BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 20 oktober 2021

Het enige doel “Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem’’ (2 Kronieken 16:9)

Met andere woorden, het gaat niet alleen over het; niet stelen, niet liegen, niet vreemd gaan of het niet aanbidden van afgoden. Het heeft geen zin om u achter uw eigen gerechtigheid te verschuilen.

vrijdag 8 oktober 2021

HET NIEUW BEGIN

 


“Hij zei: Ik heb gezondigd; eer mij nu toch…” (1 Samuel 15:30)

“Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE.” (2 Samuel 12:13)


TWEE HOUDINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ZONDE

Moeilijke tijden

 


In dit leven komen wij mensen tegen die gelijk staan aan deze afbeeldingen.

Mensen die ons helpen, omhelzen en steunen…

donderdag 7 oktober 2021

De grootste armoede

 


“Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden. De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden’’. (Psalm 41:2-3)

Goedemorgen Bisschop!

Levenslange gevangenisstraf

 


Levenslange gevangenisstraf

Hallo, mijn geliefde vrienden!

Dat de vrede van onze Here Jezus met jullie is!

Het is altijd een blijdschap voor mij om deel te nemen aan de online diensten en boodschappen van Bisschop Edir Macedo. Bisschop, ik dank God dat Hij u altijd heeft begeleid u heeft vervuld met de Heilige Geest en u heeft versterkt in het geloof!

Een leven met God

 


Recent dacht ik hieraan en vroeg ik dit aan God, om te kunnen begrijpen hoe de helden van het verleden stand konden houden in het geloof, aangezien het moeilijkste vandaag de dag niet is om geloof te hebben, maar juist om in het geloof te blijven, behouden te blijven. Wat was uiteindelijk het geheim van deze mannen van God, die niet afweken van het geloof?

donderdag 23 september 2021

De blijdschap van David

 In de meditatie van afgelopen vrijdag, hebben we de blijdschap van David geobserveerd toen de ark naar Jeruzalem werd gebracht. Hij was zo blij, dat het hem niets uitmaakte dat hij danste voor het aangezicht van zijn onderdanen, tot schande van Michal, zijn bittere vrouw. Maar in een andere post zullen we over haar schrijven…

Diep van binnen wilde David God altijd dienen. Ik verbeeld mij, dat toen David een kind was hij ervan hield om de verhalen te horen die hem werden verteld, over dat er een tabernakel was in Israƫl en hoe de levieten daar dag en nacht werkten. Aangezien hij geen kind van een leviet was, kon hij alleen maar dromen over zo een geprivilegieerde functie waarin hij zou leven om God te dienen.