BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 6 november 2017

MEER VOOR HET ALTAAR, MINDER VOOR MIJ
Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen (Lucas 21:1-4).
De Here Jezus leerde ons dat het Altaar is wat de offerande heiligt. Dit observerende – Hij kon iets anders aan het doen zijn, maar zoals hij in verleden observeerde, observeert hij vandaag de dag -, keek Hij naar de eerbied die iedereen had voor het Altaar. Alles wat wij doen voor het Altaar, doen wij voor God.
Onze keuzes en beslissingen omvatten onze prioriteit. En we doen, uiteraard, veel meer voor de dingen en mensen die wij als belangrijker beschouwen.
Tegenover de offerkist deden de rijken meer voor zichzelf en minder voor het Altaar. Maar de arme weduwe deed meer voor het Altaar en minder voor zichzelf.
Het is opmerkelijk dat hoe meer u doet voor uw leven, des te minder u ontvangt. Het bewijs hiervan zijn degenen die op hun dertigste-,veertigste of vijftigste naar de kerk komen en altijd alles voor hun eigen leven hebben gedaan, maar zelfs zo kwamen zonder iets. Daarentegen, hoe meer we doen voor het Altaar, hoe meer wij worden bevoordeeld door het Altaar zelf. De arme weduwe, bijvoorbeeld, wordt tot vandaag gekend en geëerd.
Het geheim van het leven en het geloof is altijd meer voor het Altaar doen!

Bijvoorbeeld, als u wrok heeft en niet wilt vergeven, maar zelfs zo tóch vergeeft.
Voor wie heeft u meer gedaan, voor zichzelf of het Altaar?
Als u heeft vergeven heeft u natuurlijk meer gedaan voor het Altaar!
Als u niet zou vergeven, zou u meer voor u doen, en, als gevolg hiervan de gelegenheid om de Behoudenis te ontvangen, verliezen.

De Behoudenis is beschikbaar voor allen die meer voor het Altaar doen.
Met dank aan: Bisschop Djalma Bezerra


Elke zondag om 07.00uu, 09.00uu, 12.00uu, 15.00uu & 18.00uu.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

Geen opmerkingen:

Een reactie posten