BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 12 februari 2018

19e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Velen geroepen, weinig uitverkoren…

Wie zijn de geroepenen en wie zijn de uitverkorenen.
De uitverkorenen zitten tussen de geroepenen, echter, niet alle geroepenen zijn uitverkoren. Nog erger, ondanks het feit dat er velen geroepen zijn, zijn de uitverkorenen weinig.

Waarom werden velen geroepen als ze niet gekozen zouden worden? Ik geloof dat ze geroepen werden om een kans te hebben om gekozen te worden. Allen die geroepen zijn, hebben in feite een gelegenheid om gekozen te worden, maar helaas hebben velen die geroepen zijn geen waarde gegeven aan de geopenbaarde ware eeuwigheden van het Altaar. Voorheen, smeekten ze, verachten ze of prioriteerden ze meer de dingen van deze wereld dan de dingen van het Koninkrijk van God. Hierdoor gooiden ze de kansen om gekozen te worden weg.
Niet omdat ze werden geroepen, is God verplicht om ze te kiezen. Wanneer God roept, is het alleen om ze de gelegenheid te geven om de condities te verkrijgen om gekozen te worden. De Here Jezus toont dit wanneer Hij zegt:
“Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matteüs 7:13-14).
Dit wil zeggen dat alle geroepenen door de Poort kunnen gaan. Het probleem is dat, omdat de Poort smal is, velen nalatig worden en zich niet willen onderwerpen aan het offer om deze wereld, zijn losbandige leven en persoonlijke projecten op te geven. Niemand gaat door de smalle Poort als de persoon vastloopt met zichzelf.
In Openbaring 21:8 staat geprofeteerd:
“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood” (Openbaring 21:8).
En u, vriend(in), bent u een GEROEPENE DIE AL UITVERKOREN IS of blijft u een geroepene die nog niet besloten heeft om UITVERKOREN te zijn?
Bisschop Edir Macedo


Elke zondag om 07.00uu, 09.00uu, 12.00uu, 15.00uu & 18.00uu.
Adres : Neumanpad 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

Geen opmerkingen:

Een reactie posten