BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 9 februari 2018

16e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Sterke Wind

De voordelen van het geloof gebeuren door gehoorzaamheid aan het Woord. Maar wat onopgemerkt voorbij is gegaan, is dat gehoorzaamheid op zich een handeling is. Nee, geen gevoel.
Geloof is een handeling, actie, beweging. Wanneer we in het geloof wandelen, beweegt de Geest van God ons. Dus, er is geen angst, twijfel, overbezorgdheid of bezorgdheid. Als eerst is er zekerheid, overtuiging, vastberadenheid en moed om te reageren op de Goddelijke begeleiding. Deze chemie van het geloof combineert met de Geest.
God is geest
In het originele wordt het woord geest geassocieerd met de wind, geblaas, adem, licht, vuur enz. Jezus leert dat degene die door de Heilige Geest geleid wordt, als de wind is.
Mozes zag de brandende braamstruik die niet werd verteerd;
In de woestijn werd het volk van Israël gedurende de nacht geleid door een vuurkolom en gedurende de dag door een wolk;
Bij de inauguratie van de Tempel daalde de aanwezigheid van God in de vorm van vuur;
Elia bad en vuur daalde neer uit de hemel;
De discipelen waren samen in het Cenakel toen Een Geluid, als van een onstuimige wind, het gehele huis vervulde.
In de Geest wandelen, is wandelen in geloof of in beweging.
Het baat niets om bijbelse kennis te hebben en geen handelingen te ondernemen. Velen denken dat dit genoeg is voor de Behoudenis en raken nalatig in het geloof. Ze zijn actief in de ongehoorzaamheid, maar passief in het praktiseren van het Woord. Voor zulken heeft de Here de volgende boodschap:
“Wat hebt gij mijn inzettingen op te tellen, en neemt mijn verbond in uw mond, hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden achter u werpt?” (Handelingen 50:16)
Degene die de Heilige Geest heeft, wordt geleid door een onstuimige Wind en is gehoorzaam. Hierdoor inspireert de Heilige Geest. De persoon praktiseert het en verovert zijn beloofde land.
God beloofde Kanaän aan Abraham en zijn nakomelingen. Maar zoals alle Goddelijke beloftes, gebeuren zij niet op een automatische manier. Ze moeten in bezit worden genomen. Tussen de beloftes en de vervulling ervan bestaat er een weg om af te leggen. Het is door de actie van het geloof dat de beloftes in bezit worden genomen.
De Behoudenis van de ziel is niet anders. We werden gered, zijn gered en zullen gered blijven als we volharden in het geloof. Als we van geloof tot geloof blijven leven, ondernemen we acties volgens de begeleiding van de Geest.
Bisschop Edir Macedo


Elke zondag om 07.00uu, 09.00uu, 12.00uu, 15.00uu & 18.00uu.
Adres : Neumanpad 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

Geen opmerkingen:

Een reactie posten