BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 29 mei 2015

HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE


Zou iemand die bij zijn volle verstand is, het onzichtbare ruilen voor het zichtbare? Wat bestaat voor wat niet bestaat? Het materiële voor het immateriële? Alleen degenen die hun geloof manifesteren zouden dat kunnen doen.
Het zekere inruilen voor het onzekere was een specialiteit van de helden van het geloof. Abraham ruilde zijn vaderland in voor een onbekend land; Mozes ruilde het paleis in voor de woestijn; Gideon ruilde de tweede stier in voor de hulp van een God waar hij alleen over had horen praten; David ruilde de gelegenheid om te doden in voor het wachten op de Goddelijke gerechtigheid; Ruth ruilde het comfort van haar ouderlijk huis in om haar schoonmoeder te volgen; Daniel ruilde zijn lichamelijke integriteit en autoriteitspositie in voor de leeuwenkuil. In alle gevallen was het noodzakelijk dat elk van deze helden geloofden in Gods Woord, in plaats van te geloven wat er voor hun ogen was.

GERECHTIGHEID, GENADE EN GELOOF


Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, 
de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: 
het oordeel en de barmhartigheid en de trouw (Matteüs 23:23).
Er zijn veel mensen die alles doen wat hun geestelijke gids hun opdraagt om te doen, zoals het geven van tienden, evangeliseren, de diensten trouw bijwonen enz. Zij begrijpen echter het Woord van God niet en laten het na . Zij doen elkaar onrecht aan, stelen, liegen en bedriegen elkaar.

woensdag 27 mei 2015

EX-HINDU PRIESTER BEKEERT…

Ex-hindu priester bekeert zich tot de Here Jezus


Mijn naam is Venkatesh, ik ben 42 jaar en woon in Chennai, in India. Ik ben getrouwd, een vader van drie kinderen en leid een zeer goed leven, dankzij de Levende God die ik in de UKGR vond. Maar dat was niet altijd zo. Ik groeide op in een traditionele familie waarbij ik zeer toegewijd was aan mijn religie en goden. In mijn jeugd werd die toewijding nog groter en ik werd een fanaticus, radicaal voor hetgeen ik geloofde. Mijn vader en ik besloten om een tempel te bouwen voor een godin genaamd Karumaari of Maaththamman en wij hebben een groot bedrag besteed aan het bouwen van die tempel. Elk jaar, in juli, die wij “Audi” noemen, een maand die speciaal is voor de “godin” Amman, deed ik iets heel speciaals voor deze “godin”, ik versierde de gehele tempel en verrichtte verschillende rituelen.

FRI, FRI, FRI... - GADO HOPO... ( zang opname )

   


                          


dinsdag 26 mei 2015

DE KRACHT VAN HET DENKEN
Vele mensen erkennen hun grootste macht niet. Dit is de reden dat alles dat zij doen niet met  volle succes bereikt wordt. Met macht bedoel ik geen "magische macht" zoals in films. De grootste macht die wij ‘mensen’ hebben, is de ‘macht van het denken.’ Alles wat wij in ons leven willen bereiken, wordt eerst in ons hoofd bedacht en daarna tot uitvoering gebracht. Dat geldt voor zowel een positieve alsook een negatieve doel.

KOM IN OPSTAND EN UW LEVEN ZAL VERANDEREN !

                 

                         

BEKLEED, NIET NAAKT


“Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden” (2 Korintiërs 5:1-3).
Het lichaam is de aardse tent van dit eeuwige huis, het is iets tijdelijks.
Het lichaam dat men heeft, hoe mooi het ook kan zijn, zal op een dag eindigen.
Wanneer dat gebeurt, en het zal gebeuren, vroeger of later, waar zal uw ziel dan de eeuwigheid doorbrengen?

maandag 25 mei 2015

HET WERK VAN GOD INPERKEN


God koos ons niet voor niets. Hij scheidde een ieder van ons af om Zijn Werk meer vooruit te doen gaan. Al Zijn dienaren hebben als missie om het Werk van God dagelijks meer te doen groeien op de snelste en effectiefste manier. Het wordt een probleem wanneer de kinderen van de Almachtige de ontwikkeling van het Werk van God zelf inperken. Helaas hebben wij dit vaak gedaan zonder ons zelf daarvan bewust te zijn.
U perkt het Werk van God in wanneer:

GELOOF


In God geloven houdt veel meer in dan geloven dat Hij bestaat.
Er is een grote verwarring, wat dit onderwerp betreft.
Velen denken dat omdat ze geloven dat God bestaat, Hij verplicht is om hun te belonen.

