BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 28 december 2011

Het voedsel van Jezus

Intussen vroegen zijn discipelem hem, zeggende: Rabbi eet. Hij zeide echter tot hen:  Ik heb een pijs te pelen dan zeiden tot elkander: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen” (Johannes 4:31-34) NBG ’51.

Eerst Heilig Avondmaal van 2012

1e Heilig Avondmaal van 2012 in de Universele KerkNieuwste UKGR in Oekraïne

Gelokaliseerd in het oosten van Europa zit Oekraïne, een klein land met een oppervlak van 603,700 km² en ongeveer 47 miljoen bewoners, waarvan meer dan 80% christelijk is. De UKGR begon haar werk ongeveer 5 jaar geleden in de hoofdstad Kiev. Sindsdien heeft zij duizenden Oekraïners geholpen die, gedurende vele jaren, gedomineerd werden door het communistische regime, die een groot gedeelte van het land beheerste. Vandaag de dag geniet dit land van de zegens, omdat zij het onderwijs van het Woord van God in praktijk brengen.


Gebedsketting van Jericho
Doe met ons mee aan deze sterke gebedsketting voor de oplossing van uw problemen. God is niet veranderd zoals in de tijden in de bijbel kan Hij nog door Zijn kracht al de muren van problemen in uw leven doen neervallen. Uw deel is om te bidden met uw heel kracht, verstand en geloof. Deze gebedsketting gebeurt elke vrijdag om 10u, 15u & 18u in de UKGR Suriname. 
Adres: Neumanpad #26 


Vasten van Daniël

Vervolg de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest tot het einde van het jaar. Gedurende 21 dagen zonderen we ons af van alles informatie en afleiding van de wereld en wij focussen ons op datgene dat helemaal van God is. Vanaf 11 dec. t/m 31 dec. Alleen in de Universele Kerk van Gods Rijk aan het Neumanpad #26 - zijstraat van de Dominestraat.

Jaarwisseling Nachtwake in de UKGR