BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 10 november 2017

UW GELOOF HEEFT U BEHOUDEN...
Er is niets meer of minder.
Wat de verlorene redt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat het leven herstelt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat een vernietigd leven transformeert, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat een persoon rechtvaardig en waardig voor God maakt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat geneest, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus.

“Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Hebree├źn 11:6).
Echter, wat voor twijfel dan ook is al een reden voor veroordeling, omdat twijfel een zonde is. Zelfs als u twijfelt terwijl u aan het eten bent, is dit al een zonde (er is veroordeling). ALLES WAT NIET DOOR HET GELOOF IS, IS EEN ZONDE, oftewel, het is verwerpelijk. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de twijfel van de duivel is, wat voor twijfel het ook is.
“Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde” (Romeinen 14:23).
Dan komt de opmerking: Wie zal door het geloof gered worden?
De vraag wordt beantwoord wanneer u gedoopt wordt met de Geest van Geloof, de Heilige Geest.
Alleen wie uit het water en de Heilige Geest geboren wordt, is in staat om van geloof tot geloof en door het geloof te leven. Dit omdat degenen die uit de Geest geboren zijn, geest zijn, oftewel, ze zijn geborenen uit de Geest van het GELOOF. Alleen wie geest (geloof) is, heeft de conditie om in Geest te leven (in geloof).
Leven door het geloof, is leven in de afhankelijkheid van de Geest van God. Leven van geloof tot geloof, is leven in de Geest en door de Geest.
God is zo genadevol met ons dat, voordat Hij van ons eist om door het GELOOF te leven, Hij ons eerst de Geest van GELOOF geeft, zodat dit mogelijk zal zijn. Hoe zal Hij van ons eisen om in het geloof en door het geloof te leven, als Hij ons hier eerst niet in staat voor maakt?
Wanneer de doop met de Heilige Geest wordt gestimuleerd, is het juist om de macht te krijgen om door het geloof en van geloof tot geloof te leven, wetende dat u met twijfels niet in staat bent om Hem te behagen en gered te zijn.
Geloof is de absolute zekerheid; het heeft niets te maken met geloof voelen…

Wanneer er de absolute zekerheid is, is er gehoorzaamheid in Degene in wie u het geloof heeft. Dit wil zeggen: Geloof + gehoorzaamheid = Wonder

Bisschop Edir Macedo


Elke zondag om 07.00uu, 09.00uu, 12.00uu, 15.00uu & 18.00uu.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

Geen opmerkingen:

Een reactie posten