BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 7 november 2017

WAARDEN VAN HET GELOOF
Vanwege hun vleselijke en materialistische aard hebben de religieuzen Tienden en Offeranden als materiële waarden ingesteld, zodoende dwongen zij boosaardigheid af onder de christenen.
Maar de realiteit is compleet anders.
De geestelijke waarden van de hypocrieten zijn onderworpen aan materiële waarden. Oftewel, zij prioriteren de materiële veroveringen om vervolgens de geestelijke veroveringen waar te maken.
De leer van de HEER is duidelijk en de geïnteresseerden dienen dit te volgen:
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden (Matteüs 6:33).
Het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoeken betekent de geestelijke waarden prioriteren.
Neem de beslissing om de zonde onmiddellijk te verlaten en het Woord van God te gehoorzamen.
Dit noemen we het bewuste, intelligente en rationele geloof. Geloof dat voet bij stuk houdt, evenwichtig is en ongevoelig tegenover de emoties.
Met betrekking tot het antwoord rest de Geest van God de verplichting om in de overige behoeften tegemoet te komen, volgens de belofte van Zijn Zoon.
Alle materiële comfort is, als er geen ongerechtigheid is, in het voordeel van de kinderen van God. Echter, dit kan, in geen enkele hypothese, op de eerste plaats worden gezet.
Wanneer de christen het materiële comfort prioriteert, verliest hij het geestelijke comfort. En wanneer hij het geestelijke prioriteert, wint hij het materiële.
Het is simpel om dit te begrijpen.
Het bewuste geloof is wat u materiële bezittingen doet veroveren. Vanwege deze geestelijke waarde is er conditie, kracht, moed en Goddelijke wijsheid om te veroveren en de materiële goederen te vestigen.
Natuurlijk! Als de geestelijke kant, de onderwerping aan de Here Jezus, een feit is, dan zal de materiële kant, zoals de familie, materieel comfort, gezondheid en alle andere dingen dit op natuurlijke wijze ook zijn.
Dit is de chemie van succes met God. Er is geen andere manier, er is geen andere weg… Wie voor deze regel wil vluchten, loopt tegen het verlies van de behoudenis van de ziel aan.
De meerderheid van de “christenen” faalt door het Koninkrijk van God niet te prioriteren en niet in Zijn gerechtigheid te wandelen of niet te proberen het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid op welke manier dan ook te prioriteren.
Dit wil zeggen: noch het een of het ander; onder de gelovigen zijn er degenen die koud zijn; onder de ongelovigen zijn er degenen die denken dat ze heet zijn. Helaas zijn zij lauw en, op het juiste moment, zullen zij worden uitgespuwd.
Voor hen zijn de Tienden en Offeranden iets vermoeiend. Ze erkennen zulke geestelijke waarden niet, net zoals de Heerschappij van Jezus. Daarom dragen ze de vloek van Kaïn in zich.
Tienden en Offeranden zijn net zo heilig en gewijd als het Woord van God; zo puur als de Here Jezus Christus, omdat zij Hem belichamen in de relatie tussen Schepper en schepsel.
Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. (2 Corinthiërs 2:14).
Bisschop Edir Macedo

Elke zondag om 07.00uu, 09.00uu, 12.00uu, 15.00uu & 18.00uu.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

Geen opmerkingen:

Een reactie posten