DE OPWEKKING VAN HET GELOOF


Elk levend wezen, hoe sterk of intelligent het ook mag zijn, is niet in staat om wat voor actie dan ook te ondernemen zolang het slaapt. Op gelijke wijze kan geen enkele machine, hoe krachtig het ook is, geen enkele functie uitoefenen wanneer het uitstaat. Wanneer wezens of machines zich in een rust toestand bevinden, dan wil dat zeggen dat hun taken op dat moment niet uitgeoefend kunnen worden, hoe natuurlijk of simpel die ook moge zijn. Hun sluimering of gebrek aan energie maakt hen fragiel, kwetsbaar, onwerkzaam en nutteloos.
Dit geldt ook voor het geloof, wanneer het zich in een staat van sluimering bevindt. Het dient nergens toe en maakt geen verschil of nu bestaat of niet. Wat voor voordeel biedt een kracht dat niet gebruikt wordt? Of iets dat niet de taak uitoefent die het dient uit te oefenen? Wat baat het om iets te hebben als men niets zal doen met wat men heeft?

dinsdag 19 mei 2015

VRIEND VAN GOD


Wij weten dit over Abraham, “hij werd een vriend van God genoemd” (Jakobus 2:23). Maar er is een belangrijk detail in deze vers die wij normaal gesproken niet opmerken: de Bijbel zegt niet dat God een vriend van Abraham was – hoewel Hij dat wel was –, maar dat Abraham een vriend van God was. En het staat niet per toeval zo geschreven.
Om een vriendschap te beginnen is het nodig dat beide partijen hiertoe bereid zijn. Maar dat is niet het geval geweest tussen de meerderheid van de mensen en God. Alles wat God deed en doet met betrekking tot de mensheid toont hoeveel Hij bereid is om een Vriend van een ieder van ons te worden, maar de mensen tonen zich niet zo bereid om een vriend van God te worden.

maandag 18 mei 2015

WEES EEN PERSOON MET ATTITUDE


Wanneer een persoon VISIE heeft, wordt die persoon iemand met Attitude / Houding. Zij begrijpt dat de problemen en omstandigheden 'aandringen' , zodat zij vooruit zal gaan, zodat zij kan groeien.
“Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de
wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, 
noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, 
want tijd en toeval treffen hen allen.” (Prediker 9:11)

THE BIBLE SERIES EPISODE 7 "WALKING....."
Programma wonderen vandaag (Zat.. 16 mei 2015 )

vrijdag 15 mei 2015

HET GELOOF IS DE VERANTWOORDELIJKE

“Ga heen, uw geloof heeft u behouden” 
(Marcus 10:52).
Dit was het antwoord van Jezus voor allen die het wonder bereikten waar zij zo naar verlangden. Wij kunnen opmerken dat het niet Jezus was Die hun genas, maar het geloof dat zij toonden was in feite de verantwoordelijke voor de genezing. Als Jezus de Verantwoordelijke was voor de genezing en behoudenis, dan zouden allen, zonder enige uitzondering, ongetwijfeld genezen en behouden worden. Maar aangezien het geloof hetgeen is dat geneest en behoudt, werden alleen degenen die het geloof manifesteerden genezen en behouden. En waarom ontvingen sommigen het wel en anderen niet? Omdat zij geloof toonden en de anderen niet. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag – zo werkte het en zo werkt het vandaag de dag nog steeds.

EN ALS UW VADER KONING WAS?


Als uw vader de koning was, hoe zou uw leven dan moeten zijn?
*Arm?
*Beperkt?
*Verlaten?
Als uw vader de koning was, zou u zeker beroemd zijn.
*U zou veel geld hebben.
*U zou ongetwijfeld rijkdom en de aandacht van iedereen hebben.
*De mensen zouden op u letten, omdat u een belangrijke persoon zou zijn.

PROGRAMMA WONDEREN VANDAAG ( Don. 14 mei 2015 )

woensdag 13 mei 2015

DOOR MIDDEL VAN ÉÉN PERSOON


Door middel van één persoon, Adolf Hitler, werden er ongeveer 70 miljoen mensen uitgeroeid tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Als de macht en autoriteit in handen is van een persoon die een verbond heeft met het kwaad, zijn de gevolgen zeer tragisch, maar wanneer een persoon, die een verbond met God heeft, de macht en autoriteit ontvangt, dan kan hij gevolgen voortbrengen die zeer gezegend zijn.
Door middel van één persoon, Noach, begon God de bevolking van de aarde opnieuw.
Door middel van één persoon, Abraham, zette God een volk apart op Aarde, waar de Messias uit geboren zou worden.
Door middel van één persoon, Mozes, bevrijdde God miljoenen mensen van de slavernij.
Door middel van één persoon, Jozef, werden alle naties gevoed tijdens de grote droogte.
En de voorbeelden gaan door – zowel voor het goede als het kwade.

