BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 31 januari 2018

7e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Wat komt er uit uw buik?

Iedereen heeft een buik. Maar de vraag is? Wat komt er gewoonlijk uit de buik van de mens? Alles wat niet goed is, waar nergens toe voor dient.
“Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt?” (Mattheüs 15:17)

dinsdag 30 januari 2018

6e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLDe Geest van God

De menselijke natuur neemt vaak alles als een grap. Zelfs voor de meest moeilijkste situatie, is er altijd iemand die er een grapje over heeft. Zelfs de dood ontsnapte niet aan deze spotgeest.

maandag 29 januari 2018

5e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Actie van de Geest in Guatemala

Bisschop,
Zoals u misschien al weet is er in Guatemala veel criminaliteit. Hierdoor leven velen in angst. De criminelen zijn zelfs al een aantal keren onze kerken binnengegaan om de pastors te bedreigen, maar Godzijdank hebben ze nooit iets gedaan.

TOEKOMST IN WIJSHEID
“Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.”
Spreuken 24:14

4e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Het Goddelijke Voorstel
Het voorstel van de Allerhoogste God voor ons is onvoorstelbaar. Qua leven gaat het verder dan hetgeen we ons kunnen bedenken. Hij heeft ons aanwijzingen gegeven over deze grootheid, door bijvoorbeeld te benoemen hoe wij dienen te offeren voor een bepaalde verovering.

3e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Het geduld van het intelligente geloof
Hoe combineren wij het geloof met geduld? Wat heeft het geloof met geduld te maken?
Als het geloof, alsof het magie is, enkel een middel is voor onmiddellijke oplossingen, zou het niets te maken hebben met geduld. Echter, het geloof en het geduld zijn gaven van de Heilige Geest die Zijn kinderen in staat stellen om problemen te confronteren en overwinnen.

WIJZE VROUW
“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd.”
Spreuken 24:3

vrijdag 26 januari 2018

2e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLHet baat niet!
Het baat niet om religieus te zijn.
Het baat niet om een actief kerklid te zijn.
Het baat niet om een titel van helper, pastor, bisschop of wat dan ook te hebben.

donderdag 25 januari 2018

1e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Antichristussen en valse profeten
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden (Matteüs 24:24).

woensdag 24 januari 2018

VASTEN VAN DANIËL, HEB IK HET ECHT NODIG?
Beantwoord dit eerlijk, heeft u een van deze vragen?
– Waarom leeft iemand geïrriteerd? Waarom zegt hij wat hij niet dient te zeggen, ruziet/discussieert hij zonder reden met anderen? De reden is de afwezigheid van de Heilige Geest.

maandag 22 januari 2018

DE HEILIGE GEEST EN HET KONINKRIJK VAN GOD
Niemand dient te denken dat hij, vanwege het feit dat hij Jezus als Heer heeft geaccepteerd, al aan het Koninkrijk van God behoort. Het vereist enkel het gebruik van een beetje intelligent geloof om dit te begrijpen.
Hoe kan iemand die uit het vlees geboren is (geboren uit biologische ouders) het Koninkrijk van God beërven zonder enige betrokkenheid te hebben gehad met de Geest van God? Is het mogelijk dat het vlees en bloed het Koninkrijk van God beërven? De heilige tekst leert:

vrijdag 19 januari 2018

DE BRON VAN HET WATER DES LEVENS
Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het levende water? Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven
Johannes 4:11-14

woensdag 17 januari 2018

AFVALLIGHEID VAN HET GELOOF
De komst van Onze Heer is met elk nieuw jaar dichterbij. En hierdoor hebben wij de afvalligheid van het geloof en de afleiding, van degenen die ooit hebben geproefd van de heerlijkheid van de behoudenis van hun zielen, sneller zien toenemen.
Al in de tijd van de apostelen adviseerde de Heilige Geest over de periode waar wij heden in leven.

vrijdag 12 januari 2018

VOLMAAKTE WIJSHEID“De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.”
Psalmen 19:8

GELOOF ZONDER GENADE
De leugen heeft vele gezichten.
Haar vader, de duivel, weet dat een leugen die vaak herhaald wordt, uiteindelijk op de waarheid zal lijken. Dat een halve waarheid een halve leugen verbergt.

U EN UW FAMILIE IN DE SCHUILPLAATS VAN DE ALLERHOOGSTE91 DAGEN IN DE SCHUILPLAATS VAN DE ALLERHOOGSTE
De weg naar deze schuilplaats is door de deur, die de Here Jezus is. Maar het heeft geen zin om door deze Deur te gaan en slechts de Schuilplaats van de Allerhoogste te “bezoeken” wanneer de moeilijke momenten komen. Het is noodzakelijk om van Jezus de permanente verblijfplaats te maken. Alleen zo zullen de mensen de beloftes leven die in Psalm 91 worden beschreven en een leven zonder angst hebben.

donderdag 11 januari 2018

DUIZELIGE KAKKERLAKKEN
Bijbels gezien, was er niet één dienaar van God die gehoorzaamde zonder geloof of die zijn geloof manifesteerde zonder gehoorzaam te zijn.
In die tijden, zoals vandaag de dag, zijn degenen die ongehoorzaam zijn leeg van de Geest van God. Ze hebben geloof voor bepaalde situaties, maar niet om te gehoorzamen.

dinsdag 9 januari 2018

WIJSHEID VOOR DE OPRECHTEN
“Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen, die oprechtelijk wandelen.”
Spreuken 2:7 Statenvertaling

woensdag 3 januari 2018

DE VISIE VAN GOD
Bisschop, onlangs luisterde ik naar uw boodschap (Palavra Amiga) en het deed me reflecteren over hoe mijn leven de afgelopen jaren is geweest. Het deed me herinneren dat ik al 3 jaar vrucht van dit Werk ben, toen ik deelnam aan de Uitweg voor de Verslaving. Ik wil de Universele Kerk bedanken voor hun bestaan en voor het winnen van mijn ziel voor de Here Jezus.

dinsdag 2 januari 2018

EEN VERHAAL VAN EEUWIGE LIEFDE


Waarom zoveel liefde?
Waarom zoveel passie?
Beloftes en meer beloftes!
Liefdesverklaringen!
Een onveranderlijke trouw!

De Allerhoogste zucht, Hij verlangt, Hij droomt van de transformatie van ongelovige en opstandige wezens in Zijn geliefde natie, Jakobs die Israël zullen zijn.


STAPPEN VAN VLEIERIJ“Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net voor diens voetstappen.”
Spreuken 29:5