BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 5 februari 2018

10e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Heilige Geest en de depressie
De meerderheid van wie menen gedoopt te zijn met de Heilige Geest werd bedrogen door de bedrieglijke geest. Zijn morele vorming, twijfelachtige karakter en slechte aard in het dagelijks leven bewijzen dit.
Hoe kan het bezitten van de Geest van God gecombineerd worden met de bezetenheid door de geest van depressie?
Iets strikt geestelijks zijnde, gaat de depressie voorbij de limieten van de materie van het fysieke lichaam. De depressie kan niet door de Wetenschap beheerst worden, omdat het te maken heeft met een kwade bezetenheid van de ziel.
Welk fysieke medicijn kan het kwaad in de ziel genezen? De menselijke ziel lijdt aan depressie, omdat er twijfels zijn die angsten, zorgen, benauwdheid, oftewel, eindeloze rusteloosheid voortbrengen. Wie kan de ziel helen behalve de Geest van de Redder van zielen?
Depressie is een soort demonische bezetenheid en is deze laatste tijd dé plaag geweest.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen
‭‭(Matteüs‬ ‭11:28-29‬ ‭NBG51‬‬).
Bisschop Edir Macedo


Elke zondag om 07.00uu, 09.00uu, 12.00uu, 15.00uu & 18.00uu.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

Geen opmerkingen:

Een reactie posten