BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 31 oktober 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


HET VAGEVUUR

De mensen brengen blindelings kinderen voort zonder het geringste idee te hebben van de eindbestemming van hun zielen. De Aarde is de Plaats van de Beslissing geweest tussen het eeuwige leven en de eeuwige dood. Hier beslissen de mensen of ze het pad van gerechtigheid of het pad van onrechtvaardigheid, het pad van heiligheid of het pad van zonde zullen bewandelen. De kansen om tot de Plaats van Rechtvaardigheid te komen zijn heel klein.

maandag 29 oktober 2012

EN DE GOEDE OGEN?


“De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister” (Lucas 11:34) NBG ’51.

donderdag 25 oktober 2012

IK WEET WAT IK MOET DOEN


“Ik weet wat ik moet doen.” Maar u doet het niet. Daar ligt uw probleem. Veel mensen lijden vanwege onwetendheid, omdat ze niet weten wat ze moeten. Maar ik geloof dat er meer mensen zijn die lijden, omdat ze niet doen wat ze wél weten. Voor deze mensen zei de Here Jezus het volgende:
“…bekeer u en doe (weder) uw eerste werken” (Openbaringen 2:5) NBG ’51

woensdag 24 oktober 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


DE VLOEK VAN KAIN

Hoe kunt een hechte relatie met God hebben, als het geweten van de zonde u altijd beschuldigt? En waarom beschuldigt het u? Omdat er geen sprake was van oprechte berouw. Berouw is niet een gevoel van spijt of wroeging. Berouw houdt het verlaten en het haten van de zonde in. Satan heeft juist de zonde gestimuleerd zodat hij later het geweten van de persoon kan kwellen, om zodoende zijn geloof te neutraliseren. Er is niets ergers dan over een slechte geweten te beschikken. Het is alsof de persoon een vloek met zich meedraagt.

dinsdag 23 oktober 2012

DE BOOM VAN HET LEVEN


Bij alles in het leven is het principe van succes afhankelijk van de basis, de fundamenten. Als de fundering goed is gelegd, dan kan het gebouw of het huis zelfs bestand zijn tegen een aardbeving. Dit geldt ook voor het leven van een persoon: zijn geestelijk leven, huwelijk, professionele leven, zijn bedrijf, voor alles…

maandag 22 oktober 2012

vrijdag 19 oktober 2012

DE INVESTEERDER EN DE GOKKERDe investeerder heeft geen angst om te zaaien, omdat hij de zekerheid van de oogst heeft.
Hij beschouwt de risico’s niet, omdat hij in zijn gedachten het volgende gelooft

donderdag 18 oktober 2012

TIENDES EN HUWELIJKENVanuit het oogpunt van het natuurlijke geloof hebben de tiendes niets te maken met het huwelijk. Echter, vanuit het oogpunt van de Bijbel, oftewel, het bovennatuurlijke geloof, hebben die twee met elkaar te maken.
De tiendes zijn het begin van een relatie met God. Ze zijn de eerstelingen, de eerste vruchten of het eerste van alles in het leven dat op het altaar geplaatst wordt als een erkenning van de heerschappij van de Here Jezus in onze levens.  Ze zijn een teken van een verbond, pact of een huwelijk met Hem.

woensdag 17 oktober 2012

DE 5 MACHTEN DIE ALLEN HEBBENMensen hebben van nature vaardigheden die zij dagelijks gebruiken (of niet), zonder erbij stil te staan over hoe die vaardigheden hun leven en toekomst zullen beïnvloeden.

dinsdag 16 oktober 2012

DE MATERIALISATIE

De Materialisatie van het Bovennatuurlijk Geloof

Hoe kan de liefde voor iemand gematerialiseerd worden? De ouders materialiseren de liefde wanneer ze moeite doen om hun kinderen het beste te geven in hun opvoeding; Degenen die een relatie hebben materialiseren de liefde die ze hebben wanneer ze de onderlinge verantwoordelijkheid op zich nemen, door middel van de serieuze verbintenis van het huwelijk; De echtparen materialiseren de liefde die ze hebben wanneer ze dagelijks voor elkaar offeren.

maandag 15 oktober 2012

BANDIET GELOOF EN LIEFDE

Geloof en liefde lijken de meeste gebruikte woorden in de wereld te zijn. Echter, weinig mensen hebben hun leven naar de ware betekenis van die woorden geleid. Het gebrek aan begrip hierover, heeft velen ertoe geleid dat ze lijden en zelfs hun leven ervoor hebben verloren. Wanneer men over het geloof spreekt, dan associeert het menselijke verstand het meteen met een bepaalde religie. Dit is het natuurlijke geloof dat onverschillig en apathisch is voor de christelijke ethiek. Het heeft geen verantwoordelijkheid met discipline of gerechtigheid.

