BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 29 juli 2021

“Tussen de doorns”

 


“En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.” (Mattheüs 13:22)


Mediterende over dit vers, zie ik dat dit met vele pastors en pastors vrouwen is gebeurd. Gedurende hun ministerie, hebben zij toegelaten dat de “zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom”, het Woord van God hebben verstikt, hetgeen dat sinds het begin was gezaaid in zijn/haar binnenste.

Hoe zonder schijn te leven?

 Hallo Mevrouw Cris!

Wat een zegen zal onze volgende Zelfhulp bijeenkomst zijn!

Ik wilde een korte getuigenis geven omtrent het leven in de schijn, want deze kwestie is mij al een lange tijd aan het achtervolgen. Ik heb verschillende eetstoornissen gehad en ik was verslaafd aan drugs, omdat ik dun wilde worden. Daarbovenop had ik ook een koopverslaving, waardoor ik hele grote schulden kreeg. Dit alles was om mezelf alleen maar een beetje beter te kunnen voelen.

dinsdag 6 juli 2021

4 dingen die God Jakob beval om te doen


 

4 DINGEN die God Jakob beval om te doen om zijn leven in alle opzichten te vestigen, maar die velen niet weten:

‘’Daarna zei God tegen Jakob: Sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God Die aan u verschenen is..” (Genesis 35:1)

vrijdag 2 juli 2021

Onze handelingen bepalen onze naam

 Mediterende over de onderstaande passage.

“En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.” (Genesis 32:27-28)

woensdag 30 juni 2021

Monument van uzelf

 Hallo Mw Cristiane!

De Meditatie van afgelopen maandag deed me herinneren aan iets dat God mij heeft laten zien tijdens de meditatie in het boek van Exodus.

God zei tegen Mozes dat de vrouwen hun Egyptische buren om zilveren sieraden, gouden sieraden en kleding moesten vragen, want God zou Zijn volk niet met lege handen Egypte laten verlaten. En zo gebeurde het, Zijn volk verliet Egypte met grote rijkdom.

Monument van uzelf

 …Saul is in Karmel gekomen, en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht… 1 Samuel 15:12

Ik dacht aan het volgende; de sociale media representeert vandaag de dag het beeld dat velen voor zichzelf hebben opgebouwd, ze bedriegen en worden bedrogen. (2 Timotheüs 3:13)

Tarwe of onkruid?

 Hallo mw Cris, alles goed?

Ik was aan het denken over hetgeen gesproken werd in de afgelopen meditaties

Waarom verlaten velen het Werk pas na een bepaalde tijd?