BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 13 maart 2018

DE JA VAN GOD
Jezus is de Amen. Zie Openbaring 3:14
Nee is een Ja voor de caprichos van de wil van Zijn volgelingen. Zij kunnen hun staat als dienaren nooit vergeten.
Zolang ze gekleed zijn met vlees, zullen ze dienaren zijn op dezelfde manier dat Jezus een Dienaar was in de dagen van Zijn vlees. Zie Hebreeën 5:8.
Kortom, een christen is een dienaar. Een dienaar van de Here Jezus Christus.
Daarom dient uw wil onderworpen te zijn aan de Heer en kan het nooit boven die van uw Heer staan.
Een leven in overvloed geeft u geen recht om heer te zijn.
Er is Éen en slechts Éen Heer.
Echter, wie een dienaar is, dient zijn wil te onderwerpen aan de wil van zijn Heer.
Reageerde Jezus niet zo met betrekking tot de Vader?
Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden” (Hebreeën 5:7-8).
Hoe groot onze conditie als dienaar op deze wereld kan zijn, zal de persoon zelfs zo, nooit heer zijn.
Wat betekent dit in praktijk?
Dit wil zeggen dat ondanks de conditie van een prins, zoon en dienaar, dient u,  als u door wilt gaan als dienaar, zich te onderwerpen aan de wil van de Here Jezus Christus.
Het gebed: “Oh God, in de Naam van Jezus, smeek ik U dit en dat…” naast het feit dat het de Heer niet behaagt, functioneert het niet.
Maar het gebed: “Oh God, in de Naam van Jezus, smeek ik U dit. Echter, Uw wil geschieden.”
Dit soort gebed bereikt altijd de Troon en zal een ja van Amen hebben.
Het kan er zelfs op lijken dat het antwoord vertraagd is, maar vroeger of later zal het komen op het moment dat Hij heeft bepaald.
Bisschop Edir Macedo.Elke zondag om 07.00uu, 09.00uu, 12.00uu, 15.00uu & 18.00uu.
Adres : Neumanpad 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : 597 88 37 764

Geen opmerkingen:

Een reactie posten