PRAKTISCH GELOOF


“De HERE der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zó zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen”
(Jesaja 14:24) NBG ’51.

donderdag 11 oktober 2012

DE ONDERPAND VAN DE GEEST


Een bepaald bezit als garantie plaatsen voor een betaling is iets heel normaals geworden in de samenleving. Dit gebeurde al in de tijden van Paulus die, geleid door de Heilige Geest, gebruik maakte van deze gewoonte om de christenen in Efeze te informeren over hun veelbelovende en eeuwige toekomst.

dinsdag 9 oktober 2012

DE JAGER EN DE KOK


Er waren eens twee broers waarvan één een jager was en de ander een kok. Ondanks het feit dat zij tweeling waren, hadden ze niets gemeen met elkaar. Noch qua uiterlijk, noch qua lichaamsbouw. In tegenstelling tot wat er meestal gebeurt. De jager maakte van zichzelf een sterke veroveraar vanwege zijn fysieke structuur. Zijn fysieke eigenschappen deden hem op een beer lijken, klaar om zijn prooi te verslinden. Zijn fysieke gaven, in combinatie met zijn expertise in het jagen, bewogen hem om naar de velden en bossen te gaan.

maandag 8 oktober 2012

PUUR GELOOFEr zijn moment in het leven waarop men niet kan wachten voor de volgende dag. Tijdens de ministerie van Jezus werden de zieken onmiddellijk genezen. De vermenigvuldiging van de broden en vissen gebeurde ook ter plekke. De wederopstanding van Lazarus gebeurde meteen. Als wij Dezelfde Geest van Jezus hebben, waarom zouden we dan moeten wachten voor het antwoord? Natuurlijk zijn er dingen die een bepaalde tijd vereisen.

vrijdag 5 oktober 2012

HET GEHEIM VAN DE OVERWINNING


Als ze niet doden, dan laten ze wel gevolgen achter. Zo zijn de twijfels, die zich manifesteren in de vorm van onzekerheden. Als het favoriete schatje van de duivel, is de twijfel het meest dodelijke wapen van de hel. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. De geest is verantwoordelijk voor het intellect, het rationele gedeelte van de mens. De ziel is het centrum van de emoties, gevoelens en sensaties. De twijfel slaagt alleen bij degenen die nog een ziel zijn. Hij is alleen niet in staat om mij te vernietigen omdat ik al een hele lange tijd geest ben.

donderdag 4 oktober 2012

WANNEER...Alles wat er in het leven gebeurt zal voor het BESTE zijn als het in de Hand van God is of afhankelijk van Hem. Het is moeilijk om dit te begrijpen als men door moeilijkheden heengaat; Wanneer men zich te midden van stormen bevindt; Wanneer de medische testen de laatste levenshoop wegnemen; Wanneer er het verlies is van een grote liefde; Wanneer alle dromen van de ene op de andere dag verdampen; Maar wanneer men de Stem van de Geest van God in het binnenste van de ziel hoort, dan lost alle het slechte nieuws, moeilijke momenten, kortom, al het kwaad op als duisternis voor het licht. Deze innerlijke overtuiging getuigt met onze geest :

woensdag 3 oktober 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


"Verlustig u in de HERE dan zal Hij u geven de wensen van uw hart”
(Psalmen 37:4) NBG ’51.

dinsdag 2 oktober 2012

DE VOET VAN HET GELOOF


Een tijd geleden plaatste ik een vraag: Wat is het verschil tussen de God van Abraham en de andere goden? Iemand antwoordde: niets. Hij zal zeker zijn redenen hebben om zo te antwoorden. Ik veroordeel hem niet, omdat de Hemelse genade hem het recht geeft om Hem zelfs te weigeren. Wat echter het meeste aandacht trekt, is het disrespect dat zo sluimerend is in de wereld van vandaag de dag.

maandag 1 oktober 2012

HOE ZAL IK?“Hoe zal ik de HERE vergelden al zijn weldaden jegens mij?”
 (Psalmen 116:12) NBG ’51.