BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 29 augustus 2012

Vasten van Daniel - Dag 9

 “En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een Jodengenoot uit Antiochië; "(Handelingen 6:5)

Vasten van Daniel - Dag 8

“en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken"(Handelingen 2:4) 

Vasten van Daniel - Dag 7

Wat is het verschil tussen een christen zonder de Heilige Geest en een ongelovige?
Er is geen verschil.
Omdat, “Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Romeinen 8:9) NBG ’51.

donderdag 23 augustus 2012

Vasten van Daniel - Dag 6

“…maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14:26) NBG ’51.

woensdag 22 augustus 2012

Vasten van Daniel - Dag 5

“maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb"
 (Johannes 14:26)

Vasten van Daniel - Dag 4


“Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn,..." (Lucas 4:1)

Vasten van Daniel - Dag 3


 3e stap voor een totale verandering
Elke dag horen we “stemmen”. Zijn ze van de problemen, van andere mensen, de wereld of de Geest van God. Vele stemmen hebben goede bedoelingen, maar om hun oorsprong leiden ze naar het kwaad. Er zijn stemmen die alleen het kwaad als doel hebben.
Er is alleen maar ÉÉN ENIGE STEM die het goed bedoelt: de Stem die uit Gods mond komt.

Vasten van Daniel - Dag 2“Johannes de Doper zei tot de discipelen:
 " ik heb u inderdaad gedoopt met water, maar Jezus zal u dopen met de
 Heilige Geest." (Marcus 1:8)

Vasten van Daniel - Dag 1


 “Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat Hij wil.” (Joh 8:29)

donderdag 16 augustus 2012

DE STEM VAN DE GEEST


Elke dag horen wij stemmen. Zij het van “de geestelijke wereld”, van de andere mensen of van de Geest van God. Allen hebben maar één doel: u beïnvloeden voor de juiste of slechte keuze. Veel stemmen hebben goede bedoelingen, maar, vanwege hun oorsprong, leiden ze uiteindelijk naar het kwaad toe. Anderen hebben gewoonweg slechte doelen.

maandag 13 augustus 2012

ALLES WAT GOD DOET IS GOEDEr was eens een koning die van jagen hield. Onder zijn vrienden die hij met zich meenam op jacht was er één die heel vroom en Godvrezend was (in tegenstelling tot de koning die zich niet bemoeide met de kwesties van het geloof). Altijd wanneer het de koning lukte om een dier te doden, schreeuwde die vriend:  – Alles wat God doet is goed! En de koning voelde zich gevleid door die woorden,

woensdag 8 augustus 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

Waakzaam zijn omtrent uw GEEST is nog een stap naar de behoudenis. Lees hieronder het verhaal van iemand die een helpster was en zich GEEN zorgen maakte omtrent haar GEEST!

dinsdag 7 augustus 2012

HET GROOTSTE CONFLICT


Het is één ding om te voelen, maar het is iets anders om te geloven. In het koninkrijk van de duisternis is het meer waard om te voelen. In het Koninkrijk van God is het meer waard om geloof te hebben. De gevoelens leiden de keuzes en beslissingen. Ze zijn de brandstoffen voor degenen die lijden, zodat ze met de snelheid van het licht kunnen handelen. Aan de andere kant biedt God het geloof aan als een uitweg. 
maandag 6 augustus 2012

ER GROEIT NIET EENS GRAS


Jezus is het Woord. In Hem geloven is oneindig keer meer dan van Zijn bestaan overtuigd zijn en een religie volgen in Zijn naam. Als dat genoeg was geweest, dan zou het leven van de meerderheid van de christenen niet zo’n mislukking zijn. In Hem geloven betekent om Zijn Woord te horen en het te gehoor-zamen.

woensdag 1 augustus 2012

EEN BRIEF VOOR DEGENEN DIE LIJDEN

Ik denk het volgende: als ik, een ellendige niemand, onderworpen aan zoveel fouten en gebreken, een ondraaglijke pijn voel wanneer ik over uw leed weet, stel u zich dan voor wat de Here Jezus voelt!
Denkt u dat Hij niets met uw leven te maken heeft? Denkt u dat Hij ook niet uw pijnen voelt?
Ah, mijn beste vriend(in), onze Heer heeft ons niet verlaten!