BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 12 januari 2018

GELOOF ZONDER GENADE
De leugen heeft vele gezichten.
Haar vader, de duivel, weet dat een leugen die vaak herhaald wordt, uiteindelijk op de waarheid zal lijken. Dat een halve waarheid een halve leugen verbergt.
Hierdoor heeft hij geprofiteerd van de prediking over de Genade van God en het idee van het gemak van de Behoudenis erin verwerkt.
“…door genade zijt gij behouden…” (Efeziërs 2:5).
Alsof de genade van God de discipline (gerechtigheid) van het Koninkrijk van God heeft uitgesloten.
Het is alsof ik geloofde en beleed: “Nu dat ik in de genade ben, kan ik van de wereld genieten zonder de angst om mijn Behoudenis te verliezen”.
Alsof mijn Behoudenis gegarandeerd wordt door de Genade van God.
Zou het zo zijn dat de genade van God toestaat om het christelijke leven vrij van de gerechtigheid, de genade en het geloof van het Koninkrijk van God te leven?
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten” (Matteüs 23:23).
Zou het zo zijn dat de genade van God toestaat om het christelijke leven vrij te leven om te genieten van de werken van het vlees? Zie Galaten 5:19
Vrij om te negeren de andere wang te keren? Zie Matteüs 5:39
Vrij om de vergeving te negeren? Zie Matteüs 6:15
Vrij om zichzelf te negeren? Zie Matteüs 16:24
Vrij om te negeren om het kruis te dragen? Zie Matteüs 16:24
Vrij om de beledigingen, vervolgingen en leugens te accepteren? Zie Matteüs 5:11
Tenslotte, vrij om te wandelen op de makkelijke weg en door de wijde en brede deur te gaan? Zie Matteüs 7:13
Bisschop Edir Macedo


Elke zondag om 07.00uu, 09.00uu, 12.00uu, 15.00uu & 18.00uu.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

Geen opmerkingen:

Een reactie posten