PROGRAMMA WONDEREN VANDAAG (12 mei 2015)

                        D

dinsdag 12 mei 2015

DETAILS DIE HET VERSCHIL MAKEN


Zodat een elektrisch apparaat kan werken dient elke kabel, hoe klein of dun hij ook mag zijn, correct aangesloten te zijn. Als één kabel niet goed is aangesloten, loop het hele functioneren van het apparaat in risico. Wanneer dat gebeurt dan maakt het niet uit hoe mooi of modern het apparaat is. Het breken van één kabel kan ertoe leiden dat het apparaat niet meer werkt en nutteloos wordt.
De details die het geloof actief behouden zijn net als deze kabels. Normaal gesproken beschouwt niemand ze als belangrijk, maar het zijn juist deze details die ervoor zorgen dat het geloof werkt. Een kort gebed of gedachte aan het Woord van God dat u onder Gods bescherming, leiding, afhankelijkheid of zorg plaatst is net zoals die dunne kabeltjes. Die kleine details zijn hetgeen dat uw geestelijke en fysieke integriteit doen behouden, niet omdat u de Heilige Geest heeft. Velen die van God zijn lopen veel risico of hebben zelfs hun leven verloren, omdat zij deze details hebben genegeerd.

HET (GEBREK AAN) GELUK VAN…

Het (gebrek aan) geluk van de wetenschap
Een openbare publicatie in het Science tijdschrift in het begin van dit jaar leidde tot een polemische discussie in de wetenschappelijke gemeenschap. Geleid door onderzoekers van de John Hopkins Bloomberg School of Public Health, concludeert dat het merendeel van de kankergevallen toegeschreven kan worden aan “een gebrek aan geluk” (om precies te zijn wordt de term “bad luck” gebruikt in het wetenschappelijk tijdschrift).
Kanker wordt veroorzaakt door een mutatie in een cel die zich onordelijk begint te vermenigvuldigen. De onderzoekers vonden een verband tussen de hoeveelheid celdeling er in een weefsel plaatsvinden en de mogelijkheid voor dat weefsel om kanker te ontwikkelen. Nadat zij geen patroon of redenen konden vinden voor de gebeurtenis waarom deze mutaties meer plaatsvonden in sommige weefsels dan in andere weefsels, concludeerden zij dat het een kwestie van “gebrek aan geluk”, oftewel, “pech” was.

maandag 11 mei 2015

WACHTEN


Wachten is vaak noodzakelijk.
Eigenlijk, moeten wij geduldig zijn en de juiste processen volgen om onze doelen te bereiken.

vrijdag 8 mei 2015

HET GEHEIM VAN HET LEVEN…


Het geheim van het leven in overvloed
Praten over een overvloedig leven en een armzalig leven accepteren is één van de grootste tekenen van gebrek aan kennis over de Waarheid! Laten wij even overpeinzen: Zou de God van het Oude Testament anders zijn dan de God van het Nieuwe Testament?
De belofte die God aan Abraham maakte was om een gezegend en voorspoedig nageslacht te hebben. Vanwege deze belofte zien wij dat de biologische nakomelingen van Abraham, de Joden, bezitters van de grootste rijkdommen van deze wereld, ook al worden zij hiervoor vervolgd en gehaat. Het is heel moeilijk om een arme Jood te vinden, omdat God Trouw is en de Belofte zich vervuld. Het ontbreekt hun echter aan één ding: vrede. Dit komt vanwege het gebrek aan de zekerheid van de Behoudenis. Net zoals die rijke jongeman die met Jezus ging spreken, hij had alles behalve de Behoudenis.

donderdag 7 mei 2015

GETUIGENISSEN VAN EX-VERSLAAFDEN...


Bestaat er genezing voor verslavingen?Met als doel om verslaafden en hun familieleden te helpen en te oriënteren, is deze beweging ontstaan. De ervaring die Rogério Formigoni heeft gehad in de wereld van drugs, gekoppeld aan het enorme verlangen om verslaafden te helpen, hebben hem geïnspireerd, om hulp te bieden aan allen die hun verslaving definitief willen overwinnen!

Een woord van motivatie

Transformatie van leven (Mvr. Franciska)

woensdag 6 mei 2015

AFHANKELIJK VAN WIE?


“Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de Here der heerscharen te Silo te aanbidden en Hem offers te brengen. Daar waren priesters des Heren de beide zonen van Eli, Chofni en Pinechas. Wanneer de dag aanbrak, dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar zonen en dochters ieder een deel, maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Here haar moederschoot toegesloten had” 
(1 Samuël 1:3-5).
Kan een persoon zo lang voor God komen en alsnog onvruchtbaar blijven en geen ervoor en erna verhaal hebben om te vertellen? Natuurlijk!

dinsdag 5 mei 2015

DE DUIVEL IS NIET DOM!

UW VISIE KAN BEPALEN WIE U WILT ZIJN!


Er is een gezegde die luidt: “ Vertel me met wie u omgaat dan zal ik een beeld hebben van wie u bent ”. Als wij leven met iemand die vaak negatief is, zullen wij ook negatief gesteld zijn, als ik leef met iemand die de armoede accepteert, zal ik ook de armoede accepteren, als ik bemoei met iemand die zich vaak teneergeslagen/down voelt, zal ik ook teneergeslagen/down zijn enz. Maar dat is niet alleen in de negatieve kant, want als ik leef met iemand die positief is, zal ik ook positief zijn, als ik bemoei met iemand die groot denkt, zal ik ook groot denken enz. “Zo zijn wij, wij zijn een ‘product’ die wordt ‘gemaakt’ door de omgeving waarin wij leven”.

HIJ IS HET BREIN

“En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. 
Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, 
zodat Hij onder alles de eerste geworden is” 
(Kolossenzen 1:18).
Er is niets mis mee om te zeggen dat wij lid zijn van deze kerk of een andere kerk, per slot van rekening maken wij allemaal deel uit van een kerk, maar wat echt geanalyseerd dient te worden is of wij leden zijn van het Lichaam van Christus. Met het oog op bepaalde feiten hebben wij ingezien dat het niet voldoen is voor een persoon om te beweren dat hij, bijvoorbeeld, lid is van de UKGR, maar niet behoort aan het Lichaam van Jezus.

GEHEIMEN EN MYSTERIES…

Geheimen en Mysteries van het Geloof
Wanneer wij over geloof praten dan zijn wij niet aan het denken over hoe wij de mensen van hun religie kunnen verwijderen. Want religie is religie, wat is immers het verschil tussen het één en het ander? Jezus predikte nooit over religie. Hij verkondigde het Koninkrijk Gods, waar de mensen recht hebben op om een waardig leven te leiden; waar Gerechtigheid, Genade en Geloof overvloedig zijn.
Geloof heeft te maken met de zekerheid dat God zal vervullen wat Hij heeft beloofd. Wij streven ernaar om dit geloof dat wij hebben bereikt door te geven om de mensen naar Zijn Koninkrijk te kunnen leiden. Het Geloof heeft te maken met een Leven van kwaliteit en dat voortgebracht wordt vanuit de Troon van de Almachtige.

maandag 4 mei 2015

WANNEER EEN DIENAAR…

Wanneer een dienaar koning wordt
Wij zien constant op het nieuws de schade die veroorzaakt wordt door aardbevingen in verschillende delen van de wereld. De beelden zijn indrukwekkend: wanhopige mensen die ongebalanceerd van de ene naar de andere plaats lopen en zich ergens aan proberen vast te klampen zonder zich te kunnen stabiliseren. Velen worden getroffen door gebouwen die neerstorten vanwege de bevingen. Kraters en gaten openen zich in de aarde. Gigantische gevaren en levens die verloren gaan op een snelle en onverwachte manier. Heeft u zich al eens voorgesteld hoe het voelt om de aarde onder uw voeten te voelen bewegen? Dat is een traumatiserende situatie die niemand wil meemaken.

DROMEN


Iedereen droomt. Nee, ik praat niet over de dromen die wij hebben wanneer we slapen. Dat soort dromen hebben, normaal gesproken, geen zin. Maar de dromen die wij hebben wanneer wij wakker zijn. Die hebben wel zin.
Sommige dromen over trouwen.
Anderen over een diploma behalen of succesvol worden.
De capaciteit om te dromen is verbonden met het geloof.

SIERRA LEONE

Sierra Leone – Overwinnend te midden van moeilijkheden
Na de uitdaging overwonnen te hebben van de Ebola epidemie in Sierra Leone, een land in West-Afrika, is de UKGR niet gestopt met haar werk om zielen te redden.
Onlangs is het land door moeilijke momenten heengegaan, waarbij het zelfs haar bevolking vroeg om gedurende drie dagen met niemand in aanraking te komen om zodoende verspreiding van het virus tegen te gaan. De hoofdsectoren van het land werden op negatieve wijze getroffen, de economie die eerst groeiende was stagneerde, openbaar vervoer werd verminderd, internationale vluchten werden geannuleerd en bedrijven werden gesloten.