BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 17 februari 2014

GOEDKOPE GENADE VS KOSTBARE ...


De goedkope genade is de aartsvijand van onze Kerk. Wij zijn vandaag aan het strijden voor een genade die kostbaar is. Goedkope genade betekent genade die in de meest populaire winkels verkocht wordt. De sacramenten, de vergeving van zondes en de vertroosting door de religies worden aangeboden tegen een spotprijs. 

De genade wordt vertegenwoordigt als de onuitputtelijke schat van de Kerk, waardoor de Kerk met vrijgevige handen zegens geeft, zonder beperkingen of grenzen. Genade zonder een prijs; genade die niets kost. Wij denken dat de essentie van genade is dat de prijs al van te voren werd betaald; en omdat de prijs al werd betaald, kan alles behaald worden zonder enige prijs…

donderdag 13 februari 2014

VAN WIE BENT U EEN AANBIDDER?


Wat is de reden dat mensen, die zelfs geloof in God hebben, een gebonden leven leiden? Er is sprake van armoede, ongeluk in de liefde en leed in alle gebieden van het leven. Sommigen denken er zelfs aan om te sterven. Van de velen die zelfmoord pleegden vanwege hun problemen had, de meerderheid, toch geloof in God. En waarom werden zij verslagen door hun problemen, als zij in God geloofden? Hier is het antwoord:

GELOOF IN JEZELF!


Het geloof in God heeft veel te maken met in jezelf te geloven. Weet je waarom? Hoe kan je zeggen dat je gelooft dat God met jou is en daarna bang zijn om te handelen? Iets klopt niet, toch? Of jij gelooft of jij gelooft niet!

woensdag 12 februari 2014

GENADE OF SCHANDE


De duivel weet dat hij niet iemand uit de kerk hoeft te halen om hem uit de aanwezigheid van God te halen. Het is voldoende om hem ervan te overtuigen dat elke moeite om de Behoudenis te behouden, die door het geloof (dat een geschenk is) werd veroverd, onnodig is, aangezien men overtuigd is van het volgende:”eenmaal behouden, altijd behouden” en “wij leven in het tijdperk van de genade”. Alsof het een goedkeuring was om allerlei soorten viezigheid en werelds gedrag te plegen.

WARE AANBIDDING


“Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u” (Handelingen 17:23).

Wanneer men God aanbidt zonder Hem te kennen, dan komt die aanbidding neer op ceremoniƫn en religieuze rituelen. Het is iets leeg, koud en ver van het ware geloof dat ons dicht bij de Almachtige doet komen, omdat het vol van formaliteiten is en niet van de ware geest van aanbidding. Dat is wat er gebeurde met de Grieken en ook met de Joden zelf die zichzelf kleedden met speciale kledingdracht, maar mismaakte dieren offerden wat een bewijs was van hun geestelijk verval.

Veel kerken verwarren de ware aanbidding met emotie dat voortgebracht wordt door muziek en de mooie klanken die uit muziek instrumenten voortkomt. Zij begrijpen de woorden van de Here Jezus niet toen Hij zei dat God Geest is! Alleen degenen die uit Hem geboren zijn beschikken over de essentie van de ware aanbidding, omdat zij Zijn aard hebben, Zijn karakter. Ze gaf zich aan de Eeuwige over met lichaam, ziel en geest en leven in perfecte harmonie met de Schepper door zich aan Zijn wil over te geven. De Grieken bouwden een altaar voor een God die zij niet kenden en dat is ook de realiteit van veel christenen.


Met dank aan: bisschop Domingos SiqueiraElke woensdag "nacht van de behoudenis" speciaal om 18.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764vrijdag 7 februari 2014

DE SCHAT


“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, 
van God is en niet van ons” (2 KorintiĆ«rs 4:7).

Dat is wat de Heilige Geest is. Een schat in vaten gemaakt van aarde (oftewel, ons lichaam). Wanneer wij Hem ontvangen dan zijn wij niet meer afhankelijk van onze eigen krachten. Waarom zouden wij de moeite maken om te vechten met onze eigen krachten? Waarom zouden wij het recht in eigen hand nemen, als de hoogst macht aan God behoort? Er is niemand beter dan Hij om ons te verdedigen en te versterken. Er is niemand beter die gerechtigheid kan doen geschieden, ons kan begeleiden en de dingen kan leiden waar ze dienen te belanden. Er is niemand beter om ons te helpen om om te gaan met degenen die afhankelijk zijn van ons en onze handen uit te reiken aan degenen die hulp nodig hebben. Er is niemand geschikter om voor ons te voorzien dan Hij. Hij is de schat; wij zelf zijn slechts aarden vaten. Zodat het duidelijk zal zijn voor allen, als er enige macht in ons zit, dan komt dat van Hem.

woensdag 5 februari 2014

LEES AUB DIT COMMENTAAR

Ik zou graag willen dat u dit commentaar leest…


Een commentaar op de boodschap De Toorn van God. God is liefde, maar Hij heeft ook de eigenschap dat Hij rechtvaardig is. En wat is rechtvaardigheid? Volgens de filosofie en de wet: “rechtvaardigheid houdt in om aan een ieder te geven wat aan hem toebehoort” (volgens Aristoteles).

WAT BEGRIJPT U VAN DEZE BOODSCHAP?


Wat begrijpt u van deze boodschap van Jezus?
“En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.

dinsdag 4 februari 2014

DE MOGELIJKE CONFLICTEN VAN ABRAHAM

God stelt het geloof van Abraham op de proef door hem te vragen Isaak te offeren 
(Genesis 22)

Introductie
Wat zou u doen als God tegen u zei dat u uw enige zoon aan Hem diende te geven als een offer? De huidige kennis toont ons dat dit iets was dat Abraham, de dienaar van God, meemaakte. Wij zullen normen en waarden bekijken die door de vader van het geloof geleefd werden. En hoe hij, op een wonderbaarlijke wijze, werd goedgekeurd en beantwoordt door de Heer.

maandag 3 februari 2014

DAG VAN HERSTELLING


Jezus onderwijst het volgende:
“En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).

Maar hoevelen kennen de waarheid en blijven, desondanks, gevangen?
Gevangen door de verslavingen; Gevangen door de losbandigheid; Gevangen door een gebonden liefdesleven; Gevangen door economische ellende; Kortom, gevangen door de vloeken van hun voorouders.