BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 5 februari 2018

11e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De glorie van de mens

God zegt in Jeremia:
“Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent…” (Jeremia 9:23-24).
Wanneer u de Heilige Geest ontvangt, openbaart Hij Zijn Zoon Jezus aan u. Wanneer u de Here Jezus eenmaal kent, kunt u roemen omdat er niets glorieuzer, rijker, machtiger en groter is dan wanneer iemand de Here Jezus kent. Hierin is de glorie van de mens.
Stelt u zich eens voor: de persoon studeert, behaalt een diploma, is succesvol, verovert de hele wereld, familie, gezondheid, de persoon verovert alles! Maar alle veroveringen van deze wereld zijn tijdelijk, omdat de persoon zal leven tot 80, 90, 100 jaar. Als het zoveel wordt, en zelfs zo zal uw leven wegkwijnen, uw lichaam zal wegkwijnen, totdat het afdaalt naar het graf.
Alle glorie van deze wereld wordt samengevat in slechts 100, maximaal 100 en nog een aantal jaren. Echter, wanneer een persoon toegang heeft tot de Glorie van God, die de kennis en ervaring is met de Here Jezus Christus, zal zijn leven tot in eeuwigheid duren. Zijn glorie is voor eeuwig.
Het is een kwestie van intelligentie. Denk, wat is beter voor u? Een glorie van 100 jaar of een glorie voor alle eeuwigheid? U bent degene die kiest! Wij zijn degenen die onze eigen keuzes maken.
Weet een ding: om de Here Jezus te kennen, dienen wij dit niet te verdienen. Wij dienen alleen de begeleiding van de Heilige Geest te gehoorzamen.
Bisschop Edir Macedo


Elke zondag om 07.00uu, 09.00uu, 12.00uu, 15.00uu & 18.00uu.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

Geen opmerkingen:

Een reactie posten