PERFECTE VREDE MAG BEVINDEN!
De tip van vandaag gaat over hoe uw leven kan veranderen. Wie van gedachten verandert, verandert van leven. Zij het voor het goede of voor het kwade… En het Geloof van God is het antwoord voor een Leven met Kwaliteit.

dinsdag 10 mei 2016

"IK HEB MIJN DROOM GEREALISEERD"
“IK heb MIJN droom gerealiseerd…”
Deze zin zouden de meerderheid van de mensen graag willen zeggen, maar weinigen hebben deze “blijdschap” mogen ervaren.

Het klinkt als een zin die heel “aangenaam” is, en dat zou hij ook echt zijn, als het niet aan die “IK” en “MIJN” lag.

DE PLAATS VAN UW DROOMAUTORITEIT EN EEN ONMETELIJKE MACHT…DAT IS WAT GEASSOCIEERD WORDT MET HETGEEN DAT WIJ, UIT VRIJE WIL, AAN GOD BIEDEN
Er was eens een vrouw die in een tijd leefde waarbij vrouwen niet zo veel te zeggen hadden, niet eens over hun eigen levens, maar die desondanks, uit vrije wil, een kamer liet bouwen voor een man van God en dat aan hem bood. In die kamer zou hij van alles hebben, een bed, water, een deken om zich te verwarmen, oftewel, alle benodigdheden die hij nodig zou hebben om te overnachten met alle gemak…

vrijdag 6 mei 2016

FONTEIN EN AFVOERPUT
Is het u al eens opgevallen dat een fontein en een afvoerput vergelijkbare structuren hebben? Beiden hebben een opening op de oppervlakte en door die opening kan ontdekt worden wat er zich in hun binnenste gedeelte bevindt. In het geval van de fontein is dat een ondergrondse waterbron, voor de afvoerput is dat het riool.
Bij de fontein kunnen wij onze dorst lessen en die van onze dieren, bovendien kunnen wij er water uithalen voor andere nuttige werkzaamheden. Vanuit de afvoerput kunnen wij geen water halen, omdat water daarin wegstroomt, het sijpelt ernaar toe en gaat weg.

donderdag 5 mei 2016

HONGERDe overlevenden van de vliegtuigramp in het Andes gebergte wilden niet en hielden er niet van om menselijk vlees te eten, maar zij hadden honger, en wanneer een persoon honger heeft, dan zijn er geen grenzen: hij betaalt de prijs die hij moet betalen en doet wat hij moet doen. Zestien van de 45 passagiers van het vliegtuig dat in het Andes gebergte neerstortte in de jaren 70 hebben het alleen maar overleefd omdat zij menselijk vlees aten.

woensdag 4 mei 2016

DE DROOM VAN GODDe droom van God met betrekking tot de men is, vanuit een menselijk oogpunt, onbereikbaar, maar daarom is Hij de auteur van het geloof, om aan degenen die geloven, die bereid zijn om het geloof te praktiseren, de realisatie van hun dromen te zien in hun leven.

En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer”(Genesis 37:9).

dinsdag 3 mei 2016

RECHTVAARDIG VONNISEen rechter kan een zaak van iemand enkel met rechtvaardigheid beoordelen als hij het proces tot op de bodem kent en de details van de gebeurtenissen kent.
Wanneer het gaat om een menselijke rechter, verzamelt hij de informatie die gegeven werd door middel van de getuigen en geeft hij het vonnis. In dit geval bestaat er een mogelijkheid dat de beslissing onrechtvaardig is, gezien het feit dat de mens faalt en het slachtoffer kan zijn van de corruptie van anderen. Maar, wanneer we het over God hebben, dan bestaat het niet dat wij een onrechtvaardig vonnis krijgen, Hij kent immers wat er in ons en in de andere mensen is en alles wat er in ons omgaat. De Allerhoogste heeft geen getuigen noch bewijs nodig om onze zaak te beoordelen, omdat Hij Zelf Getuige is van alles wat er op de Aarde gebeurt, en kenner is van al onze werken.

maandag 2 mei 2016

ALLEEN DEGENE DIE HET WIL, WORDT "OUD"“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien” (Joël 2:28).
Eén van de dingen die mijn aandacht trokken in deze vers is “uw ouden zullen dromen dromen”, maar waarom? Wat is het idee dat God aan ons wilt overbrengen? Om dat te begrijpen, dienen wij te denken zoals de meerderheid van de “ouderen” denken.